Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќбірунтуванн€ роботи ≥ методика њњ виконанн€
Ќ.Ќ. √унька

 

«агальнј геолог≥я

ЋјЅќ–ј“ќ–Ќ»… ѕ–ј “» ”ћ

 

2010

ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ќ—¬≤“» ≤ Ќј” » ” –јѓЌ»

 

≤вано-‘ранк≥вський нац≥ональний техн≥чний

ун≥верситет нафти ≥ газу

 

 

 афедра теоретичних основ геолог≥њ

 

 
 


Ќ.Ќ. √унька

 

«ј√јЋ№Ќј √≈ќЋќ√≤я

 

ЋјЅќ–ј“ќ–Ќ»… ѕ–ј “» ”ћ

 

 

ƒл€ студент≥в напр€му п≥дготовки 6.040103 - "√еолог≥€"

–екомендовано методичною радою

ун≥верситету

 

 

≤вано-‘ранк≥вськ

2010

ћ¬

 

√унька Ќ.Ќ. «агальна геолог≥€: Ћабораторний практикум. /2-ге виданн€. Ц ≤вано-‘ранк≥вськ: ≤‘Ќ“”Ќ√, 2010. Ц
197 с.

Ћабораторний практикум розроблений зг≥дно з програмою курсу "«агальна геолог≥€" дл€ студент≥в напр€му п≥дготовки 6.040103- Ђ√еолог≥€ї ≥ м≥стить методичн≥ вказ≥вки з виконанн€ лабораторних роб≥т.

ƒо кожноњ лабораторноњ роботи додаЇтьс€ детальний виклад теоретичних в≥домостей та посл≥довн≥сть виконанн€ лабораторних завдань, рекомендуЇтьс€ приладд€ ≥ зразки м≥нерал≥в або г≥рських пор≥д дл€ виконанн€ кожноњ лабораторноњ роботи. Ћабораторний практикум призначений дл€ студент≥в очноњ та заочноњ форм навчанн€.

 

–ецензент: декан геологорозв≥дувального

факультету кандидат геолого-

м≥нералог≥чних наук, професор ќмельченко ¬.√.

 

–екомендовано методичною радою ун≥верситету

(протокол є ___ в≥д Ђ___ї________20__ р.)

 

 

© √унька Ќ.Ќ., 2010

© ≤‘Ќ“”Ќ√, 2010

ћ¬

 

√унька Ќ.Ќ. «агальна геолог≥€: Ћабораторний практикум. /2-ге виданн€. Ц ≤вано-‘ранк≥вськ: ≤‘Ќ“”Ќ√, 2010. Ц
197 с.

Ћабораторний практикум розроблений зг≥дно з програмою курсу "«агальна геолог≥€" дл€ студент≥в напр€му п≥дготовки 6.040103- Ђ√еолог≥€ї ≥ м≥стить методичн≥ вказ≥вки з виконанн€ лабораторних роб≥т.

ƒо кожноњ лабораторноњ роботи додаЇтьс€ детальний виклад теоретичних в≥домостей та посл≥довн≥сть виконанн€ лабораторних завдань, рекомендуЇтьс€ приладд€ ≥ зразки м≥нерал≥в або г≥рських пор≥д дл€ виконанн€ кожноњ лабораторноњ роботи. Ћабораторний практикум призначений дл€ студент≥в очноњ та заочноњ форм навчанн€.

 

–ецензент:

ƒекан геологорозв≥дувального

факультету кандидат геолого-

м≥нералог≥чних наук, професор ¬.√. ќмельченко

 

«ав≥дувач кафедри теоретичних

основ геолог≥њ кандидат геолого-

м≥нералог≥чних наук, доцент ќ.–. —тельмах

 

 

Ќормоконтролер √.я. ќнуфрик

 

≤нженер ≤ категор≥њ Ќ.¬. ћирка

 

 

–екомендовано методичною радою ун≥верситету

(протокол є ___ в≥д Ђ___ї________20__ р.)

 

© √унька Ќ.Ќ., 2010

© ≤‘Ќ“”Ќ√, 2010

 
 

«м≥ст

   
¬ступ  
Ћабораторна робота є 1. ќсновн≥ кристаломорфолог≥чн≥ властивост≥ м≥нерал≥в та методи њх визначенн€__  
Ћабораторна робота є 2. ќсновн≥ ф≥зичн≥ властивост≥ м≥нерал≥в та методи њх визначенн€ _____________  
Ћабораторна робота є 3. √оловн≥ породо- ≥ рудотворн≥ м≥нерали та методи њх визначенн€___________  
Ћабораторна робота є 4. ћагматичн≥ г≥рськ≥ породи та методи њх визначенн€ _________________________  
Ћабораторна робота є 5. ќсадов≥ г≥рськ≥ породи та методи њх визначенн€ ___________________________  
Ћабораторна робота є 6. ћетаморф≥чн≥ г≥рськ≥ породи та методи њх визначенн€ ____________________  
Ћабораторна робота є 7. ‘орми зал€ганн€ г≥рських пор≥д та методи њх визначенн€ ____________________  
Ћабораторна робота є 8. ¬≥к г≥рських пор≥д та њх пер≥одизац≥€ ___________________________________  
Ћабораторна робота є 9. √еолог≥чн≥ карти, розр≥зи ≥ стратиграф≥чн≥ колонки та методи њх складанн€ _____  
Ћ≥тература___________________________________  
Ќайважлив≥ш≥ геолог≥чн≥ ≥ геоморфолог≥чн≥ терм≥ни______________________________________  

 

¬ступ

 

”сп≥шний розвиток вс≥х галузей г≥рничоњ промисловост≥ ”крањни можливий т≥льки при на€вност≥ в н≥й висококвал≥ф≥кованих спец≥ал≥ст≥в, здатних на основ≥ одержаних глибоких теоретичних знань ≥ практичних навик≥в керувати складними виробничими процесами. ¬ звТ€зку з цим освоЇнн€ курсу загальноњ геолог≥њ в≥д≥граЇ надзвичайно важливу роль у п≥дготовц≥ та формуванн≥ спец≥ал≥ст≥в з геолог≥њ нафти ≥ газу, геоф≥зичних метод≥в пошук≥в ≥ розв≥дки корисних копалин, розробки та експлуатац≥њ нафтових ≥ газових родовищ, бур≥нню нафтових ≥ газових свердловин, проектуванн€ ≥ спорудженн€ нафтогазопровод≥в, газосховищ ≥ нафтобаз тощо.

ќсобливе м≥сце при засвоЇнн≥ основ геолог≥њ вказаними майбутн≥ми спец≥ал≥стами належить лабораторному практикуму, тобто виконанню необх≥дноњ к≥лькост≥ лабораторних роб≥т, без €ких подальше вивченн€ програмного матер≥алу спец≥альних дисципл≥н практично неможливе. “ому в даному лабораторному практикум≥ даютьс€ важлив≥ науково-теоретичн≥ ≥ практичн≥ рекомендац≥њ по виконанню девТ€ти лабораторних роб≥т ≥з загальноњ геолог≥њ. ѕри цьому кожна ≥з них включаЇ мету засвоЇнн€, коротке теоретичне обірунтуванн€, посл≥довн≥сть ≥ методичн≥ рекомендац≥њ по њњ виконанню

”сп≥шне засвоЇнн€ курсу вимагаЇ систематичноњ самост≥йноњ роботи з основними породотворними м≥нералами, зразками г≥рських пор≥д, геолог≥чними розр≥зами ≥ картами, рекомендованою л≥тературою.

¬≥дпов≥дно до сучасних квал≥ф≥кац≥йних вимог до г≥рничих ≥нженер≥в студент п≥сл€ опануванн€ дисципл≥ни повинен знати:

- м≥неральний ≥ х≥м≥чний склад «емл≥;

- внутр≥шню будову, морфолог≥ю ≥ ф≥зичн≥ властивост≥ м≥нерал≥в;

- основн≥ породо- ≥ рудотворн≥ м≥нерали;

- магматичн≥, метаморф≥чн≥ та осадов≥ г≥рськ≥ породи;

- форми зал€ганн€ г≥рських пор≥д

- методи граф≥чного моделюванн€ окремих д≥л€нок земноњ кори.

«ак≥нчивши вивченн€ курсу, студент повинен вм≥ти:

- визначати агрегатний стан м≥нерал≥в, њх прост≥ форми ≥ комб≥нац≥њ;

- розр≥зн€ти основн≥ породо- ≥ рудотворн≥ м≥нерали;

- вид≥л€ти основн≥ типи магматичних, метаморф≥чних ≥ осадових г≥рських пор≥д;

- визначати форми зал€ганн€ г≥рських пор≥д в земн≥й кор≥;

- проводити стратиграф≥чне розчленуванн€ геолог≥чних утворень та визначати њх в≥к;

- будувати геолог≥чн≥ карти, стратиграф≥чн≥ колонки ≥ геолог≥чн≥ розр≥зи;

- користуватис€ г≥рничим компасом дл€ визначенн€ елемент≥в зал€ганн€ г≥рських пор≥д;

- самост≥йно приймати р≥шенн€ з оц≥нки перспектив окремих рег≥он≥в щодо в≥дкритт€ родовищ корисних копалин.

ѕри п≥дготовц≥ лабораторного практикуму використано л≥тературн≥ джерела в≥тчизн€них ≥ заруб≥жних вчених, дос€гненн€ виробничих ≥ науково-досл≥дних орган≥зац≥й ”крањни, а також окрем≥ п≥дручники, навчальн≥ пос≥бники ≥ монограф≥њ з кристалограф≥њ, м≥нералог≥њ, петрограф≥њ, л≥толог≥њ, структурн≥й геолог≥њ тощо. Ћабораторний практикум складено з врахуванн€м зауважень ≥ рекомендац≥й на методичн≥ вказ≥вки проведенн€ лабораторних роб≥т професор≥в ћ.≤.  уровц€ ≥ Ќ.Ќ. √уньки.

 

 

Ћабораторна робота є 1

 

ќсновн≥ кристаломорфолог≥чн≥ властивост≥ м≥нерал≥в та методи њх визначенн€

¬ступ

¬ерхн€ оболонка «емл≥ Ц земна кора складена р≥зноман≥тними м≥нералами ≥ г≥рськими породами.

ћ≥нерали Ц природн≥ сполуки або самородн≥ елементи з певним х≥м≥чним складом, внутр≥шньою будовою, морфолог≥чними ≥ ф≥зичними властивост€ми, що утворилис€ в природних умовах в результат≥ р≥зноман≥тних геолог≥чних процес≥в.

ћ≥нерали в природ≥ знаход€тьс€ переважно у твердому стан≥, р≥дше зустр≥чаютьс€ р≥динн≥ (ртуть) ≥ газопод≥бн≥ (горюч≥ гази, вуглекислий газ та ≥н).

ѕри виконанн≥ ц≥Їњ лабораторноњ роботи проводитьс€ вивченн€ т≥льки твердих м≥нерал≥в. —еред твердих м≥нерал≥в вид≥л€ють кристал≥чн≥ та аморфн≥, €к≥ р≥зко в≥др≥зн€ютьс€ м≥ж собою не т≥льки внутр≥шньою будовою, але й зовн≥шн≥м вигл€дом. ÷≥ особливост≥, в основному, визначають т≥ геолог≥чн≥ ≥ термодинам≥чн≥ умови, в €ких формуютьс€ окрем≥ м≥нерали або њх асоц≥ац≥њ, тобто г≥рськ≥ породи ≥ руди. «нанн€ цих особливостей необх≥дно €к при пошуково-розв≥дувальних роботах, так ≥ при розробц≥ технолог≥й бур≥нн€ свердловин, системи розробки нафтових ≥ газових родовищ. “аким чином, виконанн€ даноњ лабораторноњ роботи ставить за мету навчити студент≥в основним навикам визначенн€ головних кристалограф≥чних ≥ морфолог≥чних особливостей м≥нерал≥в.

 

ќбірунтуванн€ роботи ≥ методика њњ виконанн€

ѕри виконанн≥ ц≥Їњ лабораторноњ роботи рекомендуЇтьс€ наступний пор€док њњ проведенн€:

1.1. ¬изначенн€ агрегатного стану м≥нерал≥в.

1.2. ¬изначенн€ елемент≥в огранюванн€ кристал≥в.

1.3. ¬изначенн€ симетр≥њ кристал≥в ≥ њх класиф≥кац≥йного положенн€ в загальн≥й систематиц≥ кристал≥чних т≥л.

1.4. ¬изначенн€ форм кристал≥в.

1.5. ¬изначенн€ морфолог≥њ м≥неральних ≥ндив≥д≥в.

1.6. ¬изначенн€ морфолог≥њ м≥неральних агрегат≥в.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 845 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

613 - | 576 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.019 с.