Лекции.Орг


Поиск:
Форми кристалів і їх визначення
На кристалах можуть бути розвинутими як грані однакові за своєю зовнішньою формою і розмірами (в ідеальному випадку), так і грані різні за своєю формою і розмірами. Грані кристалів однакові за своєю формою і розмірами і пов’язані між собою відповідними елементами симетрії носять назву простих форм (табл. 1.3).

Сукупність декількох простих форм розвинутих на одному кристалі і пов’язаних між собою елементами симетрії носить назву комбінації. Визначення форм кристалів проводиться як на реальних кристалах, так і на дерев’яних моделях.

Серед комбінацій виділяють як прості, які складаються з одного виду простих форм, так й складні, які представлені різними простими формами. Кількість простих форм тої або іншої комбінації визначається формулою симетрії. При цьому кожному виду симетрії властива своя група простих форм, які утворюють комбінації. В комбінацію триклінної сингонії входять дві прості форми, моноклінної - чотири, ромбічної - сім, тригональної - одинадцять, гексагональної - дев’ять і кубічної - п’ятнадцять. Прості форми триклінної сингонії завжди переходять в моноклінну, ромбічну, тригональну, тетрагональну і гексагональну сингонії.

При визначенні форми граней як комбінацій, так і простих форм необхідно пам’ятати, що тільки грані закритих простих форм мають свою постійну зовнішню форму. Форма граней відкритих простих форм залежить від способу їх з’єднань з іншими простими формами. В комбінаціях зовнішня форма граней простих форм майже завжди не відповідає їх вихідному виду. При їх визначенні необхідно кожну грань простої форми уявно продовжити до можливого перетину з іншими простими формами і уявити собі її форму.

 

Таблиця 1.3 – Прості форми кристалічних багатогранників та їх кристалографічні формули

 

Катюго-рія Назва сингонії Назва простої форми Кристалографічна формула
НИЖЧА Триклінна Моноедр Пінакоїд - С
Моноклінна Ромбічна призма Діедр CL2P L2, P
Ромбічна Ромбічна піраміда Ромбічна біпіраміда Ромбічний тетраедр L22P (3L2)P 3L2
СЕРЕДНЯ Тригональна Тригональна призма Дітригональна призма Тригональна піраміда Дітригональна піраміда Дітригональна біпіраміда Ромбоедр Тригональний скаленоедр Тригональний трапецоедр L33L24P L33L24P L33P L33L33P L33L24P L33L23P L33L23P L33L2
Тетрагональна Тетрагональна призма Дітетрагональна призма Тетрагональна піраміда Дітетрагональна піраміда Тетрагональна біпіраміда Дітетрагональна біпіраміда Тетрагональний тетраедр Тетрагональний скаленоедр Тетрагональний трапецоедр CL44L25P CL44L25P L44P L44P CL44L25P CL44L25P Li42L22P Li42L22P L44L2
Гексагональна Гексагональна призма Дігексагональна призма Гексагональна піраміда Дігексагональна піраміда Гексагональна біпіраміда Дігексагональна біпіраміда Гексагональна трапецоедр CL66L27P CL66L27P L66P L66P CL66L27P CL66L27P L66L2
ВИЩА Кубічна Тетраедр Гексаедр Октаедр Тригонтритетраедр Тетрагонтритетраедр Пентагонтритетраедр Гексатетраедр Тетрагексаедр Ромбододекаедр Дідодокаедр Тригонтриоктаедр Тетрагонтриоктаедр Гексаоктаедр 3L34L36P C3L44L36L2P CL44L36L29P 3L24L36LP 3L24L36LP 3L24L3 C3L44L36L29P C3L44L36L29P 3L24L3 C3L24L36L29P C3L44L36L29P 3L24L3 C3L44L36L29P

Морфологія мінеральних індивідів і методи

Її визначення

Мінерали, сформовані в надрах Землі або на її поверхні, можуть бути представлені як окремими індивідами (кристалами або їх уламками і зернами), так і різними агрегатами (зростками).

За своєю зовнішньою формою (габітусом, абрисом) мінеральні індивіди діляться на три основні типи: ізометричний, видовжений і сплюснутий.

До ізометричного типу габітусу належать кристали, які розвинуті в трьох напрямках однаково або майже однаково, тобто в котрих а=b=c. Різновидності ізометричного габітусу визначаються характером розвитку на них простих форм (гексаедричний, тетраедричний та ін.).

До видовженого типу габітусу належать кристали, в яких а=b<c. Різновидностями видовженого типу габітусу є пірамідальний, біпірамідальний, призматичний, списовидний, голчастий, волокнистий.

До сплюснутого типу габітусу належать кристали, в яких а=b>c. Різновидностями сплюснутого типу габітусів є таблитчастий, пластинчастий, листоватий, лусковатий.

Визначення морфології мінеральних індивідів проводиться безпосередньо на реальний кристалах мінералів як візуально, так і з допомогою бінокулярної лупи або мікроскопу. При цьому вимір величин “а”, “b”, “с” проводиться лінійкою або “на око”.

При визначенні типу габітусу мінерального індивіду необхідно пам’ятати, що для кубічної сингонії властивий в основному ізометричний габітус, для тригональної, тетрагональної і гексагональної - подовжений і для триклінної, моноклінної і ромбічної - сплюснутий. При вивченні зовнішньої форми мінерального індивіду рекомендується визначити не тільки його головний габітусний тип, але й різновидність.

На кристалах мінералів встановлено 47 простих форм (табл. 1.3), серед яких виділяють відкриті прості форми (піраміди, пінакоїди) і закриті прості форми (біпіраміда, гексаедр, октаедр та ін.).

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1118 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Победа - это еще не все, все - это постоянное желание побеждать. © Винс Ломбарди
==> читать все изречения...

598 - | 606 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.