Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќов≥ проекти ≥ технолог≥њ унсмеп
ѕ≥дсумки роботи Ќ—ћ≈ѕ у 2008 роц≥

” 2008 роц≥ тривала робота щодо розвитку Ќац≥ональноњ системи масових електронних платеж≥в (Ќ—ћ≈ѕ), бан≠ками та ѕлат≥жною орган≥зац≥Їю системи впроваджувалис€ ≥нновац≥йн≥ проекти й технологи.

ћинулий р≥к став четвертим роком промисловоњ експлуатац≥њ Ќ—ћ≈ѕ. «а чотири роки система довела свою техн≥чну, технолог≥чну, а також: комерц≥йну усп≥шн≥сть.  онцептуальною метою побудови та розвитку Ќ—ћ≈ѕ Ї здобутт€ нею соц≥ально-ор≥Їнтованого та загальнодержавного значенн€.

ќгл€д роботи Ќ—ћ≈ѕ у 2008 роц≥ п≥дготовлено департаментом плат≥жних систем Ќац≥онального банку ”крањни.

Ќќ–ћј“»¬Ќ≈ –≈√”Ћё¬јЌЌя Ќ—ћ≈ѕ

Ќа виконанн€ ѕрограми розвитку Ќац≥ональноњ системи масових електронних платеж≥в на 2006-2008 роки, затвердженоњ постановою ѕравл≥нн€ Ќац≥онального банку ”к≠рањни в≥д 30.03.2006р. є 121, а також концепц≥њ поширенн€ безгот≥вкових розрахунк≥в з використанн€м спец≥альних плат≥жних засоб≥в, схваленоњ установою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”к≠рањни ≥ Ќац≥онального банку ”крањни;а 26.06.2006 р. є 753, тор≥к реал≥зо≠вано низку проект≥в €к загальнодер≠жавного, так ≥ галузевого значенн€.

ѕ–ќ≈ “ "≈Ћ≈ “–ќЌЌ»… —“”ƒ≈Ќ“—№ »…  ¬»“ќ "

”продовж минулого року ћ≥н≥стер≠ство осв≥ти ≥ науки ”крањни сп≥ль≠но з Ќац≥ональним банком ”крањни продовжували роботу над п≥лотним проектом "≈лектронний студентський квиток" дл€ вуз≥в ≤ЧIV р≥вн€ акредитац≥њ на баз≥ державноњ ≥нформац≥йно-виробничоњ системи "ќсв≥та" з використанн€м технолог≥њ Ќ—ћ≈ѕ. —п≥льна розробка дала змогу впровадити багатофункц≥ональний електронний студентський квиток Їдиного зразка з використанн€м технолог≥њ Ќ—ћ≈ѕ, €кий поЇднуЇ в соб≥ функц≥њ студентського квитка та банк≥вськоњ плат≥жноњ картки.

Ќа початок 2009 року ем≥товано вже 70 тис€ч електронних студентських квитк≥в (тор≥к - 31 тис€чу). ≈м≥с≥ю зд≥йснюють так≥ банки Ч члени Ќ—ћ≈ѕ: ј Ѕ "≤мекс-банк", јЅ "≈кспрес-банк", ¬ј“ "ћегабанк", ¬ј“ Ѕанк "ƒемарк", ј Ѕ "ћеркур≥й", «ј“ ј Ѕ "Ћьв≥в", ¬ј“ јЅ "—толичний".

¬≥дпов≥дно до наказу ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни в≥д 14.05.2008 р. є411 "ѕро впровадженн€ ≥нформац≥йно-анал≥тичноњ системи обл≥ку та в≥дшкодуванн€ п≥льг студентам (уч≠н€м)" також прийн€то р≥шенн€ роз≠почати експеримент щодо впровад≠женн€ електронних учн≥вських квит≠к≥в серед навчальних заклад≥в системи профес≥йно-техн≥чноњ осв≥ти у 2008-2009 навчальному роц≥. ¬ рамках цього проекту тор≥к було ем≥товано близько 500 електронних учн≥вських квитк≥в.

¬иготовл€Ї електронн≥ студентськ≥ та учн≥вськ≥ квитки ƒержавний центр прикладних ≥нформац≥йних технолог≥й ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни сп≥льно з Ќауково-досл≥дним ≥нсти≠тутом прикладних ≥нформац≥йних тех≠нолог≥й  ≥бернетичного центру Ќа≠ц≥ональноњ академ≥њ наук ”крањни.

≈лектронн≥ студентськ≥ та учн≥вськ≥ квитки реал≥зовано на баз≥ карток Ќ—ћ≈ѕ-2, в €ких використовуЇтьс€ ч≥п-модуль нового покол≥нн€, що маЇ низку технолог≥чних ≥ функц≥ональ≠них переваг.

Ќин≥ тривають роботи щодо впро≠вадженн€ ≥нформац≥йно-анал≥тичноњ системи обл≥ку та в≥дшкодуванн€ п≥льг п≥д час обслуговуванн€ за електронни≠ми студентськими квитками в уста≠новах "”крзал≥зниц≥".

≤Ќ“≈–Ќ≈“-ѕЋј“≈∆≤ Ќ—ћ≈ѕ

” грудн≥ 2008 року "”крзал≥зниц€" розпочала перший етап послуги оформленн€ проњзних документ≥в через мережу ≤нтернет за допомогою плат≥жних карток, зокрема, Ќ—ћ≈ѕ. “епер держател≥ цих карток мають змогу отримувати ≥нформац≥ю щодо на€вност≥ в≥льних м≥сць у пот€гах, вар≠тост≥ проњзду та оформленн€ брон≥-замовленн€ через веб-сайт "”крзал≥з≠ниц≥" з наступною куп≥влею проњзних документ≥в у квитков≥й кас≥. ” с≥чн≥ 2009 року розпочато наданн€ послуги з оплати вартост≥ проњзних документ≥в через мережу ≤нтернет з њх в≥дкладе≠ним друком.

” ц≥лому впродовж 2008 року спо≠стер≥гавс€ динам≥чний розвиток рин≠ку ≤нтернет-платеж≥в Ќ—ћ≈ѕ. ≤з ц≥Їю метою в≥дкрит≥ й функц≥онують два спец≥ал≥зованих плат≥жних сайти, технолог≥чн≥ можливост≥ €ких аналог≥чн≥ оплат≥ за послуги через касу банку: http://www.smartpay.com.ua та http://www.interplat.com.ua, а також сайти окремих банк≥в-член≥в Ќ—ћ≈ѕ (http://www.banklviv.com/page/nsmep, http://www.megabank.net та ≥нш≥).

Ќин≥ плат≥жний сайт http:www.smartpay.com.ua даЇ змогу зд≥йснити за допомогою карток Ќ—ћ≈ѕ у мере≠ж≥ ≤нтернет так≥ операц≥њ:

1. погашенн€ кредит≥в, наданих ј Ѕ "≤мекс-банк", «ј“ "јльфа-банк", “ќ¬ "Ѕанк –енессанс-кап≥тал", «ј“ "ћ≥жнародний ≥потечний банк", “ќ¬ " омерц≥йний банк "ƒельта", «ј“ "’оум-кредит-банк", “ќ¬ "”н≥кредит-банк";

2. оплата комунальних послуг у м. ќдес≥ через систему "√≈–÷";

3. ≥нтернет-перекази на адресу ф≥≠зичних та юридичних ос≥б;

4. оплата карток моб≥льного зв'€з≠ку дл€ контрактних абонент≥в та або≠нент≥в передплаченого зв'€зку (опера≠тори " ињвстар", Djuice, Life:), ћ“—, Sim-Sim, Jeans, ¬ееline, ћќЅ≤);

5. оплата рахунк≥в за телекомун≥ка≠ц≥йн≥ послуги, надан≥ ќдеською, ¬о≠линською, «акарпатською, „ерн≥г≥в≠ською ф≥л≥€ми ¬ј“ "”кртелеком";

6. оплата послуг ≥нтернет-провайдер≥в;

7. перегл€д накопичень ѕершого Ќац≥онального в≥дкритого пенс≥й≠ного фонду;

8. оплата ≥нших товар≥в та послуг ≥нтернет-магазин≥в.

«а допомогою плат≥жного сайту http://www.interplat.com.ua держател≥ пла≠т≥жних карток Ќ—ћ≈ѕ мають змогу зд≥йснювати через мережу ≤нтернет так≥ операц≥њ:

1. ≥нтернет-поштов≥ перекази (система електронних переказ≥в ”ƒѕѕ« "”крпошта");

2. оплата за комунальн≥ послуги та спожиту електроенерг≥ю в м.  иЇв≥ через систему "√≤ќ÷";

3. оплата рахунк≥в за телекомун≥ка≠ц≥йн≥ послуги, надан≥  ињвською м≥сь≠кою ф≥л≥Їю ¬ј“ "”кртелеком";

4. оплата за послуги кабельного цифрового та аналогового телебачен≠н€, а також за ≥нтернет-послуги ком≠пан≥њ "¬ол€-кабель";

5. оплата карток моб≥льного зв'€зку дл€ контрактних абонент≥в та абонент≥в передплаченого зв'€зку (оператори " ињвстар", Djuice, Life:), ћ“—, Sim-Sim, Jeans, ¬ееline, ћќЅ≤), доступу до ≤нтернету, ≤–-телефон≥њ ≥ телебаченн€ Ќ“¬+, хостингу та доменних ≥мен;

6. замовленн€ поздоровлень та по≠дарунк≥в через ≤нтернет;

7. оплата за ≥нш≥ товари та послуга ≥нтернет-магазин≥в.

« метою поширенн€ безгот≥вкових розрахунк≥в населенн€ з використан≠н€м плат≥жних карток Ќ—ћ≈ѕ за житлово-комунальн≥ послуги, спожи≠ту електричну енерг≥ю, природний газ, послуги зв'€зку банками Ч членами Ќ—ћ≈ѕ (¬ј“ "ћегабанк", ј Ѕ "≤мекс-банк") у м≥стах ’арк≥в, ќдеса,  ≥ровоград, ѕолтава, „ерн≥г≥в, „ерка≠си, Ќова  аховка, Ћьв≥в, ƒонецьк,  отовськ запроваджено системи та встановлено розрахунково-касов≥ вуз≠ли дл€ проведенн€ таких розрахунк≥в.

ћќЅ≤Ћ№Ќ≤ ѕЋј“≈∆≤ Ќ—ћ≈ѕ

15 травн€ 2008 року «ј“ "÷ентр об≠слуговуванн€ моб≥льних платеж≥в" («ј“ "÷ќћѕ") оголосив про початок ко≠мерц≥йноњ експлуатац≥њ системи моб≥ль≠них платеж≥в (ћѕ≤), €ка даЇ змогу ко≠нтролювати й управл€ти банк≥вським рахунком, а також зд≥йснювати платеж≥ за допомогою моб≥льного телефону.

«азначена послуга в≥дома украњнсь≠кому споживачу п≥д торговельною маркою "Bank-o-phone - моб≥ль≠н≥ платеж≥" ≥ впроваджуЇтьс€ «ј“ "÷ќћѕ" сп≥льно з Ќац≥ональним банком ”крањни, котрий виконуЇ у проект≥ функц≥њ розрахункового банку.

” рамках п≥лотного проекту впро≠вадженн€ системи моб≥льних платеж≥в 18.06.2008 р. було проведено першу м≥жбанк≥вську трансакц≥ю з викорис≠танн€м ћѕ≤. “рансакц≥ю зд≥йснено м≥ж банками Ч членами Ќ—ћ≈ѕ ¬ј“  Ѕ "≤побанк" (банк-ем≥тент) ≥ ¬ј“  Ѕ "”кргазбанк" (банк-еквайр).  л≥≠рингов≥ розрахунки м≥ж учасниками також виконано усп≥шно.

Ќин≥ в п≥лотному проект≥ беруть участь 10 банк≥в Ч член≥в Ќ—ћ≈ѕ: “ќ¬ "”крањнський промисловий банк", ¬ј“ " редитпромбанк", ј Ѕ "‘орум", ¬ј“ јЅ "”кргазбанк", ¬ј“  Ѕ "≤по≠банк", “ќ¬  Ѕ "‘≥нансова ≥н≥ц≥ати≠ва", јЅ "”крањнський комунальний банк", «ј“  Ѕ " редит-ƒн≥про", «ј“ "ƒонгорбанк", ¬ј“ "–одов≥д-банк".

—тратег≥чний напр€м розвитку серв≥су "Bank-o-phone - моб≥льн≥ платеж≥" - п≥дключенн€ системних постачальник≥в послуг, зокрема ко≠мунальних служб, м≥ського телефонного зв'€зку, провайдер≥в ≤нтернету ≥ кабельного телебаченн€ та оператор≥в моб≥льного зв'€зку. ѕаралельно до цього п≥дключаютьс€ роздр≥бн≥ пун≠кти в торговельн≥й мереж≥.

” 2008 роц≥ також презентовано систему моб≥льних та ≥нтернет-платеж≥в "ѕлатићќ!", розробником €коњ Ї “ќ¬ "јвтор". —истема побудована на баз≥ технолог≥њ Ќ—ћ≈ѕ ≥ ставить за мету об'Їднати в Їдину ≥нфраструк≠туру обслуговуванн€ платеж≥в ко≠мерц≥йних банк≥в, оператор≥в моб≥ль≠ного зв'€зку, торговельно-серв≥сних ≥ транспортних п≥дприЇмств.

≈квайрингова мережа, побудована на основ≥ системи "ѕлатићќ!", покли≠кана створити умови банкам, торго≠вельним п≥дприЇмствам ≥ орган≥зац≥€м щодо прийманн€ оплати за товари та послуги через ≤нтернет, а також за допо≠могою к≥оск≥в самообслуговуванн€ ≥ плат≥жних терм≥нал≥в 5ј—≈ћ ћопење≥ (‘ранц≥€) ≥нтегрованих до торговельно-касовоњ системи ћаркет+.

як засоби оплати можуть бути вико≠ристан≥ плат≥жн≥ картки Ќ—ћ≈ѕ (кон≠тактн≥ ≥ безконтактн≥), моб≥льн≥ телефо≠ни ≥з S≤ћ-карткою "ѕлатићќ!", мо≠б≥льн≥ телефони з ≥нтерфейсом NFC ≥ S≤ћ-карткою "ѕлатићќ!", гот≥вка (у к≥осках самообслуговуванн€).

” грудн≥ 2008 року в Ќац≥онально≠му банку ”крањни усп≥шно завершили≠с€ комплексн≥ сертиф≥кац≥йн≥ випро≠буванн€ ≥нтернет-терм≥налу " ѕлати -ћќ-≤“".

ЅќЌ”—Ќ≤ ѕ–ќ√–јћ» Ќ—ћ≈ѕ

” 2008 роц≥ ѕлат≥жна орган≥зац≥€ Ќ—ћ≈ѕ надала дозв≥л банкам - членам системи на ем≥с≥ю ко-брендових плат≥жних карток Ќ—ћ≈ѕ з клубним додатком "Ѕон-картка".

ѕостачальникам (виробникам) терм≥нального обладнанн€ Ќ—ћ≈ѕ рекомендовано доопрацювати власне програмне забезпеченн€ дл€ п≥дтрим≠ки додаткових функц≥й кл≥Їнтинговоњ системи "Ѕон-картка". ƒоопрацьова≠не програмне забезпеченн€ терм≥нального обладнанн€ Ќ—ћ≈ѕ не потребуЇ додаткових випробувань та серти≠ф≥кац≥њ ѕлат≥жною орган≥зац≥Їю.

 л≥Їнтингова система "Ѕон-картка" побудована за принципом банк≥вськоњ автоматизованоњ картковоњ системи з використанн€м плат≥жних карток Ќ—ћ≈ѕ ≥ спр€мована на орган≥зац≥ю ст≥йких в≥дносин "продавець Ч поку≠пець", побудованих на взаЇмовиг≥дних умовах. –озпор€дником клубного до≠датка "Ѕон-картка" Ї “ќ¬ "Ќћ“ √руп".

ѕ–ќ≈ “ "—ќ÷≤јЋ№Ќј  ј–“ ј"

” кв≥тн≥ 2008-го ј Ѕ "≤мекс-банк" сп≥льно з управл≥нн€м соц≥ально≠го захисту населенн€ та прац≥ ќдеськоњ м≥ськради було розроблено та запущено проект "—оц≥альна карта одесита".

Ќа першому етап≥ проекту передба≠чалос€ видати понад 60 тис€чам меш≠канц≥в ќдеси плат≥жн≥ картки Ќ—ћ≈ѕ дл€ оплати хл≥бобулочних вироб≥в, га≠р€чого харчуванн€, л≥карських пре≠парат≥в та комунальних послуг за ра≠хунок кошт≥в м≥ського бюджету. ¬≥д≠пов≥дно до проекту запроваджено так≥ програми:

Ø програма "ƒешевий хл≥б" Ч ви≠плати на придбанн€ хл≥бобулочних вироб≥в у торговельних мережах;

Ø програма "ƒомашн€ аптека" виплати на придбанн€ л≥карських пре≠парат≥в у визначених аптеках м≥ста;

Ø програма "√ар€че харчуванн€" - виплати на харчуванн€ у визначених њдальн€х;

Ø програма "∆ ѕ" - виплати на адресну оплату житлово-комуналь≠них послуг.

”провадженн€ зазначених програм даЇ змогу перейти в≥д системи надан≠н€ дотац≥й незаможним верствам на≠селенн€ до системи наданн€ адресноњ допомоги, що маЇ забезпечити €к≥сно новий р≥вень соц≥альноњ допомоги населенню в ќдеськ≥й област≥.

ѕ–ќ≈ “ "ћ»“Ќј  ј–“ ј"

” рамках укладених м≥ж Ќац≥ональ≠ним банком ”крањни, ƒержавним казначейством ”крањни та ƒер≠жавною митною службою ”крањни до≠говор≥в про сп≥льну д≥€льн≥сть роз≠роблено нормативн≥ документи, зок≠рема - ф≥нансову схему ≥ технолог≥ю обробленн€ документ≥в дл€ реал≥зац≥њ п≥лотного проекту "—истема митних та ≥нших платеж≥в, що внос€тьс€ п≥д час митного оформленн€, та розрахунк≥в ≥: бюджетами з використанн€м технолог≥й Ќ—ћ≈ѕ".

ѕроведенн€ експерименту з вико≠ристанн€ технолог≥й Ќ—ћ≈ѕ дл€ сплати митних платеж≥в заплановано на початок 2009 року.

Ќќ¬≤ ѕ–ќ≈ “» ≤ “≈’ЌќЋќ√≤ѓ ”Ќ—ћ≈ѕ

‘ондом гарантуванн€ вклад≥в ф≥≠зичних ос≥б (‘√¬‘ќ) сп≥льно з Ќац≥ональним банком ”крањни ведутьс€ роботи щодо використанн€ технолог≥њ та програмно-техн≥чних за≠соб≥в Ќ—ћ≈ѕ дл€ виплати в≥дшко≠дуванн€ вклад≥в та процент≥в ф≥зич≠ним особам л≥кв≥дованих банк≥в.

”продовж минулого року п≥дготов≠лено нормативний документ "—исте≠ма забезпеченн€ виплати ‘√¬‘ќ в≥дшкодувань кошт≥в вкладникам бан≠к≥в. «агальний опис (верс≥€ 3.00, ре≠дакц≥€ в≥д 05.12.2008)" та розпочато його виконанн€.

” рамках впровадженн€ розшире≠них операц≥й Ќ—ћ≈ѕ було розробле≠но ≥ затверджено так≥ нормативн≥ до≠кументи:

Ø "Ќ—ћ≈ѕ. –озширен≥ операц≥њ. ѕлат≥ж за рахунок кл≥Їнта. ‘≥нансо≠ва схема (верс≥€ 1.00, редакц≥€ в≥д 20.05.2008 р.)";

Ø "Ќ—ћ≈ѕ. –озширен≥ операц≥њ. ќперац≥€ "ѕлат≥ж з даними в≥льного формату". ‘≥нансова схема (верс≥€ 1.00, редакц≥€ в≥д 20.06.2008 р.)";

Ø "Ќ—ћ≈ѕ. –озширен≥ операц≥њ. ќперац≥€ перерахуванн€ кошт≥в. ‘≥≠нансова схема (верс≥€ 2.00, редакц≥€ з≥д 25.05.2008 р.)";

Ø "ѕор€док створенн€, впровад≠женн€ та супроводженн€ тип≥в груп га груп учасник≥в у Ќац≥ональн≥й сис≠тем≥ масових електронних платеж≥в";

Ø "ѕор€док розробленн€, впровад≠женн€ та супроводженн€ загальних опе≠рац≥й, побудованих за технолог≥Їю роз≠ширеноњ структури, в Ќац≥ональн≥й сис≠тем≥ масових електронних платеж≥в".

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 495 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

1469 - | 1268 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.