Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒрукована (пол≥граф≥чна) реклама.
ƒрукована реклама поЇднуЇ так≥ нос≥њ, €к лист≥вка, пла кат, буклет, каталог, проспект, поштова лист≥вка, календар т а ≥нш≥ види друкованоњ продукц≥њ.

Ћист≥вка €вл€Ї собою одноб≥чне або двостороннЇ зображенн€ (текст), розм≥щене на аркуш≥ невеликого формату. ѕрактика показуЇ доц≥льн≥сть випуску лист≥вки сер≥€ми. ” цьому випадку Їдина форма та елементи оформленн€ полегшать уп≥знаванн€ товар≥в рекламодавц€.

Ѕуклет Цз≥гнутий (сфальцований) один або к≥лька раз≥в аркуш паперу з текстом або ≥люстрац≥€ми. —хеми фальцюванн€ можуть бути найр≥зноман≥тн≥шими: в≥д гармошки-ширми до складних буклет≥в-пакет≥в. –озробленн€ буклету дорожче за лист≥вку, однак буклет дозвол€Ї передати б≥льше ≥нформац≥њ та маЇ сол≥дн≥ший вигл€д.

ѕлакат Ц виданн€, надруковане в≥дносно великими форматами. …ого особлив≥стю Ї лакон≥чний текст. як правило Ц це образ, назва ф≥рми, зображенн€ товару, ф≥рмове гасло.

ѕроспект Ц багатостор≥нкове виданн€ на кшталт брошури, його аркуш≥ скр≥плено. „асто використовуЇтьс€ у престижн≥й реклам≥ та €к зас≥б паблик рилейшнз. ƒоц≥льне використанн€ проспекту дл€ докладноњ розпов≥д≥ про ф≥рму, њњ продукц≥ю, сп≥вроб≥тник≥в тощо.

 аталог Ц за формою виконанн€ аналог≥чний проспекту.  аталог м≥стить опис товар≥в ф≥рми, у ньому, €к правило, позначаютьс€ ц≥ни на них.

ƒо засоб≥в друкованоњ реклами можна також в≥днести: ф≥рмов≥ в≥тальн≥ й рекламн≥ лист≥вки, календар≥ (наст≥нн≥, перекидн≥, кишеньков≥), етикетки, бланки меню (у ресторанах) та багато ≥ншого.

як р≥зновид друкованоњ реклами можна розгл€дати кольоров≥ наклейки (ст≥кери). якщо р≥вень виконанн€ друкованоњ реклами досить високий з погл€ду естетики й технолог≥њ, Ї ймов≥рн≥сть того, що сам потенц≥йний споживач розм≥стить њњ на своЇму робочому м≥сц≥ (комп'ютер, ст≥л, ст≥на поруч з робочим м≥сцем тощо), автомоб≥ль (персональн≥ або службовий), вх≥дн≥ двер≥ та ≥н.

ѕроцес розробленн€ нос≥њв пол≥граф≥чноњ реклами включаЇ так≥ основн≥ етапи:

4. ”хваленн€ р≥шенн€ щодо типу нос≥€: лист≥вка, плакат, проспект тощо.

4. ≈тап розробленн€ елемент≥в образотворчого та текстового наповненн€.

4. ≈тап розробленн€ комп'ютерного ориг≥нал-макету

4. ≈тап виробництва пол≥граф≥чноњ рекламноњ продукц≥њ.

ѕереваги друкованоњ реклами так≥:

Х в≥дносна дешевизна:

ь, Ч оперативн≥сть виготовленн€;

Х де€к≥ нос≥њ (наприклад, наст≥нн≥ календар≥) дозвол€ють забезпечити досить тривалий рекламний контакт з одержувачем;

Х в≥дсутн≥сть ≥нформац≥њ про конкурент≥в на конкретно≠му нос≥њ та ≥н.

ƒо недол≥к≥в даних засоб≥в реклами варто в≥днести слабку виб≥рков≥сть, на€вн≥сть великоњ марноњ аудитор≥њ, певний Ђоб≠раз макулатурност≥ї, що склавс€, та ≥н.

3.2.2.3. ≈кранна реклама

≈кранна реклама використовуЇ €к нос≥њ: в≥део- ≥ к≥норолики, слайди та ≥н. –екламн≥ ролики можуть згодом транслюватис€ на каналах телебаченн€.

ѕр€ма передача в телев≥з≥йний еф≥р того, що в цей мо≠мент в≥дбуваЇтьс€ в телестуд≥њ, ≥нод≥ зветьс€ студ≥йним роликом.  р≥м того, серед форм реклами, трансльованоњ по телебачен≠ню, можна назвати: Ђр€док, що б≥житьї, демонстрац≥ю товар≠ного знака (логотипа) рекламодавц€ на статичних заставках, циферблатах студ≥йних годинник≥в тощо.

¬≥деоролик Ч це звуковий ф≥льм, записаний на магн≥тн≥й стр≥чц≥ або за допомогою цифрових технолог≥й.

 ≥норолик Ч це зн€тий на к≥нопл≥вц≥ звуковий к≥ноф≥льм, призначений дл€ наступноњ Ђперегонкиї на в≥део, передач≥ в еф≥р або демонстрац≥њ за допомогою к≥ноустановки. ¬икорис≠танн€ цього нос≥€ останн≥м часом досить р≥дке, але дедал≥ зб≥льшуЇтьс€ завд€ки зростанню попул€рност≥ реклами в к≥≠нотеатрах (до реч≥, теж р≥зновиду екранноњ реклами).

 ≥но- ≥ в≥деоролики мають не т≥льки певн≥ розб≥жност≥, що зазначен≥ вище. ƒл€ цих нос≥њв характерна велика под≥бн≥сть у ∆анровому виконанн≥. “ак, ≥з цього погл€ду можна вид≥лити ≥гров≥, натурн≥, мультипл≥кац≥йн≥ (ан≥мац≥йн≥) та граф≥чн≥ ролики.

ћультит≥кац≥йн≥ рекламн≥ ролики отримали останн≥м ча≠сом досить значного поширенн€.

«а типами сюжет≥в рекламн≥ ролики можна умовно роз≠под≥лити на так≥ р≥зновиди:

1. описов≥ (≥нформац≥йн≥);

2. сентиментальн≥;

3. парадоксальн≥ и шоков≥.

«а часом трансл€ц≥њ й ступенем детальност≥ викладенн€ матер≥алу фах≥вц≥ умовно вид≥л€ють бл≥ц-ролики, розгорнут≥ й рекламно-демонстрац≥йн≥ ролики.

¬иробництво вс≥х тип≥в рекламних ролик≥в Ї дорогим, складним ≥ досить тривалим процесом, що вимагаЇ участ≥ компетентних фах≥вц≥в: маркетолог≥в, продюсер≥в, сценарис≠т≥в, оператор≥в, а ≥нод≥ й актор≥в, сп≥вак≥в ≥ композитор≥в. « технолог≥чними особливост€ми виробництва рекламних в≥- деоролик≥в можна ознайомитис€ б≥льш докладно в [9, с. 317Ч 319; 138].

“елебаченн€ Ї одним з найб≥льш ефективних засоб≥в пере≠дач≥ рекламного зверненн€. —еред основних його переваг вар≠то назвати так≥:

- одночасний в≥зуальний ≥ звуковий вплив;

- €вище розгл€даЇтьс€ в рус≥, що забезпечуЇ високий ступ≥нь залученн€ телегл€дача до того, що в≥дбуваЇтьс€ на екран≥;

- миттЇв≥сть передач≥, що дозвол€Ї контролювати момент отриманн€ зверненн€;

- можлив≥сть обирати конкретну ц≥льову аудитор≥ю в р≥зноман≥тних тематичних програмах;

- особист≥сний характер зверненн€, що робить ц≥ засоби близьким за ефективн≥стю до особистого продажу. ƒо реч≥, де€к≥ канали кабельного телебаченн€ використовуютьс€ безпосередньо дл€ збуту товар≥в. “елегл€дач за допомогою зворотного зв'€зку замовл€Ї рекламован≥ товари;

- величезна аудитор≥€ (за цим показником телебаченн€, €к рекламонос≥й, не маЇ соб≥ р≥вних);

- в≥дносно низьк≥ питом≥ витрати на один рекламний контакт.

Ќедол≥ки даних засоб≥в реклами:

- скороминущ≥сть;

- можлив≥сть отримувача на поточний момент бути гл€дачем лише одн≥Їњ програми.

- це найдорожчий зас≥б реклами.

Ќаприклад, ц≥на хвилини телев≥з≥йного часу в Ђгар€ч≥ї години (прайм-тайм) на американському телебаченн≥ дос€гаЇ в де€ких випадках близько $150 тис. (≥ нав≥ть б≥льше п≥д час трансл€ц≥њ найб≥льш попул€рних спортивних програм). јналог≥чний показник на рейтингових украњнських каналах Ї приблизно у п'€ть та б≥льше раз≥в нижчим. ” той же час, зважаючи на велику аудитор≥ю, варт≥сть одного рекламного контакту у зв'€зку з великою аудитор≥Їю телереклами пор≥вн€но невисока.

–еклама на телебаченн≥ останн≥м часом залишаЇтьс€ л≥дером серед мед≥а нос≥њв.

¬ останн≥ роки бурхливо розвиваЇтьс€ реклама в к≥нотеатрах. ≤ хоча аудитор≥€, охоплювана цим мед≥а, значно поступаЇтьс€ телебаченню, у реклами в к≥нотеатрах Ї своњ переваги. —еред них Ц €к≥сть в≥дтворенн€ на великому екран≥ й зосереджен≥сть гл€дача саме на реклам≥.  р≥м того, адресат уже не може за допомогою пульта дистанц≥йного управл≥нн€ перемкнути трансл€ц≥ю на ≥нший канал, не може встати ≥ вийти ≥з залу п≥д час рекламноњ паузи. ўе одна перевага Ц €к≥сний склад аудитор≥њ: к≥но залучаЇ активних гл€дач≥в, молодих ≥ середньоњ в≥ковоњ категор≥њ, з доходом вище за середн≥й.

Ќа сьогодн≥шн≥й день к≥нореклама займаЇ незначну частку в загальних рекламних видатках вс≥х мед≥а. ™вропейськ≥ рекламодавц≥ найб≥льше вкладають у к≥но, але це становить т≥льки 0,9% бюджету. ¬ усьому св≥т≥ на рекламу в к≥но витрачаЇтьс€ 0,4%, у —Ўј - 0,2 % (за даними ZenithOptimedia, 2004). —еред Ївропейських крањн б≥льше вс≥х витрачаЇ на рекламу в к≥но ¬еликобритан≥€. “ам частка к≥нореклами становить 1,3 % вс≥х видатк≥в (193,7 млн евро у 2005 p.). “од≥ €к у Ќ≥меччин≥ цей показник складаЇ 1 % бюджету.

–еклама на рад≥о.

÷ей вид реклами Ї одним з найб≥льше швидко прогресуючих напр€мк≥в рекламноњ д≥€льност≥ в наш≥й крањн≥. ÷ьому спри€Ї розширенн€ к≥лькост≥ рад≥останц≥й.  онкуруючи одна з одним, вони багато уваги прид≥л€ють розмањтост≥ й п≥дтримц≥ високого профес≥йного р≥вн€ своњх програм. як ≥ 'нш≥ засоби масовоњ ≥нформац≥њ, рад≥останц≥њ також починають диференц≥ювати аудитор≥ю, виход€чи на нов≥ сегменти свого ринку. —еред ≥нших фактор≥в, що спри€ють зростанню попул€рност≥ рад≥о, Ч зб≥льшенн€ к≥лькост≥ особистих автомоб≥л≥в шо мають, €к правило, рад≥оприймач≥ в салонах.

ƒо достоњнств рад≥о €к засобу передач≥ реклами варто в≥днести широке охопленн€ it частотн≥сть, виб≥рков≥сть, живий характер зверненн€, оперативн≥сть, в≥дносно невисокий р≥вень рекламних тариф≥в.

як жоден з ≥нших засоб≥в, рад≥о всюдисуще. …ого слухають ≥ вдома, ≥ в транспорт≥ (нав≥ть вод≥њ), ≥ на робот≥. –ад≥опрограми можна слухати зазвичай, не в≥двол≥каючись в≥д основного зан€тт€ в цей момент. ”се це спри€Ї тому, що показники дос€гненн€ аудитор≥њ й частотност≥ рад≥ореклами, €к правило, дуже висок≥.

ќсобливо привабливим Ї рад≥о €к мед≥аканал дл€ м≥сцевого рекламодавц€. ÷е пов'€зано з≥ здатн≥стю рад≥о повторювати рекламу велику к≥льк≥сть раз≥в прот€гом дн€ й мотивувати споживача на придбанн€ товару в конкретних торговельних точках.

ўе одн≥Їю важливою характеристикою рад≥о €к каналу комун≥кац≥њ Ї його висока виб≥рков≥сть.

Ќевисок≥ тарифи на рад≥орекламу дозвол€ють застосовувати њњ у практиц≥ нав≥ть малих ф≥рм.

–ад≥ореклама ефективна також €к допом≥жний зас≥б реклами, зокрема в комплекс≥ з рекламою на телебаченн≥. ƒосл≥дженн€ показують, що 75 % рад≥ослухач≥в миттЇво Ђдобудовуютьї сюжет рекламного в≥деоролика, €кщо в рад≥ореклам≥ звучить музика й текст телереклами. ѕри 7 Ц 10%, €к≥ в середньому займають витрати на рад≥орекламу в загальному рекламному бюджет≥, такий комплексний вплив дозвол€Ї п≥дн€ти показники ефективност≥ рекламноњ кампан≥њ на 50% ≥ б≥льше, пор≥вн€но з впливом т≥льки засобами телев≥з≥йноњ реклами.

—еред недол≥к≥в реклами на рад≥о можна назвати њњ скоро минущ≥сть, а також обмеженн€, пов'€зан≥ т≥льки з≥ звуковим поданн€м рекламованих товар≥в.  р≥м того, показники сконцентрованост≥ уваги слухач≥в рад≥о на реклам≥ досить низьк≥. Ћюдина, що слухаЇ рад≥о, €к правило, займаЇтьс€ чим-небудь ше (керуЇ автомоб≥лем, сн≥даЇ, готуЇ њжу тощо). “ому в рад≥ореклам≥ дуже важлив≥ так≥ прийоми концентрац≥њ уваги слухач≥в, €к гумор, част≥ повторенн€ тощо.

ќсновними прийомами подач≥ реклами на рад≥о можна назвати: дж≥нгли (рекламн≥ куплети, музичн≥ фрази), рекламн≥ д≥алоги, оголошенн€ ведучих ≥ т. ≥н. –ад≥оролики зазвичай трохи тривал≥ш≥ за рекламн≥ в≥деоролики ≥ транслюютьс€, €к правило, 30 Ц 60 секунд.

«овн≥шн€ реклама.

«овн≥шн€ реклама (англ. - outdoor advertising) Ц мед≥аканал, що доносить рекламн≥ зверненн€ до одержувач≥в за допомогою видрукуваних типографським способом плакат≥в, мальованих щи≠т≥в або св≥тлових табло, установлюваних у м≥сц€х найб≥льш жвавого вуличного руху, а також уздовж шосейних дор≥г ≥ зал≥зниць.

—учасна зовн≥шн€ реклама розвиваЇтьс€ в б≥к ориг≥наль≠них конструкц≥й ≥ нових р≥шень, хоча в –ос≥њ й ”крањн≥ пере≠ваги залишаютьс€ поки що на боц≥ стандартних конструкц≥й. ѕерел≥чимо найпопул€рн≥ш≥ њхн≥ р≥зновиди:

Х –екламний щит, б≥лборд (billboard) Ц щит розм≥ром 3x6; можлив≥ також складн≥ конструкц≥њ Ц ≥з двох щит≥в на одному стовп≥, (3x12), трьох щит≥в (3x18), ≥з двох щит≥в, розташованих п≥д кутом (Ђпташкаї), ≥ нав≥ть дво- ≥ три€русних щит≥в. ” ц≥лому, на «аход≥ б≥лборди використовуютьс€ на трасах, автобанах, однак у —Ќƒ найпопул€рн≥шими Ї саме м≥ськ≥ конструкц≥њ.

Х —≥т≥-лайти, м≥ський формат (англ. Ц city-light) Ц конструкц≥њ розм≥ром 1,2 на 1,8 метра, що розм≥щуютьс€ на перехожих частинах вулиць, але€х, тротуарах. —≥т≥-лайти мають внутр≥шнЇ п≥дсв≥чуванн€ й ор≥Їнтован≥ на п≥шоход≥в ≥ проњжджаюч≥ автомоб≥л≥. ƒо середини 1990-х pp., за оц≥нками найб≥льшого англ≥йського рекламного концерну More'Ferrall, м≥ський формат став сектором ринку зовн≥шньоњ реклами, що зростаЇ найб≥льшими темпами.

Х ѕризмав≥жн, призма Ц зазвичай, це щити формату 3x6, ўо складаютьс€ з тригранних призм, €к≥ посл≥довно крут€тьс€, показуючи по черз≥ три р≥зних сюжети. ÷€ конструкц≥€ вважаЇтьс€ б≥льш ефективною, н≥ж нединам≥чна реклама, тому шо ефект руху незм≥нно залучаЇ увагу б≥льшоњ к≥лькост≥ людей «а даними досл≥джень американських фах≥вц≥в, 91% населенн€ реагуЇ на зображенн€, що зм≥нюЇтьс€, тод≥ €к аналог≥чне статичне зображенн€ зауважують т≥льки 19% перехожих.

Х ¬ив≥ски на зупинках (англ. bus-shelter) Ц с≥т≥-лайти, розм≥щен≥ на зупинках м≥ського транспорту. ÷е реклама, €ка маЇ будуватис€ за принципово ≥ншими стандартами. јдже люди, чекаючи транспорту, можуть детально ознайомитис€ з рекламною ≥нформац≥Їю, тому що часу на контакт набагато б≥льше, н≥ж у звичайноњ зовн≥шньоњ реклами. ѕри цьому виграють не т≥льки рекламодавц≥, але й м≥сто ≥ його мешканц≥, що отримують нов≥ зупинки.

Х —тац≥онарн≥ панно на будинках Ц брандмауери, установки на дахах, неонов≥ вив≥ски й ≥н. д, що займають велик≥ площ≥ й розм≥щуютьс€ м≥н≥мум на п≥вроку-р≥к. “ак≥ конструкц≥њ мають здеб≥льшого ≥м≥джеву або ≥нформац≥йну мету.

ќстанн≥м часом в ”крањн≥ активно розвиваютьс€ й б≥льш ц≥кав≥ та складних конструкц≥њ:

Х ѕ≥лони Ц с≥т≥-лайти на опорах, ≥нод≥ на л≥хтарних стовпах Ч спец≥ально адаптован≥ п≥д м≥ське середовище, прикра≠шен≥ завитушками, литими формами.

Х ѕ≥лари Ц тригранн≥ вв≥гнут≥ тумби, що розташовуютьс€ переважно в ≥сторичних частинах м≥ст (вони легко вписуютьс€ в ландшафт), за рахунок ув≥гнутих стор≥н зб≥льшують кут огл€ду рекламного сюжету без його перекручуванн€.

Х –екламн≥ тумби Ч р≥зних форм (цил≥ндр, куб, тригранник) конструкц≥њ, що мають ≥сторичн≥ корен≥ (театральн≥ тумби, наприклад); вони легко вписуютьс€ в м≥ську арх≥тектуру, тому досить попул€рн≥, наприклад, у прибалт≥йських м≥стах.

Х Ѕеклайти (англ. backlights) Ц щити р≥зних формат≥в (2x2 м, 3x4 м ≥ т. ≥н.), ор≥Їнтован≥ на м≥ськ≥ вулиц≥; мають внутр≥шнЇ п≥дсв≥чуванн€. –озм≥щуютьс€ на опорах, стовпах, кр≥пл€тьс€ до ст≥н або переход≥в.

Х ¬уличн≥ мебл≥ (англ. Ч street furniture) Ц об'Їмн≥ конструкц≥њ, що мають р≥зноман≥тн≥ форми Ч в≥д об'Їмних макет≥в товар≥в (моб≥льн≥ телефони, коробки фотопл≥вок, телеекрани) до м≥ських годинник≥в з рекламою (так зван≥ Watchtowers), в≥д великих логотип≥в, розташованих у парках (в≥дом≥ об'Їмн≥ Ђскульптуриї Nike) до рекламного оформленн€ зелених насаджень (журнал ЂЌатал≥ї по л≥н≥њ метро у  иЇв≥).

Х “риедри Ц рекламн≥ тригранн≥ тумби, що крут€тьс€ навколо своЇњ ос≥.

Х –екламн≥ урни Ц вуличн≥ урни, що мають внутр≥шнЇ п≥дсв≥чуванн€ й рекламн≥ сюжети на б≥чних сторонах.

Х “роли Ц св≥тлов≥ короби, розташован≥ високо на стовпах м≥ського осв≥тленн€, що часто мають довгасту форму, виход€чи, таким чином, на б≥к проњзноњ частини.

Х ѕерет€жки Ц прот€гнен≥ над дорогою, не нижче певних стандарт≥в, банери, прапори.

Х –олери Ц св≥тлов≥ короби, в €ких к≥лька рекламних сюжет≥в наклеЇно на стр≥чку, що перем≥щаЇтьс€ за допомогою мотора через певн≥ пром≥жки часу. ¬≥д призми в≥др≥зн€Їтьс€ ≥ншим характером динам≥ки, а також б≥льшою к≥льк≥стю розм≥щених сюжет≥в;

Х ≈крани Ц ще недостатньо попул€рн≥ в крањнах —Ќƒ нос≥њ, €к≥ вимагають значних кап≥таловкладень. —початку в –ос≥њ й ”крањн≥ розм≥щували в≥дносно дешев≥ плазмов≥ екрани, що не п≥дход€ть дл€ осв≥тлених сонцем вулиць. —ьогодн≥ в ћоскв≥,  иЇв≥, ќдес≥ вже застосовують електрод≥одн≥ екрани р≥зних формат≥в, в €ких часто убудован≥ комп'ютери прискорюють рекламн≥ сюжети Ц з урахуванн€м невеликого часу контакту.

ѕереважними типами нос≥њв зовн≥шньоњ реклами в ”крањн≥ та –ос≥њ залишаютьс€ б≥лборди 3x6 ≥ с≥т≥-лайти 1,2x1,8 м.

ѕереваги зовн≥шньоњ реклами:

Х пом≥тн≥сть; зовн≥шню рекламу неможливо не побачити;

Х широке охопленн€ аудитор≥њ та високий показник частотност≥;

Х можлив≥сть ор≥Їнтац≥њ на ч≥тку ц≥льову групу, гнучк≥сть зовн≥шньоњ реклами;

Х зовн≥шн€ реклама намагаЇтьс€ бути дружньою до споживач≥в Ц висв≥тлювати вулиц≥, розважати, прикрашати с≥р≥ урбан≥стичн≥ ландшафти;

Х зовн≥шн€ реклама дозвол€Ї рекламувати продукц≥ю, заборонену дл€ реклами на телебаченн≥ й рад≥о: тютюн, частково Ц алкоголь.

Ћ≈ ÷≤я 4.

ѕќЋ≤“»„Ќ≤ ѕ–_“≈’ЌќЋќ√≤ѓ

ѕлан.

1. —утн≥сть ≥ особливост≥ технолог≥й звТ€зку з громадськ≥стю. ѕон€тт€ про пол≥тичн≥ ѕ–-технолог≥њ.

2. ≈тапи розвитку пол≥тичних ѕ–-технолог≥й.

3. ¬икористанн€ PR-технолог≥й у виборчих кампан≥€х ѕрезидента —Ўј.

4. «агальн≥ принципи комун≥кац≥й п≥д час вибор≥в.

5. ћан≥пул€тивн≥ ѕ–-технолог≥њ: украњнський вар≥ант.

 

 лючов≥ слова: технолог≥€ звТ€зк≥в з громадськ≥стю (PR-технолог≥€), ман≥пул€ц≥€, вплив на св≥дом≥сть, соц≥альний м≥ф, виборча кампан≥€, кандидат, л≥дер, ≥м≥дж, пол≥тична реклама, комун≥кац≥€ з виборц€ми, аг≥тац≥€.

Ќауков≥ досл≥дженн€: ƒл€ п≥дготовки лекц≥йного матер≥алу були використан≥ досл≥дженн€ ¬олодимира √рищенка, ¬алер≥€ ≤ванова, ¬алентина  оролька, ¬адима  узнецова, ¬асил€ Ћ≥сничого, ≤вана ѕол≥щука, √ригор≥€ ѕочепцова, јнатол≥€ ѕолторака.

 

ћета: ознайомити з пон€тт€м технолог≥€ у галуз≥ звТ€зку з громадськ≥стю та пол≥тики зокрема, а також р≥зновидами пол≥тичних ѕ–-технолог≥й, особливу увагу прид≥лити ман≥пул€тивн≥й складов≥й зазначених технолог≥й, €к≥ використовуютьс€ п≥д час виборчих кампан≥й; формувати профес≥йний кругоз≥р ≥ загальну культуру студент≥в у галуз≥ звТ€зк≥в з громадськ≥стю, навчити њх ор≥Їнтуватис€ в складних умовах сучасного ≥нформац≥йного простору, виховувати висок≥ стандарти майбутнього ѕ–-прац≥вника, €кий би ор≥Їнтувавс€ у своњй д≥€льност≥ на загальноприйн€т≥ етичн≥ норми ≥ взаЇморозум≥нн€.

 лючов≥ слова: технолог≥€ звТ€зк≥в з громадськ≥стю (PR-технолог≥€), ман≥пул€ц≥€, вплив на св≥дом≥сть, соц≥альний м≥ф, виборча кампан≥€, кандидат, л≥дер, ≥м≥дж, пол≥тична реклама, комун≥кац≥€ з виборц€ми, аг≥тац≥€.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 960 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

669 - | 725 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.026 с.