Лекции.Орг


Поиск:
Тест тапсырмасы 2 страница
A) Банкідегі шотының жабылуы;

B) Көлік құралын жол полициясында тіркеу

C) Белгілі бір қызметпен айналысу құқығын лицензиясын алу;

D) Құрылып жатқан мекемені тіркеу;

E) Заңды тұлғаны тіркеу.

 

74. Заңды тұлғалардың қатысуы мен жүзеге асырылатын қандай әрекеттер әкімшілік-құқық нормалармен реттелмейді?

A) Бірлескен қызмет шарты;

B) Тауарға лицензия алу;

C)Жарғығы өзгерту енгізуді тіркеу;

D) Валюта айырбас пунктін тіркеу;

E) Заңды тұлғаның жойылуын тіркеу.

 

75. Заңды тұлғалардың қатысуы мен жүзеге асырылатын қандай әрекеттер әкімшілік-құқық нормалармен реттеледі?

A) Шеру өткізуге рұқсат алу;

B) Еңбек шартының мерзімі аяқталған қызметкер

C) Банктен несие алу

D) Сол ұйымда басқа жұмысқа ауысу;

E) Жерді жалға беру.

 

76. Жалпы ереже бойыынша заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу мерзімі:

A) 15-күн ішінде;

B) 1-ай ішінде;

C) 10-күн ішінде;

D).5-күн ішінде;

E) 1 апта ішінде.

 

77. Ұйымдардың әкімшілік құқықтық мәртебесіне кіретін құқықтар:

A) лицензия алу құқығы;

B) азаматтарды жұмысқа алу құқығы;

C) сату-сатып алу шартының шарттарын өзгерту құқығы;

D) банкіде шот ашу құқығы;

E) білім оқу құқығы.

 

78. Қандай міндеттер ұйымдардың әкімшілік құқықтық мәртебесіне кірмейді?

A) жұмыскердің еңбек қауыпсіздігін қамтамассыз ету;

B) қару-жарақ сататын дүкен ашуға рұқсат алу;

C) өрт қауыпсіздігі ережелерін сақтау;

D) жарғығы өзгеріс енгізуді тіркеу органдарына хабарлау

E) Мемлекеттік тіркеуден өту міндеті.

 

79. Ұйымдарды жоюдың тәртібі қандай нормативтік құқықтық актімен реттеледі?

A) Қ.Р-ң Азаматтық Кодексімен;

B) Қ.Р-ң Әкімшілік-құқық бұзушылық туралы Кодексімен;

C) Салық Кодексімен;

D) Кеден Кодексімен;

E) Қылмыстық Кодексімен.

 

80. Қандай ұйым коммерциялық болып табылады?

A) Қоғамдық бірлестіктер;

B) Өндірістік кооператив;

C) Мекеме;

D) Заңды тұлғалардың ассоциациясы;

E) Кәсіподақ ұйымы.

 

81. Қандай ұйым коммерциялық емес болып табылады?

A) Тұтынушылар кооперативі;

B) Шаруашылық саріктестік;

C) Мемлекеттік кәсіпорын;

D) Өндірістік кооператив;

E) Акционерлік қоғам.

 

82. Заңды тұлғаны тіркемеуге негіз болып табылмайды:

A) Заңды тұлғаны құрудың мақсатсыздығы;

B) Құрылтай құжаттардың заңға сәйкес келмеуі;

C) Заңды тұлға құрудың заң мен көрсетілген тәртібін бұзу;

D) Антиманополиялық органның келіспеушілігі;

E) Заңдарды өрескел бұзу.

 

83. Заңды тұлға соттың шешімі арқылы мынадай жағдайда жойылуы мүмкін емес:

A) Прокурордың ескертуі жасалса;

B) Жөнделмейтін қателіктер жіберілген болса;

C) Мақсаттарға қайшы келетін қызметпен үнемі айналысса;

D) Банкроттық жағдаында;

E) Құрылтайшылары келісім шешсе.

 

84. Қоғамдық бірлестік құру үшін кем дегенде қанша адам болуы керек?

A) 10-адам;

B) 15-адам;

C) 20-адам;

D) 50-адам;

E) 100-адам.

 

85. Шаруашылық субъектіллерді тексерудің мемлекеттік тіркеуі қандай органда жүзеге асырылады?

A) Прокуратура органдарында;

B) Ішкі істер органдарында;

C) Әділет органдарында;

D) Есеп органдарында;

E) Салық органдарында.

 

86. Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің қаржылық-шаруашылық қызметін тексеру қанша уақытта жүргізілуі керек?

A) 1 жылда 1-рет;

B) 6-айда 1-рет;

C) 2-жылда 1-рет;

D) 3-жылда 1-рет;

E) 5-жылда 1-рет.

 

87. Қ.Р-да атқарушы билік органдарын кім басқарады?

A) Қ.Р-ң Үкімет;і

B) Министірлікткр;

C) Қ.Р-ң Президенті;

D) Конститутциялық кеңес;

E) Жоғары тұрған атқарушы орган.

 

88. Атқарушы билік органдарына кірмейтін билік орган:

A) Президент;

B) Үкімет;

C) Министрлік;

D) Орталық атқарушы органдар;

E) Жергілікті атқарушы орган.

 

89. Атқарушы билік органдар кімге бағынады?

A) Жоғорғы тұрған атқарушы органдарға;

B) Сот органдарына;

C) Конститутциялық Кеңеске;

D) Заң шығарушы органға;

E) Әкімге.

 

90. Атқарушы органдарға тән фукция:

A) Билік жүргізу (бұйыру);

B) Жоспарлау;

C) Мониторинг;

D) Құқық шығармашылық;

E) Болжау.

 

91. Атқарушы билік органдары кіммен тағайындалады?

A) Жоғарғы тұрған лауазымды тұлғамен;

B) Халықпен сайланады;

C) Өкілді органдармен сайланады;

D) Аппарат бөлімшелерімен тағайындалады;

E) Парламентпен сайланады.

 

92. Атқарушы билік органдарының басқа органдардан негізгі айырмашылығы неде?

A) Мемлекеттік мәжбүрлеу аппараты бар;

B) Нақты бекітілген құзыреттігі бар;

C) Актілер шығарады;

D) Мемлекеттік биліктік функцияларды атқарады;

E) Арнайы заңы бар.

 

93. Атқарушы билік органдары айналысады:

A) Мемлекеттік басқарумен;

B) Заң шығарушылық қызметепен;

C) Сот әділдігі қызметімен;

D) Прокурорлық қадағалаумен;

E) Алдын ала тергеу жүргізумен.

 

94. Қандай органның атқару билік органына әсері көп?

A) Президент;

B) Парламент;

C) Сот;

D) Конститутциялық Кеңес;

E) Маслихат.

 

95. Атқарушы билік органдары кімге бағынуы мүмкін?

A) Президент пен Үкіметке;

B) Президентке;

C) Үкіметке;

D) Президент немесе Бас Прокуратураға;

E) Министрлерге.

 

96. Атқарушы билік органдардың құқықтық мәртебесін бекітетін негізгі ережелер қайда көрініс тапқан:

A) Конститутцияда;

B) Жергілікті мемлекеттік басқару туралы заңда;

C) Әкімшілік құқық-бұзушылық туралы Кодексте;

D) Мемлекеттік қызмет туралы заңда;

E) Қылмыстық Кодексте.

 

97. Атқарушы билік органдардың басшысы болып табылады:

A) Премьер-Министр;

B) Президент;

C) Үкімет;

D) Парламент;

E) Министр.

 

98. Қ.Р-ң Премьер-Министрі кіммен тағайындалады?

A) Парламенттің келісімі арқылы Президентпен тағайындалады;

B) Парламетпен сайланады;

C) Халықпен сайланады;

D) Президент келісім берсе, Парламент сайлайды;

E) Мәслихат сайлайды.

 

99. Қ.Р-ның атқарушы билігі қандай органдардан құралған?

A) Үкімет, орталық және жергілікті атқарушы органдар;

B) Пезидент және Үкімет;

C) Үкімет және жергілікті органда;

D) Президент және Парламент;

E) Сенат және мәжіліс.

 

100. Атқарушы билікке жататын орган немесе мекеме:

A) Ішкі Істер бөлімі;

B) Мемлекеттік мекеме;

C) Мәслихат камисиясы;

D) Мектеп;

E) Университет.

 

101. Үкіметтің құрылымы кімдерден құрылған?

A) Премьер-министр оның орынбасарлары және Министрлерден;

B) Мемлекеттік комитеттер мен олардың бөлімшелерінен;

C) Министрліктер мен ведомствалардан;

D) Жергілікті органдарының басшылары;

E) Агенттіктерден.

 

102. Үкіметтің өкілетік мерзімі қанша уақыт?

A) Президенттің өкіліттік мерзімі шегінде;

B) Сенаттың өкіліттік мерзімі шегінде;

C) Мәжәләстің өкіліттік мерзімі шегінде;

D) Парламенттің өкіліттік мерзімі шегінде;

E) Әкімнің өкілеттігі шегінде.

 

103. Үкімет мүшелері қосымша қандай қызметтпен айналысуға құқығы бар?

A) Ғылыми, оқытушылық;

B) ЖОО-да бастық болу;

C) Әкімнің орынбасары;

D) Банк басқармасының төрағасы;

E) Акционерлік қоғамның президенті.

 

104. Үкімет шығаратын нормативтік акт:

A) Қаулы;

B) Жарлық;

C) Заң;

D) Шешім;

E) Бұйрық.

 

105. Премьер-министр шығаратын акт:

A) Өкім;

B) Қаулы;

C) Заң;

D) Шешім;

E) Бұйрық.

 

106. Үкімет өзінің қызметі бойынша кімнің алдында жауапты?

A) Президентің;

B) Парламенттің;

C) Сенаттың;

D) Мәжілістің;

E) Маслихат.

 

107. Үкіметтің қаулысы кіммен жойылады?

A) Президент, Премьер-министрмен;

B) ҰҚҚ-ның Төрағасымен

C) Парламентпен;

D) Конституциялық Кеңеспен;

E) Сенат депутаттары.

 

108. Үкімет актілерінің заңды күшін кім тоқтата алады?

A) Президент;

B) Парламент;

C) Жоғарғы Сот;

D) Үкіметтің өзі;

E) Мәслихат.

 

109. Министірліктің құрылымын кім бекітеді?

A) Үкімет;

B) Президент;

C) Премьер-министр;

D) Сәйкес министірліктің шешімімен;

E) Орталық органмен.

 

110. Үкіметтің отырысы қанша уақытта өткізіледі?

A) Кемінде бір айда бір рет;

B) Кемінде екі айда бір рет;

C) 10 күнде бір рет;

D) 15 күнде бір рет;

E) 3-ай да 1-рет.

 

111. Қандай орган үкіметтің өкілеттігін тоқтата алады?

A) Президент;

B) Парламент;

C) Бас Прокуратура;

D) Конституциялық Кеңес;

E) Жоғары Сот.

 

112. Үкіметтің қызметін реттейтін акт:

A) «Үкімет туралы» Конституциялық заң;

B) «Үкімет туралы» Президенттік жарлық;

C) «Үкімет туралы» туралы заң;

D) «Үкімет туралы» Қаулы;

E) «Мемлекеттік қызмет туралы» заң.

 

113. Үкімет құрамына кірмейтін орталық орындар кіммен қүрылады?

A) Президентпен;

B) Үкіметпен;

C) Парламентпен;

D) Президентің келісімі арқылы;

E) Әкімшілікпен.

 

114. Үкіметтің қызметінің үйымдастырушылық нысаны:

A) Үкімет отырысы;

B) Үкімет төрағасы;

C) Үкімет бюросы;

D) Үкімет алқасы;

E) Үкімет сессиясы.

 

115. Министірлер туралы ережелер кіммен бекітіледі?

A) Үкіметпен;

B) Парламентпен;

C) Орталық органымен;

D) Министірлікпен;

E) Агенттікпен.

 

116. Үкімет құрылымына кірмейтін орталық органдар туралы ережелер кіммен бекітіледі?

A) Үкіметпен;

B) Парламентпен;

C) Орталық органымcен;

D) Министірлікпен;

E) Орталық агенттікпен.

 

117. Президентке тікелей бағынысты және есеп беретін мемлекеттік органдар туралы ережелер кіммен бекітіледі?

A) Үкіметпен;

B) Парламентпен;

C) Орталық органымен;

D) Министірлікпен;

E) Сенатпен.

 

118. Қай орган Үкімет құрылымына кірмейтін орталық оганға жатады?

A) Есеп жөніндегі агенттік;

B) Респуликалық бюджеттің орындалуын қадағалайтын есеп комитеті;

C) Салық комитеті;

D) Қаржы министірлігі;

E) Қорғаныс министрлігі.

 

119. Президентке тікелей бағынатын және есеп беріп отыратын мемлекеттік орган:

A) Ұлттық Қауіпсіздік Комитеті;

B) Төтенше жағдайлар жөніндегі Комитет;

C) Ішкі Іскер Министірлігі;

D) Қорғаныс Министірлігі;

E) Қаржы Министрлігі.

 

120. Үкімет құрамына кірмейтін орталық органының басшысы кіммен тағайындалады?

A) Президентке;

B) Үкіметке;

C) Министлікке;

D) Орталық органға;

E) Парламетке.

 

121. Министрліктің басшысы кіммен тағайындалады?

A) Президентпен;

B) Үкіметпен;

C) Министрлікпен;

D) Парламентпен;

E) Әкіммен.

 

122. Министрліктің актісін кім жоя алады?

A) Үкімет;

B) Президент;

C) Президент немесе Үкімет;

D) Президентке бағынысты мемлекеттік органмен;

E) Әкім.

 

123. Үкімет құрамына кірмейтін орталық органның актісін кім жоя алады?

үкімет

A) Президент;

B) Президент немесе Үкіметпен;

C) Президентке тікелей бағынысты органмен;

D) Әкіммен;

E) Үкімет.

 

124. ҚР-ның агентіктерінің құрылуын кім шешеді?

А) Президент;

B) Үкімет;

C) Премьер-Министрдің кеңсесі;

D) Премъер-Министр;

Е) Министр.

 

125 Агенттіктердің құрылымын кім бекітеді?

A) Президент;

B) Премьер-Министр;

C) Министр;

D) Үкімет;

Е) Агенттіктің Төрағасы.

 

126. Агенттік қандай актілер шығарады?

A) Агентсттіктің Төрағасының бұйрығы;

B) Агенттіктің қаулысы;

C) Жарлық;

D) Өкім;

Е) Ереже.

 

127. Ведомство дегеніміз – ол:

A) Республиканың орталық атқарушы органы;

B) Министрліктің департаменті;

C) Премьер-министрдің кеңсесі;

D) Агенттік;

Е) Жергілікті өкілдік орган.

 

128. Ведомство кіммен құрылады, қайта құрылады және таратылады?

A) Сәйкес Министрмен;

B) Президентпен;

C) Премьер-министрмен;

D) Парламентпен;

Е) Прокуратура органдарымен.

 

129. Ведомствоның шешімдерін кім рәсімдейді?

A) Ведомство басшысының бұйрығымен;

B) Басышысының шешімімен;

C) Қаулымен;

D) Жарлықпен;

Е) Арнайы актімен.

 

130. ҚР-да ведомство болып мыналар табылады:

А) Атқарушы органдарының құрылымдық бөлімшелері;

B) Президентке тікелей бағынатын органдар;

C) Үкіметтің құрамына кірмейтін органдар;

D) ҚР Үкіметінің құрылымдық бөлімшелері;

E) Жергілікті атқарушы органдар.

 

131. ҚР жергілікті атқарушы органы болып табылады:

A) Әкімшілік;

B) Әкім мен әкімшілік;

C) Мәслихат;

D) Мәслихат пен әкім;

E) Мәслихат пен әкімшілік.

132. Аудан әкімшілігін кім құрады?

A) Аудан әкімі құрады;

B) Президент тағайындайды;

C) Үкімет тағайындайды;

D) Аудан халқы сайлайды;

E) Мәслихат депуттатары сайлайды.

133. Облыс әкімін:

A) Президент тағайындайды;

B) Үкімет тағайындайды;

C) Облыстық мәслихат тағайындайды;

D) Облыстық мәслихаттың келісімімен Үкімет тағайындайды;

E) Парламент сайлайды.

 

134. Ауыл әкімін:

A) Аудан әкімі тағайындайды;

B) Президент тағайындайды;

C) Үкімет тағайындайды;

D) Облыс әкімі тағайындайды;

E) Мәслихат сайлайды.

135.Қандай әкімдер тұрғын халықпен сайланады?

A) Ауыл әкімі;

B) Облыс әкімі;

C) Астана әкімі;

D) Республикалық маңызы бар қаланың әкімі;

E) Біріккен облыстын әкімі.

 

136.Облыс әкімінің өкілеттік мерзімі:

A) 5 жыл;

B) 4 жыл;

C) 3 жыл;

D) белгісі;

E) 6 жыл.

 

137. Әкімшілік шығаратын актілер:

A) Қаулы;

B) Бұйрық;

C) Шешім;

D) Өкім;

E) Ереже.

138. Әкім шығаратын актілер:

A) Шешім және өкім;

B) Жарлық және қаулы;

C) Қаулы және шешім;

D) Шеші;

E) Бұйрық.

139. Әкім шығаратын актілердің күшін кім жоя алады?

A) Президент;

B) Облыстық мәслихат;

C) Прокуратура;

D) Әділет басқармасы;

E) Ішкі істер басқармасы.

140. Астана әкімшілігінің құрамы кіммен келісіледі?

A) Астана мәслихатының шешімімен;

B) Үкіметтің шешімімен;

C) Астана прокурорының шешімімен;

D) ҚР Президенттің шешімімен;

E) Премьер-министрдің шешімімен.

141 Қандай әкімшілік-аумақтық бірлікте әкімшілік құрылады:

A) Облыстық қалада;

B) Ауылда;

C) Қаладағы ауданда.;

D) Поселкіде;

E) Астанада.

142. Жергілікті атқарушы органдардың қызметі қандай нормативтік актімен реттеледі?

A) Жергілікті мемлекеттік органдар туралы заңмен;

B) Жергілікті өкілдік және атқарушы органдар туралы заңмен;

C) Жергілікті өкілдік органдар туралы заңмен;

D) Әкімшіліктер туралы заңмен;

E) Мемлекеттік қызмет туралы заңмен.

143. Қандай әкімшілік-аумақтық бірлікте әкімшілік құрылмайды?

A) Ауылда;

B) Республикалық деңгейдегі қалада;

C) Облыстағы ауданда;

D) Облыстақаладағы ауданда;

E) Қалада.

 

144. Әкім кімнің шешімімен өз қызметінен босатылады?

A) Президенттің;

B) Бас прокурордың;

C) Жоғарғы Сот төрағасының;

D) Мәслихаттың;

E) Премьер-министрдің.

145. Әкімнің актілерінің күшін жоя алмайды:

A) Мәслихат;

B) Әкімнің өзі;

C) Президент;

D) Жоғары тұрған әкім;

Е) Премьер-министр.

 

146. ҚР-дағы мемлекеттік қызметшілер қызмет етеді:

A) Тек мемлекеттік органдарда;

B) Барлық мемлекеттік ұйымдарда;

C) Мемлекеттік органдар мен мемлекеттік кәсіпорындарда;

D) Мемлекеттік кәсіпорындарда;

E) Мемлекеттік органдарда және қоғамдық ұйымдарда.

 

147. Төмендегі мемлекеттік қызметшілердің қайсысы әкімшілік лауазымды иеленеді?

A) Әділет министрлігінің бөлім бастығы;

B) Облыс әкімі;

C) Агенттік төрағасы;

D) Министр;

E) Президент.

148. Төмендегі мемлекеттік қызметшілердің қайсысы саяси лауазымды иеленеді?

A) ҚР Конституциялық Кеңес мүшесі;

B) Президент әкімшілігі басшысының кеңесшісі;

C) Премьер-министр кеңсесі секторының меңгерушісі;

D) Парламент Мәжілісі аппаратының бөлім кеңесшісі;

E) Облыстық әкімшілік қызметкері.

149. Мемлекеттік қызметшілер қосымша қандай ақылы қызметпен айналысуға рұқсат етілген?

A) Педагогикалық және ғылыми қызмет;

B) Саяси партияның мүшесі бола алады;

C) Кәсіпкерлік қызметпен айналыса алады;

D) Өкілдік органның мүшесі бола алады;

E) Жоғарғы Сот мүшесі бола алады.

150. Сайлау мемлекеттік қызметке кіру тәсілі ретінде мыналарға тән:

A) Саяси қызметшілерге;

B) Әкімшілік және саяси қызметшілерге;

C) Әкімшілік қызметшілерге;

D) Саяси қызметшілерге, ерекше жағдайларда – әкімшілік қызметшіге

E) Шаруашылық қызметшілерге.

151. Мемлекеттік қызметшілердің қанша санаты бар?

A) 5;

B) 4;

C) 3;

D) 6;

E) 7.

 

152. Мемлекеттік қызметшіге қатысты қолданылмайтын тәртіптік жауапкершілік шаралары:

A) Жалақысы төмен жұмысқа ауыстыру;

B) Сөгіс;

C) Қатаң сөгіс;

D) Ескерту;

E) Лауазымынан босату.

 

153. Отставка институты қандай мемлекеттік қызметшілерге тән?

A) Тек саяси қызметшілерге;

B) Тек әкімшілік қызметшілерге;

C) Әкімшілік және саяси қызметшілерге;

D) Әкімшілік қызметшілерге, ерекше жағдайларда – саяси қызметшілерге;

E) Шаруашылық қызметшілерге.

154. Мемлекеттік қызметшілерге қолданылатын тәртіптік жазалар:

A) Жұмысына сәйкес еместігі туралы ескерту;

B) Әкімшілік қамауға алу;

C) Айыппұл;

D) Өлім жазасы;

E) Қоғамдық жұмыстарға тарту.

 

155. Мемлекеттік қызметке қабылданатын азаматқа қойылатын сынақ мерзімі:

A) 3 айға дейін;

B) 2 айға дейін;

C) 5 айға дейін;

D) 6 айға дейін;

E) 4 айға дейін.

 

156. Қандай мемлекеттік қызметшілер аттестациядан өтеді?

A) Тек әкімшілік қызметшілер;

B) Әкімшілік және саяси қызметшілер;

C) Тек саяси қызметшілер;

D) Президентпен тағайындалатын мемлекеттік қызметшілер;

E) Үкіметпен тағайындалатын мемлекеттік қызметшілер.

157. Мемлекеттік қызметшілер аттестациядан өту мерзімі:

A) 3 жыл;

B) 2 жыл;

C) 1 жыл;

D) 5 жыл;

E) 4 жыл.

158. ҚР-дағы мемлекеттік қызметшілердің құқықтық мәртебесі реттеледі:

A) «Мемлекеттік қызмет туралы» заңмен;

B) Үкіметтің Қаулысымен;

C) Президенттің Жарлығымен;

D) Президенттің өкімімен;

E) Премьер-министрдің өкімімен.

159. Төмендегі тұлғалардың қайсысы мемлекеттік қызметші болып табылады?

A) Аудандық мәслихат хатшылығының басшысы;

B) Мемлекеттік жоғары оқу орнының ректоры;

C) Облыстық мәслихаттың депутаты;

D) Кәсіподақ ұйымының төрағасы;

E) Қоғамдық ұйымның төрағасы.

160. Төмендегі тұлғалардың қайсысы мемлекеттік қызметші болып табылмайды?

A) Кәсіпорынның бас инженері;

B) Әділет министрлігінің маманы;

C) Орталық сайлау комиссиясының кеңесшісі;

D) Парламент Мәжілісі аппаратының мүшесі;

E) Әкімшілік маманы.

 

161. Мемлекеттік қызметші қандай шектеу қойылады?

A) Діни бірлестіктің мүшесі бола алмайды;

B) Педагогикалық және ғылыми жұмыспен айналыса алмайды;

C) Кәсіпкерлік қызметпен айналыса алады;

D) Өкілдік органның депутаты бола алады;

E) Елшілікте жұмыс істей алады.

 

162. Мемлекеттік қызметшіге қандай құқықтар беріледі?

A) Өз еркімен қызметтен кете алады;

B) Қоғамдық бірлестіктің басшысы бола алады;

C) Біліктілігін көтере алмайды;

D) Жеке мақсатта өз лауазымын пайдалана алады;

E) Діни бірлестіктің өкілі бола алады.

 

163. Мемлекеттік қызметке кіруге кедергі болмайтын мән-жайлар:

A) Ұлты;

B) Жасы;

C) Денсаулық жағдайы;

D) Білімі;

E) Жеке қасиеттері.

164. Мемлекеттік қызметке кіру үшін қажетті жас мөлшері:

A) 18 жас;

B) 17 жас;

C) 16 жас;

D) 21 жас;

E) 20 жас.

 

165. Мемлекеттік-қызметтік қатынастардың тоқтатылуына қандай жағдай негіз болып табылмайды?

A) Саяси партияға кіру;

B) Шарт мерзімінің өтуі;

C) Мемлекеттік қызметшінің зейнеткерлік жасына жетуі;

D) Өз еркімен жұмыстан кетуі;

E) Адамның қайтыс болуы.

 

166. Атқарушы билікті жүзеге асырудың негізгі әкімшілік құқықтық нысаны:

A) Актілер шығару;

B) Әкімшілік шарттарды бекіту;

C) Міндетті есептерді ұсыну;

D) Кеңестер өткізу;

E) Үгіт-насихат жүргізу.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1372 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © Амелия Эрхарт
==> читать все изречения...

624 - | 524 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.