Базисні шкали
Лекции.Орг

Поиск:


Базисні шкали
1. Іпохондрія (Hs). Близькість досліджуваного до астено-невротичного типу. Досліджувані з високими оцінками повільні, пасивні, приймають все на віру, покірні власті, поволі пристосовуються, погано переносять зміну обстановки, легко втрачають рівновагу в соціальних конфліктах.

2. Депресія (D). Високі оцінки мають чутливі, сенситивні особи, схильні до тривог, боязкі, соромливі. У справах вони старанні, добросовісні, високоморальні і обов'язкові, але не здатні ухвалити рішення самостійно, немає упевненості в собі, при щонайменших невдачах вони впадають у відчай.

3. Істерія (Ну). Виявляє осіб, які схильні до неврологічних захисних реакцій конверсійного типу. Вони використовують симптоми соматичного захворювання як засіб уникнення відповідальності. Всі проблеми вирішуються відходом в хворобу. Головною особливістю таких людей є прагнення здаватися більше, значніше, ніж є насправді, прагнення звернути на себе увагу в що б те не стало, жадання захоплення. Почуття таких людей поверхневі і інтереси неглибокі.

4. Психопатія (Pd). Високі оцінки за цією шкалою свідчать про соціальну дезадаптацію, такі люди агресивні, конфліктні, нехтують соціальними нормами і цінностями. Настрій у них нестійкий, вони образливі, збудливі і чутливі. Можливий тимчасовий підйом за цією шкалою, викликаний якою-небудь причиною.

6. Паранойяльність (Ра). Основна риса людей з високими показниками за цією шкалою – схильність до формування надцінних ідей. Це люди односторонні, агресивні і злопам'ятні. Хто не згоден з ними, хто думає інакше, той або дурна людина, або ворог. Свої погляди вони активно насаджують, тому мають часті конфлікти з оточуючими. Власні навіть невеликі успіхи вони завжди переоцінюють.

7. Психастенія (Pt). Діагностує осіб з недовірливим типом характеру, яким властиві тривожність, боязливість, нерішучість, постійні сумніви.

8. Шизоїдность (Se). Особам з високими показниками за цією шкалою властивий шизоїдний тип поведінки. Вони здатні тонко відчувати і сприймати абстрактні образи, але повсякденні радощі і жаль не викликають у них емоційного відгуку. Таким чином, загальною рисою шизоїдного типу є поєднання підвищеної чутливості з емоційною холодністю і відчуженістю в міжособистісних стосунках.

9. Гіпотонія (Ма). Для осіб з високими оцінками за цією шкалою характерний піднесений настрій незалежно від обставин. Вони активні, діяльні, енергійні і життєрадісні. Вони люблять роботу з частими змінами, охоче контактують з людьми, проте їхні інтереси поверхневі і нестійкі, їм не вистачає витримки і наполегливості.

Високими оцінками по всіх шкалах, після побудови профілю особистості, є оцінки, що перевищують 70. Низькими оцінками вважаються оцінки нижче 40.

 

КЛЮЧ

Шкали Відповіді № питання
L Невірно (Н) 8, 11, 24, 47, 53
F Н 22, 24, 61
Вірно (В) 9, 12, 15, 19, 30, 38, 48, 49, 58, 59, 64, 71
K Н 11, 23, 31 , 33, 34, 36, 40, 41, 43, 51, 56, 61, 68, 67, 69, 70
1 (Ns) Н 1, 2, 6, 37, 48
В 9, 18, 26, 32, 44, 46, 55, 62, 63
2(D) Н 1, 3, 6, 11, 28, 37, 40, 42, 60, 65, 61
В 9, 13, 11, 18, 22, 25, 36, 44
3(Ну) Н 1, 2, 3, 11, 23, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 50, 56
В 9, 13, 18, 26, 44, 46, 55, 57, 62
4 (Pd) Н 3, 28, 34, 35, 41, 43, 50, 65
В 7, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 27, 52, 58, 71
6 (Pa) Н 28, 29, 31, 67
В 5, 8, 10, 15, 30, 39, 63, 64, 66, 68
7 (Pt) Н 2, 3, 42
В 5, 8, 13, 17, 22, 25, 27, 36, 44, 51 , 57, 66, 68
8(Se) Н 3, 42
В 8, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 30, 38, 39, 46, 57, 63, 64, 66
9 (Ma) Н
В 4, 7, 8, 21, 29, 34, 38, 39, 54, 57, 60

Дата добавления: 2015-05-05; просмотров: 312 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.