Лекции.Орг
 

Категории:


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...


Расположение электрооборудования электропоезда ЭД4М


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...

Розділ VСтруктурований зміст навчальної дисципліни

І курс І семестр /34 годин/

 

Розділ І.

Геометричне креслення

 

Кількість годин: 14 год.

Вправи та завдання даного розділу присвячені засвоєнню техніки виконання проведення різних типів ліній, опрацюванню конструктивних форм і особливостям написання букв та цифр креслярським шрифтом, а також закріпленню основних правил нанесення розмірів на кресленнях.

 

План роботи за темами занять

1. Вступ

1.1 Загальні вимоги до оформлення креслень.

1.2 Геометричні побудови на кресленнях

1.3 Креслення плоских предметів

1.4 Спряження

1.5 Плоскі криві

Мета:

Навчальна:

ü застосування графічних документів у практичній діяльності людей;

ü місце та роль креслення в системі фундаментальних дисциплін;

ü раціональні прийоми роботи креслярським інструментом;

ü правильність виконання та застосування креслярського шрифта.

Розвиваюча:

ü акуратність і точність при виконання креслень;

ü увагу та зосередженість при сприйнятті нової інформації;

ü аналітичне мислення при виконання та обговорення завдань.

Тема: 1 Вступ (1 год.)

Ознайомлення з програмою та завданнями курсу. Розвиток, становлення та сучасний розвиток креслення. Усвідомлення необхідності креслення для становлення та розвитку майбутнього художника. Використання міжпредметних зв’язків Ознайомлення з необхідними інструментами та матеріалами.

Тема: 1.1 Загальні вимоги до оформлення креслень(3 год.)

Поняття про державні стандарти, які визначають правила оформлення креслень. Формати креслень. Робоче поле та рамка креслення. Основний напис на кресленні. Лінії креслення: суцільна товста основна, суцільна хвиляста, штрихова, штрихпунктирна і штрихпунктирна з двома крапками. Співвідношення товщини ліній та їх призначення.

Основні відомості про креслярські шрифти. Їх види, співвідношення розмірів. Букви, цифри і знаки на кресленнях.

 

 

Тема: 1.2 Геометричні побудови на кресленнях (2 год.)

Аналіз геометричної форми предмета за його кресленням. Визначення побудов, з яких складається контур зображення. Проведення прямих при заданому їх розміщенні. Взаємне розміщення косинця та лінійки при кресленні паралельних ліній. Прийоми побудови кутів косинцями та лінійкою.

Використання геометричних побудов при виконанні креслень предметів.

Тема: 1.3 Креслення плоских предметів (2 год.)

Поняття «плоский предмет». Правила зображення предмета на кресленні. Масштаби зображень визначені державним стандартом. Послідовність виконання побудови зображення.

Нанесення розмірів на кресленнях з урахуванням форми предметів. Деякі умовності під час нанесення розмірів на кресленнях. Ескіз предмета як поняття про зображувану форму.

 

Тема: 1.4 Спряження (4 год.)

Спряження як елемент контуру предмета. Види спряжень, їх елементи й послідовність побудови. Проведення дотичної до кола в заданій точці. Побудова спряжень на контурах зображень предмета.

Поняття про архітектурні злами. Правила їх побудови.

 

Тема: 1.5 Плоскі криві (2 год.)

Спряження як елемент контуру предмета. Види спряжень, їх елементи й послідовність побудови. Проведення дотичної до кола в заданій точці. Побудова спряжень на контурах зображень предмета.

Контрольне завдання №1. Побудова архітектурних зламів

Дане завдання створюється відповідно до вимог програми з креслення. Основна мета – вміти правильно композиційно розташовувати предмети на форматі, акуратно і чітко виконувати креслення. Застосовувати правила зображення предмета на кресленні та правила нанесення розмірів. Розвивати логічне мислення на основі теоретичних завдань.

Завдання контрольної роботи виконуються на креслярському папері формату 1/2 А4 розміром 210х148 мм.

Матеріали: олівці, креслярський папір, рейсшина

Формат: А4

 

 

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 467 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. Вентилятор; 2 – калорифер; 3 – адсорбер; 4 – конденсатор; 5 – розділювач фаз; 6 – відстійник
 2. Вибір і розрахунок технологічного обладнання. Один за найголовніших розділів є вибір та розрахунок необхідного технологічного обладнання
 3. ВИСНОВКИ. Розділ ІІ Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012
 4. Ділові наради підрозділяються на інструктивні, оперативні (диспетчерські), проблемні
 5. Звіт затверджується начальником територіального органу управління ДСНС України і скріплюється печаткою відповідного підрозділу ДСНС України
 6. Методичні вказівки. Теоретичний матеріал необхідний для виконання задачі розглянуто в розділах “Вимірювання електричних величин”
 7. Основні відомості про неоднорідні системи і методи їх розділення
 8. Основні поняття. Гравітаційне збагачення - збагачення вугілля, засноване на розходженні щільностей компонентів, що розділяються
 9. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК ВІДОКРЕМ­ЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЮРОСОБИ
 10. Розділ 1
 11. РОЗДІЛ 1
 12. Розділ 1. Теоретична частина


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.