Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Заняття 2
Якщо головною метою першого заняття було те, щоб діти класу набули досвіду групової роботи під час спільного виконання завдань, то на другому занятті більше звертають увагу на способи прийняття загальних рішень для успішного виконання спільної діяльності.

 

Тривалість заняття — 1 год.

 

Обладнання: аркуш паперу формату АЗ, фарби, банка з водою, один пензлик.

 

Ведучий. Діти, на минулому занятті ви довели, що ви — дружний загін і вмієте спілкуватися одне з одним! Оскільки вам дуже сподобалася гра, у яку ми тоді грали, ми продовжимо її сьогодні. Але для цього потрібно знову поділитися на команди. Щоб утворити команди, зробимо, як минулого разу — кожен з вас напише своє ім'я на аркуші та складе його. Аркуші з іменами покладемо в коробку, а діставатиме їх той, хто вміє дружити, не свариться і не б'ється з іншими дітьми.

(Діти пишуть імена, складають папірці в коробку, вибирають товариського гравця, він дістає аркуші й зачитує імена. Так утворюються З—4 команди, але в кожній має бути не більше 5 осіб!)

Ведучий (нагадує правила гри). Зараз ви виконаєте нові завдання. Але пам'ятайте, що ви — дружна команда і маєте виконувати завдання разом так, щоб не сваритися, доходити згоди без бійок і поганих слів. Якщо ви будете штовхатися, обзивати одне одного поганими словами, якщо хтось із вас захоче робити щось сам і не даватиме робити це іншим — команда отримає штрафні очки. Ви не забули ці правила? Сьогодні завдання будуть складнішими.

Кожній команді дають аркуш паперу формату АЗ, фарби, банку з водою та один (!) пензлик. На цьому аркуші потрібно буде намалювати три малюнки:

1. Веселку.

2. Квітку - семиквітку.

3. Сонце з променями.

Але особливість завдань полягає в тому, що після виконання кожного малюнка склад команд змінюється!

Ведучий. Команди, увага!

Перше завдання

Вам потрібно на половині аркуша намалювати веселку, велику і красиву. Для цього вам слід зга дати, які кольори утворюють веселку та в якому порядку розміщені ці кольори. Але найголовніше правило: кожен член команди може за один раз намалювати тільки один колір! Тому зараз вам потрібно обговорити — як ви домовитеся, хто який колір веселки малюватиме.

Варіанти, які дітям можна запропонувати як приклади, можна записати на дошці:

а) проста черга;

б) за «жеребом» — написати на аркушах кольори й витягати їх по черзі;

в) вибрати капітана — він організує чергу;

г) в алфавітному порядку імен або прізвищ;

д)сформувати чергу лічилкою і так далі.

Бажано, щоб діти самі придумали й запро понували новий спосіб організації гри. Після виконання завдання команда має розповісти, який спосіб вона використовувала.

Кожна команда (уже в новому складі!) бере один з малюнків веселки, щоб зробити інший малюнок.

Ведучий. Увага!

Друге завдання

Кожна команда має намалювати під веселкою квітку - семиквітку. Але кожен член команди за один підхід до малюнка може намалювати тільки одну пелюстку! Вам потрібно домовитися, хто якого кольору пелюстку намалює та в якому порядку ви їх малюватимете.

У виконанні цього завдання важливо, щоб діти застосовували ефективні способи ведення переговорів. Тому це завдання можна виконувати на швидкість — яка команда швидше домовиться і швидше зробить малюнок.

Перед виконанням четвертого завдання потрібно знову змінити склад команд. Кожна команда бере аркуш із двома малюнками, щоб виконати останній малюнок.

Ведучий. Увага! Останнє — третє завдання!

Кожна команда повинна намалювати сонце з променями. Але променів має бути стільки, скільки учнів у вашому загоні. І кожен промінь потрібно підписати ім'ям вашого однокласника. Для цього вам слід домовитися — хто для кого малює промінь і в якому порядку, тому що за один раз можна малювати тільки один промінь.

Отже, хто швидше виконає це завдання? Постарайтеся, щоб до роботи залучилися всі!

Після гри ведучий запитує дітей, чи сподоба лася їм гра? Важливо обговорити, чим керувалися команди, коли встановлювали порядок дітей, який спосіб були кращим, з ким було легше домовлятися і чому. Чи дуже важко було дотримуватися правил? Що вони відчували під час спільної роботи, що вони робили, коли хтось не погоджувався й хотілося сказати погане слово?

 

 

Молодіжна данс-акція «Зроби свій вибір на користь здоров’я»

Мета програми: актуалі зувати проблему здорового способу життя, сформувати у підлітків свідоме ставлення до власного здоров'я.

Акція проводиться під час дискотеки, заповнюючи танцювальною музикою перерви між епізодами про­грами.

 

Хід програми

Відкритий майданчик, де проходить акція, розділено на три сектори крейдою чи ко льоровим скотчем.Ведучий акції проводить інтерактивну анкету для всіх її учасників. Учасникам пропонується вибрати один із трьох варіантів відповідей на запитання анкети. Свій вибір вони демонструють переходом у відповідний сектор майданчика (перший, другий або третій).

Запитання «живої» анкети

1. Людина, яка дотри мується здорового способу життя, — це...

• нерозумна людина;

• людина, що не знахо дить цікавішого заняття;

• «просунутий» тип з нормальними поглядами на життя.

2. Якщо у вас виникло бажання щось довідатися про здоровий спосіб життя, ви...

• почитаєте журнал «Здоров'я»;

• проконсультуєтеся з лікарем;

• станете учасником нашої акції.

3. Якщо ви прийшли на нашу акцію, то ви—

• стоятимете осторонь;

• будете посміхатися з будь-якого приводу;

. • візьмете участь у кон курсах, що вам запропону ють під час акції

4. Чи готові ви позбутися деяких шкідливих звичок і зробити свій спосіб життя здоровішим?

• Ні, мені це ні до чого.

• Якщо мої друзі так зроблять, то і я теж.

• Саме цим я і займаю ся.

Ведучий (коментує ре зультати тестування).

Якщо ви частіше опиняли ся в секторі № 1 — ви недо статньо піклуєтесь про своє здоров'я і, швидше за все, не дотримується здорового способу життя. Якщо найчастіше ви обирали сектор № 2 — ви іноді замислюєтесь над станом власного здоров'я і пози тивно ставитесь до здорового способу життя. Ті ж з вас, хто постійно обирав сектор № З, є активними прихильниками здорового способу життя і дійсно здоровими людьми! 

(Ведучий пропонує пуб ліці детальніше розглянути різноманітні аспекти здорового способу життя. Пояс нює правила подальших дій. У кожному епізоді ведучий пропонує учасникам акції поділитися на групи, залежно від їх ставлення до певної ситуації, і перейти у відповід ні сектори. Ті учасники, що опиняться у секторі 1 (його можна виділити кольором), отримують певні значки. Це свідчить про те, що у запропонованій ситуації вони обрали сектор здорового способу життя. У рамках кожного епізоду ведучий повідомляє певну профілактичну інформацію, а також пропонує ігри, що відповідають тематиці епізоду.)

Епізод «Профілактика куріння»

Групи:

1) ті, хто негативно ста виться до куріння;

2) ті, хто позитивно ста виться до куріння;

3) ті, хто не визначився із власним ставленням.

Ігри:танець на цигарках і сигаретних пачках; надуван ня на швидкість повітряної кульки (визначення продуктивності роботи легень курця і людини, що не курить).

Епізод «Профілактика вживання алкоголю»

Групи:

1) ті, хто вважає неприй нятним для себе вживання алкоголю;

2) ті, хто вважає допусти мим вживання алкоголю;

3)ті, хто не має з цього приводу власних переко нань.

Ігри:аукціон безалкогольних напоїв; «Чи знаєте ви, які органи людини вражає алкоголь?» (слово — крок).

Епізод «Пропаганда за нять фізкультурою і спор том»

Групи:

1) ті, хто займається фіз культурою і спортом;

2) ті, хто взагалі не зай мається фізкультурою;

3) ті, хто робить це нерегулярно. :

Ігри: гра «Ігротренажер» (вико нання фізкультурних вправ з уявним спортивним інвен тарем: гантелями, еспан дером, обручем, набивним м'ячем — по черзі, а потім одночасно).

Епізод «Пропаганда здо рового харчування»

Групи:

1) ті, хто вважає, що хар чується правильно;

2) ті, хто вважає, що хар чується неправильно;

3) ті, хто не звертає на це уваги.

Ігри:скласти меню зба лансованого харчування для табірної їдальні.

 

Епізод «Пропаганда регулярного медичного огляду»

Групи:

1)ті, хто регулярно відвідує лікаря з профілактичною метою;

2)ті, хто звертається до лікаря тільки у випадку особливої необхідності;

3)ті, хто ніколи не був на прийомі у лікаря.

Ігри:гра «Мені подобається, що ви хворі не мною...» (заміна слів жестами).

 

Вправа «Мікрофон» (продовжити речення)

1. Бути здоровим це….

2. До шкідливих звичок належать…

3. Боротися зі шкідливими звичками…

 

Ведучий акції підбиває підсумки акції — визначає тих, хто набрав найбільшу кількість значків. Цей учасник проголошується «найздоровішим» мешканцем табору. Відбувається нагородження«найздоровіших» призами. Після закінчення ігрової акції – дискотека.

 

Заходи з планування роботи у літньому оздоровчому таборі

 

День 1

ЗАЇЗД. Знайомство з "Планетою дитинства". Проведення рольових ігор на знайомство. Знайомство зі спортивними майданчиками.

 

День 2

СКЛАДАННЯ КАРТИ "ПЛАНЕТИ ДИТИНСТВА". Вибори керівників країн. Іміджеве оформлення країн. Відкриття кінотеатру. Перший кіносеанс, вікторина. ДискусіЇ на теми "Шкідливі звички" та "Правила поведінки". Відкриття табірного радіо "Орлятко FM".

 

День 3

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ТАБІРНОЇ ЗМІНИ. Сюрпризи для гостей. Святковий гала-концерт. Дискотека.

 

День 4

ДЕНЬ СПОРТУ. Відкриття олімпійських ігор. Веселі старти. Розпочинає роботу дитяча бібліотека. Похід. Перегляд фільму.

 

День 5

ДЕНЬ ТАНЦІВ. Великий танцювальний турнір. Ігри-конкурси по країнах. Тематична дискотека.

 

День 6

ДЕНЬ НЕПТУНА. Змагання з плавання. Різноманітні водні ігри та естафети. Перегляд фільму.

 

День 7

ДЕНЬ БАТЬКІВЩИНИ. Конкурси на знання національної символіки, історії України тощо. Перегляд відеофільму "До 600-річчя міста Чернівці". Виставка "Рідний край". Екскурсія. Дискотека.

 

День 8

ДЕНЬ ІНДІАНЦІВ. Будування вігвамів, вивчення мови жестів. Великий збір всіх племен. Посвята доньки верховного вождя. Перегляд фільму.

 

День 9

ДЕНЬ ЖУРНАЛІСТИКИ. Проведення радіопередач із кожної країни. Конкурс газет. Інтелектуальна гра "Брейн-ринг". Дискотека.

 

День 10

ДЕНЬ ІМЕНИННИКА. "Веселий підйом". Різноманітні забави з нагоди дня народження дітей. Масштабний пікнік з іменинним пирогом. Дискотека "на замовлення іменинників".

 

День 11

ДЕНЬ ТЕАТРУ ТА МУЗИКИ. Конкурс "Караоке". Підготовка та презентація театральних постанов. Перегляд фільму.

 

День 12

ДЕНЬ ТУРИСТА. Практичні заняття з пішохідного туризму. Проведення конкурсу на найкращого бойскаута. Працює "Зелена аптека". Екскурсія. Перегляд фільму.

 

День 13

ДЕНЬ ЗАКОХАНИХ. Працює "Пошта кохання". Проведення ігри "Любов з першого погляду" у кожній країні. Дискотека.

 

День 14

ДЕНЬ ШУКАЧІВ СКАРБІВ. Стратегічна гра з послідовними завданнями з пошуку головного скарбу "Планети Дитинства". Перегляд фільму.

 

День 15

ДЕНЬ РЕКОРДІВ. Проведення шоу незвичних талантів (по країнах та загальнотабірного). Дискотека.

 

День 16

ДЕНЬ СМІХУ ТА ГУМОРУ. Гумористично-спортивні естафети. Проведення гри "КВК". Перегляд фільму.

 

День 17

ДЕНЬ МОДИ. Виготовлення прикрас. Конкурс тату. Конкурс високої моди "Орля-кутюр". Костюмована дискотека.

 

День 18

ДЕНЬ ЗІРОК. Загонові справи. Масштабна гра "Стартінейджер". Перегляд фільму.

 

День 19

ДЕНЬ СТРАШЕННО СТРАШНИХ ІСТОРІЙ. Спортивні змагання. Конкурс "Чи боїшся ти темряви?". Чорно-біла дискотека.

 

День 20

УРОЧИСТЕ ЗАКРИТТЯ ЗМІНИ. Святковий гала-концерт. Велике вогнище табору. Обрання містера та міс табору. Карнавальна ніч. Дискотека.

 

День 21

ПРОЩАННЯ З "ПЛАНЕТОЮ ДИТИНСТВА". Працює «Магазин Плюшкіна». Від'їзд.

 

День Здоров’я «Сильні, спритні і сміливі»

 

Сценарій

 

Тема: Сильні, спритні і сміливі

Мета: Закріпити навички вивчених рухів і ігор. Розширити знання дітей про традиції і спортивні розваги козаків, виховати у дітей любов до занять спортом, спонукати до ведення здорового способу життя.

Обладнання: Гімнастичні палиці, обручі, прапорці, канат, гімнастичні куби.

Проведена робота: Ознайомлення дітей з козацькими іграми і забавами (доступними для дітей), вивчення комплексу ранкової гімнастики з різними предметами (палиці, обручі, прапорці), комплексів оздоровчої гімнастики (комплекс для дітей "Незнайка”) комплексу вправ гармонічного розвитку тіла й душі ("Танець звірів” – вправи з гімнастики У-шу), вивчення віршів, індивідуальна робота з деякими дітьми.

Хід заняття

 

Зранку, прийшовши в школу, діти виконують зарядку: 4 клас – з обручами, 3 клас – з палицями, 1-2 класи – з прапорцями. Перед зарядкою ведеться розмова про її користь для організму людини і кросу синхронного і ритмічного виконання вправ.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 401 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.02 с.