Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Теоретична частина. Засоби індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) використовують тоді, коли вичерпані можливості створити нормальні умови праці за допомо­гою
3.1.1 Загальні відомості

Засоби індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) використовують тоді, коли вичерпані можливості створити нормальні умови праці за допомо­гою санітарно-гігієнічних, технічних і інших заходів.

За принципом дії ЗІЗОД поділяють на дві групи: фільтруючі та ізолюючі.

Фільтруючі ЗІЗОД застосовують у тому випадку, коли в навколишньому повітрі не менше 18 % (за об'ємом) кисню та відома і невелика концентрація шкід­ливих речовин. До фільтруючих ЗІЗОД відносяться респіратори та фільтруючі протигази.

Ізолюючі ЗІЗОД застосовують у тому випадку, коли в повітрі менше 18% кисню та невідома або велика концентрація шкідливих речовин. До ізолюючих ЗІЗОД відносяться шлангові протигази та автономні дихальні апарати.

3.1.2. Призначення і будова ЗІЗОД

Респіратори

Респіратори за призначеннямподіляються на протипилові, протигазові і універсальні.

За конструктивним виконаннямїх можна розділити на два типи: фільтруючі маски і патронні.

Протипилові респіратори

До протипилових респіраторів, що відносяться до типу фільтруючих масок, відносяться: «Пелюсток», «Кама», «Сніжок». Вони безклапанні.

Повітря, яке вдихається і видихається, проходить одним шляхом. Їх можна використовувати тільки при невеликій вологості і плюсовій температурі.

У клапанних респіраторів повітря, яке вдихається і видихається, проходить різними шляхами за допомогою системи клапанів вдиху і видиху. Представником ― є респіратор У-2К.Їх можна використовувати при невеликій вологості і будь - якій температурі.

 

 

Усі респіратори патронного типу є клапанними, мають гумову напівмаску і фільтруючі патрони.

До протипилових респіраторів патронного типу відносяться: Айстра-2 і Ф-62Ш.

Протигазові респіратори

Протигазові респіратори за конструкцією відносяться до патронного типу. Представником протигазових респіраторів є респіратор РПГ-67.

Респіратор РПГ-67 комплектується фільтруючими патронами чотирьох марок А, В, Г, КД. Залежно від марки патрона протигазовий респіратор має таке позначення: РПГ-67А, РПГ-67В, РПГ-67Г, РПГ-67КД.

Таблиця 2.2

Призначення патронів протигазових респіраторів

Марка патрона Речовини, від яких захищає патрон
А Пари органічних речовин (бензин, хлоретил, бензол, бутилацетон, ксилол, толуол, ацетон, скипідар, гас, спирти, ефіри та ін.), пари хлор- та фосфорорганічних речовин (хлорофос, метафос, та ін.)
В Кислі гази і пари (сірчаний газ, сірководень, хлористий водень, хлор та його сполуки), пари хлор- та фосфорорганічних речовин
Г Пари ртуті
КД Аміак, сірководень, їх сполуки

Універсальні респіратори

Респіратор РУ-60 М захищає від газів, парів, пилу, диму. За конструкцією він аналогічний протигазовому респіратору РПГ-67. Комплектується фільтруючими патронами таких самих марок, як респіратор РПГ-67, але є товстішими, тому, що, крім протигазових фільтрів, має ще аерозольні фільтри. Протигазові і універсальні респіратори дозволяється застосовувати при концентраціях шкідливих речовин у повітрі робочої зони до 10 ГДК.

Якщо концентрація шкідливих речовин більше 10 ГДК, то необхідно застосовувати фільтруючі протигази. Для захисту від високотоксичних речовин типу синильної кислоти та миш'яковистого водню респіратори РУ- 60М і РПГ-67 застосовувати забороняється.

Фільтруючі протигази

Фільтруючі протигази призначені для одночасного захисту органів дихання, очей і шкіри обличчя від дії шкідливих речовин у вигляді газів і парів.

Промисловість випускає 8 марок фільтруючих коробок (А, В, Г, КД, Е, СО, М, БКФ). Фільтруючі коробки, відповідно до призначення, відрізняються кольоровим пофарбуванням і маркуванням. Фільтруюча коробка може мати додатково протиаерозольний фільтр, тоді вона має білу вертикальну смугу посередині. Коробки малого габариту (МКП) випускаються чотирьох марок (А, В, Г, КД). Призначення фільтруючих коробок промислових протигазів наведено у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 660 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.