Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Практична частина. Студенти по запропонованим викладачем факторам виробничого середовища і трудового процесу проводять атестацію робочого місця
Студенти по запропонованим викладачем факторам виробничого середовища і трудового процесу проводять атестацію робочого місця, заповнюючи карту умов праці. При заповненні карти умов праці потрібно користуватися рекомендаціями, визначеними в пункті 1.3.

3. Оформлення звіту за заняття

Звіт повинен містити:

- назву практичного заняття;

- Карту умов праці за факторами виробничого середовища і трудового процесу, вказаними викладачем, заповнені Таблиці 1 і 2 Карти, висновки по атестації за пунктами 3,4, 5,6 Карти.

 

4. Захист звіту

При захисті звіту викладач перевіряє правильність оформлення Карти умов праці і проводить співбесіду за контрольними питаннями.

 

5. Контрольні питання

1. З якою метою проводиться атестація робочих місць?

2. Які виробничі об’єкти підлягають атестації? Яка її періодичність?

3. Які параметри оцінюються при проведенні атестації робочих місць?

4. Назвати склад та обов’язки атестаційної комісії?

5. Що визначається у ході вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу?

6. Яким шляхом проводиться гігієнічна оцінка умов праці?

7. Яким шляхом проводиться оцінка технічного та організаційного рівня робочого місця?

8. Перелік яких робочих місць складається за результатами атестації?

Практичне заняття № 4. Загальні вимоги безпеки працівників сільського господарства

Мета заняття: повторити й поглибити знання загальних вимог безпеки працівників сільського господарства.

Матеріальне забезпечення:схеми, слайди, відеофільм «Охорона праці в с/г».

План проведення заняття

1. Опитування студентів за матеріалом заняття.

2. Перегляд відеофільму «охорона праці в сільському господарстві».

3. Заслухати реферати за тематикою заняття і провести їх обговорення.

Питання для опитування

1. Загальні вимоги безпеки до обслуговуючого персоналу у тваринництві.

2. Загальні вимоги безпеки до виробничого обладнання, машин і механізмів на фермах.

3. Загальні вимоги безпеки до виробничих і побутових приміщень у тваринництві.

4. Загальні вимоги безпеки до виконання робіт у рослинництві.

5. Загальні вимоги безпеки при роботах з пестицидами та мінеральними добривами.

Теми рефератів

1. Правила безпечного зберігання і транспортування пестицидів.

2. Профілактичні заходи щодо поліпшення стану виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

Методичні рекомендації студентам щодо підготовки до заняття

При підготовці до опитування за матеріалом заняття та підготовці рефератів потрібно врахувати наступне.

При відповіді на перше питання потрібно висвітлити:

- що представляє собою безпека праці у тваринництві;

- внаслідок чого виникають аварійні ситуації та нещасні випадки на фермах;

- хто допускається до роботи з тваринами і як;

- які небезпечні та шкідливі виробничі фактори можуть становити небезпеку обслуговуючому персоналу;

- основні вимоги до обслуговуючого персоналу тваринницьких ферм;

- як потрібно поводитися з тваринами.

При відповіді на друге питання потрібно висвітлити:

- правила безпечної установки машин та обладнання;

- що потрібно передбачати при організації і виконанні технологічних процесів у тваринництві;

- вимоги безпеки до виробничого обладнання, машин з точки зору охорони праці;

- як запобігти можливим аваріям і нещасним випадкам при роботах на машинах і обладнанні.

При відповіді на третє питання потрібно висвітлити:

- вимоги до території тваринницьких ферм;

- величини санітарно-захисних зон тваринницьких ферм;

- правила обладнання території тваринницьких ферм;

- санітарно-побутові приміщення.

При відповіді не четверте питання потрібно висвітлити:

- хто несе відповідальність за організацію і стан охорони праці в галузі рослинництва;

- основні обов’язки відповідальних осіб;

- правила перевезення людей і вантажів.

При відповіді на п’яте питання потрібно висвітлити :

- чим забезпечується безпека праці при роботах з пестицидами та мінеральними добривами;

- хто не допускається до роботи з пестицидами та мінеральними добривами;

- тривалість робочого дня при роботах з пестицидами та мінеральними добривами;

- що потрібно робити перед початком хімічних обробок посівів;

- що потрібно робити після хімічних обробок посівів;

- коли можна виходити працівникам на плантації, оброблені пестицидами;

- особливості безпеки при роботах з мінеральними добривами.

При доповіді першого реферату потрібно висвітлити:

- де і як мають зберігатися пестициди та мінеральні добрива;

- хто несе відповідальність за зберігання та видачу пестицидів та мінеральних добрив;

- як відпускаються пестициди зі складу;

- основні правила безпеки при транспортуванні пестицидів та мінеральних добрив.

При доповіді другого реферату потрібно висвітлити:

- основні профілактичні заходи щодо поліпшення стану виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу з врахуванням вимог безпеки;

- основні напрями в оздоровленні умов праці в рослинництві та тваринництві.

Практичне заняття № 5. Гігієнічна характеристика негативних факторів при роботах з ЕОМ

Мета заняття:повторити й поглибити знання негативних факторів при роботах з комп’ютерами; оцінити робоче місце при роботі з комп’ютером з точки зору відповідності гігієнічним вимогам; вивчити вимоги безпеки й ергономіки до робочого місця при роботі з комп’ютером.

 

План проведення заняття

1. Обговорити питання відповідно до плану заняття.

2.Заслухати реферати студентів за тематикою заняття і провести їх обговорення.

3.Рішення задач.

4. Оформлення звіту за заняття.

5 Захист звіту.

Питання для опитування

1. Характеристика електромагнітних випромінювань і полів від комп’ютерів та оргтехніки.

2. Вплив шуму, освітлення мікрокліматичних умов на працівників.

3. Характеристика інформаційного та нервово–психологічного перевантаження, вплив на зір.

4. Профілактичні заходи щодо поліпшення умов праці і підвищення працездатностікористувачів комп’ютерів.

Теми рефератів

1. Гігієнічні вимоги до організації та обладнання робочого місця користувача комп’ютера.

2. Вимоги щодо розмірних характеристик робочого місця користувача комп’ютера.

3. Вимоги ергономіки до організації робочого місця користувача комп’ютера.

 

Методичні рекомендації студентам щодо підготовки до заняття

При підготовці до заняття студентам потрібно вивчити матеріал теоретичної частини заняття та законспектувати основні положення.

При підготовці до опитування за матеріалом заняття та підготовці рефератів потрібно врахувати наступне.

При відповіді на перше питання потрібно висвітлити:

- чим характерна робота фахівців економічних спеціальностей у теперішній час;

- які випромінювання та поля можуть виникати при роботі комп’ютерів та оргтехніки і їхній вплив на працівників.

При відповіді на друге питання потрібно висвітлити:

- що є джерелами шуму, вплив шуму на організм людини;

- які небезпечні та шкідливі виробничі фактори пов’язані з освітленням;

- у чому проявляється вплив мікрокліматичних умов на організм людини.

При відповіді на третє питання потрібно висвітлити:

- чому ненормована робота користувача комп’ютера супроводжується великою стомленістю;

- у чому проявляються нервово-психічні перевантаження;

- особливості втоми зорового апарату користувача комп’ютера.

При відповіді на четверте питання потрібно висвітлити:

- обов’язки власника зі створення здорових і безпечних умов праці;

- основні вимоги до режиму праці та відпочинку;

- як часто потрібно проводити медичні огляди;

- які є профілактичні вправи для поліпшення зору, мозкового кровообігу;

- як проводять психологічне розвантаження;

- що потрібно робити для зменшення дії шкідливих виробничих факторів.

При доповіді першого реферату потрібно висвітлити:

- як потрібно розташовувати робочі місця ЕОМ;

- вимоги до конструкції робочого стола, стільця, підлокітників;

- вимоги до віддалі очей користувача комп’ютера до екрану монітора;

- вимоги до розміщення клавіатури.

При доповіді другого реферату потрібно висвітлити:

- розмірні характеристики робочого місця;

- вимоги до розміщення органів управління;

- вимоги до розміщення засобів відображення інформації.

При доповіді третього реферату потрібно висвітлити:

- просторове розміщення і фарбування приміщень;

- особливості розміщення робочих місць з комп’ютерами у приміщеннях;

- параметри робочого столу і розміщення устаткування на ньому.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 387 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.