Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ДКР № 7
 

1. Загальна характеристика отримання порошків механічними методами.Способи подрібнення.

2. Хімічні властивості порошків.

3. Сутність методу формування шлікерним литвом.

4. Спікання гарячим пресуванням.

5. Тверді сплави. Їх характеристика.

ДКР № 8

1. Сутність методів отримання порошків металотермічним відновленням.

2. Насипна щільності порошків. ЇЇ залежність від їх фізичних властивостей. Методи визначення насипної щільності порошків. Навести приклади методів отримання порошків з малою насипною щільністю.

3. Сутність вібраційного методу формування порошкових виробів.

4. Сутність спікання порошкових виробів за механізмом в’язкої течії.

5. Розвернута технологічна схема отримання порошкових виробів.

ДКР № 9

1. Методи отримання порошків металів та сплавів з розміром частинок меншим за 10-20 мкм.

2. Розкрити сутність процесів, які сприяють інтенсифікації процесів розмелювання матеріалів у присутності рідин або поверхнево-активних речовин.

3. Явище пружної післядії при пресуванні порошкових виробів. Його сутність.

4. Різновиди спікання порошкових виробів.

5. Сутність самозмащування порошкових антифрикційних виробів.

ДКР № 10

1. Дати характеристику методам отримання порошків сплавів, які складаються з елементів з малою спорідненістю до кисню. Розкрити сутність процесів сплавоутворення.

2. Твердість порошків. ЇЇ залежність від різних чинників. Методи визначення твердості.

3. Сутність високошвидкісних (імпульсних) методів формування порошкових виробів.

4. Закономірності спікання багатокомпонентних систем.

5. Класифікація твердих сплавів. Загальна технологічна схема їх виготовлення.

ДКР № 11

 

1. Дати характеристику кальційгідрідному методу отримання порошків сплавів.

2. Розмір частинок та фракційний склад порошків. Методи визначення.

3. Сутність явища контактного плавління при високошвидкісному (імпульсному) пресуванні.

4. Сутність механізму об’ємної самодифузії, який супроводжує процес спікання.

5. Класифікація виробів, що отримують методами порошкової металургії.

ДКР № 12

1. Дати характеристику методів отримання порошків безкисневих тугоплавких сполук (карбідів, боридів, нітридів) синтезом з елементів.

2. Пікнометрична щільність порошків. ЇЇ залежність від різних чинників. Методи визначення щільності.

3. Сутність статичного пресування.

4. Поверхневий натяг (поверхнева енергія). Його роль при спіканні порошкових виробів.

5. Загальна технологічна схема отримання тяжконавантажених конструкційних порошкових виробів.

ДКР № 13

1. Дати загальну характеристику методам отримання порошків тугоплавких сполук.

2. Хімічні властивості порошків. Їх залежність від різних чинників.

3. Загальна характеристика ізостатичних методів формування порошкових виробів.

4. Дія механізмів поверхневої дифузії та перенесення через газову фазу при спіканні порошкових виробів.

5. Високопористі порошкові вироби. Загальна технологічна схема їх виготовлення.

ДКР № 14

1. Дати характеристику методам отримання волокон екструзією з розплавів.

2. Технологічні властивості порошків. Їх залежність від різних чинників. Методи визначення.

3. Аналітичний опис процесу пресування за М.Ю.Бальшиним. Визначення сталих рівняння.

4. Дія механізму пластичної течії при спіканні порошкових виробів.

5. Порошкові фільтри. Загальна технологічна схема їх виготовлення.

ДКР № 15

1. Розкрити сутність методу отримання порошків металів відновленням їх оксидів вуглецем.

2. Насипна щільностьі порошків. ЇЇ залежність від різних чинників.Практичне значення визначення насипної щільності порошків.

3. Аналітичний опис процесу пресування за допомогою рівняння Куніна та Юрченка. Визначення сталих рівняння.

4. Основні механізми спікання порошкових виробів у твердій фазі.

5. Характеристика матеріалів, які використовуються як мастила при виготовленні антифрикційних порошкових матеріалів.

ДКР № 17

1. Дати характеристику методам отримання порошків литих тугоплавких сполук. Розкрити сутність процесів отримання порошків литих тугоплавких карбідів плавкою за допомогою витратних електродів під тиском газу в робочій камері.

2. Технологічні властивості порошків. Їх залежність від різних чинників. Методи визначення технологічних властивостей.

3. Аналітичний опис процесів пресування порошкових виробів за допомогою рівняння Г.М.Ждановича. Визначення сталих рівняння.

4. Причини збільшення розмірів (від’ємної усадки) порошкових виробів при їх спіканні.

5. Склад порошкових фрикційних матеріалів. Характеристика компонентів, які збільшують коефіцієнт тертя.

ДКР № 18

  1. Отримання порошків карбонільним методом. Вплив різних чинників на формування властивостей порошків.

2. Текучість порошків. Її залежність від різних чинників.

3. Методи формування порошкових виробів великої довжини.

4. Визначення терміну спікання з термодинамічної та технологічної точки зору.

5. Явище самозмащування порошкових антифрикційних матеріалів. Його сутність.

ДКР № 19

1. Хлоридний метод отримання порошків металів.

2. Форма частинок порошків. ЇЇ залежність від різних чинників. Визначення форми частинок порошків.

3. Рівняння пресування за М. Ю. Бальшиним. Його характеристика та визначення сталих.

4. Різновиди спікання порошкових виробів.

5. Загальна технологічна схема виготовлення порошкових виробів з тугоплавких матеріалів.

ДКР № 20

1. Отримання порошків металів комбінованим відновленням їх оксидів.

2. Форма частинок порошків. Методи визначення. Розкрити закономірності утворення форми частинок порошків при отриманні їх диспергуванням розплавів.

3. Рівняння пресування за Кініном та Юрченко. Його характеристика та визначення сталих.

4. Спікання композицій з обмеженою розчинністю.

5. Характеристика твердих сплавів.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 550 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.