Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Лiтература. 2. Безруких М.М. и др. Возрастная физиология
1. Лекцiйний матерiал.

2. Безруких М.М. и др. Возрастная физиология. – М.: Академия, 2003. – 416 с.

3. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология. - М.: Высшая школа, 1985. - С. 262-292.

4. Маруненко І.М. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни. – К.: Професіонал, 2004. – 480 с.

5. Хрипкова А.Г. Вiкова фiзiологiя. - К.: Вища школа, 1982. - С. 137-160.

6. Хрипкова А.Г. и др. Возрастная физиология и школьная гигиена. - М.: Просвещение, 1990. - С. 144-168.

 

Питання для самопiдготовки та контролю

1. Перерахувати вiддiли скелету людини.

2. Назвати типи кiсток та їх з'єднань.

3. Перерахувати вигини хребта.

4. Будова трубчастої кiстки.

5. За рахунок чого кiстка росте в довжину?

6. Перерахувати функцiї окiстя.

7. Назвати основнi групи скелетних м'язiв.

8. Основнi етапи розвитку м'язової системи у дитини.

9. Вимоги до пози школяра за партою.

 

Завдання для самостiйної роботи на занятті

 

Завдання 1. Вивчення будови опорно-рухової системи.

Розглянути по таблицям i скелету загальну будову кiсткової системи, основнi групи скелетних м'язiв. Вивчити та замалювати типи з'єднання кiсток. Записати вiддiли скелету в зошит.

 

Завдання 2. Вивчення будови трубчастої кiстки.

По натуральним препаратам i таблицям вивчити будову трубчастої кiстки, замалювати її. Записати у зошит, які дiлянки кiстки забезпечують її рiст у довжину i товщину

а) епіфіз;

б) діафіз;

в) метафіз;

г) окістя.

 

Завдання 3. Види сполучень кісток

На муляжах та скелетi людини розглянути рiзнi види сполучення кiсток. За допомогою таблиць та атласiв замалювати в альбом такi види сполучень кiсток: а) шов; б) синхондроз (за допомогою хряща); в) синостоз (за допомогою кісткової тканини); г) синдесмоз (волокнисте з’єднання, зв’язки); ґ) суглоб (дiартроз); д) напiвсуглоб (симфiз лобковий).

 

Завдання 4. Види суглобів.

На скелетi людини та сухих препаратах суглобiв розглянути їх рiзнi види. Записати класифiкацiю суглобiв (з прикладами) в зошит. Вiдмiтити допомiжнi утворення суглобiв (суглобовi зв’язки, суглобовi губи, диски та iншi). Замалювати у зошит простий, складний та комбiнований суглоби. Зробити необхiднi пояснення малюнкiв.

 

Завдання 5. Вивчення вiкових особливостей м'язiв.

За таблицею 5 вивчити вiковi змiни швидкостi руху кистi, яка визначається за кiлькiстю крапок, поставлених з максимальною швидкiстю олiвцем у прямокутнику 6х10 см за 10 с. Цей показник характеризує розвиток нервової та м'язової систем дитини. Записати в зошит, чим вiдрiзняються м'язи молодших школярiв вiд м'язiв 11-12- річних, 16-17- річних дiтей i дорослої людини.

Таблиця 5

Вікові зміни швидкості руху кисті

Вік у роках Кількість точок
Хлопчики Дівчата

 

Завдання 6. Вивчення факторiв формування правильної постави.

По таблицi вивчити вигини хребта (лордози та кiфози), записати їх у зошит. Вказати вимоги до робочої пози учня, спрямованi на попередження формування неправильної постави. Записати основнi порушення постави, причини їх виникнення.

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 357 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.