Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Бухгалтерський облік коштів, залучених за ощадними сертифікатами
Ощадні (депозитні) сертифікати можуть бути(за ініціативи банку)

- Одноразовими або серійними

- Іменними або на пред’явника

- На вимогу або на строк

Крім того вони можуть бути процентними, купонними або без купонними. Вони можуть бути номіновані в національній або ж іноземній валюті.

Емітентами ощадних (депозитних) сертифікатів можуть бути тільки банки- юр. Особи.

Розміщення та погашення таких сертифікатів здійснюється тільки банком-емітентом. Погашення сертифіката номінованого в нац.. валюті може проводитись тільки в нац.. валюті. У разі довгострокового пред’явлення ощадного сертифіката на пред’явника (і в нац.. і іноз. валюті) до погашення грошові кошти зараховуються на поточний рахунок вкладника, відкритий у банку і можуть бути перераховані на інший рахунок не раніше ніж через 5 робочих днів після їх зарахування. Банк перевіряє справжність сертифіката і відповідність всіх реквізитів. Якщо все вірно то в реєстраційному журналі власників сертифікатів або в верхньому куті самого сертифіката (іменний) робиться позначка про погашення.

Розрахунки за придбані ощадні (депозитні) сертифікати та сплата грошових коштів за ними для юр. осіб здійснюється тільки в безготівковій формі.

Для фізичних осіб і в готівковій і в безготівковій.

Бланки таких сертифікатів зберігаються в грошових сховищах або вогнетривких шафах. Їх корінці після відображення депозитних операцій зберігаються в окремих теках в грошових сховищах або вогнетривких шафах. Так само зберігаються реєстраційні журнали.

Самі бланки обліковуються за рах. 9820 «Бланки цінних паперів» в умовній одиниці 1 грн.

Видані під звіт бланки обліковують за рахунком 9890 «Бланки цінних паперів під звіт»,

А відіслані за рахунком 9881 «Бланки цінних паперів в дорозі»

Погашені сертифікати та купони до них обліковуються за рах. 9812 «Погашені цінності.»

Бланки погашених ощадних сертифікатів зберігаються в банку 5 років.

 

Залучення депозитів з випуском ощадних сертифікатів обліковується:

- 1. Розміщення сертифікатів з дисконтом (процент знижки,що стягується банком за облік цінних паперів )

Дт1001, 1002, 1101, 1102, 1200, 2600, 2620, 2650

Дт3326 «Неамортизований дисконт за короткостр. ощадними сертифікатами, емітованими банком», 3336 «довгостр», 3346 «на вимогу»

Кт 3320 «Короткостр. ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком », 3330 «довгостр. ощадні (деп) сертифікати, емітовані банком», 3340 «Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком»

- 2. У разі випуску ощадних сертифікатів з премією (премія сплачується банку)

Дт 1001, 1002, 1101, 1102, 1200, 2600, 2620, 2650

Кт 3320, 3330,3340

Кт 3327 «неамортизована премія за коротк. ощадними (деп) сертифікатами, емітованими банком», 3337, 3347

- 2 Суми дисконту та премій щомісяця амортизуються

Дисконт

Дт 7052 «процентні витрати за короткостр. ощадними сертиф», 7053, 7054

Кт 3326, 3336. 3346

Премія

Дт 3327, 3337,3347

Кт 7052 «процентні витрати за короткостр. ощадними сертиф», 7053, 7054

В разі настання строку погашення сертифіката банк проводить платіж по пред’явленню такого сертифіката.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 604 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.