Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Економічний зміст депозитних операцій, їх класифікація та загальна характеристика
ОБЛІК ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

Економічний зміст депозитних операцій, їх класифікація та загальна характеристика.

Бухгалтерський облік залучених вкладів.

Бухгалтерський облік коштів, залучених за ощадними сертифікатами.

Бухгалтерський облік розміщених вкладів.

Бухгалтерський облік нарахованих і сплачених доходів/витрат за вкладними (депозитними ) операціями

Економічний зміст депозитних операцій, їх класифікація та загальна характеристика.

Проведення депозитних операцій регламентується

- Положенням про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженим постановою Правління НБУ від 03.12.03 № 516 від 3.12.03.

Вкладна операція (депозитна) – це операція банку із залучення грошових коштів або банківських металів від вкладників на їх рахунки в банку на договірних засадах або депонування коштів вкладниками з оформленням їх ощадними (депозитними) сертифікатами.

Вклади (депозити) бувають:

- Вклади На вимогу (розміщуються вкладниками в банках на умовах видачі такого вкладу на першу вимогу вкладника або здійснення платежів за розпорядженням власника рахунка ). Вони можуть використовуватись власниками для здійснення розрахунків на користь третіх осіб через використання готівки чи розрахункових документів.

- Вклади Строкові (розміщені вкладниками в банку на визначений договором строк), які можуть буди довгостроковими та короткостроковими.

Строкові також поділяються на ощадні та власне строкові

Ощадні відкриваються тільки приватним (фізичним ) особам з оформленням та видачею ощадної книжки, в якій фіксуються всі записи за вказаними операціями.

Ощадний вклад відмінний від депозиту тим, що вклад призначений тільки для заощаджень населення (можливе зарахування коштів, отримання за це відсотків і можливість поповнення такого вкладу), а депозитний рахунок має ширший спектр дії. З нього можна перераховувати кошти на поточні або інші депозитні рахунки (н-пр оплата за навчання з депозитного рах-ка). Строкові депозити можуть відкриватися для будь-якої категорії клієнтів.

 

Депозити, які вносяться на інших умовах повернення (за договором банківського вкладу) називаються умовними (н-пр застава під кредитну операцію). Умовні депозити можуть бути строковими (якщо в договорі передбачено строки їх зберігання) та вкладами на вимогу (якщо в договорі таких строків не передбачено).

Депозитні операції можуть бути як активними (коли банк здійснює розміщення депозиту) так і пасивними (коли банк залучає депозит від вкладників) для банку.

Активні депозитні операції ведуться за рахунками розділів 12 (строкові вклади в НБУ) та 15 (строкові депозити, що розміщені в інших банках) Плану рахунків. Пасивні - на рахунках розділів 13 (строкові вклади НБУ), 16 (строкові вклади інших банків), 25(вклади клієнтів, які утримуються за рахунок бюджетних коштів або депозити місцевих бюджетів) та 26 (короткострокові та довгострокові депозити СГ та фізичних осіб). Окрім того облік депозитних сертифікатів ведеться за рахунками розділу 33 Плану рахунків.

Всі умови депозитних операцій прописуються в договорі банківського вкладу, а саме: строки, суми, умови прийняття, ставки та строки виплати процентів за депозитом, права, зобов’язання суб’єктів вкладних операцій та ін. Одностороння зміна умов такого договору заборонена, якщо інше не передбачено даним договором чи законодавчо.

Окрім того, що залучення банком вкладів підтверджується договором, то воно може супроводжуватися видачею ощадної книжки або ощадного (депозитного) сертифіката.

Юридичні особиперераховують грошові кошти на вклади з свого поточного рахунка, а банк повертає їм вклади знову на поточний їх рахунок ( в безготівковій формі). Нараховані відсотки за депозитами зараховуються даним юридичним особам на їх поточні рахунки або ж можуть поповнювати депозит. Будь-які розрахункові операції за депозитними рахунками забороняються окрім операцій, пов’язаних з реалізацією майнових прав на суму вкладу відповідно до договорів застави і законодавства України.

Фізичні особиможуть вносити готівкою, або перерахуванням з поточного рахунка чи іншого депозитного рахунка. Депозити їм повертаються також в готівковій або безготівковій формі на зазначений в договорі рахунок вкладника. Теж саме стосується відсотків за депозит.

Якщо інше не передбачено договором, банк може змінити розмір відсотків за депозит. Н-пр за умови зменшення відсотків – таке зменшення фактично застосовується до вкладу через місяць після надсилання повідомлення про це вкладника.

В разі повернення вкладнику суми депозиту на його вимогу до закінчення строку або в ході ін.. обставин – відсотки за таким вкладом виплачуються в розмірі відсотків за вкладами на вимогу, якщо договором не передбачено вищий процент.

Якщо строк депозиту минув і вкладник не вимагає його повернення, то такий депозит вважатиметься продовженим на умовах вкладу на вимогу.

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1695 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.