Лекции.Орг

Поиск:


Процентні витрати
Відсоткова ставка за операціями залучення депозитів визначається в депозитному договорі.

При використанні номінальної відсоткової ставки сума % за депозитом розраховується як добуток номіналу депозиту на % ставку, зазначену в договорі

При використанні фактичної відсоткової ставки сума % за депозитом визначається за певний період часу з урахуванням раніше сплачених процентів шляхом застосування номінальної відсоткової ставки до номіналу депозиту, збільшеного на суму раніше сплачених процентів.

Незалежно від методу нагромадження процентів загальна сума нарахованих % на дату закінчення дії депозитного договору не змінюється.

Банк може залучати депозити за фіксованою або плаваючою відсотковою ставкою.

- Нарахування %

Дт груп 700, 701, 702, 703, 704, 707

Кт рахунків нарахованих витрат

- Сплачені авансом проценти не рідше від одного разу на місяць протягом строку депозиту амортизуються з віднесенням суми на процентні витрати:

Дт 700, 701, 702, 703, 704, 707

Кт 3500

 

Проценти за депозитом можуть бути погашені :

- 1Під час погашення депозиту:

Дт рахунка нарахованих витрат – на суму %

Дт рахунка депозиту (вкладу) – на суму номіналу депозиту

Кт поточних, кореспондентських рахунків, каси, депозитних рахунків

 

Н-пр. банком сплачено % на дату погашення короткострокового вкладу фізособи

Дт 2638 «Нарах. Витрати за строковими коштами фізичних осіб»- %

Кт 1001

Дт 2630 «Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб» - номінал вкладу

Кт 1001

 

- 2Періодично

- Дт нарахованих витрат

Кт поточних, кореспондентських рахунків, каси,– на суму процентів

 

- У разі капіталізації процентів їх сума приєднується до депозиту

Дт нарахованих витрат н-пр 2638

Кт залучених вкладів (депозитів) н-пр 2630

Якщо на вимогу вкладника вклад (депозит) повертається до закінчення дії договору і банк проводить перерахування процентів за ставкою, що використовується за вкладами на вимогу, то в такому разі банк зменшує свої процентні витрати на різницю між нарахованими раніше процентами та перерахованими процентами за новою ставкою.

 

За умови якщо протягом дії договору вкладу (депозиту) % вкладникові не сплачувались, то облік наступний

Дт 2638

Кт 1001, на суму процентів, які належать до сплати

 

Дт 2638

Кт 7041 на суму різниці між нарахованими процентними витратами до зміни процентної ставки і сплаченими процентами

 

Якщо ж за даних умов вкладникові проценти сплачувались періодично протягом дії договору, то різниця яка виникає в зв’язку з новою ставкою буде навпаки повертатися вкладником депозиту до банку готівкою або шляхом списання з його депозитного рахунка даної суми.

- 3Авансом


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 339 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.