Лекции.Орг

Поиск:


Орієнтовна тематика рефератів
1. Витоки національної української філософії (історичні та інші джерела філософського мислення).

2. Загальні риси української філософської думки.

3. Філософські пошуки в період Київської Русі.

4. Етичні роздуми у творчості «книжників».

5. Праці українських полемістів (XVI – XVII ст.): основні філософські та соціально-політичні ідеї.

6. Українське бароко: філософський зміст.

7. Гуманістичні ідеї острозьких просвітників.

8. Філософська думка в Києво-Могилянській академії.

9. Етичне вчення Г.С.Сковороди.

10. Вчення про буття Г.С.Сковороди.

11. Концепція пізнання Г.С.Сковороди.

12. Специфіка філософських поглядів М.Костомарова.

13. Світоглядні ідеї Т.Г.Шевченка.

14. «Філософія серця» П.Юркевича.

 

15. М.Драгоманов: філософські та соціально-політичні погляди.

16. Філософські пошуки та суспільно-політичні погляди І.Франка.

17. Внесок у розвиток філософської думки України О.Потебні.

18. Філософські ідеї в українських громадсько-політичних рухах ХІХ ст.

19. Особливості української філософської думки на межі ХІХ – ХХ ст.

20. Теорія ноосфери В.Вернадського (філософський зміст).

21. Філософія української ідеї М.Грушевського.

22. Розвиток філософії в Україні в радянський період.

23. Філософська думка в українській діаспорі ХХ ст.

24. Дослідження Д.Чижевського в царині історії філософії України.

25. Еволюція філософських уявлень про світ.

26. Проблема розвитку в сучасні науці.

27. Простір і час: загальне і особливе.

28. Сучасні концепції походження свідомості.

29. Роль творчості в процесі пізнання.

30. Раціональне та ірраціональне в пізнанні.

31. Проблема розмежування істини та хиби.

32. Метафізика як філософське вчення та метод пізнання.

33. Чи пов’язані діалектичне мислення та життєва мудрість?

34. Класифікація наукових методів і рівнів методології.

35. Структура наукової теорії і її основні функції.

36. Сутність і джерела наукових революцій.

37. Життя і самореалізація людини.

38. Свобода як цінність чи як необхідність?

39. Системи природи і суспільства: загальне, особливе і одиничне.

40. Категорія етнос: сучасні підходи і концепції.

41. Проблема суспільної свідомості в історії філософії.

42. Соціально-екологічна ситуація у світі на межі тисячоліть.

43. Загальнолюдські цінності в світлі досягнень сучасної науки.

44. Футурологія, її можливості і межі.

 

45. Ідея коловороту суспільного розвитку.

46. Поняття «техногенної цивілізації» та її головні риси.

47. Форми духовної культури.

48. Елітарна та масова культура.

49. Традиційна і сучасна культура.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 389 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.