Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Теми практичних занять. Практичне заняття 1. Правове регулювання зовнішніх відносин Європейського Союзу та України.Гармонізація законодавства України з правом Євросоюзу (2 години)
Практичне заняття 1. Правове регулювання зовнішніх відносин Європейського Союзу та України.Гармонізація законодавства України з правом Євросоюзу (2 години)

1. Європейський Союз та Україна як суб’єкти міжнародного права.

2. Договірна практика Європейського Союзу.

3.Гармонізація законодавства України з правом Євросоюзу

4. Процес гармонізації. Проблеми та перспективи.

Література [11, 12,13,15]

 

Самостійна робота:

1. Поняття Інституту асоційованого членства в Європейському Союзі.

2. Гармонізація законодавства України до права ЄС. Сучасний стан та перспективи.

 

Практичне заняття 2. Договірно-правове співробітництво України з Європейським Союзом. (2 години)

 

1. Основні угоди між Україною та Європейським Союзом.

2.Угода про партнерство та співробітництво (УПС) від 14 червня 1994 року.

3.План дій Україна-ЄС.

4.Спільний звіт щодо стану виконання Плану дій Україна-ЄС.

5.Рамкова Угода між Україною та Європейським інвестиційним банком.

6.Основні координуючі органи в процесі співробітництва Україна-ЄС.

Література [2,7,11]

Самостійна робота:

1. Правові засади євроінтеграційного курсу України.

2. Цілі та принципи партнерства за Угодою про партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами 1994 р.

 

 

 

Практичне заняття 3. Регіональне співробітництво України з ЄС. (2 години)

 

1. Правові засади регіонального співробітництва України з Європейським Союзом.

2. Меморандум між Україною та ЄС про взаєморозуміння для встановлення діалогу про регіональну політику між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України та Європейською Комісією.

3. Основні напрямки регіонально співробітництва.

4. Співробітництво в рамках CORLEAP.

5. Участь України в стратегії ЄС для Дунайського регіону.

Література [11,14, 23, 26]

 

Самостійна робота:

1. Правове регулювання транскордонного співробітництва України.

  1. Договірно-правове співробітництво України з країною-членом ЄС (на вибір)

 

Практичне заняття 4. Договірно-правове співробітництво України з Європейським Союзом у сфері юстиції, свободи та безпеки. ( 2 години)

 

1. Правова основа співробітництва України з ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки.

2. Європол. Правові основи співробітництва з Україною.

3. Євроюст. Правові основи співробітництва з Україною.

4. Європейський моніторинговий центр з наркотиків та наркотичної залежності EMCDDA та Україна.

5. Місія Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова.(EUBAM).

6. Угода між Україною та ЄС про реадмісію осіб від 18 червня 2007 року.

Література [2, 9, 11,14, ]

 

Самостійна робота:

 

1. Європейський поліцейський офіс та переваги для України у співробітництві з ним.

2. Загальна характеристика структури Євроюсту.

 

Практичне заняття 5. Договірно-правове співробітництво України з Європейським Союзом в питаннях безвізового режиму. (2 години)

 

1. План дій з лібералізації візового режиму.

2. Виконання Україною плану дії з лібералізації візового режиму .

3. Загальна характеристика Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз від 18 червня 2007 року та Угоди між Україною та ЄС про внесення змін до Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз від 23 липня 2012 року.

Література [ 5, 10, 11, 23, 26 ]

Самостійна робота:

1. Безвізовий діалог Україна – ЄС. Плани та перспективи.

2. Вплив Угоди про асоціацію на впровадження безвізового режиму. Правовий аналіз.

 

 

Практичне заняття 6. Порядок денний асоціації Украна-ЄС. Угода про асоціацію між Україною та ЄС. (2 години)

 

1. Загальна характеристика ПДА Україна-ЄС.

2. Процес імплементації ПДА.

3. Сучасний стан імплементації ПДА.

4. Загальна характеристика основних розділів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

5. Правові аспекти укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

6. Можливості тимчасового застосування УА.

 

Література [ 3, 10, 23, 26 ]

Самостійна робота:

 

1.ПДА Україна- ЄС як практичний інструмент відносин Україна-ЄС.

2. ПДА Україна-ЄС та План дій Україна-ЄС. Порівняльна характеристика.

3.Наслідки і перспективи для України після підписання Угоди про асоціацію.

4.Угода про асоціацію як наступний крок вступу до Європейського Союзу.

 

 

5. Структура навчальної дисципліни

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Правове регулювання відносин України з Європейським Союзом
Тема 1. Правове регулювання зовнішніх відносин Європейського Союзу та України.          
Тема 2. Гармонізація законодавства України з правом Євросоюзу.          
Тема 3. Історія договірно-правових взаємовідносин між Україною та Європейським Союзом. -     - -      
Тема 4. Договірно-правове співробітництво України з ЄС.          
Тема 5. Регіональне співробітництво між Україною та Європейським.          
Тема 6.Договірно-правове співробітництво України з Європейським Союзом у сфері юстиції, свободи та безпеки.          
Тема 7.Співробітництво України з Європейським Союзом в торговельно-економічній, енергетичній та інвестиційній сферах. -     - -      
Тема 8.Договірно-правове співробітництво України з Європейським Союзом в питаннях безвізового режиму.     -      
Тема 9.Порядок денний асоціації Украна-ЄС.     -      
Тема 10.Угода про асоціацію між Україною та ЄС.          
Проміжний заліковий модуль 1                        
Усього годин          

  


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 388 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.