Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
До тесту включено 61 завдання. Частина 1 містить завдання з української мови; частина 2 – завдання з української літератури; частина 3 – завдання на створення власного висловлення.

На виконання тесту з української мови і літератури відведено 180 хвилин.

Орієнтовний розподіл завдань тесту за темами наведено в таблиці

 

Українська мова

Назва теми   Розподіл завдань у тесті за темами, %  
Фонетика. Графіка
Лексикологія. Фразеологія
Морфологія
Синтаксис
Стилістика
Лінгвістика тексту
Орфографія
Орфоепія
Пунктуація
Розвиток мовлення
Разом

Українська література

Назва теми   Розподіл завдань у тесті за темами, %  
Усна народна творчість
Давня українська література
Література кінця XVIII – початку ХХ століть
Література ХХ століття
Творчість українських письменників-емігрантів
Сучасний літературний процес
Разом

Тест містить завдання чотирьох форм:

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Завдання складається з незакінченого речення та чотирьох або п’яти варіантів його продовження, серед яких потрібно вибрати один правильний.

ІІ. Завдання на встановлення відповідності.

Завдання складається з інструкції та поданої у двох колонках інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). При виконанні завдання необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами – утворити логічні пари – між певними поняттями або прикладами, названими і розміщеними в одній колонці, з поняттями, прикладами тощо, названими і розміщеними в іншій колонці. Поставте позначки в бланку на перетині відповідних колонок і рядків.

IІІ. Завдання на читання та розуміння тексту.

Це завдання з вибором однієї правильної відповіді, що виявляють рівень розуміння прочитаного тексту (обсяг – 600–800 слів). Серед чотирьох запропонованих варіантів відповідей Вам слід вибрати один правильний і позначити його в бланку. Завдання, які перевірятимуть розуміння тексту, стосуються його змісту; будови (композиції) та комунікативного призначення.

ІV. Завдання з розгорнутою відповіддю.

Таке завдання передбачає створення власного висловлення на дискусійну тему. У ньому слід аргументовано підтримати або спростувати подану в завданні позицію, продемонструвати вміння створювати текст-роздум на запропоновану тему (обсяг – до 250 слів).

Для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання можна користуватися виданням: Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів. 2008 р – К., 2007. – С. 46-67, а також чинними підручниками та посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 415 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.