Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Варіант № 1
Питання № 1

У котрому рядку (рядках) загальна кількість букв дорівнює загальній кількості звуків ?

1.Честь, різдвяний, ярмарок, дощовий, борщ.

2.Без’язикий, кількість, яйце, щука, ціль.

3.Навчання, завдання, щасливий, дзиґа, б’ють.

Варіанти відповідей: 1)1 2)2 3)3 4)1,2 5)1,3 6)2,3 7)у всіх 8)у жодному.

 

Питання № 2

У котрому рядку (рядках) допущено помилки при переносі слів?

1. Ю-рій, світ-ло, роз-дум, до-вод-жу, прір-ва.

2. Пів-ніч, по-гляд, за-йшов, чай-ка, за-єць.

3. При-би-ти, зас-міявся, сид-жу, їжа, мен-ший.

Варіанти відповідей: 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 1, 2; 5) 1, 3; 6) 2, 3; 7) в усіх; 8) у жодному.

 

Питання № 3

У котрому рядку (рядках) у всіх словах правильно поставлено апостроф?

1. Полум'я, в'їздити, безхліб'я, довір'я, львів'яни.

2. Хом'як, суб'єкт, сер'йозний, мавп'ячий, в'юн.

3. Св'ятослав, бур'як, торф'яний, дев'ять, пів'юрти.

Варіанти відповідей: 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 1, 2; 5) 1, 3; 6) 2, 3; 7) в усіх; 8) у жодному.

 

Питання № 4

У котрому рядку (рядках) усі слова мають нульове закінчення?

1. Майдан, препарат, любов, сніг, командир.

2. Життя, листя, працівник, зелень, проміння.

3. Голос, малюнок, зустріч, заметіль, виноград.

Варіанти відповідей: 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 1, 2; 5) 1, 3; 6) 2, 3; 7) в усіх; 8) у жодному.

 

Питання № 5

У котрому рядку (рядках) усі іменники утворено префіксальним способом?

1. Неволя, подорожник, Полісся, розповсюдження, сталевар.

2. Перебудова, неправда, прабатьківщина, нещастя, підгрупа.

3. Нарукавник, неспокій, підсніжник, прадід, чорноморець.

Варіанти відповідей: 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 1, 2; 5) 1, 3; 6) 2, 3; 7) в усіх; 8) у жодному.

 

Питання № 6

У котрому рядку (рядках) порушено лексичні норми української мови?

1. Доказувати теорему, включити світло, відвертати увагу.

2. Завернути в папір, здати екзамени, домашня адреса.

3. Відчинити вікно, витяг з протоколу, музичне училище.

Варіанти відповідей: 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 1,2; 5) 1,3; 6) 2,3; 7) в усіх; 8) у жодному.

 

Питання № 7

У котрому рядку (рядках) усі наведені сполучення слів є фразеологізмами?

1. Стримано засміятися, довести додому, перейти вулицю.

2. Нерозбірливо говорити, засипати вугілля, говорити правду.

3. Западати в душу, з відкритим серцем, пекти раків.

Варіанти відповідей: 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 1, 2; 5) 1, 3; 6) 2, 3; 7) в усіх; 8) у жодному.

 

Питання № 8

У котрому рядку (рядках) всі іменники належать до другої відміни?

1.Море, полювання, відпочинок, батько, селище.

2.Ступінь, городище, борщ, коло, музей.

3.Річ, їздовий, козенятко, село, узбіччя.

Варіанти відповідей: 1)1 2)2 3)3 4)1,2 5)1,3 6)2,3 7)у всіх 8)у жодному.

 

Питання № 9

У котрому рядку (рядках) є прикметники, від яких не можна утворити форм ступенів порівняння?

1.Мужній. гарячий, давній, братній, синій.

2.Високий, старанний, чесний, низенький, білий.

3.Сумлінний, розумний, свідомий, малюсінький, численний.

Варіанти відповідей: 1)1 2)2 3)3 4)1,2 5)1,3 6)2,3 7)у всіх 8)у жодному.

 

Питання № 10

У котрому рядку (рядках) допущено помилки в правописі особових закінчень дієслів?

1.Леліють, прикрашають, вражають, ховають, ворушать.

2.Муркотять (від муркотіти), роблять, тягнуться, визволяють, лунають.

3.Колять, поїсиш, сміються, стрибають, ріжуть.

Варіанти відповідей: 1)1 2)2 3)3 4)1,2 5)1,3 6)2,3 7)у всіх 8)у жодному.

 

Питання № 11

У котрому рядку (рядках) всі прислівники треба писати через дефіс?

1.Хтозна/де, зроду/віку, рано/вранці, по/друге, по/троє.

2.Пліч/о/пліч, рік/у/рік, по/німецьки, казна/де, хтозна/як.

3.По/братньому, колись/таки, аби/як, будь/що/будь, день/у/день.

Варіанти відповідей: 1)1 2)2 3)3 4)1,2 5)1,3 6)2,3 7)у всіх 8)у жодному.

 

Питання № 12

У котрому рядку (рядках) усі словосполучення утворено способом прилягання?

1. Повернувся вчасно, зразу пообідав, писати акуратно.

2. Виконати завдання, стояти насупившись, високі гори.

3. Летить швидко, свіженький вітерець, їхати далеко.

Варіанти відповідей: 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 1, 2; 5) 1, 3; 6) 2, 3; 7) в усіх; 8) у жодному.

 

Питання № 13

Котре з наведених односкладних речень є називним?

1. Мені дуже хочеться прочитати цю книжку.

2. Пам'ять про Т. Шевченка свято шанують у нашій державі.

3. Чудовий літній ранок.

Варіанти відповідей: 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 1, 2; 5) 1, 3; 6) 2, 3; 7) в усіх; 8) у жодному.

 

Питання № 14

Котре (котрі) з наведених речень є складнопідрядним з підрядною з’ясувальною частиною?

1. До Вишневого хутора прибули, як зійшло сонце (Г. Тютюнник).

2. Семен почув, що його стиснуло щось коло серця (М. Коцюбинський).

3. Не відаючи нічого, вона підказала мені, як треба самовіддано працювати (О. Гончар).

Варіанти відповідей: 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 1,2; 5) 1,3; 6) 2,3; 7) в усіх; 8) у жодному.

 

Питання № 15

У котрому реченні (реченнях) слід поставити тире?

1. Кинеш камінь розходяться рівні кола (В. Стус).

2. Хай оживає істина стара людина починається з добра (Л. Забашта).

3. Навчай інших сам навчишся (Н. тв.).

Варіанти відповідей: 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 1,2; 5) 1,3; 6) 2,3; 7) в усіх; 8) у жодному.

 

Питання № 16

Який художній засіб підкреслено в запропонованому уривку?

Ми рабами волі стали (І. Франко).

1. Персоніфікація.

2. Оксиморон.

3. Перифраз.

Варіанти відповідей: 1) 1; 2) 2; 3) 3.

 

Питання № 17

Визначте фольклорний твір за уривком:

Ой козаки,

Ви, біднії невольники!

Що у нашій землі християнській Великодня субота,

А завтра святий празник, роковий день Великдень.

1. ”Маруся Богуславка”.

2. ”Козак Голота”.

3. ”Самійло Кішка”.

Варіанти відповідей: 1) 1; 2) 2; 3) 3.

Питання № 18

У якому навчальному закладі здобував освіту Г.Сковорода?

1. У Львівському університеті.

2. У Харківському університеті.

3. У Києво-Могилянській академії.

Варіанти відповідей: 1) 1; 2) 2; 3) 3. 

Питання № 19

Кого з героїв „Енеїди” І.Котляревський характеризує такими словами:

...Тогді кружав сивуху

І оселедцем заїдав,

Він, сьому випивши восьмуху,

Послідки з кварти виливав?

1. Зевса.

2. Меркурія.

3. Латина.

Варіанти відповідей: 1) 1; 2) 2; 3) 3.

 

Питання № 20

У котрому році був написаний цикл віршів Т. Г. Шевченка „У казематі”?

1. 1845 р.

2. 1847 р.

3. 1850 р.

Варіанти відповідей: 1) 1; 2) 2; 3) 3.

 

Питання № 21

У романі "Чорна рада" П. Куліша розповідається про гетьманів…

1. І. Брюховецького, Я. Сомка.

2. Б. Хмельницького, П. Орлика.

3. І. Мазепу, П. Тетерю.

Варіанти відповідей: 1) 1; 2) 2; 3) 3.

 

Питання № 22

Хто є автором поетичних збірок "З вершин і низин", "Зів'яле листя", "Із днів журби"?

1. О. Олесь.

2. П. Тичина.

3. І. Франко.

Варіанти відповідей: 1) 1; 2) 2; 3) 3.

 

Питання № 23

Який вірш П. Грабовський присвятив ролі поета в суспільній боротьбі?

1. “Справжні герої”.

2. “Я не співець чудовної природи”.

3. “До Н.К.С.”

Варіанти відповідей: 1) 1; 2) 2; 3) 3.

 

Питання № 24

Який твір Лесі Українки починається такими словами: “Гетьте, думи, ви хмари осінні! Тож тепера весна золота”?

1. “Давня казка”.

2. “Мріє, не зрадь”.

3. “Contra spem spero”.

Варіанти відповідей: 1) 1; 2) 2; 3) 3.

 

Питання № 25

Хто з українських письменників так висловився про свою творчість: “... Писав я, горіючи, і кров зі сльозами мішалася”?

1. М. Коцюбинський.

2. І. Франко.

3. В. Стефаник.

Варіанти відповідей: 1) 1; 2) 2; 3) 3.

 

Питання № 26

У якому вірші П.Тичини ліричний герой милується внутрішньою красою коханої, її тонким світовідчуттям, гарною мовою:

Говори, говори, моя мила:

Твоя мова - співучий струмок...?

1. ”Розкажи, розкажи мені, поле”.

2. ”Гаї шумлять”.

3. ”Десь на дні мого серця”.

Варіанти відповідей: 1) 1; 2) 2; 3) 3.

 

Питання № 27

Назвіть справжнє прізвище М. Хвильового?

1. Клен.

2. Стрілець.

3. Фітільов.

Варіанти відповідей: 1) 1; 2) 2; 3) 3.

 

Питання № 28

З якою метою насправді йдуть на полювання герої "Мисливських усмішок" Остапа Вишні?

1. Уполювати дичину.

2. Поспілкуватися.

3. Побувати на природі.

Варіанти відповідей: 1) 1; 2) 2; 3) 3.

 

Питання № 29

За який роман О. Гончар був підданий шельмуванню та осуду з боку комуністичної влади у 1968-1969 р.р.?

1. "Циклон".

2. "Тронка".

3. "Собор".

Варіанти відповідей: 1) 1; 2) 2; 3) 3.

 

Питання № 30

Вкажіть жанр твору Василя Барки "Жовтий князь":

1. Історична драма.

2. Історичний роман.

3. Психологічна драма.

Варіанти відповідей: 1) 1; 2) 2; 3) 3.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 354 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.016 с.