Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ІНСТРУКЦІЯ
 

Питальник містить 16 груп тверджень, які характеризують якості особистості як керівника. Кожна група складається з трьох тверджень. Позначених буквами а, б, в. Вам потрібно уважно прочитати усі три твердження і вибрати одне, яке в найбільшій мірі відповідає вашому уявленню про досліджуваного. Відзначте вибране твердження на питальному листі знаком + під відповідною буквою.

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

1. а) керівництво потребує, щоб про всі справи доповідали тільки йому;

б) старається все вирішити разом з підлеглими, але особисто вирішує тільки найтерміновіші питання;

в) деякі важливі питання вирішуються без участі керівника.

2. а) завжди що- небудь наказує, розпоряджається, але не просить;

б) наказує так, що хочеться виконати;

в) наказувати він не вміє.

3. а) старається, щоб його заступники були кваліфікованими людьми;

б) керівнику все одно хто у нього працює;

в) добивається безвідмовного підпорядкування підлеглими.

4. а) його цікавить тільки виконання службових обов’язків , не ставлення людей один до одного;

б) ініціатива з боку підлеглих не приймається;

в) вирішуючи службові питання, намагається створити добрі відносини між працівниками.

5. а) він консерватор, бо боїться нового;

б) до справи підходить формально;

в) сприяє тому, щоб підлеглі працювали самостійно.

 

6 .а) до критики свого керівництва прислухається;

б) не любить, коли його критикують, і не прагне це приховати;

в) критику вислуховує, але нічого не робить.

7. а) складається враження, що керівник боїться відповідати за свої дії;

б) відповідальність розподіляє між собою і підлеглими;

в) самостійно приймає рішення або відміняє їх сам.

8. а) регулярно радиться з підлеглими;

б) підлеглі не тільки радять , але можуть давати вказівки своєму керівнику;

в) не допускає, щоб підлеглі йому радили.

9. а) радиться тільки з заступниками,але не з рядовими підлеглими;

б) регулярно спілкується зі всіма підлеглими;

в) для виконання якої- небудь роботи йому нерідко доводиться вмовляти своїх підлеглих.

10. а) завжди звертається до підлеглих ввічливо;

б) у стосунках з підлеглими часто проявляє байдужість;

в) у стосунках з підлеглими буває нетактовним і навіть грубим.

11. а) у критичних ситуаціях керівник погано виконує свої обов’язки ;

б) у критичних ситуаціях застосовує жорсткі методи керівництва;

в) не змінює стиль свого керівництва.

12. а) сам вирішує навіть ті питання, в яких не зовсім добре знайомий;

б) не боїться звертатися за допомогою до інших;

в) він не може діяти сам, а чекає «поштовху» «зверху» .

13. а) він не дуже вимогливий;

б) він вимогливий, але справедливий;

в) він буває дуже строгим.

14. а) контролюючи результати, завжди помічає позитивну сторону, хвалить персонал;

б) завжди дуже строго контролює роботу підлеглих і колективу в цілому;

в) контролює роботу від випадку до випадку.

15. а) вміє підтримувати дисципліну і порядок;

б)часто робить підлеглим зауваження, карає їх;

в) не може впливати на стан дисципліни.

16.а)у присутності керівника персонал часто знаходиться у напрузі;

б)із керівником працювати цікаво;

в) підлеглі належать самим собі.

 

КЛЮЧ

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
а А А Д А Л Д Л Д А Д Л А Л Д Д А
б Д Д Л Л А А Д Л Д Л А Д Д А А Д
в Л Л А Д Д Л А А Л А Д Л А Л Л Л

 

 

Результат підрахунку вносяться у бланк для відповідей.

 

 

БЛАНК ДЛЯ ВІДПОВІДЕЙ

 

 

1.абв 2.абв 3.абв 4.абв 5.абв 6.абв 7.абв 8. абв 9.абв 10.абв 11. абв 12.абв 13. абв 14.абв

15.абв 16.абв

 

Авторитарний ( директивний) стиль – А.орієнтація на власну думку та оцінку. Прагнення до влади, впевненість у собі, схильність до жорсткої формальної дисципліни, більша дистанція з підлеглими, небажання визнавати своїх помилок. Зневага до ініціатива і творчої активності підлеглих. Єдиновладдя прийняття рішень. Контроль за діями підлеглих.

Ліберальний стиль ( пасивне невтручання) – Л.поблажливість до підлеглих. Відсутність вимогливості і строгої дисципліни. Схильність перекладати відповідальність у прийнятті рішень.

Демократичний ( колегіальний) стиль - Д. вимогливість і контроль поєднуються із ініціативою і творчим підходом до виконання службових обов’язків, свідомим дотриманням дисципліни. Прагнення делегувати повноваження і розділити відповідальність. Демократичність у прийнятті рішень.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 310 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.