Лекции.Орг


Поиск:
Обчислення|підрахунок| середньої арифметичної у великих вибірках.

Розглянутий вище прямий метод обчислення|підрахунку| за умов наявності великої кількості варіант досить трудоємний. При обчисленні|підрахунку| середньої арифметичної великої вибірки користуються непрямим методом. Наведемо приклад|зразок| обчислення|підрахунку| середньої арифметичної способом здобутків|добутків|, при якому використовують варіаційні ряди|лави,низки|. Розрахунок проводиться|виробляється,справляється| за формулою (6):

; або (6)

де А – довільно вибирана умовна середня; b – поправка, яку потрібно додати до А для отримання|здобуття| .

Приклад|зразок|. Визначити середню площу|майдани| листкової|аркуша| пластинки платана східного (Plathanus orientalis L.) за даними табл. 11. При розв’язуванні завдання|задавання| необхідно вибрати умовну середню (А). зазвичай за таку приймають значення середини того класу, до якого входить найбільше число варіант. У нашому випадку А = 21 см2. Щоб за допомогою середньої величини обчислити|обчисляти,вичислити| середню арифметичну потрібно знайти поправку (b). Для цього в третій графі табл. 11 відзначають, на скільки класових проміжків відхиляється від умовної середньої середина кожного класу. Ці відхилення позначаються|значаться| буквою|літерою| а.

 

Таблиця 11 – Обчислення|підрахунок| середньої площі|майдану| листкової поверхні платана східного (Plathanus orientalis L.), см2

Серединне значення класу (W) Частота (f) Відхилення (а) Здобуток відхилення на частоту (fa) Сума здобутків відхилень на частоту (fa)
– 4 – 12 – 65
– 3 – 18  
– 2 – 20  
– 1 – 15  
 
+ 1 + 19 + 78
+ 2 + 28  
+ 3 + 18  
+ 4 + 8  
+ 5 + 5  
Сума   + 13 + 13

 

Починати|розпочинати,зачинати| треба з класу, середина якого становить 21. Його відхилення від умовної середньої (А = 21) дорівнює нулю. Клас 19 відхиляється на один класовий проміжок, клас 17 – на 2, клас 15 – на 3, клас 13 – на 4 проміжки. Відхилення цих класів мають негативний знак|заперечні|, оскільки їх значення менше умовної середньої. Класи 23, 25, 27, 29 і 31 відхиляються від умовної середньої теж|також| на 1, 2, 3 і т.д. класових проміжків, але|та| їх відхилення позитивні, оскільки варіанти в них більше умовної середньої. Записавши відхилення з|із| їх знаками в третю графу таблиці, помножують відхилення кожного класу (а) на відповідну частоту (f) і здобуток (fa) вписують у четверту графу таблиці. Потім підсумовують всі значення fa з урахуванням|з врахуванням| їх знаку, спочатку всі позитивні (+fa), потім всі негативні|заперечні| (–fa), і відраховують з|із| більшої суми меншу, зберігаючи знак більшої величини.

У нашому випадку сума позитивних значень fа рівна +78, сума негативних|заперечних| –65. Їх сума дорівнює (+78) + (–65) = +13. Суму fa вписують у нижній рядок п'ятої графи. Здобуток fa є вираженою в числі класових інтервалів сумою відхилень варіант від умовної середньої. У нашому прикладі вона не дорівнює 0. Отже, для обчислення середньої арифметичної потрібно знайти величину поправки (b):

Додавши до умовної середньої поправку, одержують|отримують| середню арифметичну: = А + b = 21 + 0,26 = 21,26 см2.<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Хід роботи. І. Теоретична частина|частка|.Варіаційні ряди|лави,низки| та їх графіки надають певне уявлення про варіювання ознак, але|та| вони недостатні для | Обчислення|підрахунок| середньої зваженої.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 431 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Большинство людей упускают появившуюся возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © Томас Эдисон
==> читать все изречения...

453 - | 343 -


© 2015-2023 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.