Лекции.Орг

 

Категории:


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...

Хід роботи. І. Теоретична частина|частка|.Варіаційні ряди|лави,низки| та їх графіки надають певне уявлення про варіювання ознак, але|та| вони недостатні для

І. Теоретична частина|частка|.Варіаційні ряди|лави,низки| та їх графіки надають певне уявлення про варіювання ознак, але|та| вони недостатні для повного|цілковитого| опису об'єктів, що варіюють. З цією метою|цілі| використовують особливі, логічно і теоретично обґрунтовані числові показники, які називаються статистичними характеристиками. До них відносять перш за все|передусім| середні величини і показники варіації.

1. Обчислення|підрахунок| середньої арифметичної прямим способом (у малих вибірках).Основним показником, що характеризує сукупність за величиною ознаки, що вивчається, є|з'являється,являється| середня арифметична ( ). Прямий спосіб її обчислення|підрахунку| полягає в підсумовуванні всіх варіант (х1 + х2 + х3 + … + хn) із|із| подальшим|наступним| поділом отриманої суми на число варіант в сукупності (n):

(5)

Ця формула відображає|відбиває| прямій, найбільш точний спосіб обчислення|підрахунку| . Проте використовують її при вивченні малих вибірок.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ІІ. Практичне завдання|задавання|. | Обчислення|підрахунок| середньої арифметичної у великих вибірках.

Дата добавления: 2015-02-12; просмотров: 23 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:


© 2015-2017 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.004 с.