Лекции.Орг

Поиск:
Хід роботи. І. Теоретична частина|частка|.Варіаційні ряди|лави,низки| та їх графіки надають певне уявлення про варіювання ознак, але|та| вони недостатні для

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

І. Теоретична частина|частка|.Варіаційні ряди|лави,низки| та їх графіки надають певне уявлення про варіювання ознак, але|та| вони недостатні для повного|цілковитого| опису об'єктів, що варіюють. З цією метою|цілі| використовують особливі, логічно і теоретично обґрунтовані числові показники, які називаються статистичними характеристиками. До них відносять перш за все|передусім| середні величини і показники варіації.

1. Обчислення|підрахунок| середньої арифметичної прямим способом (у малих вибірках).Основним показником, що характеризує сукупність за величиною ознаки, що вивчається, є|з'являється,являється| середня арифметична ( ). Прямий спосіб її обчислення|підрахунку| полягає в підсумовуванні всіх варіант (х1 + х2 + х3 + … + хn) із|із| подальшим|наступним| поділом отриманої суми на число варіант в сукупності (n):

(5)

Ця формула відображає|відбиває| прямій, найбільш точний спосіб обчислення|підрахунку| . Проте використовують її при вивченні малих вибірок.<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ІІ. Практичне завдання|задавання|. | Обчислення|підрахунок| середньої арифметичної у великих вибірках.

Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 319 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Поиск на сайте:© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.016 с.