Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕевзенко ¬олодимир ћихайлович
ƒодатков≥ теми:

- ƒокази та доказуванн€

- Ќагл€д в адм≥н. процес≥

- јпел€ц≥€ та касац≥€

- ѕровадженн€ за новови€вленими обставинами

- —удовий контроль

- ѕерегл€д ¬—”

- «асоби захисту законних прав, свобод та ≥нтерес≥в позивача та в≥дпов≥дача в адм≥н. процес≥.

 

Ћ≥тература:

1.  ”

2.  одекс адм≥н≥стративного судочинства ”крањни ( ј—”) (6 липн€ 2005 року)

3. «” Ђпро судоустр≥й ≥ статус судд≥вї (7 липн€ 2010 року)

 

 ј—” Ц Ќауково-практичний коментар за загальною редакц≥Їю  уйб≥ди –.ќ. м.  ињв вид. Ђёстин≥анї 2009 р≥к.

 ас” Ц Ќауково-практичний коментар за загальною редакц≥Їю  омзюка ј.“. м.  ињв вид. Ђѕрецедентї 2009 р≥к.

Ђќснови адм≥н≥стративного судочинства та адм≥н≥стративного праваї - навчальний пос≥бник/ за загальною редакц≥Їю Ўишк≥на ¬.≤.,  уйб≥ди –.ќ. м.  ињв, вид Ђ—тарий —в≥тї 2006.

Ђјдм≥н≥стративний процес ”крањниї - навчальний пос≥бник/ за загальною редакц≥Їю  омзюка ј.“. м.  ињв Ђѕрецедентї 2007 р≥к.

ћонограф≥€: —тефанюк ¬.—. Ђ—удовий адм≥н≥стративний процесї ’арк≥в Ђ онсумї 2007р.

Ђјнтолог≥€ украњнськоњ юридичноњ думкиї - голова ред.  олег≥њ Ўемшученко; “ом 5 Ђѕол≥цейське та адм≥н≥стративне правої м  ињв Ђёридична книгаї - 2003 р≥к.

Ј Court.gov.ua Ц база правових позиц≥й (ірунтуЇтьс€ на положенн€х ч.2 ст.17  ј—”).

Ј Nbuv.gov.ua Ц каталог (електронний) автореферат≥в (спец≥альн≥сть 12.00.07) 1994-2012

Ј ¬≥сник ¬ј—”

Ј јдм≥н≥стративне право ≥ процес

 

«агальне положенн€ адм≥н≥стративного процесу в ”крањн≥

1. ¬иникненн€, формуванн€ та розвиток адм≥н≥стративного процесу.

2. —учасн≥ модел≥ адм≥н≥стративного процесу.

3. ќсновн≥ положенн€ адм≥н≥стративного процесу в ”крањн≥.

јдм≥н≥стративний процес Ц д≥€льн≥сть суду щодо розгл€ду та вир≥шенн€ певних суперечок.

—учасний адм≥н≥стративний процес ”крањни абсолютно нове €вище у в≥тчизн€н≥й юридичн≥й науц≥, €ке розпочало формуватис€ в≥дносно нещодавно з 1991 року.

ќдночасно ≥з виникненн€м адм≥н≥стративного права (у 17-18 стол≥тт≥) в крањнах центральноњ ™вропи (надто адм≥н≥стративно право розвивалос€ в Ќ≥меччин≥, ‘ранц≥њ) постало питанн€ про забезпеченн€ законност≥ д≥€льност≥ публ≥чноњ адм≥н≥страц≥њ, або,, прост≥ше кажучи, влади.

ќдночасно ≥з виникненн€м адм≥н≥стративного права дл€ забезпеченн€ законност≥ д≥€льност≥ влади починаЇ формуватис€ ≥нститут адм≥н≥стративноњ юстиц≥њ.

ѕраобразом сучасного адм≥н≥стративного процесу була адм≥н≥стративна юстиц≥€, €ка традиц≥йно розгл€далас€, €к спос≥б забезпеченн€ законност≥ адм≥н≥стративноњ д≥€льност≥ влади в держав≥.

¬иникненн€, розвиток та формуванн€ адм≥н≥стративного процесу нерозривно повТ€заний ≥з формуванн€м украњнськоњ державност≥.

≈тапи формуванн€, розвитку адм≥н≥стративного розвитку:

1) ƒо 1917 року Ц перебуванн€ в склад≥ јвстро-”горськоњ та –ос≥йськоњ ≤мпер≥й:
Ќа ”крањнських земл€х ≥снували р≥зн≥ модел≥ адм≥н≥стративноњ юстиц≥њ (Ќ≥мецьке, јвстр≥йське вченн€ про адм≥н≥стративну юстиц≥ю Ц на «х. земл€х; забезпеченн€ законност≥ зд≥йснювалос€ адм≥н≥стративними судами. —х≥дн≥ земл≥ Ц рос≥йське адм≥н≥стративне право; адм≥н≥стративна юстиц≥€ зд≥йснювалас€ самими представниками влади (—енатом, м≥сцевими територ≥альними органами влади (губернскими присутстви€ми), ≥ частково повноваженн€ адм≥н≥стративноњ юстиц≥њ покладалос€, також, ≥ на земськ≥ суди.)

2) јдм≥н≥стративний процес час≥в формуванн€ украњнськоњ державност≥ (1917 Ц 1920; 1922; 1923)
” зазначений час спостер≥гаЇтьс€ стр≥мкий законодавчий розвиток адм≥н≥стративноњ юстиц≥њ та адм≥н≥стративного процесу. «окрема, за конституц≥Їю ”Ќ– (1918 року) передбачалис€ суди, €к≥ були уповноважен≥ на зд≥йсненн€ судочинства в адм≥н≥стративних справах.

3) 1920 Ц 1990 роки. ƒоба ≥снуванн€ рад€нськоњ влади на украњнських земл€х. ” межах цього пер≥оду:
- пер≥од 1920 Ц 1960 р≥к: мова про засоби захисту та забезпеченн€ законност≥ взагал≥ не йде.
- пер≥од 1960 Ц 1990 р≥к: Ђпотепл≥нн€ї, прогрес у справ≥ розвитку адм≥н≥стративного процесу, зокрема у 1963 роц≥ було п≥дписано цив≥льно-процесуальний кодекс.(виборч≥, ф≥нансов≥ правов≥дносини, справи за участю представник≥в влади)

4) 1990 Ц сьогоденн€. ѕер≥од ≥снуванн€ незалежноњ ”крањнськоњ держави; «а цей пер≥од було ухвалено необх≥дн≥ дл€ ≥снуванн€ адм≥н≥стративного процесу нормативно-правов≥ акти.

 

ћодел≥ адм≥н≥стративного процесу:

” св≥т≥ ≥снуЇ 3 основн≥ модел≥ адм≥н≥стративного процесу:

1) –омано-германська (Ќ≥мецька) модель: характеризуЇтьс€ тим, що вс≥ повноваженн€ в сфер≥ адм≥н. ѕроцесу зд≥йснюютьс€ спец≥ал≥зованими судами, €к≥ зд≥йснюють правосудд€ у сфер≥ публ≥чно-правових в≥дносин. “ак у ‘–Ќ, на п≥дстав≥ закону Ђпро адм≥н≥стративн≥ судиї зд≥йснюЇтьс€ правосудд€ у сфер≥ ф≥нансових в≥дносин, соц≥альних в≥дносин, конституц≥йних в≥дносин, адм≥н≥стративно-правових. —аме ц€ модель Ї дл€ ”крањни вз≥рцем.

2) јнглосаксонська модель: дл€ ц≥Їњ модел≥ характерним Ї зд≥йсненн€ адм≥н≥стративного процесу судами загальноњ юрисдикц≥њ та, частково, так званими адм≥н≥стративними трибуналами. «важаючи на це, ц€ модель не Ї показовою дл€ ”крањни.

3) ‘ранцузька модель: у межах ц≥Їњ модел≥ адм≥н≥стративний процес зд≥йснюЇтьс€ самими ж представниками адм≥н≥стративноњ влади, тобто спец≥ал≥зованого адм≥н≥стративного судочинства ц€ модель не знаЇ.

«важаючи на ту обставину, що в ”крањн≥ спостер≥гаЇтьс€ рецепц≥€ адм≥н≥стративного права, дл€ в≥тчизн€ного адм≥н≥стративного процесу показовою Ї романо-германська модель адм≥н≥стративного процесу. ѕроте, ми не можемо 100% в≥днести адм≥н≥стративний процес ”крањни до названих моделей, оск≥льки в держав≥ сформована сво€ власна модель адм≥н≥стративного процесу: ¬≥тчизн€на модель адм≥н≥стративного процесу поЇднуЇ у соб≥ елементи романо-германськоњ та англосаксонськоњ моделей (меншою м≥рою). “ак, зг≥дно ст. 17  ас”, адм≥н≥стративний процес зд≥йснюЇтьс€ спец≥ал≥зованими судами (адм≥н≥стративними судами) Ц про€в романо-германськоњ модел≥; та, частково, загальними судами Ц про€в англосаксонськоњ модел≥.

 

ќ—Ќќ¬Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя јƒћ≤Ќ≤—“–ј“»¬Ќќ√ќ ѕ–ќ÷≈—” ¬ ” –јѓЌ≤

јдм≥н≥стративний процес ”крањни на сьогодн≥шн≥й день представл€Ї собою довол≥ неоднор≥дне та неоднозначне €вище. «окрема, у сучасн≥й адм≥н≥стративно-правов≥й та адм≥н≥стративно-процесуальн≥й науц≥ розр≥зн€ють так≥ у€вленн€ про адм≥н≥стративний процес:

1) Ђ—удовийї адм≥н≥стративний процес Ц пон€тт€ та зм≥ст €кого закр≥плено у п. 3,4 ст. 3  ас”. Ц адм≥н≥стративний процес Ц це д≥€льн≥сть адм≥н≥стративних суд≥в щодо розгл€ду та вир≥шенн€ публ≥чно-правових суперечок учасниками €ких Ї субТЇкт владних повноважень (органи державноњ влади, ќћ—, посадов≥ та службов≥ особи цих орган≥в.

2) Ђ”правл≥нськийї адм≥н≥стративний процес (Ђадм≥н≥стративне право академ≥чний курсї за загальною редакц≥Їю ќверТ€нова)
”правл≥нський адм≥н≥стративний процес Ц це розгл€д та вир≥шенн€ ус≥ма без вин€тку органами державноњ влади ≥ндив≥дуальних адм≥н≥стративних справ Ц широке розум≥нн€ адм≥н≥стративного процесу.
¬узьке розум≥нн€ адм≥н≥стративного процесу Ц пол€гаЇ у розгл€д≥ та вир≥шенн≥ справ про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€. (справи про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€ регулюютьс€ кодексом ”крањни про адм≥н. правопорушенн€.)

 

 

јдм≥н≥стративний процес представл€Ї собою р≥зновид юридичного процесу, про €кий писав √оршельов Ђ“еории юридического процессаї)

ќзнаки адм≥н≥стративного процесу:

Ø јдм≥н≥стративний процес €вл€Ї собою адм≥н≥стративного суду та ≥нших учасник≥в адм≥н≥стративноњ справи (сторони, трет≥ особи, њх процесуальн≥ представники, ќћ—, органи державноњ влади, спец≥ал≥сти, експерти, перекладач≥, судов≥ розпор€дники, секретар≥ судових зас≥дань Ц ст. 23, 24, 47, 62  ј—”) щодо розгл€ду та вир≥шенн€ у судовому пор€дку публ≥чно-правових суперечок.

Ø ќсновне призначенн€ адм≥н≥стративного процесу пол€гаЇ у захист≥ субТЇктивно-публ≥чних прав, свобод, законних ≥нтерес≥в, ф≥зичних та юридичних ос≥б, €к≥ перебувають у публ≥чно-правових в≥дносинах ≥з субТЇктами владних повноважень (п. 7 ч.1 ст.3  ј—”), €к≥ зд≥йснюють владн≥ управл≥нськ≥ функц≥њ та ≥нш≥ публ≥чн≥ повноваженн€ (функц≥њ регулюванн€, загально орган≥зац≥йна д≥€льн≥сть, наданн€ адм≥н≥стративних послуг, видача р≥зноман≥тних документ≥в, дозвол≥в ф≥зичним ≥ юридичним особам), а також укладанн€ адм≥н≥стративних договор≥в, зд≥йсненн€ заход≥в адм≥н≥стративного примусу (адм≥н. попередженн€, припиненн€, забезпеченн€ провадженн€ у справах про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн€)

Ø јдм≥н≥стративний процес складаЇтьс€ ≥з таких основних компонент≥в, €к стад≥њ:
1) ¬≥дкритт€ провадженн€ у справ≥ (пон€тт€ адм≥н≥стративного позову)(порушенн€ адм≥н≥стративноњ справи)
2) ѕ≥дготовче провадженн€ (п≥дготовка адм≥н≥стративноњ справи до судового розгл€ду)
3) —удовий розгл€д адм≥н≥стративноњ справи
ѕерш≥ 3 стад≥њ Ї обовТ€зковими!!!
4) јпел€ц≥йне провадженн€ (апел€ц≥€)
5)  асац≥йне провадженн€ (касац≥€)
6) ѕерегл€д р≥шенн€ ¬—”
7) ѕровадженн€ за новови€вленими обставинами
8) —удовий контроль
9) ¬иконавче провадженн€

 

ƒруга складова Ц провадженн€ (ст. 17  ј—”)
1) «а зверненн€ми ф≥зичних та юридичних ос≥б щодо р≥шень, д≥й та безд≥€льност≥ субТЇкт≥в владних повноважень (п. 1,2 ч. 2 ст. 17  ј—”)
2) ѕровадженн€ за зверненн€ми субТЇкт≥в владних повноважень (п. п. 3-5 ч.2 ст. 17  ј—”)
3) ѕровадженн€, що виникають ≥з виборчих справ та справ про референдум (п. 6 ч.2 ст. 17  ј—”)

—тад≥њ адм≥н≥стративного процесу Ц сукупн≥сть однор≥дних процесуальних д≥й адм≥н≥стративного суду учасник≥в адм≥н≥стративноњ справи щодо дос€гненн€ одного конкретного процесуального результату. “ак, наприклад, подаючи адм≥н≥стративний позов (ст. 105-107  ј—”), позивач прагне в≥дкритт€ провадженн€ у справ≥, а суд перев≥р€Ї цей позов на в≥дпов≥дн≥сть вимогам, вм≥щених у статт€х  ј—”.

ѕровадженн€ Ц сукупн≥сть под≥бних однор≥дних адм≥н≥стративних справ, €к≥ розгл€даютьс€ за особливими правилами, передбаченими  ј—”.

 

ѕон€тт€ управл≥нських функц≥й та публ≥чно-правових в≥дносин використовуютьс€ адм≥н≥стративними судами, сторонами дл€ правильного визначенн€ адм≥н≥стративноњ справи, €ка п≥дв≥домча адм≥н≥стративному суду.

јдм≥н≥стративно-процесуальна д≥€льн≥сть в ”крањн≥ забезпечуЇтьс€ судами.

јдм≥н≥стративний процес €вл€Ї собою сукупн≥сть посл≥довних процесуальних д≥й адм≥н≥стративного суду та учасник≥в адм≥н≥стративноњ справи, €ка маЇ на мет≥ захистити субТЇктивно-публ≥чн≥.

 

ѕон€тт€ адм≥н≥стративно-процесуального права

¬заЇмоповТ€заною категор≥Їю ≥з адм≥н≥стративним процесом € адм≥н≥стративно-процесуальне право. яке, на в≥дм≥ну в≥д адм≥н≥стративного процесу €вл€Ї собою не д≥€льн≥сть, а галузь в≥тчизн€ного права. —укупн≥сть адм≥н≥стративних процесуальних норм, вм≥щених у  ј—”, ≥ €к≥ визначають повноваженн€ адм≥н≥стративних суд≥в щодо розгл€ду ≥ вир≥шенн€ публ≥чно-правових суперечок, визначають процедуру зверненн€ до адм≥н≥стративного суду та посл≥довн≥сть розгл€ду ≥ вир≥шенн€ адм≥н≥стративних справ у судовому пор€дку. (ст. 1  ј—”)

 

 ј—” було прийн€то ≥ п≥дписано у 2005 роц≥. ƒо цього у ¬– був проект адм≥н≥стративно-процесуального кодексу, але в останню мить назву було зм≥нено. “им не менш, правильн≥ше було б назвати €к адм≥н≥стративний процесуальний кодекс.

—ам  ј—” складаЇтьс€ ≥з 7 розд≥л≥в:

1) «агальн≥ положенн€ Ц описуЇ пон€тт€ та категор≥њ, €к≥ використовуютьс€ надал≥ у зм≥ст≥ цього кодексу (зокрема, ст. 3 Ц пон€т≥йний апарат, що забезпечуЇ адм≥н≥стративний процес), описуЇтьс€ призначенн€  ј—” (ст. 1), завданн€ адм≥н≥стративного судочинства (ст. 2), засади орган≥зац≥њ та зд≥йсненн€ адм≥н≥стративного процесу. «окрема, у статт€х 7 Ц 16  ј—” описуютьс€ принципи адм≥н≥стративного процесу

2) ќрган≥зац≥€ адм≥н≥стративного судочинства Ц найб≥льш важливими дл€ орган≥зац≥њ адм≥н≥стративного судочинства Ї норми статей 17-21  ј—”. «окрема, ц≥ стат≥ присв€чен≥ таким принципово важливим питанн€м, €к юрисдикц≥€ адм≥н≥стративних суд≥в, пон€тт€ п≥дсудност≥ адм≥н≥стративних справ та види п≥дсудност≥.

3) ѕровадженн€ суд≥в р≥зних ≥нстанц≥й

 

ѕринципи адм≥н≥стративного процесу.

1) ѕон€тт€ та види принцип≥в адм≥н≥стративного процесу.

2) «агально правов≥ принципи адм≥н≥стративного процесу.

3) ѕринципи адм≥н≥стративного процесу, закр≥плен≥ в  ас”.

4) ЂЌеписан≥ї принципи адм≥н≥стративного процесу.

(статт≥ 3, 8, 19, 126, 129  ”; статт≥ 7-15  ас”; «” Ђпро судоустр≥й ≥ статус судд≥вї; «” Ђпро доступ до судових р≥шеньї (22.12.2005); «” Ђпро ратиф≥кац≥ю конвенц≥њ про захист прав людини ≥ основоположних свобод 1950 року, першого протоколу та протокол≥в, другого, четвертого, сьомого та одинадц€того до конвенц≥њї(в≥д 17.07.1997); «” Ђпро ≥нформац≥юї (02.10.1992); –≥шенн€  —” у справ≥ про призначенн€ б≥льш мТ€кого покаранн€ (02.11.2004); Ќѕ   ” за загальною ред. ќверТ€нова ¬.Ѕ. - ’арк≥в,  ињв Ђѕравої та Ђ≤нёреї - 2003 р≥к; Ђѕринципи права ”крањниї -  ињв Ц Ђёр≥нком ≤нтерї 1998.

«важаючи на ту обставину, що сучасне јѕѕ ”крањни Ї галуззю нац≥онального права ”крањни, воно, в≥дпов≥дно, успадковуЇ, використовуЇ загальн≥ принципи, €к≥ розроблен≥ теор≥Їю права. ≤, в свою чергу, загально правов≥ принципи поширюютьс€ ≥ на адм≥н. процес.

“аким чином, ми можемо стверджувати, що принципи, закр≥плен≥ у  ”, ≥нших Ќѕј, поширюютьс€ ≥ на орган≥зац≥ю та зд≥йсненн€ адм≥н≥стративного судочинства.

ѕринципи €к правова категор≥€ становл€ть основу адм≥н≥стративного процесу, визначають законом≥рност≥ зд≥йсненн€ правосудд€ в адм≥н≥стративних справах, ≥ характеризуютьс€ такими ознаками:

1) ѕринципи, що застосовуютьс€ в межах адм≥н. процесу м≥ст€ть вимоги, ≥ мають бути врахован≥ ус≥ма без вин€тку учасниками адм≥н≥стративного судочинства п≥д час розгл€ду ≥ вир≥шенн€ публ≥чно-правових справ.÷е своЇр≥дн≥ правила повед≥нки, €ким п≥дпор€дковуютьс€ ≥ адм≥н≥стративний суд, ≥ сторони, трет≥ особи, њх процесуальн≥ представники.

2) ѕринципи адм≥н≥стративного процесу, в≥дтворен≥ у  ” та «аконах ”крањни, випливають з окремих правових норм, або безпосередньо закр≥плен≥ у спец≥альних нормах.

3) ѕринципи адм≥н≥стративного процесу завжди Ї насл≥дком (результатом) наукового п≥знанн€.

4) ѕринципи адм≥н. процесу Ї категор≥€ми обТЇктивними. “обто, переважно, не залежать в≥д конкретноњ людини, ≥ по€ва ≥снуванн€ принцип≥в адм≥н≥стративного процесу безпосередньо обумовлена природою права, ≥снуванн€ права, визнанн€ людини найвищою соц≥альною ц≥нн≥стю.

ѕринципи адм≥н≥стративного процесу Ц обТЇктивно ≥снуюч≥, закр≥плен≥ у статт€х  ”,  ј—”, «”, нормах м≥жнародного права, кер≥вн≥ основоположн≥ правила зд≥йсненн€ адм≥н≥стративного судочинства, €к≥ Ї обовТ€зком, €к дл€ адм≥н≥стративного суду (ст. 23-24),так ≥ дл€ ос≥б, що беруть участь у справ≥ (ст. 47  ј—”), а також ≥нших ос≥б, що Ї учасниками адм≥н≥стративного процесу.

ѕорушенн€, невизнанн€, або неточне в≥дтворенн€ принцип≥в адм≥н≥стративного процесу обумовлюЇ порушенн€ законних прав ≥ свобод учасник≥в адм≥н. процесу, ≥ Ї п≥дставою дл€ апел€ц≥њ та касац≥њ.

ѕод≥бно до ≥нших галузей права адм≥н≥стративне процесуальне право та адм≥н≥стративний процес, скеровуютьс€ загально правовими принципами. “акими принципами Ї:

Ø —вобода Ц можлив≥сть учасник≥в адм≥н≥стративного процесу в≥льно обирати вид процесуальноњ повед≥нки, €ка передбачена нормами  ј—”, або њм не суперечить. (ч.1 ст.51  ј—”)

Ø —праведливост≥ Ц реакц≥€ адм≥н≥стративного суду на повед≥нку учасник≥в справи завжди Ї адекватною, в≥дпов≥дною. ¬ адм≥н. справ≥ постановлюЇтьс€ в≥дпов≥дно до тих вимог ≥ претенз≥й, що викладен≥ у позовн≥й за€в≥. (ч.4 ст.105  ј—”)

Ø –≥вност≥ - незалежно в≥д особистост≥ учасника справи, адм≥н≥стративний суд зд≥йснюЇ правосудд€ в адм≥н≥стративних справах вин€тково зг≥дно припис≥в  ј—”.

Ø √уман≥зм Ц людина Ї найвищою ц≥нн≥стю.

Ø ƒемократизм

Ø ¬ерховенства права Ц виражаЇтьс€ не лише у нормах законодавства, €ке може бути несправедливим, але про€вл€Їтьс€ також ≥ в ≥нших соц≥альних регул€торах, €к≥ визнан≥ (лег≥тимован≥) сусп≥льством. ќтже, в розум≥нн≥  —”, до зм≥сту верховенства права в≥днос€тьс€ так≥ соц≥альн≥ регул€тори, €к норми морал≥, традиц≥њ, звичањ, €к≥ д≥стали своЇ поширенн€, визнанн€ у конкретному сусп≥льств≥.

Ø «аконн≥сть (ч.2 ст. 19  ”, ст.9  ј—”)

 

ѕринципи, що закр≥плен≥  ј—, за своњм зм≥стом Ї трьох вид≥в:

Ø «агально правов≥ принципи.

Ø ћ≥жгалузев≥ принципи Ц обовТ€зков≥ дл€ к≥лькох процесуальних галузей. (змагальност≥, диспозитивност≥, апел€ц≥йного та касац≥йного оскарженн€, обовТ€зковост≥ судових р≥шень).

Ø √алузев≥ принципи Ц д≥ють вин€тково в межах адм≥н≥стративного процесу. (оф≥ц≥йного зТ€суванн€ ус≥х обставин справи)

Ќе зважаючи на ≥снуючу класиф≥кац≥ю принцип≥в адм≥н≥стративного процесу, ус≥ вони закр≥плен≥ (визначен≥) у ст.7  ј—.

Ø ѕринцип верховенства права.

Ø «аконн≥сть.

Ø –≥вн≥сть ус≥х учасник≥в справи перед законом ≥ судом.

Ø «магальн≥сть стор≥н, диспозитивн≥сть, оф≥ц≥йне зТ€суванн€ ус≥х обставин справи.

Ø √ласн≥сть ≥ в≥дкрит≥сть процесу.

Ø «абезпеченн€ апел€ц≥йного та касац≥йного оскарженн€

Ø ќбовТ€зков≥сть судових р≥шень.

Ø ћова, €кою зд≥йснюЇтьс€ судочинство.

ƒ≥€ та застосуванн€ ус≥х без вин€тку принцип≥в адм≥н≥стративного процесу розпочинаЇтьс€ з моменту в≥дкритт€ провадженн€ у справ≥, ≥ триваЇ до моменту ухваленн€ ≥ проголошенн€ р≥шенн€ у справ≥.

ѕо своњй сут≥ змагальн≥сть Ї м≥жгалузевим принципом, сутн≥сть €кого зводитьс€ до доведенн€ перед адм≥н≥стративним судом правоти, обірунтованост≥ своњх вимог або запереченн€. «магальн≥сть стаЇ можливою на основ≥ процесуальних повноважень, наданих сторонам, трет≥м особам, њх процесуальним представникам. (ст.49, 51,53,6  ј—).

ѕон€тт€ принципу диспозитивност≥ означаЇ можлив≥сть вибору. —воЇ закр≥пленн€ принцип диспозитивност≥ отримав в ч.3 ст.11  ј—. —утн≥сть даного принципу пол€гаЇ в тому, що будь-€ка сторона в прав≥ в≥льно розпор€джатис€ на власний розсуд своњми вимогами.

Ø ќф≥ц≥йне зТ€суванн€ вс≥х обставин у справ≥ Ц протилежний принцип до принципу диспозитивност≥.

Ø ѕринцип гласност≥ ≥ в≥дкритост≥ судового процесу.
—утн≥сть гласност≥ пол€гаЇ у тому, що будь-€ка адм≥н≥стративна справа, в≥д початку до к≥нц€ Ї доступною дл€ ус≥х без вин€тку учасник≥в адм≥н≥стративного процесу (будь-€ка сторона, трет€ особа, ≥нший учасник справи не можуть бути обмежен≥ в отриманн≥ ≥нформац≥њ про час, м≥сце та дату судового зас≥данн€. ¬с≥ учасники справи, без будь-€ких вин€тк≥в ≥нформуютьс€ про результати розгл€ду та вир≥шенн€ справи, про р≥шенн€, ухвалене судом п≥д час судового розгл€ду справи.
 ожен будь-коли маЇ право знайомитис€ ≥з судовими р≥шенн€ми з тих адм≥н≥стративних справ, щодо €ких ухвален≥ п≥дсумков≥ р≥шенн€. (court.gov.ua)
¬≥дкрит≥сть Ц розгл€д справ в адм≥н≥стративних судах завжди в≥дбуваЇтьс€ в≥дкрито. ѕ≥д час судового розгл€ду адм≥н≥стративноњ справи зд≥йснюЇтьс€ повне ф≥ксуванн€ судового зас≥данн€ техн≥чними засобами.
¬с≥ особи, що присутн≥ в зал≥ судового зас≥данн€ можуть використовувати портативн≥ ауд≥о техн≥чн≥ засоби (диктофони); ¬ зал≥ судового зас≥данн€ допускаютьс€ проведенн€ фото- к≥но- в≥део- ауд≥о запису ≥з застосуванн€м стац≥онарноњ техн≥ки, а також допускаЇтьс€ трансл€ц≥€ чи вих≥д в еф≥р судового зас≥данн€.

¬ин€тки ≥з принципу гласност≥ та в≥дкритост≥: принцип гласност≥ ≥ в≥дкритост≥ не поширюЇтьс€ на адм≥н≥стративн≥ справи, де згадуЇтьс€, або використовуЇтьс€ ≥нформац≥€ такого зм≥сту: державна таЇмниц€, службова таЇмниц€, банк≥вська таЇмниц€, комерц≥йна таЇмниц€, таЇмниц€ особистого житт€, таЇмниц€ особистого листуванн€; проведенн€ в зал≥ судового зас≥данн€ будь-€кого виду зйомки, або запису, а також транслюванн€ розгл€ду адм≥н≥стративноњ справи можлив≥ вин€тково за згодою стор≥н, ≥ п≥сл€ того, €к буде проголошено ухвалу суду; ¬ тому раз≥, €кщо судовий розгл€д в≥дбувавс€ у закритому зас≥данн≥, то привселюдно оголошуЇтьс€ лише резолютивна частина судового р≥шенн€.

Ø «абезпеченн€ апел€ц≥йного ≥ касац≥йного оскарженн€ Ц кожен ≥з учасник≥в справи може в≥льно подавати апел€ц≥йну, або касац≥йну скаргу.≠≠≠

Ø ќбовТ€зков≥сть судових р≥шень. «г≥дно припис≥в  ”. —т.ст. 124, 129  ” Ц будь-€ке р≥шенн€ в адм≥н≥стративн≥й справ≥ обовТ€зково маЇ бути виконаним тим субТЇктом, €кому воно адресоване. ” раз≥ невиконанн€ судового р≥шенн€ до винноњ особи можуть бути застосован≥ санкц≥њ крим≥нально-правового, адм≥н≥стративно-правового, або ф≥нансово-правового характеру.

 

Ќеписан≥ принципи:

Ø ѕринцип процесуальноњ економ≥њ Ц суд маЇ д≥€ти розсудливо, заощаджуючи використовувати час, ресурси тощо.

Ø ѕринцип розумних строк≥в.

Ø ѕринцип добросов≥сност≥.

ѕринципи Ц кер≥вн≥ правила зд≥йсненн€ адм≥н≥стративного судочинства, порушенн€ €ких призводить до незаконност≥ ухваленн€ р≥шень, незаконних процесуальних д≥й.

 

 

—“јƒ≤ѓ јƒћ≤Ќ≤—“–ј“»¬Ќќ√ќ ѕ–ќ÷≈—”

1.  ласиф≥кац≥€ стад≥й

2. ѕор€док в≥дкритт€ провадженн€ по адм≥н≥стративн≥й справ≥

3. ѕон€тт€ та ознаки стад≥њ п≥дготовки справи до судового розгл€ду

4. ѕроцесуальний зм≥ст стад≥њ п≥дготовки справи до судового розгл€ду

5. ѕопереднЇ судове зас≥данн€

6. «авершенн€ п≥дготовчого провадженн€

7. —удовий розгл€д адм≥н≥стративноњ справи та њњ особливост≥

8. „астини судового розгл€ду адм≥н≥стративноњ справи

ƒжерела:

1. ≤нформац≥йний лист ¬ј— (¬ищого јдм≥н≥стративного —уду) ”крањни Ђпро де€к≥ питанн€ практики застосуванн€ адм≥н≥стративними судами норм кодексу адм≥н≥стративного судочинства та нормативно-правових акт≥вї 25 липн€ 2007.

2. ќгл€довий лист ¬ј— ”крањни Ђпро практику застосуванн€ адм≥н≥стративними судами припис≥в  ј— ”крањни стосовно визначенн€ юрисдикц≥њ адм≥н≥стративних справї (за матер≥алами справ, розгл€нутих у касац≥йному пор€дку ¬ј—”.) в≥д 21 грудн€ 2007р.

3. ѕостанова пленуму ¬ј—” Ђпро практику застосуванн€ адм≥н≥стративними судами окремих положень  ј—” п≥д час розгл€ду адм≥н≥стративних справї в≥д 06.03.2008

4. јнал≥тичний огл€д стану зд≥йсненн€ судочинства ¬ј—” у 2011 роц≥ї

5. ≤нформац≥йний лист ¬ј—”, ухвалений 27 серпн€ 2012 року (щодо обчисленн€ процесуальних строк≥в.

—татт€ 17  ј—” Ц види проваджень.

ѕор€док в≥дкритт€ провадженн€ у адм≥н≥стративн≥й справ≥

¬≥дкритт€ провадженн€ в адм≥н≥стративн≥й справ≥ (порушенн€ адм≥н≥стративноњ справи) Ї першою та обовТ€зковою стад≥Їю в адм≥н≥стративному процес≥. ¬≥д усп≥шност≥ такого в≥дкритт€ залежить можлив≥сть виникненн€ та розвитку адм≥н≥стративного процесу по конкретн≥й справ≥. ¬≥дкритт€ зд≥йснюЇтьс€ за на€вност≥ юридичних факт≥в.

Ќа ц≥й стад≥њ адм≥н≥стративного процесу виникають правов≥дносини дво€кого зм≥сту (характеру). «ац≥кавлена ф≥зична, або юридична особа маЇ звернутис€ ≥з адм≥н≥стративним позовом до канцел€р≥њ суду.

ѕравов≥дносини, що виникають м≥ж позивачем та суддею.

ƒл€ в≥дкритт€ провадженн€ у справ≥ необх≥дн≥ наступн≥ юридичн≥ факти:

Ø ѕодано позовну за€ву, €ка в≥дпов≥даЇ приписам  ј—” (ст..ст.104,105,106  ј—”)

Ø ѕозовна за€ва подана особою, €ка маЇ достатн≥й та необх≥дний обс€г адм≥н≥стративноњ процесуальноњ правосубТЇктност≥.

Ø ѕозовна за€ва прийн€та до провадженн€ адм≥н≥стративним судом та постановлено ухвалу про в≥дкритт€ такого провадженн€.

 

¬≥дкритт€ провадженн€ регламентуЇтьс€ ч.2 ст. 107  ј—”.

—тад≥€ в≥дкритт€ провадженн€ у справ≥ виникаЇ п≥сл€ поданн€ до адм≥н≥стративного суду позовноњ за€ви зац≥кавленою особою

ѕозов Ц матер≥ально-правова вимога, звернута через адм≥н≥стративний суд до ≥ншоњ особи. јдм≥н≥стративний позов Ц це вже безпосереднЇ документальне письмове зверненн€ до адм≥н≥стративного суду, в €кому реал≥зуЇтьс€ матер≥ально-правова вимога, ≥менуЇмо Ђпозовомї.

ѕозовна за€ва Ц сп≥взвучне адм≥н≥стративному позову пон€тт€, ≥ також виражаЇ собою конкретний документ, поданий до ј—.

ѕозовна за€ва характеризуЇтьс€ такими ознаками (€к Їдина п≥дстава в≥дкритт€ провадженн€ у справ≥):

Ø ™ процесуальним документом ф≥зичних, або юридичних ос≥б, €кий порушуЇ (обумовлюЇ) в≥дкритт€ провадженн€ у справ≥.

Ø ѕриймаЇтьс€ адм≥н≥стративним судом у письмов≥й форм≥, €ка подаЇтьс€ особисто за€вником, його процесуальним представником, або може надсилатис€ поштою.)

Ø Ѕудь-€ка позовна за€ва зажди складаЇтьс€ ≥з таких основних частин:
1) вступна частина Ц найменуванн€ суду та позивача, адреса проживанн€ (м≥сцезнаходженн€), повне ≥ точне найменуванн€ в≥дпов≥дача та його адреси, найменуванн€ процесуального представника ≥з вказ≥вкою на те, кого саме в≥н представл€Ї.

2) ќписова (≥сторична).- в ц≥й частин≥ позовноњ за€ви детально викладаютьс€ ус≥ обставини справи. ѕосиланн€ на норми чинного законодавства, €к≥ описують суперечн≥ правов≥дносини, в ц≥й частин≥ також вказуютьс€ докази, що слугують дл€ обірунтуванн€ позовних вимог, вказаних позивачем.

3) ћотивувальна частина позовноњ за€ви Ц м≥стить у соб≥ норми матер≥ального та процесуального права, посиланн€ на фактичн≥ обставини справи, а також докази, €к≥ у своњй сукупност≥ обірунтовують правом≥рн≥сть вимог позивача та св≥дчать про необірунтован≥сть правовоњ позиц≥њ в≥дпов≥дача.

4) ѕрохальна частина позовноњ за€ви Ц м≥ститьс€ перел≥к клопотань, ≥з €кими позивач звертаЇтьс€ до суду.

5) ƒодатки Ц вказуЇтьс€ коп≥њ позовних за€в, в≥дпов≥дно до к≥лькост≥ в≥дпов≥дач≥в, коп≥њ документ≥в, що п≥дтверджують фактичн≥ обставини справи, викладен≥ в описов≥й частин≥ позову, коп≥€ квитанц≥њ про сплату судового збору.
ѕозовна за€ва датуЇтьс€ та п≥дписуЇтьс€.

 

ћожлива реакц≥€ адм≥н≥стративного суду на подану позовну за€ву:

1) ѕозовна за€ва може бути залишена без руху (ч. 1 ст.108  ј—”).

2) ѕоверненн€ позовноњ за€ви. (ч.3 ст.108  ј—”).

3) ¬≥дмова у в≥дкритт≥ провадженн€ у справ≥. (ст.. 109  ј—”).

4) ¬≥дкритт€ провадженн€ у справ≥. (ст..105  ј—”)

—тад≥њ адм≥н≥стративного процесу:

1) —тад≥€ п≥дготовки до судового розгл€ду Ц наступаЇ п≥сл€ в≥дкритт€ провадженн€ в адм≥н≥стративн≥й справ≥ завжди Ї так зване Ђп≥дготовче провадженн€ї - п≥дготовка справи до судового розгл€ду. ѕо своњй сут≥ стад≥€ довол≥ особлива. ѕередбачаЇ сукупн≥сть спец≥альних процедур, €к≥ вчин€ютьс€ до моменту завершенн€ самоњ стад≥њ, вин€тково адм≥н≥стративним судом.
а) ќсновним ≥н≥ц≥атором, кер≥вником, у межах ц≥Їњ стад≥њ завжди виступаЇ адм≥н≥стративний суд, тод≥ €к ≥нш≥ учасники адм≥н≥стративноњ справи займають пасивне положенн€. ƒана стад≥€, з огл€ду на ту обставину, що вс≥ процесуальн≥ д≥њ вчин€ютьс€ вин€тково адм≥н≥стративним судом, дл€ решти учасник≥в адм≥н≥стративноњ справи, €к правило, Ї Ђзакритоюї
ќсновне провадженн€ п≥дготовчого провадженн€ пол€гаЇ у швидкому обТЇктивному розгл€д≥ адм≥н≥стративноњ справи за одне судове зас≥данн€. Ц ст.. 110-121  ј—”.
¬иход€чи ≥з такоњ процесуальноњ мети, перед будь-€ким адм≥н≥стративним судом сто€ть так≥ завданн€:
- правильно та обТЇктивно оц≥нити суперечлив≥ правов≥дносини, що виникли м≥ж сторонами. “ака оц≥нка суперечливим правов≥дносинам надаЇтьс€, €к з точки зору застосуванн€ норм матер≥ального, так ≥ процесуального права.
- адм≥н≥стративний суд завжди прагне примирити сторони, переконавши њх укласти мирову угоду.
“аким чином, на п≥дготовч≥й стад≥њ судд€ виконуЇ роль своЇр≥дного мед≥атора, на €кого покладаЇтьс€ функц≥€ досудового розгл€ду адм≥н≥стративноњ справи, залагодити ≥снуючу суперечку.
- з≥брати увесь доказовий матер≥ал та запросити необх≥дних учасник≥в адм≥н≥стративноњ справи. Ќаприклад, у справах про видворенн€ ≥ноземц≥в, або ос≥б без громад€нства, дуже часто необх≥дна участь перекладача. ≤ дл€ в≥дсутност≥ зупинки справи, перекладача потр≥бно запросити перекладача завчасно.

ќзнаки:

Ø —тад≥€ п≥дготовка п≥дготовки Ц одна ≥з обовТ€зкових, €ка виникаЇ п≥сл€ в≥дкритт€ провадженн€ у справ≥. Ќав≥ть, €кщо ц€ стад≥€ проводитьс€ формально, воно обовТ€зково документально оформл€Їтьс€ у вигл€д≥ ухвали про зак≥нченн€ п≥дготовчого провадженн€ та призначенн€ справи до судового розгл€ду.

Ø ѕ≥дготовка справи до судового розгл€ду зд≥йснюЇтьс€ тим самим суддею, €кий в≥дкрив провадженн€ в адм≥н≥стративн≥й справ≥.

Ø —тад≥€ п≥дготовки проводитьс€ в межах загального строку розгл€ду та вир≥шенн€ адм≥н≥стративноњ справи.
—удд€ завжди зац≥кавлений у тому, ўоб €кнайшвидше, у межах розумного строку завершити вс≥ необх≥дн≥ п≥дготовч≥ д≥њ, та призначити судовий розгл€д справи.

Ø ѕ≥дготовче провадженн€ також под≥л€Їтьс€ внутр≥шньо на складов≥, зокрема у його зм≥ст≥ присутнЇ попереднЇ судове зас≥данн€, основне призначенн€ €кого ≥ пол€гаЇ у виконанн≥ функц≥њ мед≥ац≥њ.(ст. 111  ј—”)

ѕ≥дготовка справи до судового розгл€ду Ц це сукупн≥сть однор≥дних процесуальних д≥й, вин€тково адм≥н≥стративного суду, €ка спр€мована на:
1) «абезпеченн€ швидкого, повного та обТЇктивного розвТ€занн€ суперечки.
2) «ахист ≥ поновленн€ прав, свобод ≥ законних ≥нтерес≥в позивача ≥ в≥дпов≥дача.
3) «Т€суванн€ можливостей врегулюванн€ спору до його судового розгл€ду.

ѕроцесуальний зм≥ст стад≥њ досудового розгл€ду.

ѕроцесуальний зм≥ст стад≥њ п≥дготовки справи до судового розгл€ду завжди залежить в≥д тих суперечливих правов≥дносин, €к≥ описан≥ у позовн≥й за€в≥. “ак, наприклад, по постанови пленуму ¬ј—” про практику застосуванн€ адм≥н≥стративними судами законодавства у справах ≥з приводу оскарженн€ р≥шень, д≥й чи безд≥€льност≥ державноњ виконавчоњ служби в≥д 13.12.10 є3 було розТ€снено, що адм≥н≥стративн≥ суди, п≥д час п≥дготовки справи до судового розгл€ду та зд≥йсненн€ правосудд€ мають керуватис€ положенн€ми закон≥в ”крањни Ђпро державну виконавчу службуї, Ђпро виконавче провадженн€ї, та застосовувати практику ™вропейського суду з прав людини.

 р≥м того ¬ј—” було звернуто увагу на те, що дл€ зверненн€ до адм≥н≥стративних суд≥в ≥з зазначених категор≥й адм≥н≥стративних справ встановлен≥ спец≥альн≥ строки зверненн€.

”загальнююч≥ вс≥ процесуальн≥ д≥њ, що вчин€ютьс€ адм≥н≥стративними судами у межах п≥дготовчого провадженн€, њх можна обТЇднати у так≥ основн≥ групи:

1) ѕ≥дготовч≥ д≥њ суду, €к≥ спр€мован≥ на ви€вленн€ та отриманн€ доказ≥в в адм≥н. справ≥. “ак, виход€чи з≥ ст..ст.69, 71, 147 адм≥н≥стративний суд може прийн€ти р≥шенн€ про витребуванн€ документ≥в
—уд може призначити експертизу.

2) —уд вир≥шуЇ кого саме залучити до адм≥н≥стративноњ справи. ¬ир≥шуЇтьс€ питанн€ про залученн€ трет≥х ос≥б, €к≥ спри€тимуть зд≥йсненню правосудд€ (св≥дки, спец≥ал≥сти, експерти, перекладач≥)

3) —уд приймаЇ р≥шенн€ про проведенн€ попереднього судового зас≥данн€

ѕопереднЇ судове зас≥данн€.

—утн≥сть попереднього судового зас≥данн€ нерозривно повТ€зана ≥з п≥дготовчим провадженн€м та зг≥дно припис≥в  ј—”, маЇ бути проведено у межах загального розгл€ду адм≥н≥стративноњ справи (загальний розгл€д адм≥н. справи маЇ тривати в продовж розумного строку, але не б≥льш одного м≥с€ц€.

ѕопереднЇ судове зас≥данн€, €к частина п≥дготовчого провадженн€, покликане:
1) регулювати в досудовому пор€дку суперечку, €ка описана у позовн≥й за€в≥.
2) п≥д час попереднього судового зас≥данн€ в≥дпрацьовуютьс€ ус≥ процесуальн≥ д≥њ, €к≥ необх≥дно буде вчинити у судовому зас≥данн≥.
ƒл€ того, щоб виконати роль мед≥атора, судд€ адм≥н≥стративного суду вчин€Ї так≥ д≥њ: зТ€совуЇ, чи не в≥дмовл€Їтьс€ позивач в≥д адм≥н≥стративного позову, перев≥р€Їтьс€, чи не визнаЇ в≥дпов≥дач адм≥н≥стративний позов, сторонам розТ€снюЇтьс€ можлив≥сть примиренн€, тобто укладанн€ мировоњ угоди.

ѕопереднЇ судове зас≥данн€ та п≥дготовче провадженн€ в ц≥лому, можуть завершитис€ такими процесуальними д≥€ми:

1) —уд постановл€Ї ухвалу про залишенн€ позовноњ за€ви без розгл€ду.

2) ѕостановою ухвали про зупиненн€ провадженн€ у справ≥.

3) ѕостановленн€ закритт€ провадженн€ у справ≥.

4) «авершенн€ п≥дготовчого провадженн€ ≥ призначенн€ справи до судового розгл€ду.

—удовий розгл€д адм≥н≥стративноњ справи Ц стад≥€ адм≥н. процесу, метою €коњ Ї всеб≥чне досл≥дженн€ обставин справи, та вир≥шенн€ њњ по сут≥.

јдм≥н. справа повинна бути розгл€нута ≥ вир≥шена прот€гом розумного строку, але не б≥льше одного м≥с€ц€ з дн€ в≥дкритт€ провадженн€ у справ≥, €кщо ≥нше не встановлено  ј— ”крањни.

√рупи учасник≥в розгл€ду адм≥н. справи:

Ø —убТЇкти, що зд≥йснюють правосудд€ в адм≥н. справ≥ (судд€, або суд).

Ø —убТЇкти, €к≥ беруть участь у розгл€д≥ адм≥н. справи.
а) —торони та трет≥ особи (з метою захисту власних прав, свобод, ≥нтерес≥в)
б) ”повноважений ¬–” з прав людини, прокурор, органи державноњ влади, ќћ—, з метою захисту прав, свобод, ≥нтерес≥в ≥нших ос≥б.

Ø —убТЇкти, €к≥ спри€ють зд≥йсненню правосудд€ (секретар судового зас≥данн€, судовий розпор€дник, св≥док, експерт, спец≥ал≥ст, перекладач)

ѕравосудд€ в адм≥н≥стративних судах зд≥йснюЇтьс€ гласно та в≥дкрито.

„астини судового розгл€ду:

—удовий розгл€д адм≥н≥стративноњ справи у свою чергу складаЇтьс€ ≥з ц≥лого масиву процесуальних д≥й ус≥х без вин€тку учасник≥в адм≥н≥стративноњ справи ≥, безумовно, адм≥н≥стративного суду. ≤ ц≥ процесуальн≥ д≥њ (ц€ сукупн≥сть), в залежност≥ в≥д конкретноњ процесуальноњ мети, €ку пересл≥дують учасники справи, под≥л€ютьс€ на так≥ частини (етапи):

Ø ѕ≥дготовча частина судового розгл€ду адм≥н≥стративноњ справи Ц насамперед, судд€ в≥дкриваЇ зас≥данн€ в адм≥н≥стративн≥й справ≥, оголошуЇ назву адм≥н≥стративноњ справи та стор≥н. ѕерев≥р€Їтьс€ €вка учасник≥в адм≥н≥стративноњ справи, ≥ адм≥н≥стративним судом зТ€совуЇтьс€, чи можливо розгл€нути цю справу за участю тих ос≥б, €к≥ зТ€вилис€ в зал судового зас≥данн€. ѕерев≥рка зд≥йснюЇтьс€ за участ≥ секретар€ судового зас≥данн€. ѕриймаЇтьс€ р≥шенн€ у звТ€зку ≥з не€вкою учасник≥в адм≥н≥стративноњ справи. (ст..ст.128, 129  ј—). ѕерев≥р€ютьс€ повноваженн€ учасник≥в адм≥н≥стративноњ справи, встановлюютьс€ њх особистост≥. (ст..124  ј—). –озТ€сненн€ учасникам адм≥н≥стративноњ справи њх прав та обовТ€зк≥в. “акож розТ€снюютьс€ права ≥ обовТ€зки, зокрема, про крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть попереджаютьс€ повнол≥тн≥ св≥дки, розТ€снюютьс€ повноваженн€ спец≥ал≥ст≥в, експерт≥в, перекладач≥в.
¬≥дпов≥дно до статт≥ 126  ј— секретар судового зас≥данн€ розТ€снюЇ сторонам особливост≥ зд≥йсненн€ звукозапису судового процесу. —уд вир≥шуЇ клопотанн€ стор≥н ≥нших ос≥б, €к≥ беруть участь у справ≥. (ст..133  ј—)

Ø –озгл€д справи по сут≥. ћетою ц≥Їњ частини судового розгл€ду Ї досл≥дженн€ доказ≥в з точки зору њх достатност≥, достов≥рност≥, обТЇктивност≥, на основ≥ €ких суд встановлюЇ ≥снуванн€, або в≥дсутн≥сть обставин адм≥н≥стративноњ справи.
–озпочавши цю частину адм≥н≥стративний суд пропонуЇ сторонам п≥дтвердити готовн≥сть п≥дтриманн€ позову, визнанн€ позову, або перев≥р€Їтьс€, чи не бажають сторони примиритис€ (ст..135  ј—).
≤з щойно сказаного можна зробити наступн≥ висновки:
1) „ерез ст..135 адм≥н≥стративний суд зд≥йснюЇ функц≥њ мед≥атора.
2) „ерез приписи (положенн€) статт≥ адм≥н≥стративний суд намагаЇтьс€ заощадити час, зусилл€, €к≥ будуть витрачен≥ у подальшому на розгл€д та вир≥шенн€ адм≥н≥стративноњ справи по сут≥.
—ам переб≥г розгл€ду адм≥н≥стративноњ справи по сут≥, утворений ≥з сукупност≥ таких процесуальних д≥й:
1) «аслуховуЇтьс€ по€сненн€ стор≥н, ≥ ≥нших ос≥б, €к≥ беруть участь у справ≥ (ст.. 139  ј—). (позивач-в≥дпов≥дач-трет≥ особи (спочатку т≥, що мають самост≥йн≥ вимоги щодо предмету спору, пот≥м Ц т≥, що не мають самост≥йних вимог)
2) «аслуховуютьс€ показанн€ св≥дк≥в. ѕосл≥довн≥сть допиту св≥дк≥в закр≥плена ст..141  ј—.
3) ƒосл≥дженн€ письмових та речових доказ≥в. (ст..ст.143,145,146,147). ™ наступн≥ види доказ≥в: письмов≥, речов≥, по€сненн€ стор≥н, висновки експерт≥в).
4) Ќаданн€ можливост≥ сторонам, ≥ ≥ншим особам, €к≥ беруть участь у справ≥ виступити ≥з додатковими по€сненн€ми, або подати додатков≥ докази. (ст..151  ј—)

Ø —удов≥ дебати. ѕосл≥довн≥сть виступу п≥д час судових дебат≥в ч≥тко регламентована. (ст.152  ј—). —удов≥ дебати по своњй сут≥ представл€ють собою промови, виступи стор≥н, ≥нших учасник≥в адм≥н≥стративноњ справи, €к≥ намагаютьс€ п≥д час своЇњ промови переконати адм≥н≥стративний суд остаточно у своњй правот≥. ” судових дебатах сторони мають посилатис€ вин€тково лише на т≥ обставини справи, на т≥ докази, €к≥ були встановлен≥, досл≥джен≥ у судовому зас≥данн≥.

Ø ¬их≥д суду до нарадчоњ к≥мнати, ухваленн€ ≥ проголошенн€ постанови суду.

 


”„ј—Ќ» » јƒћ≤Ќ≤—“–ј“»¬Ќќ√ќ ѕ–ќ÷≈—”

1.  ласиф≥кац≥€ учасник≥в адм≥н≥стративного процесу.

2. ѕон€тт€ та ознаки стор≥н в адм≥н≥стративному процес≥.

3. ѕовноваженн€ стор≥н в адм≥н≥стративному процес≥.

4. —утн≥сть неналежноњ сторони та процедура њњ зам≥ни.

5. —утн≥сть процесуального правонаступництва.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 959 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

2123 - | 1854 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.127 с.