Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ополог≥€ глобальних мереж
Ќа в≥дм≥ну в≥д локальних, глобальн≥ мереж≥ характеризуютьс€ досить складною нерегул€рною тополог≥Їю.

ќснову передавального середовища глобальних мереж становл€ть вузли комутац≥њ, повТ€зан≥ м≥ж собою каналами передач≥ даних.

 анали передач≥ даних - це канали звТ€зку, пристосован≥ дл€ передач≥ дискретноњ ≥нформац≥њ у вигл€д≥ масив≥в даних. ѕри цьому висуваютьс€ достатньо висок≥ вимоги до безпомилковоњ передач≥ ≥нформац≥њ.

як правило, роботою мереж≥ управл€Ї спец≥альний компТютер - сервер мереж≥.

‘айл - сервери служать дл€ збереженн€ значних обс€г≥в ≥нформац≥њ й орган≥зац≥њ ефективного доступу до нењ з боку робочих станц≥й.

—ервери доступу (прокс≥-сервери)- спец≥альн≥ компТютери, за допомогою €ких забезпечуЇтьс€ ефективний доступ певноњ к≥лькост≥ робочих станц≥й до компТютерноњ мереж≥.

 ≥льк≥сть ≥ м≥сце розташуванн€ вузл≥в комутац≥њ вибираЇтьс€ таким чином, щоб при м≥н≥мальних витратах забезпечити необх≥дну пропускну спроможн≥сть мереж≥ передач≥ даних.

 

—труктура глобальноњ компТютерноњ мереж≥

¬≥ртуальн≥ мереж≥ (VLAN)

 омутатор Ethernet ф≥зично сегментуЇ LAN на окрем≥ кол≥з≥йн≥ домени. ќднак кожен сегмент Ї частиною одного широкомовного домену. ¬с≥ сегменти комутатора складають один широкомовний домен. ÷е означаЇ, що вузол одного сегмента здатний встановити широкомовний режим на вс≥х вузлах вс≥х сегмент≥в.

¬≥ртуальна мережа (virtual LAN, VLAN) €вл€Ї собою лог≥чне об'Їднанн€ мережевих пристроњв або користувач≥в, не обмежене одним ф≥зичним сегментом.

¬≥ртуальна локальна мережа (virtual LAN, VLAN) - група пристроњв у локальн≥й мереж≥, €к≥ сконф≥гурован≥ (з використанн€м керуючого програмного забезпеченн€) таким чином, що вони можуть обм≥нюватис€ ≥нформац≥Їю так, н≥би вони були з'Їднан≥ одним кабелем. ” д≥йсност≥ вони розташовуютьс€ в р≥зних сегментах локальноњ мереж≥. ќск≥льки в≥ртуальн≥ мереж≥ ірунтуютьс€ на лог≥чному, а не ф≥зичному з'Їднанн≥, вони Ї надзвичайно гнучкими.

ѕристроњ або користувач≥ VLAN можуть бути згрупован≥ по виконуваних функц≥€х, по приналежност≥ до одн≥Їњ орган≥зац≥њ, за характером використовуваних додатк≥в тощо, незалежно в≥д њх ф≥зичного розташуванн€ в сегментах. VLAN створюЇ Їдиний широкомовний прост≥р, не обмежений ф≥зичним сегментом, ≥ його можна розгл€дати €к п≥дмережу.

—творенн€ мереж≥ VLAN проводитьс€ в комутатор≥ за допомогою в≥дпов≥дного програмного забезпеченн€. ћереж≥ VLAN не стандартизован≥ ≥ вимагають використанн€ л≥ценз≥йного програмного забезпеченн€ в≥д виробника комутатора.

 онф≥гурац≥€ типовоњ локальноњ мереж≥ визначаЇтьс€ ф≥зичною ≥нфраструктурою з'Їднанн€ пристроњв, €к≥ утворюють мережу. ”групуванн€ користувач≥в зд≥йснюЇтьс€ виход€чи з розташуванн€ њхн≥х комп'ютер≥в по в≥дношенню до концентратора (hub), ≥ ірунтуЇтьс€ на структур≥ кабел≥в, прокладених до монтажноњ шафи. ћаршрутизатор, €кий з'ЇднуЇ м≥ж собою вс≥ концентратори, зазвичай зд≥йснюЇ сегментац≥ю мереж≥ ≥ д≥Ї €к широкомовний брандмауер (broadcast firewall), в той час €к сегменти, створен≥ комутаторами, таку властив≥сть не мають. “акий тип сегментац≥њ при угрупованн≥ не враховуЇ взаЇмозв'€зку робочих груп та вимоги до ширини смуги пропусканн€. ¬насл≥док цього вони використовують один ≥ той же сегмент ≥ в р≥вн≥й м≥р≥ претендують на одну ≥ ту ж смугу пропусканн€, хоча вимоги до нењ дл€ р≥зних груп ≥ п≥дрозд≥л≥в можуть значно в≥др≥зн€тис€.

ѕриклад будови в≥ртуальноњ мереж≥

Ќеобх≥дн≥сть в стандартах

ƒо недавнього часу ≥снувала в де€к≥й м≥р≥ плутана сум≥ш стандарт≥в, €к≥ управл€ють р≥зними аспектами мережевих середовищ передач≥ даних. ÷≥ стандарти охоплювали д≥апазон в≥д правил протипожежноњ безпеки та буд≥вельних норм до докладних специф≥кац≥й електричних характеристик.

≤нш≥ стандарти описували методи тестуванн€, €к≥ б забезпечували безпечну експлуатац≥ю ≥ працездатн≥сть мереж≥. ѕерш≥ стандарти, розроблен≥ дл€ мережевих середовищ передач≥ даних, €вл€ли собою в основному корпоративн≥ стандарти, створен≥ р≥зними компан≥€ми. ѕ≥зн≥ше в≥дбулос€ об'Їднанн€ численних орган≥зац≥й ≥ ур€дових установ в рух за регламентац≥ю та введенн€ специф≥кац≥й типу кабелю, €кий можна використовувати в мережах. ѕрот€гом двох останн≥х дес€тил≥ть спостер≥галос€ значне зростанн€ глобальних мереж. ѕереконавшись, що використанн€ мережевих технолог≥й об≥ц€Ї суттЇву економ≥ю грошових кошт≥в ≥ п≥двищенн€ продуктивност≥ прац≥, велик≥ орган≥зац≥њ стали прид≥л€ти особливу увагу цьому напр€мку. Ќов≥ технолог≥њ та продукти впроваджувалис€ в≥дразу п≥сл€ њх по€ви, ≥ тому багато мереж були сформован≥ з використанн€м р≥зних апаратних ≥ програмних засоб≥в. ¬насл≥док цього багато мереж ви€вилис€ несум≥сними ≥ стало складним орган≥зовувати обм≥н ≥нформац≥Їю м≥ж комп'ютерами, використовуючи р≥зн≥ мережев≥ специф≥кац≥њ.

Ќайб≥льший ≥нтерес представл€ють стандарти мережевих середовищ передач≥ даних, що розробл€ютьс€ ≥ випускаютьс€ ≤нститутом ≥нженер≥в з електротехн≥ки та електрон≥ки (Institute of Electrical and Electronic Engineers, IEEE), лаборатор≥Їю з техн≥ки безпеки (Underwriters Laboratories, UL), јсоц≥ац≥Їю електронноњ промисловост≥ (Electrical Industries Association, EIA) та јсоц≥ац≥Їю телекомун≥кац≥йноњ ≥ндустр≥њ (Telecommunications Industry Association, TIA).  р≥м цих груп ≥ орган≥зац≥й випуском специф≥кац≥й ≥ техн≥чних вимог, €к≥ можуть вплинути на тип кабелю, що використовуЇтьс€ в локальн≥й мереж≥, займаютьс€ м≥сцев≥, окружн≥ та нац≥ональн≥ ур€дов≥ органи та установи.

ƒл€ вир≥шенн€ проблеми сум≥сност≥ ћ≥жнародна орган≥зац≥€ по стандартизац≥њ (International Organization for Standardization, ISO) досл≥джувала ≥снуюч≥ схеми мереж. ¬ результат≥ досл≥дженн€ була визнана необх≥дн≥сть у створенн≥ еталонноњ модел≥ мереж≥, €ка змогла б допомогти постачальникам створювати сум≥сн≥ мереж≥. ≤ в 1984 роц≥ ISO випустила в св≥т еталонну модель взаЇмод≥њ в≥дкритих систем (OSI).

≈талонна модель OS1 швидко стала основною арх≥тектурноњ моделлю взаЇмод≥њ м≥ж комп'ютерами. Ќезважаючи на те, що були розроблен≥ ≥ ≥нш≥ арх≥тектурн≥ модел≥, б≥льш≥сть постачальник≥в мереж, бажаючи сказати користувачам, що њхн≥ продукти сум≥сн≥ ≥ здатн≥ працювати з р≥зними виробленими в св≥т≥ мережевими технолог≥€ми, посилаютьс€ на њх в≥дпов≥дн≥сть еталонноњ модел≥ OSI.

¬имоги до сучасних обчислювальних мереж

√оловна функц≥€ мереж≥ - це забезпеченн€ користувач≥в потенц≥йною можлив≥стю доступу до розпод≥лених ресурс≥в вс≥х компТютер≥в, обТЇднаних у мережу.

¬с≥ вимоги повТ€зан≥ з виконанн€м ц≥Їњ основноњ задач≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 813 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

2018 - | 1993 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.