Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 ласиф≥кац≥€ компТютерних мереж
–озд≥л 1

«ј√јЋ№Ќј “≈ќ–≤я  ќћѕТё“≈–Ќ»’ ћ≈–≈∆

 

“ема 1.1

ќсновн≥ пон€тт€ та визначенн€.  ласиф≥кац≥€ компТютерних мереж, вимоги до мереж. ’арактеристики мереж

 омпТютерна мережа Ц система розпод≥леного опрацюванн€ ≥нформац≥њ, що складаЇтьс€, €к м≥н≥мум ≥з двох компТютер≥в, €к≥ взаЇмод≥ють м≥ж собою за допомогою засоб≥в звТ€зку.

«асоби звТ€зку забезпечують над≥йну передачу ≥нформац≥њ м≥ж компТютерами мереж≥.

ќсновними функц≥€ми компТютер≥в, що вход€ть до складу компТютерноњ мереж≥, Ї:

І орган≥зац≥€ доступу до мереж≥

І керуванн€ передачею ≥нформац≥њ

І наданн€ обчислювальних ресурс≥в ≥ послуг абонентам мереж≥

 

ѕри розгл€д≥ компТютерних мереж широко використовуютьс€ пон€тт€: кл≥Їнтсервер.

Ќа структурному р≥вн≥ п≥д сервером розум≥ють компТютер, що надаЇ своњ ресурси ≥ншим компТютерам, що мають назву кл≥Їнт≥в.

Ќа програмному р≥вн≥:

ѕ≥д сервером маютьс€ на уваз≥ процеси (програми), що виконують функц≥њ наданн€ мережевих ресурс≥в.

ѕ≥д кл≥Їнтом маютьс€ на уваз≥ процеси (програми), що виконують функц≥њ використанн€ мережевих ресурс≥в.

 р≥м того ≥снуЇ пон€тт€ робоча станц≥€:

–обоч≥ станц≥њ - компТютери, через €к≥ користувач≥ одержують доступ до ресурс≥в компТютерноњ мереж≥.

 

 Ћј—»‘≤ ј÷≤я  ќћѕТё“≈–Ќ»’ ћ≈–≈∆

1. штучн≥ та реальн≥ мереж≥

1.1 Ўтучн≥ мереж≥ (псевдомереж≥) дозвол€ють поЇднувати компТютери разом, використовуючи посл≥довн≥ або паралельн≥ порти ≥ не потребують додаткових пристроњв. ≤нод≥ звТ€зок в так≥й мереж≥ називають звТ€зком по нуль-модему (не використовуЇтьс€ модем). Ўтучн≥ мереж≥ використовують тод≥, коли необх≥дно перекачати ≥нформац≥ю з одного компТютера на ≥нший.

ќсновний недол≥к Ц низька швидк≥сть передач≥ даних ≥ можлив≥сть п≥дТЇднанн€ т≥льки двох компТютер≥в.

1.2 –еальн≥ мереж≥ дозвол€ють звТ€зувати компТютери за допомогою спец≥альних пристроњв комутац≥њ та ф≥зичного середовища передач≥ даних.

ќсновний недол≥к Ц необх≥дн≥сть в додаткових пристро€х.

 

2 за територ≥альною розгалужен≥стю

2.1 Ћокальн≥ (Local Area Networks, LAN) Ц це мереж≥, €к≥ перекривають територ≥ю не б≥льше 10 км

’арактерними особливост€ми локальноњ мереж≥ Ї:

Х обмежен≥ географ≥чн≥ меж≥;

Х забезпеченн€ багатьом користувачам доступу до середовища з високою пропускною спроможност≥;

Х пост≥йне п≥дключенн€ до локальних серв≥с≥в;

Х ф≥зичне з'Їднанн€ пристроњв, €к≥ знаход€тьс€ пор≥вн€но недалеко однин в≥д одного.

2.2 –ег≥ональн≥ Ц розташован≥ на територ≥њ м≥ста або област≥

2.3 √лобальн≥ (Wide Area Networks, WAN)Ц розташован≥ на територ≥њ крањни або групи крањн, наприклад, св≥това мережа Internet.

√лобальн≥ мереж≥ охоплюють значн≥ географ≥чн≥ простори ≥ дають можлив≥сть пов'€зати пристроњ, розташован≥ на велик≥й в≥дстан≥ один в≥д одного.

 

3 за в≥домчою приналежн≥стю

3.1 ¬≥домч≥ належать одн≥й орган≥зац≥њ та розташовуютьс€ на њњ територ≥њ.

3.2 ƒержавн≥ мереж≥ Ц мереж≥, €к≥ використовуютьс€ в державних структурах.

3.3  орпоративн≥ мереж≥ - мереж≥, що належать одн≥й орган≥зац≥њ (корпорац≥њ), можуть бути розташован≥ в р≥зних районах м≥ста, в р≥зних м≥стах або крањнах, складаютьс€ з дек≥лькох локальних мереж, повТ€заних м≥ж собою засобами Internet.

 

4 за швидк≥стю передач≥ ≥нформац≥њ

4.1 Ќизькошвидк≥сн≥ (до 10 ћб≥т/с)

4.2 —ередньошвидкисн≥ (до 100 ћб≥т/с)

4.3 ¬исокошвидк≥сн≥ (понад 100 ћб≥т/с)

 

5 за типом середовища передач≥

5.1 ѕров≥дн≥: коакс≥альн≥, на вит≥й пар≥, оптоволоконн≥

5.2 Ѕезпров≥дн≥: з передачею ≥нформац≥њ по рад≥оканалам, в м≥крохвильовому та ≥нфрачервоному д≥апазонах.

 

6 за тополог≥Їю (детально будуть розгл€датись трохи дал≥):

з≥ркопод≥бна, шинна, к≥льцева, деревопод≥бна, повн≥стю-повТ€зана тощо

 

7 за функц≥ональним призначенн€м компТютер≥в

« точки зору орган≥зац≥њ взаЇмод≥њ компТютер≥в мереж≥ прийн€то под≥л€ти на:

7.1 ќднорангов≥ (Peer-to-Peer Network)

¬ однорангов≥й мереж≥ вс≥ компТютери р≥вноправн≥, кожний з них може бути €к сервером, так ≥ кл≥Їнтом. Ѕудь-€кий користувач може одержати доступ до даних, що збер≥гаютьс€ на будь-€кому компТютер≥.

ѕри цьому ресурси кожного компТютера умовно под≥л€ютьс€ на локальн≥ ≥ мережев≥.

Ћокальними називаютьс€ власн≥ ресурси кожного з компТютер≥в, незалежно в≥д того п≥дключений в≥н до мереж≥ чи н≥.

ћережевими називаЇтьс€ частина локальних ресурс≥в, €к≥ надаЇ кожний компТютер в загальне користуванн€ ≥ншим компТютерам.

якщо один з компТютер≥в мереж≥ використовуЇ ресурси ≥ншого компТютера, то в≥н виступаЇ в рол≥ кл≥Їнта.

ѕроцесор, що надаЇ ресурси, вважаЇтьс€ на цей момент сервером.

як правило, однорангова орган≥зац≥€ використовуЇтьс€ в невеликих мережах, що включають не б≥льше 10 компТютер≥в.

ѕереваги однорангових мереж:

1. Ќайб≥льш прост≥ у встановленн≥ та експлуатац≥њ.

2. ќперац≥йн≥ системи DOS ≥ windows мають вс≥ необх≥дн≥ функц≥њ, що дозвол€ють побудувати однорангову мережу.

Ќедол≥ки однорангових мереж:

1. ћожуть застосовуватись т≥льки дл€ побудови невеликих мереж.

ћожуть застосовуватись лише тод≥, коли питанн€ захисту даних не Ї принциповим. “ому що в умовах однорангових мереж ускладнено вир≥шенн€ питань захисту ≥нформац≥њ.

 

7.2 ћереж≥ на основ≥ сервер≥в (Dedicated Server Network)(≥Їрарх≥чн≥ мереж≥)

¬ таких мережах вид≥л€ютьс€ окрем≥ компТютери дл€ сервер≥в ≥ кл≥Їнт≥в. ƒл€ кожного виду мережевих ресурс≥в створюЇтьс€ св≥й сервер (файловий сервер, поштовий сервер, сервер бази даних тощо).

ѕереваги мереж≥ на основ≥ сервер≥в:

1. “ака модель мереж≥ Ї найб≥льш доц≥льною, тому що дозвол€Ї створити найб≥льш ст≥йку структуру мереж≥ ≥ найб≥льш рац≥онально розпод≥лити ресурси.

2. Ѕ≥льш високий р≥вень захисту даних.

Ќедол≥ки мереж≥ на основ≥ сервер≥в:

1. Ќеобх≥дн≥сть додатковоњ операц≥йноњ системи (ќ—) дл€ сервера.

2. Ѕ≥льш висока складн≥сть при встановленн€ та модерн≥зац≥њ мереж≥.

3. Ќеобх≥дн≥сть вид≥ленн€ окремого компТютера дл€ використанн€ в €кост≥ сервера.

 

ƒ¬≤ “≈’ЌќЋќ√≤ѓ ¬» ќ–»—“јЌЌя —≈–¬≈–ј

–озр≥зн€ють дв≥ технолог≥њ використанн€ сервера:

Ј технолог≥ю файл-сервера

Ј арх≥тектуру кл≥Їнт-сервер

¬ перш≥й модел≥ використовуЇтьс€ файловий сервер, на €кому збер≥гаЇтьс€ б≥льш≥сть програм ≥ даних.

«а вимогою користувача йому пересилаютьс€ необх≥дна програма ≥ дан≥. ќбробка ≥нформац≥њ виконуЇтьс€ на робоч≥й станц≥њ.

¬ друг≥й модел≥ обм≥н даними зд≥йснюЇтьс€ м≥ж застосовком-кл≥Їнтом (front-end) ≥ застосовком-сервером (back-end). (на русском €зыке звучит Ђмежду приложением-клиентом и приложением-сервером).

 

ќрган≥зац≥Їю мереж≥ називаЇтьс€ забезпеченн€ взаЇмозв'€зку м≥ж робочими станц≥€ми, перифер≥йним обладнанн€м (принтерами, накопичувачами на жорстких дисках, сканерами, приводами CD-ROM) ≥ ≥ншими пристро€ми. ѕри орган≥зац≥њ мереж≥ одним ≥з завдань Ї узгодженн€ р≥зних тип≥в комп'ютер≥в. Ќезалежно в≥д того, €к≥ пристроњ використовуютьс€ в мереж≥, вс≥ вони повинн≥ використовувати дл€ сп≥лкуванн€ одну й ту саму мову. “акою мовою Ї протокол, €кий Ї формальним описом набору правил ≥ угод, що регламентують обм≥н ≥нформац≥Їю м≥ж пристро€ми в мереж≥.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1972 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

2019 - | 1776 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.