Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕќ«¬ќЌќ„Ќџ… «ќќЋ--- ќћџ–“ҚјЋџ

“ек сүтқорект≥лерге ғана тән ерекшел≥ктер≥н көрсет≥ң≥з Ѕалаларын сүтпен асырау.

Қандай сүтқорект≥лер жұмыртқа салып көбейед≥ Үйректұмсықтар, ехидналар

Қандай сүтқорект≥лерд≥ң қарыны өте күрдел≥ (тазқарын, жұмыршақ, жабыршақ, ұлтабар)? “ақ тұ€қтыларда.

“ек сүтқорект≥лер класына ғана тән ерекше белг≥ қайсы? —үт бездер≥н≥ң дамуы.

∆ануарлардың қай тобы сүтқорект≥лерд≥ң ата-тег≥ болып саналады? —аусаққанатты балықтар.

—үтқорект≥лерде өкпе артери€сында қандай қан ағады? јртери€ қаны.

—үтқорект≥лерде өкпе венасында қандай қан ағады? јртери€ қаны.

∆ақ сүйектер≥ндег≥ ұ€ларға орналасқан т≥стер қандай жануарларға тән? Ѕалықтарға.

Қандай жануарларда көк ет көк≥рек қуысын құрсақ қуысынан бөл≥п тұрады? Ѕалықтарда.

—үтқорект≥лерге қандай т≥стер тән  үрек,шошақ,жалған азужәнеазу т≥стер

 үй≥с қайтаратын сүтқорект≥лерд≥ң қарны неше бөл≥мнен тұрады.(мыс:сиыр) 4

јлабұғалардың асқазанындағы тұйық өс≥нд≥н≥ң саны қанша болады? 3

Ћасось асқазанындағы тұйық өс≥нд≥н≥ң саны қанша болады? 40

—кумбри€ асқазанындағы тұйық өс≥нд≥н≥ң саны қанша болады? 200

Ѕалықтардағы гидростатикалық аппарат қызмет≥н қайсы орган атқарады? Ѕүйрек

Қауырсын қанатты балықтар неше отр€дқа бөл≥нед≥? 3

Қай балықтардың ≥шег≥нде пилорикалық өс≥нд≥ болады? —үйект≥ балықтар

Қармалағыш ауыз балықтарға қай балықтар жатады? Ўортан,көксерке,жайын

ѕланктонды жеуге икемделген ауызды балықтарға қай балықтар жатады? —иган,майшабақ

—орғыш ауызды балықтарға қай балықтар жатады? “ран тең≥з инес≥

Ўем≥ршект≥ балықтар класы неше класс тармағына бөл≥нед≥? “ақта желбезект≥лер,бүт≥н бастылар

“ақта желбезект≥лерд≥ң бас бөл≥г≥ неше бөл≥мнен тұрады? 3

Ўем≥ршект≥ балықтардың жүрег≥ неше камерадан тұрады? ∆үрекше мен қарыншадан

Ўем≥ршект≥ балықтардың нерв системасы неше бөл≥мнен тұрады? јлдынғы,ортанғы,аралық, мишық,сопақша ми

Ўем≥шект≥ балықтардың есту оргыны неше бөл≥мнен тұрады? ≤шк≥ құлақ

Ўем≥ршект≥ балықтардың зәр шығару органдарының қызмет≥н қай орган атқарады? ћезонэфрос

—үйект≥ балықтардың гидростатикалық мүшес≥н ата “орсылдақ

—үйект≥ балықтарда қай мүшс ксздеспсйд≥  лоака

—үйект≥ балықтардың омыртқасы қандай јмфицельд≥

—үйект≥ балықтардың торсылдагының қызмет≥н ата “ыныс алу, тепе-теңд≥к сақтау

—азанның желбезек аппараты қандай бөл≥мдерден түрады ∆слбезек доғасы және желбезек жапырақшалары

—азанның артери€ қан тамырларына к≥рмсйт≥н≥н ата  товоров ағыны

—үйект≥ балықтардыц зәр шығару органы не атқарады ћезенсфрос

Ўем≥ршект≥ балықтардың отолиттер≥ саны қанша болады? 3

Ўем≥ршект≥ балықтардың асқазанындағы тұйық өс≥нд≥н≥ң саны қанша болады? 3

Ўем≥ршект≥ балықтардағы гидростатикалық аппарат қызмет≥н қайсы орган атқарады? Ѕүйрек

Ўем≥ршект≥ балықтар неше отр€дқа бөл≥нед≥? 3

Ўем≥ршект≥ балықтарда қай мүшс ксздеспсйд≥  лоака

Ўем≥ршект≥ балықтардың омыртқасы қандай јмфицельд≥

Ўем≥ршект≥ балықтардың торсылдагының қызмет≥н ата “ыныс алу, тепе-теңд≥к сақтау

Ұшпайтын құстар отр€д үст≥ тармағы? ѕингвиндер.

ѕингвиндер суда сағатына қанша километр жылдамдықпен жүред≥? 10км

ѕингвиндер қандай құстарға жатады Ұшпайтын

ќтырықшы құстарға қандай құстар тән? “ауықтектестер,торғайтәр≥зд≥лер

Құстардың ұ€ салуы қанша уақытқа созылады? 3 сағатта салып үлгеред≥

Қандай құстар ұшпай, суда жүз≥п жүред≥? Қаздар.

Қандай құстар ұшуға бей≥мделг≥шт≥г≥н жоғалтқан? ƒуадақ.

Ѕұталы орман құстары.? Ќасеком жемд≥лер.

Ўалшық суларда т≥рш≥л≥к етет≥н құстар? тырналар.

Қазақстан –еспубликасының УҚызыл к≥табынаФ енген қай құс? ƒала бозторғай.

Қарапайымдылардың жануарлар дүниес≥ндег≥ орны Ѕ≥р клеткалы деңгейдег≥ жануарлар

Қарапайымдылар зерттейт≥н ғылым ѕротозоологи€

Қарапайымдылар клеткасының көп клеткалы жануарлардың клеткасыннан ерекшел≥г ‘изиологи€ жағынан б≥р организм,организмдерге тән барлық қызметтерд≥ атқарады<== предыдуща€ лекци€ | следующа€ лекци€ ==>
¬ыражение физических величин в одной системе единиц | ћембрана,цитоплазма, органоидтары болады
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-07; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 652 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

∆изнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © ƒжон Ћеннон
==> читать все изречени€...

561 - | 449 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.