Лекции.Орг


Поиск:
Вказати на найбільш безпечне місце в салоні автомобіля.
1) на місці водія;

2) з правої сторони від водія;

3) за спиною водія;

4) за спиною водія справа;

5) байдуже де.

51. Ризик пасажира потрапити в автомобільну аварію вище ризику загинути в автокатастрофі в …

1) 5-10 разів;

2) 10-15 разів;

3) 15-20 разів;

4) 20-25 разів;

5) 25-30 разів.

52. Максимальна аварійність при експлуатації вантажно-піднімальних кранів належить …

1) баштовим кранам;

2) автомобільним кранам;

3) залізничним кранам;

4) гусеничним кранам;

5) козловим, мостовим кранам.

При якій мінімальній відносній концентрації чадного газу (СО) в повітрі наступає смерть людини?

1) 0, 01%;

2) 0, 05%;

3) 0, 1%;

4) 0, 5%;

5) 1%.

При якій мінімальній відносній концентрації вуглекислого газу (СО2) в повітрі наступає смерть людини?

1) 2 %;

2) 3 %;

3) 5 %;

4) 10 %;

5) 15 %.

55. Допустимий рівень пожежної небезпеки для людей не може перевищувати:

1) 1× 10-2;

2) 1× 10-3;

3) 1× 10-4;

4) 1× 10-5;

5) 1× 10-6.

Скільки факторів необхідно для виникнення горіння?

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 4;

5) 5.

Скільки існує стадій горіння?

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 4;

5) 5.

Який діапазон швидкості поширення ударної хвилі у процесі вибуху?

1) долі м/с;

2) десятки м/с;

3) сотні м/с;

4) тисячі м/с;

5) десятки тисяч м/с.

На скільки класів поділяють пожежі?

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 4;

5) 5.

На скільки класів небезпеки (за ступенем дії на організм – рівнем ГДК) поділяють хімічні речовини?

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 4;

5) 5.

На скільки типів поділяють хімічні речовини за характером токсичної дії?

1) 4;

2) 5;

3) 6;

4) 8;

5) 10.

На скільки класів поділяють небезпечні хімічні речовини за ступенем токсичності?

1) 4;

2) 5;

3) 6;

4) 8;

5) 10.

Як відомо небезпечні хімічні речовини мають переважно токсичну (кислоти, луги, селітра, СО тощо), подразнюючу (аміак, пари кислот, лугів тощо), мутагенну (свинець, радіоактивні речовини тощо), канцерогенну (азбест, нікель, хром, циклічні аміни, ароматичні вуглеводні тощо), задушливу (оксиди нітрогену, монооксид карбону тощо), наркотичну (спирти, ароматичні вуглеводні, тютюн, наркотичні речовини тощо) або антирепродуктивну (радіоактивні ізотопи, ртуть, свинець тощо) дії. Які найбільш характерні ознаки отруєння небезпечними хімічними речовинами?

1) порушення нормального функціонування кишкового тракту, інтенсивне слиновиділення;

2) підвищення частоти пульсу, порушення чутливості кінцівок рук і ніг, біль в кінцівках;

3) виділення холодного поту, порушення нормального функціонування кишкового тракту;

4) інтенсивне слиновиділення, відчуття присмаку металу, порушення чутливості кінцівок;

5) біль в кінцівках, порушення їх чутливості, підвищення частоти пульсу.

64.Джерело іонізуючого випромінювання активністю 1Кu на відстані 1м створює потужність експозиційної дози, рівну …

1) 0,1 Р/год.;

2) 0,5 Р/год.;

3) 1 Р/год.;

4) 5 Р/год.;

5) 10 Р/год..

65.Для м’яких тканин в полі рентген чи g- випромінювання звично приймають 1 Р» 1 рад, проте точно 1 Р =…

1) 0,75 рад;

2) 0,85 рад;

3) 0,88 рад;

4) 0,95 рад;

5) 0,98 рад.

Який вид іонізуючого випромінювання має найбільшу проникаючу здатність?

1) a – потік ядер гелію;

2) b – потік електронів;

3) g – найбільш високочастотне електромагнітне поле;

4) n – потік швидких нейтронів;

5) n – потік протонів.

Який вид іонізуючого випромінювання має найбільші іонізуючі властивості?

1) a – потік ядер гелію;

2) b – потік електронів;

3) g – найбільш високочастотне електромагнітне поле;

4) n – потік нейтронів;

5) n – потік протонів.

Яка допустима норма зовнішнього професійного опромінення людини на рік?

1) 0,1 бер;

2) 0,5 бер;

3) 1,0 бер;

4) 5,0 бер;

5) 10 бер.

Зовнішнє непрофесійне непрофесійного опромінення людини – це сонячне опромінення, діагностичне опромінення на рентген апаратах, опромінення радіоактивними природними ізотопами, які є в граніті та інших породах, вдихання радіоактивного газу радону Rn222, який важчий за повітря у 7 разів і тому накопичується в підвалах і нижніх поверхах будівель. Яка річна допустима кумулятивна норма зовнішнього непрофесійного опромінення людини відповідно до норм радіаційної безпеки НРБ-93?

1) 0,05 бер;

2) 0,1 бер;

3) 0,2 бер;

4) 0,3 бер;

5) 0,5 бер.

Який нормальний радіаційний фон?

1) De < 10 мкР/год;

2) De = 10 – 15 мкР/год;

3) De = 15 – 20 мкР/год;

4) De = 20 – 25 мкР/год;

5) De > 25 мкР/год;

Як відомо, в організмі людини є більше 70% води, тому первісні процеси іонізуючого опромінення визначаються іонізацією молекул води з утворенням хімічно активних з’єднань, які взаємодіють з молекулами органічної речовини біологічної тканини, окислюючи та руйнуючи її, тобто викликаючи соматичні біохімічні процеси, що призводять до променевої хвороби (гострої чи хронічної). Що це за хімічно активні з’єднання?

1) радикали типу ;

2) радикали типу ;

3) гідратний оксид ;

4) пероксид водню ;

5) і .

72. Джерело техногенної надзвичайної ситуації – будь-яка подія техногенного характеру, що…

1) уражає стійкість роботи об’єктів підвищеної небезпеки;

2) потенційно спроможна завдати шкоди життєво важливим інтересам людей або навколишньому середовищу;

3) потенційно спроможна завдати шкоди життєво важливим інтересам людей або (і) навколишньому середовищу;

4) актуально спроможна завдати шкоди життєво важливим інтересам людей або навколишньому середовищу;

5) актуально спроможна завдати шкоди життєво важливим інтересам людей або (і) навколишньому середовищу.

Як відомо, управління ризиком – це розробка та обґрунтування оптимальних програм діяльності, покликаних ефективно реалізувати рішення у сфері забезпечення безпеки. Який фактор є домінуючим у вирішенні проблеми підвищення рівня безпеки?

1) ресурси;

2) людський чинник;

3) самоорганізація організаційних систем;

4) гнучке управління;

5) інформація про прогнозні стани розвитку систем.

Нещасний випадок з точки зору психології – раптове ненавмисне пошкодження людини, що перешкоджає нормальному продовженню його діяльності, яке відбулося в результаті діяння небезпечного фактора або небезпечної власної поведінки. До чинників, які протидіють можливим небезпекам є біологічний (несвідома регуляція), психофізіологічні якості, досвід і професіоналізм людини, спрямованість дій (мотиви, інтереси, установки тощо). За теорією К.Марбе схильність до нещасних випадків, детермінована природженими індивідуальними особливостями людей. Які біологічні причини схильності до нещасних випадків мають найвищий ранг?

1) невелика швидкість зорово-моторних реакцій;

2) недостатня концентрація уваги;

3) легковажність, безтурботність;

4) слабка здатність до “перемикання” – швидкого оцінювання обставин і пристосування до їх несподіваних змін.

Психофізіологічні якості людини визначають індивідуальні особливості психічного відображення та психічних функцій. Зокрема це відноситься до чуттєвої, духовної та інтелектуальної активності (неактивності) й врівноваженості. Який тип особистості відносно більш потенційно схильний до нещасних випадків?

1) холерик;

2) сангвінік;

3) флегматик;

4) меланхолік.

Важливим чинником здатності людини протистояти небезпекам природи та техносфери є професійні якості (знання, вміння та навички, професійна компетентність), які втілені в досвіді діяльності. Які професійні якості найбільш сприяють протистояти небезпекам?

1) професійні знання;

2) знання питань безпеки життєдіяльності;

3) професійна компетентність, професійна пильність;

4) вміння та навички;

5) вміння та навички вибирати досягнення мети діяльності (стану самозбереження) найбільш безпечним шляхом.

Спрямованість дій є істотним чинником самозбереження людини в умовах небезпеки зовнішнього середовища. Наприклад, людина з низькими психофізіологічними якостями може забезпечити необхідний рівень безпеки за рахунок розвитку професійних якостей і високої спрямованості дій. Що є домінантою спрямованості дій людини?

1) загальні мотиви діяльності;

2) мотиви конкретної діяльності та її безпека;

3) інтереси;

4) установки;

5) привабливий результат діяльності.

78. Х.Гейнріх в 1950 р. сформулював “теорію доміно”, яка пояснює послідовність переходу до нещасного випадку (до травми). Вказана теорія має такі складові, у вигляді термінів і словосполучень: a) травма; b) індивідуальні особливості людини, особливості середовища; g) помилка діяльності; c) безпосередня причина для небезпечної дії; n) нещасний випадок. Який правильний алгоритм “теорії доміно”?

1) b ®g ®c ®n ® a;

2) g ®c® b®n ® a;

3) b ®g ®c ® a ® n;

4) c ®b®g ®n ® a;

5) n ®g ®c ® b ® a.

Як відомо, забезпечення ідеалу абсолютної безпеки нереально. Виконавча частина дій людини може включати помилкові дії (помилки), механізм яких криється в природжених і набутих особливостях (якість аналізаторів, рухової та психомоторної систем, інтелекту), а також у часових станах (втомленість фізична і психічна). До основних причин помилок, які призводять до травм відносяться: недоліки освіченості та недостатність професійних навиків, невідповідність індивідуальних психічних характеристик вимогам виробничої чи побутової діяльності, зниження професійних здатностей в екстремальних умовах після пережитої небезпеки або травми, погані умови праці, відсутність клімату безпеки в колективі, погані виробничі умови, матеріальні та інші турботи, вживання алкоголю та наркотиків, вплив змін погоди, втомленість, хвороба, стрес. Які способи мінімізації нещасних випадків є раціональними?

1) оцінка небезпеки;

2) оцінка власного досвіду та майстерності;

3) медитація (концентрація уваги на думках і на фізичних відчуттях);

4) створення психологічного настрою на безпеку;

5) навчання безпечній діяльності та виховання безпечної поведінки.

80. Небезпека – це обставина несприятливого характеру, яка може виникнути. Небезпеки класифікуються на зовнішні та внутрішні, явні та потенційні, постійні, випадкові та рідкісні. Ризик визначається як дія, спрямована на бажану мету, досягнення якої пов’язано з елементами небезпеки, загрозою втрати, неуспіху. Формально ризикR – відношення кількості подій з небажаними наслідками m до максимально можливої їх кількості n за певний період часу, тобто R = m / n. Якщо вказане відношення стосується системи, то маємо справу з системним ризиком, а якщо з певною особою то це індивідуальний ризик. Знайти кількість людей, які загинули у дорожньо-транспортних пригодах (ДТП) в Україні, населенням n=46 млн, якщо числове значення загального ризику ДТП становить R = 975×10-6, а смертельних наслідків ДТП в 7 раз менше, ніж поранених.

1) 5392;

2) 5567;

3) 5606;

4) 5689;

5) 5732.

У кожній дії людини психологи розрізняють три частини: мотиваційну, орієнтаційну, виконавчу. Порушення мотиваційної частини дії полягають у постійному або тимчасовому небажанні виконувати певні дії чи операції. Вказати на приклад тимчасового порушення мотиваційної частини дії.

1) неуважність, нахил до ризику;

2) депресія, недооцінка небезпеки;

3) важка втомленість, негативне відношення до вимог безпеки життєдіяльності;

4) перезбудження, алкогольне сп’яніння;

5) конфлікт безпеки та матеріальної вигоди.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 397 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Настоящая ответственность бывает только личной. © Фазиль Искандер
==> читать все изречения...

616 - | 531 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.