Лекции.Орг


Поиск:
Боротьба за відРОдження державності УКРАЇНИ
(19171920 рр.)

Варіант 1

1. У лютому 1917 р. в Росії відбулася революція:

а) буржуазно-демократична; б) національно-демократична;

в) соціалістична.

2. Національно-визвольний рух в Україні після Лютневої революції 1917 р. очолила:

а) Українська Центральна Рада; б) Рада об’єднаних громадських організацій; в) Рада робітничих та солдатських депутатів.

3. Виберіть із перерахованих партій ті, що зіграли важливу роль у створенні УЦР:

а) УПСР; г) УСДРП;

б) УНП; д) УДРП.

в) ТУП;

4. Програма УЦР була проголошена:

а) на І Всеукраїнському військовому з’їзді;

б) на І Всеукраїнському селянському з’їзді;

в) на І Національному конгресі;

г) на Всеукраїнському з’їзді Рад.

5. У І Універсалі Центральної Ради:

а) самовільно проголошувалась автономія України;

б) питання про автономію взагалі не ставилося;

в) Україна самовільно виходила зі складу Росії.

6. Назва уряду УНР у 1917 р.:

а) Рада Народних Комісарів; б) Генеральний секретаріат;

в) Народний секретаріат.

7. Уряд УНР у 1917 р. очолив:

а) В. Винниченко; б) С. Петлюра; в) С. Єфремов.

8. 29 червня 1917 р. до Києва прибула делегація Тимчасового уряду в складі:

а) І. Церетелі, О. Керенський, П. Мілюков;

б) І. Церетелі, О. Керенський, М. Терещенко;

в) І. Церетелі, О. Керенський, Г. Львов.

9. У ІІ Універсалі Центральної Ради:

а) самовільно проголошувалась автономія України;

б) питання про автономію відкладалося до скликання Всеросійських установчих зборів;

в) Україна самовільно виходила зі складу Росії.

10. Українська Народна Республіка була проголошена:

а) у І Універсалі; А) 6–8 квітня 1917 р.;

б) І Всеукраїнським з’їздом Рад; Б) 10 червня 1917 р.;

в) у ІІІ Універсалі; В) 11–12 грудня 1917 р.

г) І Національним конгресом. Г) 20 листопада 1917 р.

11. Ультиматум Раднаркому був підписаний:

а) В. Леніним, Л. Троцьким; А) 11 грудня 1917 р.;

б) В. Леніним, Й. Сталіним; Б) 25 грудня 1917 р.;

в) В. Леніним, О. Риковим. В) 4 грудня 1917 р.

12. Проголошення України республікою рад відбулося:

а) у Харкові; А) на Всеросійському з’їзді Рад;

б) у Києві; Б) на З’їзді народів Росії;

в) у Суджі. В) на Всеукраїнському з’їзді Рад.

13. Наказ про загальний наступ радянських військ проти УНР віддав:

а) В. Ленін; А) 11 грудня 1917 р.;

б) Л. Троцький; Б) 25 грудня 1917 р.;

в) В. Антонов-Овсієнко. В) 4 грудня 1917 р.

14. У колонці праворуч знайдіть відповідність:

а) 7 березня 1917 р.; А) видання «Тимчасової інструкції Генеральному секретаріату»;

б) 16 травня 1917 р. Б) вибори керівного ядра УЦР;

в) 4 серпня 1917 р. В) прибуття до Петрограду української делегації;

г) 15 грудня 1917 р. Г) створення Особливого комітету оборони України.

15. Розставте події в хронологічному порядку:

а) повстання самостійників у Києві;

б) проголошення України республікою Рад;

в) початок роботи І Національного конгресу;

г) бій під Крутами.

 

Варіант 2

1. Берестейській договір між УНР, Німеччиною та її союзниками був підписаний:

а) 26 січня (7 лютого) 1918 р.;

б) 27 січня (9 лютого) 1918 р.;

в) 29 січня (11 лютого) 1918 р.

2. Другий Всеукраїнський з’їзд Рад відбувся:

а) 16–19 березня 1917 р.; А) у Харкові;

б) 17–19 березня 1918 р. Б) у Катеринославі;

в) 15–17 березня 1919 р. В) у Києві.

3. На початку 1918 р. на території України співіснували «самостійні» радянські республіки:

а) Донецько-Криворізька, Одеська, Кримська, Донецька;

б) Донецько-Криворізька, Одеська, тверська, Кримська, Донецька;

в) Донецько-Криворізька, Одеська, Кримська, Вінницька.

4. П. Скоропадський був обраний гетьманом:

а) 19 квітня 1918 р.; А) на з’їзді хліборобів;

б) 20 квітня 1918 р.; Б) на військовому з’їзді;

в) 29 квітня 1918 р. В) на селянському з’їзді.

5. Аграрна політика П. Скоропадського передбачала:

а) відновлення державної власності на землю;

б) відновлення поміщицької власності на землю;

в) відновлення селянської общини за російським зразком.

6. Головою Українського національного союзу (УНС) у серпні 1918 р. був обраний:

а) В. Винниченко; в) Д. Дорошенко;

б) М. Грушевський; г) С. Єфремов.

7. Висадка 15-тисячного контингенту англо-французьких військ розпочалася:

а) 2 грудня 1918 р.; А) в Одесі;

б) 12 грудня 1918 р.; Б) у Миколаєві;

в) 15 грудня 1918 р. В) у Севастополі.

8. Тимчасовий робітничо-селянський уряд України був створений:

а) у жовтні 1918 р.; А) у Суджі;

б) у листопаді 1918 р.; Б) у Харкові;

в) у грудні 1918 р. В) у Курську.

9. Розставте події в хронологічному порядку:

а) проголошення радянської влади УНР;

б) прихід до влади Директорії;

в) перша війна УНР із радянською Росією;

г) відречення П. Скоропадського від влади.

10. Законодавча влада в УНР періоду Директорії належала:

а) Національному конгресу;

б) Трудовому конгресу;

в) самій Директорії.

11. До складу Реввійськради групи військ Курського напрямку, яка готувала більшовицьку інтервенцію в Україну, входили:

а) В. Антонов-Овсієнко, Й. Сталін, В. Затонський;

б) В. Антонов-Овсієнко, Г. Пятаков, Й. Сталін;

в) Ф. Артем, В. Антонов-Овсієнко, Х. Раковський.

12. Харків став столицею Української Соціалістичної Радянської
Республіки (УСРР) у:

а) 1918 р.; б) 1919 р.; в) 1920 р.

13. У колонці праворуч знайдіть відповідність:

а) 14 грудня 1918 р.; А) вирішальний бій між денікінцями й махновцями поблизу с. Перегонівки;

б) 27 вересня 1919 р. Б) перехід Н. Махна з невеликим загоном українсько-румунського кордону;

в) 28 квітня 1920 р. В) Варшавська угода;

г) 28 серпня 1921 р. Г) відречення гетьмана П. Скоропадського від влади.

14. Перша Конституція УСРР була прийнята в:

а) 1918 р.; б) 1919 р.; в) 1920 р.

14. Згідно з Сен-Жерменською угодою від 10 вересня 1919 р. до Чехословаччини відійшли:

а) землі Закарпатської України;

б) Північна Буковина і придунайські землі;

в) Східна Галичина, Західна Волинь, Полісся, Холмщина.

15. Складіть таблицю «Розподіл українських земель у першій чверті ХХ ст.», у кожній графі зазначивши відповідні букви.

1. Назва міжнародної угоди 2.Українські землі 3. Під чию владу потрапили

1. а) Сен-Жерменський договір;

б) Севрський мирний договір;

в) Ризька мирна угода;

2. а) Галичина; д) Холмщина;

б) Бессарабія; е) Північна Буковина;

в) Західна Волинь; є) Закарпаття.

г) Полісся;

3. а) Польща; б) Чехословаччина; в) Румунія.

Варіант 3

1. Маніфест імператора Карла «До моїх вірних австрійських народів» від 16 жовтня 1918 р. обіцяв перетворити Австрію:

а) на парламентську монархію;

б) на конфедеративну державу;

в) на федеративну державу.

2. Українська Національна Рада (жовтень 1918 р.) ставила за мету:

а) вихід зі складу Австро-Угорщини;

б) утворення Української держави в межах Австро-Угорщини;

в) возз’єднання з Наддніпрянською Україною;

3. Австрійський уряд 31 жовтня 1918 р. підтримав:

а) Польську ліквідаційну комісію;

б) Українську Національну Раду;

в) Польський національний комітет.

4. Роботу з підготовки повстання у Львові очолив наказний отаман Української Національної Ради:

а) С. Мешковський; б) К. Левицький; в) Т. Вітовський.

5. Назва першого уряду Західноукраїнської держави, створеної 8 листопада 1918 р.:

а) Народний секретаріат;

б) Тимчасовий державний секретаріат;

в) Тимчасова державна рада.

6. Президентом ЗУНР був обраний:

а) Є. Петрушевич; в) Д. Вітовський;

б) К. Левицький; г) М. Левицький.

7. Об’єднання (злука) ЗУНР та УНР відбулася:

а) 8 січня 1919 р.; б) 22 січня 1919 р.; в) 29 січня 1919 р.

8. Яку назву отримала Західноукраїнська республіка після урочистого проголошення Акта з’єднання з УНР:

а) Західна область УНР;

б) Західний край УНР;

в) Західноукраїнські землі УНР.

9. Чортківська офензива (7–28 червня 1919 р.) була проведена під головуванням:

а) О. Грекова; б) Є. Петрушевича; в) Є. Коновальця.

10. Трьома силами, що визначали характер військових дій в Україні у другій половині 1919 р. були:

а) білогвардійці, армія УНР, Червона Армія;

б) війська Н. Махно, армія УНР, Червона Армія;

в) Червона Армія, армія УНР, армія ЗУНР.

11. «Зимовий похід» армії УНР 6 грудня 1919 р. – це:

а) військово-партизанський рейд по тилах Червоної та Добровольчої армій з метою з’єднання з польськими військами;

б) військова операція з метою відсторонення Є. Петрушевича від влади;

в) похід на Київ з метою його визволення від більшовиків.

12. У радянсько-польській війні 1920 р. брали участь:

а) війська Польщі, Галичини і Радянської Росії;

б) війська ЗУНР і Червоної Армії;

в)війська УНР, війська Польщі та Радянської Росії.

13. Розставте події в хронологічному порядку:

а) другий «зимовий похід» армії УНР;

б) початок наступу денікінців на Україну;

в) виступ Врангеля проти радянської влади;

г) захоплення Криму Червоною Армією;

д) перехід УГА на бік Добровольчої армії.

14. У колонці праворуч знайдіть відповідність:

а) 9 листопада 1918 р.; А) утворення Тимчасового державного секретаріату;

б) 13 листопада 1918 р. Б) ухвалення закону про створення ЗУНР;

в) 14 квітня 1919 р. В) Варшавська угода;

г) 20 квітня 1920 р. Г) ухвалення Національною радою ЗУНР закону про земельну реформу;

д) 18 березня 1921 р. Д) підписання Ризької угоди між РСФРР, УСРР та Польщею.

15. Визначте, хто з поданих політичних діячів входив до складу уряду Української Держави, а хто – до уряду УНР періоду Директорії, вписавши в таблицю букви:

Українська Держава Директорія

а) Ф. Лизогуб; д) Б. Мартос;

б) В. Чехівський; е) В. Мазуренко;

в) Д. Дорошенко; є) О. Лотоцький;

г) І. Мазепа; ж) В. Леонтович.


Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 365 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Жизнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © Джон Леннон
==> читать все изречения...

661 - | 515 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.