Лекции.Орг


Поиск:
Завдання 2. Заповнить таблицю
Хронологія Предмет вивчення Найважливіші підсумки
VI в. до н.е. – V в.    
V – XIII вв.    
XIV – XVI вв.    
XVII – сірий. XIX вв.    
Нач. XIX – б0-і рр. XIX в.    
60-і рр. XIX в. – кінець XIX в.    

 

Тема 8. Аналітична психологія й постюнгианство. (всього 10 годин)

СРС-5.

Завдання 1. Складіть короткий конспект по темах:

1. Життєвий шлях К.Г.Юнга.

2. Основні положення аналітичної психології.

3. Поняття колективного несвідомого в Юнга.

4. Структура й розвиток особистості в юнгианстве.

5. Принципи аналізу несвідомих психічних змістів.

6. Основні напрямки сучасного постъюнгианства (класична, генетична й архетипическая школи).

7. Теорія парціальної особистості Дж.Хиллмана

 

Тема 9. Індивідуальна психологія А.Адлера. (всього 10 годин)

СРС-6.

Завдання 1. Складіть короткий конспект по темах:

1. Основні етапи наукової творчості А.Адлера.

2. Теоретичні принципи індивідуальної психології.

3. Почуття неповноцінності й компенсація.

4. Соціальний інтерес, його генезис, становлення.

5. Вплив ідей Адлера на сучасну психологію й психотерапію.

Тема 10. Біхевіоризм і становлення американської психологічної традиції. Гештальтпсихологія. (всього 10 годин)

СРС-7.

Завдання 1. Складіть короткий конспект по темах:

  1. Американська психологія початку ХХ століття.
  2. Психологічні погляди У.Джеймса.
  3. Виникнення й розвиток біхевіоризму.
  4. Соціальний біхевіоризм і необіхевиорізм.
  5. Теорії соціального навчання
  6. Загальна характеристика гештальтпсихології
  7. Дослідження процесу пізнання
  8. Динамічна теорія особистості й групи Левіна

 

Тема 16. Розвиток психології в Росiї (всього 10 годин)

СРС-8. Завдання 1. Розкрийте наступні питання:

1. Природнонаукова парадигма у вітчизняній психології.

2. Психологічні аспекти духовної спадщини російських релігійних філософів.

3. Розвиток психології до 1917 р.

4. Історія радянської психології.

5. Наукові школи у вітчизняній психології.

 

Тема 17. Психологія в сучасній Україні.(всього 18 години)

СРС-9. Завдання 1. Складіть короткий конспект по темах:

1. Психологічні ідеї в працях українських просвітителів.

2. Наукова школа Г.С.Костюка.

3. Харківська школа психології: розвиток і основна наукова проблематика.

4. Українська психологія в 70-80 роки ХХ сторіччя.

5. Сьогоднішній день української психологічної думки.

6. Психологія в Криму.

 

2..5. Індивідуальна робота. Написання рефератів и доповідей по темам (всього 98 години):

2.5. Індивідуальна робота

 

Основною метою індивідуальної роботи є забезпечення ефективності роботи студентів з літературою на основі раціональної організації її вивчення. Основною формою індивідуальної роботі студента являється написання реферату.

Реферат по дисципліні готується відповідно до тематики і за узгодженням з викладачем. Об'єм рефераті – не більше 15 стор.

Рекомендовані теми рефератів

Тема 1. Введення в історію психології (всього 10 годин)

1. Порівняльний аналіз особливостей різних форм психологічних знань

2. Медологические підходи у визначенні предмета історії науки: достоїнства і недоліки

3. Підвищення об'єктивності історико-психологічного дослідження: шляхи і способи.

Тема 3. Розвиток психологічних подань у філософських школах Античності й Древнього Сходу. Донаучна психологія Середньовіччя. (всього 10 годин)

1. Міфологічне мислення в психології: ідеї і характеристики

2. Раціональне філософське мислення як досягнення античних мислителів

3. Розвиток наукового пізнання в середні століття: основні напрямки й ідеї

4. Загальна характеристика філолофсько-психологічної думки Середньовіччя

Тема 4. Психологічна думка епохи Відродження.Розвиток психології в Нове Врем'я. (всього 10 годин)

1. Психологічні ідеї в педагогічних добутках епохи Відродження

2. Концепції Р.Декарта: основні ідеї і їхні обґрунтування

3. И. Кант і його критична філософія: ідеї і вплив на розвиток наукового пізнання

4. Основні відмінності наукової картини світу в XVІІІ і XІ вв.

Тема 5. Становлення психології й розвиток її галузей у ХІХ сторіччі (всього 10 годин)

1. Характерні межі розвитку філолофсько-психологічної думки першої половини XІ в.

2. Социокультурные і загальнонаукові умови розвитку психології в другій половині XІ в.

3. Антропологічний принцип у вітчизняній науці: історія, ідеї, представники.

 

Тема 6. Школи європейської психології 1-й половини ХХ століття (всього 10 годин)

1. Передумови оформлення психології як самостійної науки в анатомо-фізіологічних і медичних науках

2. Творчість В. Вундта і його значення для психології.

3. Порівняльний аналіз програм розвитку психології наприкінці XІ в.

4. Основні етапи кризи методологічних основ у психологію і їхній вплив на наступний розвиток психології

5. Біхевіоризм - історія формування й основних ідей

6. Рефлексологія як наука про поводження людини: історія формування і ключових положень

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 239 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Если вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получится - вы тоже правы. © Генри Форд
==> читать все изречения...

575 - | 585 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.