Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—творенн€ першого проекту Visual Studio
Ћекц≥€ є 1

“ема: —творенн€ першого проекту Visual Studio

ѕлан

1. —творенн€ проекту Visual Studio

2. ƒоданн€ обробник≥в под≥й кнопки

—творенн€ першого проекту Visual Studio

¬ меню File (‘айл) вибер≥ть пункти New (—творити), вкладку Project (ѕроект) або натиснути комб≥нац≥ю клав≥ш <Ctrl+Shift+N>. ” будь-€кому випадку на екран≥ з'€витьс€ д≥алогове в≥кно New Project (мал. 1.4), що дозвол€Ї створювати вс≥ типи проект≥в Visual Studio.

1. —початку необх≥дно вибрати тип проекту. ¬ даному випадку належить створити проект Visual C++, тому вибер≥ть його в списку Project Types (“ип проекту). (“им, хто погано знайомий з граф≥чним ≥нтерфейсом, не варто знев≥р€тис€, на мал. 1.4 продемонстрован≥ вс≥ параметри, €к≥ належить вибрати.)

2. ѕрокрутите список Templates (Ўаблони) вниз ≥ вибер≥ть з нього шаблон MFC Application (ƒодаток MFC).

3. ¬вед≥ть в поле Name (≤м'€) ≥м'€ проекту. ¬ даному випадку вибране HelloDialog.

4. ѕ≥дтвердите в≥дображене в пол≥ Location (–озташуванн€) розташуванн€ створюваного проекту або вкаж≥ть нове, вв≥вши його з клав≥атури або вибравши за допомогою кнопки Browse (¬ибрати). ¬иб≥р м≥сц€ збер≥ганн€ проекту залежить в≥д переваг користувача. ¬ даному випадку вс≥ проекти збер≥гаютьс€ в тец≥ поточного розд≥лу.

5. ѕ≥дтвердите це, вибравши перемикач Close Solution («акрити р≥шенн€). ÷ей елемент управл≥нн€ встановлюЇ параметр збереженн€ знов створеного проекту. –≥шенн€ (solution) можна розгл€дати €к контейнер дл€ одного ≥ б≥льш за проекти. як правило, р≥шенн€ м≥ст€ть т≥льки один проект. јле досв≥дчен≥ш≥ програм≥сти при створенн≥ достатньо складних застосувань вважають за краще збер≥гати вс≥ проекти, призначен≥ дл€ даноњ системи, в прибудовах одного р≥шенн€. ¬ даному випадку в демонстрац≥йних ц≥л€х залиште перемикач Close Solution вибраним, що забезпечить створенн€ нового р≥шенн€ ≥ в≥дмову в≥д додаванн€ даного проекту до поточного р≥шенн€.

6. ѕ≥сл€ клацанн€ на кнопц≥ ќ  буде запущений майстер, що асоц≥юЇтьс€ з вибраним типом проекту, в даному випадку MFC Application Wizard (майстер додатк≥в MFC), показаний на мал. 1.5.

7. ѕерша стор≥нка майстра MFC Application Wizard називаЇтьс€ Overview (ќгл€д). ¬она в≥дображаЇ параметри створюваного проекту, встановлен≥ зараз, дозвол€ючи користувачев≥ упевнитис€ в њх коректност≥, перш н≥ж в≥н клацне на кнопц≥ Finish (√отово). –ешта вкладок, розташованих вертикально з л≥вого боку д≥алогового в≥кна майстра, призначена дл€ зм≥ни р≥зних параметр≥в створюваного проекту.

Ќе будемо на даному етап≥ детально розгл€дати кожен з параметр≥в, оск≥льки б≥льш≥сть з них зараз не потребуЇ зм≥ни, а згодом, у м≥ру набутт€ досв≥ду роботи з Visual C++, вивчимо њх досконально. «араз обмежимос€ лише коротким огл€дом параметр≥в, що найчаст≥ше зустр≥чаютьс€ впродовж книги.

1. ѕерейд≥ть на вкладку Application Type (“ип додатку) ≥ вибер≥ть в груп≥ Application type перемикач Dialog-based (ƒ≥алогове) (мал. 1.6). ƒокладн≥ша ≥нформац≥€ по ц≥й тем≥ приведена в розд≥лах 2, "ƒокументи ≥ представленн€ SDI" ≥ 3, "ƒодатки MDI".

√рупа перемикач≥в Project style (—тиль проекту), зм≥на €коњ ви€витьс€ неможливою при вибор≥ д≥алогового проекту, представл€Ї ≥нтерес т≥льки в тому випадку, €кщо створюЇтьс€ додаток SDI (Single Document Interface Ч однодокумент-ный ≥нтерфейс) або MDI (Multiple Document Interface Ч багатодокументний ≥нтерфейс). ÷ей параметр дозвол€Ї створити призначений дл€ користувача ≥нтерфейс, схожий на пров≥дник Windows (Explorer), де з одного боку в≥кна розташовано деревовидне у€вленн€ (tree view), а з ≥ншоњ Ч у€вленн€ у вигл€д≥ списку (list view). ƒокладн≥ша ≥нформац≥€ про ц≥ елементи управл≥нн€ приведена в розд≥л≥ 7, "≈лементи управл≥нн€ деревовидне у€вленн€ ≥ список".

2. ѕерейд≥ть на вкладку User Interface Features (ћожливост≥ призначеного дл€ користувача ≥нтерфейсу) (мал. 1.7). «алежно в≥д типу проекту тут будуть доступн≥ т≥ або ≥нш≥ параметри. ќск≥льки створюване застосуванн€ Ї д≥алоговим, групи Child frame styles (—тил≥ доч≥рн≥х форм) ≥ Toolbars (ѕанел≥ ≥нструмент≥в) опин€тьс€ заблокован≥. ™диними доступними ви€вл€тьс€ параметри меж д≥алогового в≥кна, системного меню ≥ заголовка. ™дина зм≥на, €ку необх≥дно зробити на ц≥й вкладц≥ (мал. 1.7), Ч заповнити поле Dialog title («аголовок д≥алогового в≥кна). ¬ даному випадку введ≥ть: "My First MFC Application" (ћ≥й перший додаток MFC).

3. ўоб створити новий проект, клацн≥ть на кнопц≥ Finish (√отово).

ѕри створенн≥ д≥алогового застосуванн€ середовище розробки Visual Studio автоматично в≥добразить панел≥ Resource View (–есурси), Dialog Editor (–едактор д≥алогових в≥кон) ≥ Toolbox (ѕанель ≥нструмент≥в) (мал. 1.8). («вернете увагу, €кщо користувач вже запускав середовище Visual Studio ≥ перем≥стив ц≥ в≥кна, то вони можуть вигл€дати ≥накше.) «астосуванн€ редактора д≥алогових в≥кон ≥ панел≥ ≥нструмент≥в обговоримо дек≥лька п≥зн≥ше, а поки ознайомимос€ з р≥зноман≥тними у€вленн€ми (views), €кими можна скористатис€ дл€ прогл€данн€ нового проекту.

 

ћал. 1.8. «азвичай, при створенн≥ д≥алогового застосуванн€, середовище Visual Studio в≥дкриваЇ панел≥ Resource View, Dialog Editor u Toolbox, щоб користувач в≥дразу м≥г приступити до редагуванн€ стандартного д≥алогового в≥кна

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 502 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

820 - | 607 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.