Лекции.Орг


Поиск:
Особливості проектування виробничої системи інформаційно-обчислювальної фірми
Проектування операційної системи фірми передбачає прийняття низки стратегічних рішень, пов’язаних з:

· вибором варіанта побудови процесу виробництва: раціональна спеціалізація (розділення) праці, кооперація праці, варіант побудови виробничого процесу — функціональний (поопераційний або потоковий), предметний (полінійний), змішаний (предметно-функціональний), проектна система;

· рішеннями за виробничої потужності: масштаб підприємства та його виробнича структура, вибір і розрахунок кількості обладнання, площі, чисельності персоналу і т. п;

· вертикальною інтеграцією: купувати інформаційні ресурси або самим формувати початкові дані чи використовувати «давальницьку сировину»;

· організацією робочої сили: спеціалізація праці;

· технологією: лідерство або використання перевірених інфор­маційних технологій;

· вибором форми господарських взаємовідносин: виробництво за конкретними замовленнями або на ринок;

· місцем розташування фірми.

Тобто необхідно прийняти стратегічні рішення про те, що виробляти, як виробляти, коли виробляти, де виробляти.

Усі ці рішення дуже важливі, але основним є рішення про те, що виробляти, яке базується на вивченні інформаційних потреб.

Отже, під проектуванням операційної системи звичайно розуміють:

1) проектування виробів;

2) проектування процесів;

3) визначення виробничих потужностей та місця їх розташування;

4) проектування підприємства;

5) розроблення виробничих операцій.

Принципи проектування операційної системи фірми однаково прийнятні як для виробничого сектору економіки, так і для інфор­маційної сфери. Але є низка специфічних принципів і характеристик, які необхідно враховувати, оскільки інформаційна сфера є специфічною з точки зору організації та управління операціями. Це:

· тісніший контакт (взаємодія) зі споживачами (особливо у разі оброблення інформації);

· більш високий ступінь індивідуалізації (адресність) ІПП;

· висока наукомісткість ІПП;

· усі інші особливості ІПП (див. розділ 6).

Одна з найбільших відмінностей полягає в технології проектування виробів (ІПП, включаючи програмні засоби) і процесі, використовуваному для створення їх (передусім — технології збирання, оброблення, передавання інформації).

В останні роки чітко визначилися три основних принципи організації ефективного виробництва:

По-перше, виробництво за принципом «вчасно». Передусім це стосується постачання матеріалів і комплектування саме у той час, коли вони потрібні для виробництва кінцевого виробу.

По-друге, комплексний контроль якості ( концепція «робити правильно з першого разу»). Відповідно до цієї концепції якість забезпечується шляхом включення відповідальності за якість до кожної посадової інструкції або опису виконуваної працівником роботи (до технологічної інструкції). Новий працівник вивчає принципи управління якістю водночас із навчанням роботі на новому устаткуванні.

Третійпринцип полягає в комплексному профілактичному обслуговуванні, тобто на виробничий персонал покладається обо­в’язок ретельно проводити профілактику та обслуговування устаткування, щоб виключити його зломи або відмови.

Розглянуті принципи цілком прийнятні і для інформаційної сфери з урахуванням специфіки елементів інформаційного виробництва.

Крім того, у проектуванні операційної системи інформаційно-обчислювальної фірми необхідно враховувати таке:

· потреби і бажання споживачів є основною для прийняття рішень;

· календарне планування робіт в основному залежить від спо­живачів;

· виробничі потужності звичайно розраховуються за «піковим» попитом, а не за його середнім рівнем;

· створення запасів інформаційної продукції в періоди низького попиту для використання їх при «піках» не є можливим;

· місце розташування фірми визначається в основному місцем розташування трудових ресурсів і споживачів ІПП, а не постачальників матеріалів;

· ефективність роботи персоналу (особливо інтелектуального) важко піддається вимірюванню, оскільки — це творча праця;

· великі підприємства в інформаційній сфері є нетиповими.

Проектування виробів

Проектування інформаційних продуктів і послуг (виробів) має бути націлене на задоволення інформаційних потреб користувачів.

Для аналізу конкретних вимог споживача до даного ІПП розробник повинен розглянути відносну значущість для нього таких критеріїв проектування виробів:

· вартість;

· економічність експлуатації;

· якість;

· термін використання;

· надійність в експлуатації;

· вимоги до обслуговування, його простота;

· об’ємні характеристики (розмір) (для ІПП вони можуть бути виражені кількістю інформації, часом, необхідним для вирішення задачі, тощо);

· безпека експлуатації.

Традиційно у сфері матеріального виробництва додаються ще й такі характеристики: елементи розкоші, потужність, міцність, універсальність використання тощо.

Для інформаційних продуктів і послуг необхідно враховувати й специфічні вимоги до:

· засобів захисту;

· режиму оброблення інформації (наприклад, режим реального часу);

· носіїв (форми подання даних);

· достовірності;

· часу виконання задач та ін.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 331 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студент всегда отчаянный романтик! Хоть может сдать на двойку романтизм. © Эдуард А. Асадов
==> читать все изречения...

829 - | 629 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.