Лекции.Орг
 

Категории:


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...


Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...

ТЕМА 10. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

Вивчаючи главу IX КК України, необхідно звернути увагу на особливості злочинів, передбачених цією главою, які перебувають у тому, що ці суспільно небезпечні діяння мають єдиний родовий об'єкт. Залежно від характеру посягання родовим об'єктом цих злочинів можуть бути лише суспільна безпекая. При підготовці до семінарських занять на дану тему необхідно з'ясувати поняття суспільного порядку та суспільної безпеки.

ЗАНЯТТЯ 1.

1. Загальна характеристика злочинів проти суспільної безпеки.

2.Створення злочинної організації ( ст. 255 КК).

3.Бандитизм і його ознаки (ст. 257 КК).

4. Терористичний акт (ст. 25888 КК). Його відмінність від суміжних складів.

 

З А Д А Ч А 1.Ежов, Кирсанов, Моисеев організувались у групу, що скоїла понад десяти нападів на громадян і установи. При нападі вони погрожували потерпілим зброєю, яка, як з'ясувалось при розслідуванні, являла собою іграшкові пістолети. При черговому нападі злочинці заволоділи пістолетом інкасатора. У кваартирі Ежова були виявлені записи,що свідчили про наміри злочинців незабаром вчинити передбачувані нові правопорушення. Квалiфiкуйте дії Ежова, Кирсанова, Моисеева..

 

 

ЗАНЯТТЯ 2.

1. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (ст. 260 КК).

2. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, а також речовинами, що є джерелом підвищеної небезпеки (ст. 263 КК).

3. Інші злочини проти суспільної безпеки.

З А Д А Ч А 1.Рубашкін та Ігнатюк шляхом злому дверей проникли у тір, у сторожа Комарова відібрали мисливську рушницю і 2 набої. Поставивши Комарова в кут, Рубашкін та Ігнатюк поперемінно направляли на нього заряджену рушницю та вимагали видачу нарізної вогнепальної зброї, або показати місце її знаходження. В пошуках нарізної зброї і набоїв, вони оглянули приміщення, не знашли нічого, втікли, захопивши з собою мисливську рушницю і набої, відібрані у сторожа. Квалiфiкуйте дії Рубашкіна та Ігнатюка..

З А Д А Ч А 2.Корольов, маючи членство в союзі мисливців, виготувив і носив мисливський ніж, віднесений криміналістичною експретизою до холодної зброї. В його мисливський квиток були вписані рушниця і мисливський ніж які належать йому. Чи підлягає кримінальній відповідальності Корольов?

ЛIТЕРАТУРА

1. Конституцiя України від 28 червня 1996 року.

2. Уголовный кодекс Украины. Научно-практический комментарий. Под ред.

Стрельцова Е.Л, 3-е издание., Харьков, «Одиссей», 2005 г.

3. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части. Харьков, «Одиссей»,

2002 г.

4. Антонян Ю.М. Терроризм. Криминологическое и угловно-правовое

исследование. М., 1998.

5. Емельянов В.П. Терроризм как деяние и состав преступления. Харьков., 1999.

6. Кабанов П.А. Политический терроризм: причины и некоторые меры предупреждения //Следователь. 1999. №3.

7. Качмазов О. Уголовная ответственность за терроризм //Законность. 1998. №8.

8. Комиссаров В.С., Емельянов В.П. Террор, терроризм, «государственный терроризм»: понятие и соотношение //Вестник Московского университета. 1999. №5.

9. Терроризм: психологические корни и правовые оценки // Государство и право. 1995. №4.

10. Чуфаровский Ю.В. Терроризм – глобальная проблема современности (методологический анализ) //Следователь. 1998. № 5.

11. Салимов К.Н. Современные проблемы терроризма. М., 1999.

 

ТЕМА 11. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА

 

Використання на виробництвах високих температур, енергій, тисків, швидкостей зумовлює високу небезпеку для осіб, що займаються такою роботою. Всі ці види робіт строго регламентовані законодавчими й іншими нормативно-правовими актами, а за порушення відповідних правил встановлені різні види відповідальності, у тому числі і кримiнальна.

 

ЗАНЯТТЯ 1.

1. Загальна характеристика злочинів проти безпеки виробництва.

2. Порушення вимог законодавства про охорону праці: об'єктивні і суб'єктивні ознаки складу (ст. 271 КК).

3. Порушення спеціальних правил на виробництвах із підвищеною небезпекою (ст. ст. 272-273 КК).

З А Д А Ч А 1.Березняк, працюючи головним інженером будівельної ділянки, а Татурін майстром, здійснювали контроль за ходом і якістью проведення будівництва і виробництва электромонтажних робіт у будівлі універмага, що будується. Електромонтажні роботи вони здійснювали з грубими відхиленнями від затвердженого проекту. Так, марка проводу не відповідала проектній, освітня мережа була змонтована з великим електронавантаженням, що сприяло бездії захисту під час перевантаження лінії, яка ще була без відповідної ізоляції . В результаті цих порушень в магазині виникла пожежа, якою була завдана шкода на 8 тис. гр. Розв`яжить питання про відповідальность Березняка і Татуріна.

ЛIТЕРАТУРА

1. Конституцiя України від 28 червня 1996 року.

2. Уголовный кодекс Украины. Научно-практический комментарий. Под ред.

Стрельцова Е.Л, 3-е издание., Харьков, «Одиссей», 2005 г.

3. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части. Харьков, «Одиссей»,

2002 г.

 

Дата добавления: 2016-11-12; просмотров: 80 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. I. Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян
 2. III. КАК БОРОТЬСЯ ПРОТИВ ПОРОЧНЫХ ЖЕЛАНИЙ?
 3. IV етап (травень 1989 — лютий 1990 р.) — розмежу­вання, консолідація та протистояння політичних сил. 1 страница
 4. IV етап (травень 1989 — лютий 1990 р.) — розмежу­вання, консолідація та протистояння політичних сил. 10 страница
 5. IV етап (травень 1989 — лютий 1990 р.) — розмежу­вання, консолідація та протистояння політичних сил. 2 страница
 6. IV етап (травень 1989 — лютий 1990 р.) — розмежу­вання, консолідація та протистояння політичних сил. 3 страница
 7. IV етап (травень 1989 — лютий 1990 р.) — розмежу­вання, консолідація та протистояння політичних сил. 4 страница
 8. IV етап (травень 1989 — лютий 1990 р.) — розмежу­вання, консолідація та протистояння політичних сил. 5 страница
 9. IV етап (травень 1989 — лютий 1990 р.) — розмежу­вання, консолідація та протистояння політичних сил. 6 страница
 10. IV етап (травень 1989 — лютий 1990 р.) — розмежу­вання, консолідація та протистояння політичних сил. 7 страница
 11. IV етап (травень 1989 — лютий 1990 р.) — розмежу­вання, консолідація та протистояння політичних сил. 8 страница
 12. IV етап (травень 1989 — лютий 1990 р.) — розмежу­вання, консолідація та протистояння політичних сил. 9 страница


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.