Орієнтовна сітка розподілу навчальних годин 4 страница
Лекции.Орг

Поиск:


Орієнтовна сітка розподілу навчальних годин 4 страница
Орієнтовані навчальні досягнення учнів на кінець року:

виявляти інтерес до занять фізичною культурою (за допомогою чи за вказівкою вчителя);

мати уявлення про окремі фізичні вправи, розучені на уроці (за допомогою чи за підказкою вчителя);

мати уявлення про основні просторові та часові характеристики переміщення; тілобудову (основні частини тіла людини) (за допомогою чи за підказкою вчителя);

мати уявлення про ранкову гімнастику, її значення для здоров’я людини (за вказівкою вчителя);

мати уявлення про основні емоції та почуття; дружбу та взаємодопомогу (за допомогою чи за вказівкою вчителя);

дотримуватись вимог до спортивної форми та взуття (за допомогою чи під контролем учителя);

орієнтуватись в мікропросторі та часі (при підказці чи за вказівкою вчителя);

сприймати звернене мовлення вчителя, зосереджуючи увагу на органах артикуляції та жестах учителя (за допомогою чи за вказівкою вчителя);

сприймати текст (слова, фрази) на табличках (за допомогою чи при підказці вчителя);

читати таблички (за допомогою вчителя);

розуміти зміст сприйнятого знайомого мовленнєвого матеріалу (за підказкою вчителя);

використовувати основну спортивну термінологію (за допомогою чи за підказкою вчителя);

відповідати на короткі запитання в межах знайомого мовленнєвого матеріалу (за допомогою чи за підказкою вчителя);

називати основні частини тіла, задіяні при виконанні вправи; основні просторові, часові та динамічні характеристики виконаної рухової дії (за допомогою чи за підказкою вчителя);

спілкуватись (запитувати, відповідати, просити тощо) з іншими учнями та вчителем в процесі уроку (відповідно до індивідуальних психофізичних можливостей);

розрізняти використані предмети за розміром, формою, кольором (за допомогою чи за підказкою вчителя);

узгоджувати фази дихання з виконанням вправи (за допомогою чи наслідуючи вчителя);

виконувати елементи фізичних вправ і окремі фізичні вправи (за допомогою чи за показом учителя);

дотримуватись послідовності виконання вправ (за допомогою чи під контролем учителя);

використовувати здобуті рухові навички (ходьбу, стрибки, повзання тощо) для заданої імітації (за допомогою чи під контролем учителя);

використовувати приклад, підказку тощо як допомогу при виконанні завдання вчителя (за допомогою чи під контролем учителя);

прикладати зусилля для покращення результату своїх дій (за допомогою вчителя).

 

*Орієнтовані показники сформованості життєвої компетентності:

здійснювати підготовку до уроку фізичної культури (за допомогою учителя);

дотримуватись основних правил поведінки, гігієни та безпеки на уроці фізичної культури (за допомогою вчителя);

– мати елементарне уявлення про руховий режим дня учня, значення ранкової гігієнічної гімнастики (за допомогою вчителя);

– мати елементарне уявлення про окремі гімнастичні та спортивно-прикладні вправи; старт і фініш (за допомогою вчителя);

– мати елементарне уявлення про основні частини тіла, задіяні при виконанні вправи (за допомогою вчителя);

– мати елементарне уявлення про основні часові та просторові характеристики виконаної рухової дії (за допомогою вчителя);

– мати елементарне уявлення про тілобудову людини(за допомогою вчителя);

– сприймати звернене мовлення вчителя (за допомогою вчителя);

– виконувати команди та розпорядження вчителя (за допомогою вчителя);

використовувати засвоєний словник в межах зрозумілого мовленнєвого матеріалу, застосовуючи в процесі уроку доступну форму (усне, жестове) мовлення (за допомогою вчителя);

– виконувати вправи, задані вчителем (за допомогою чи наслідуючи вчителя);

– узгоджувати дихання з виконанням фізичної вправи (за допомогою чи наслідуючи вчителя);

вміти використовувати здобуті рухові навички (ходьбу, стрибки, повзання тощо) в рухливій грі (за допомогою учителя);

– вміти узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за допомогою вчителя).


Клас

(70 год.; 2 год. на тиждень)

№ п/п К-сть год. Зміст навчального матеріалу Вимоги до знань і умінь учнів Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати
ГІМНАСТИКА Теоретичні відомості. Руховий режим дня учня 3-го класу. Застосування засобів фізичного виховання (фізичних вправ, гігієнічних та природних чинників) з метою зміцнення здоров’я учнів, підвищення їх працездатності, формування правильної постави. *Значення фізичних вправ для здоров’я дитини. *Руховий режим дня учня. *Ранкова гігієнічна гімнастика та її значення у режимі дня учня.   Дихальні вправи Діафрагмальне дихання у спокої (див. дод. №5). Динамічні дихальні вправи. *Динамічні дихальні вправи.     Вправи на розтягування Рухи руками за великою амплітудою з предметами (гімнастичними булавами, прапорцями тощо) та без них. Максимальні нахили тулуба до правої та лівої стопи (з рухами рук у тому ж напрямку). *Махи руками з предметами (різнокольоровими іграшками, м’ячами, гімнастичними стрічками тощо) та без них.   Елементарні акробатичні вправи Вис стоячи. Вис присівши. Вис на гімнастичній стінці. Стійка на лопатках перекатом назад з упора присівши. Перекат убік з упору присівши на колінах в групуванні та прогнувшись. Перекат назад з упору присівши. Перекат уперед з упору присівши. Напівшпагат з різними положеннями рук. Шпагат правою та лівою ногою. *Упор стоячи на колінах. *Вправи для розвитку гнучкості (наприклад, «Лук», «Чоло-коліно»).   Вправи на розслаблення Вібрації та струси руками, ногами у в.п. стоячи, сидячи та лежачи. Посилене стискання пальців рук (і ніг) з наступним їх розслабленням і струсами. *Легкий струс однієї ноги при опорі на другу (почергово). Вправи для розвитку координаційних здібностей Вис стоячи. Вис присівши. Стійка на лопатках перекатом назад з упора присівши. Перекат убік з упору присівши на колінах в групуванні та прогнувшись. Перекат назад з упору присівши. Перекат уперед з упору присівши. Напівшпагат з різними положеннями рук. Шпагат правою та лівою ногою. Рухи руками за великою амплітудою з предметами (гімнастичними булавами, прапорцями тощо) та без них. Максимальні нахили тулуба до правої та лівої стопи (з рухами рук у тому ж напрямку). Присідання та вставання з мішечком з піском (300 г) чи з іншим предметом на голові. *Упор стоячи на колінах. *Легкий струс однієї ноги при опорі на другу (почергово). *Ходьба обмеженою площиною (по «коридору» на підлозі). *Вправи для розвитку гнучкості (наприклад, «Лук», «Чоло-коліно»).     Стройові вправи Ходьба по діагоналі, за орієнтирами, протиходом. Розмикання та змикання приставним кроком. Повороти на місці праворуч, ліворуч (стрибком та переходом). Повороти за орієнтирами. Повороти на місці кругом (переходом). Виконання команд: «На середину \ праворуч \ ліворуч – рівняйсь!», «Праворуч!», «Ліворуч!», «Кругом!», «Праве \ ліве плече вперед!» *Рівняння в шерензі та колоні. *Виконання команд: «Шикуйсь!», «Розійдись!»     Ритмопластичні вправи Приставний крок та крок галопу з різними положеннями рук. Перемінний крок. Танцювальний крок на кінчиках пальців. Рухи руками за великою амплітудою з предметами (різнокольоровими гімнастичними стрічками, гімнастичними булавами, прапорцями, м’ячами тощо) та без них під музично-ритмічний супровід (з використанням п’єс з яскраво вираженим ритмічним малюнком і темпом). *Махи руками з предметами (різнокольоровими іграшками, м’ячами, гімнастичними стрічками тощо) та без них під музично-ритмічний супровід з яскраво вираженим ритмічним малюнком.     Вправи з використанням гімнастичних предметів і приладів Присідання та вставання з мішечком з піском (300 г) чи з іншим предметом на голові. Ходьба гімнастичною лавою з мішечком з піском (предметом) на голові. Зміна положення та виконання елементів гімнастичних та спортивно-прикладних вправ з предметами (різнокольоровими гімнастичними стрічками, іграшками, м’ячами тощо). Кидання вгору та ловля малого м’яча однією рукою. Котіння та кидання м’яча між ногами (потягнувшись попередньо вгору). Ходьба гімнастичною лавою з предметом (предметами) в руках. Елементи баскетболу (ловля м’яча однією рукою). Елементи волейболу (нижня пряма подача). Елементи футболу (удар по нерухомому м’ячу середньою частиною склепіння стопи, удар внутрішньою стороною стопи по м'ячу, що котиться; ведення м’яча середньою частиною склепіння стопи, зупинка м’яча підошвою, зупинка м’яча внутрішньою стороною стопи). *Стати в обруч на коліна, підняти обруч вгору. *Котіння та кидання м’яча між ногами.     Кистьова та пальчикова гімнастика Відведення та приведення пальців на двох руках одночасно (з зоровим контролем та без нього). Мудра «Зуб дракона» (див. дод. №6). *Відведення та приведення пальців однієї руки (правої, лівої).     Імітаційні вправи Імітація рухів курки (курчати / півня), чаплі, лиса. Імітація рухів вітряка; гри на піаніно; повітряної кульки. *Імітація рухів пса. Учень: дотримується правил підготовки до занять, правил поведінки та гігієни на уроках фізичної культури (за вказівкою вчителя); виявляє інтерес та звичку до занять фізичною культурою (за вказівкою вчителя); має елементарне уявлення про застосування засобів фізичного виховання (фізичних вправ, гігієнічних та природних чинників) з метою зміцнення здоров’я учнів, підвищення їх працездатності, формування правильної постави (за допомогою чи при підказці вчителя); має уявлення про руховий режим дня учня 3-го класу (за допомогою чи при підказці вчителя); сприймає звернене мовлення вчителя (при підказці вчителя); *сприймає звернене мовлення вчителя (за допомогою вчителя); *здійснює підготовку до уроку фізичного виховання (за допомогою чи при підказці вчителя); *має елементарне уявлення про руховий режим дня учня; значення фізичних вправ для здоров’я дитини; ранкову гігієнічну гімнастику та її значення у режимі дня учня (за допомогою вчителя); розрізняє основні часові та просторові характеристики рухових дій (при підказці вчителя); здійснює діафрагмальне дихання у спокої (за допомогою чи наслідуючи вчителя); виконує динамічні дихальні вправи (наслідуючи вчителя); *розрізняє основні часові та просторові характеристики рухових дій (за допомогою вчителя); *виконує динамічні дихальні вправи (за допомогою вчителя).   Називає основні частини тіла, задіяні при виконанні фізичної вправи (за допомогою чи при підказці вчителя); називає основні просторові характеристики рухової дії (за допомогою чи за підказкою вчителя); виконує максимальні нахили тулуба до правої та лівої стопи (з рухами рук у тому ж напрямку) (наслідуючи чи за показом учителя); виконує рухи руками за великою амплітудою з предметами (за показом чи наслідуючи вчителя); вміє узгоджувати дихання з виконанням вправ (наслідуючи чи за показом учителя); *використовує засвоєний словник в межах зрозумілого мовленнєвого матеріалу, застосовуючи доступну форму (усне, жестове) мовлення (за допомогою вчителя); *виконує махи руками з предметами та без них (за допомогою чи наслідуючи учителя).   Називає задіяні при виконанні вправ основні частини тіла (за допомогою чи при підказці вчителя); виконує перекат убік з упору присівши на колінах в групуванні та прогнувшись, перекат назад з упору присівши, перекат уперед з упору присівши (за допомогою чи наслідуючи вчителя); виконує вис стоячи, вис присівши, вис на гімнастичній стінці (за допомогою чи за показом учителя); виконує стійку на лопатках перекатом назад з упора присівши; напівшпагат з різними положеннями рук; шпагат правою та лівою ногою (за допомогою вчителя); дотримується послідовності виконання фізичних вправ (за допомогою чи за показом учителя). *розрізняє основні частини тіла, задіяні при виконанні фізичної вправи (за допомогою вчителя); *розрізняє основні просторові характеристики переміщення (за допомогою вчителя); *дотримується послідовності виконання фізичних вправ (за допомогою чи за показом учителя). *виконує упор стоячи на колінах; вправи для розвитку гнучкості (за допомогою чи за показом учителя).   Має уявлення про окремі гімнастичні вправи (за допомогою чи при підказці вчителя); виконує вібрації та струси руками, ногами у в.п. стоячи, сидячи та лежачи (за допомогою чи за показом вчителя); виконує посилене стискання пальців рук (і ніг) з наступним їх розслабленням і струсами (за допомогою чи наслідуючи вчителя); спілкується (питає, відповідає тощо) та співпрацює (показує, підтримує тощо) в парі з іншим учнем (за допомогою вчителя); *виконує легкий струс однієї ноги при опорі на другу (почергово) (за допомогою вчителя).   Використовує звернене мовлення (за допомогою чи за зразком учителя); здійснює вис стоячи, вис присівши; максимальні нахили тулуба до правої та лівої стопи (з рухами рук у тому ж напрямку) (за показом учителя); виконує перекат убік з упору присівши на колінах в групуванні та прогнувшись; перекат назад з упору присівши; перекат уперед з упору присівши (за допомогою чи наслідуючи учителя); виконує напівшпагат з різними положеннями рук, шпагат правою та лівою ногою (за допомогою вчителя); виконує стійку на лопатках перекатом назад з упора присівши (наслідуючи чи за показом учителя); виконує присідання та вставання з мішечком з піском (300 г) чи з іншим предметом на голові (наслідуючи чи за показом учителя); вміє узгоджувати дихання з виконанням вправ (наслідуючи чи за показом учителя); *виконує упор стоячи на колінах; легкий струс однієї ноги при опорі на другу (почергово) (за допомогою чи наслідуючи вчителя); *виконує ходьбу обмеженою площиною (по «коридору» на підлозі); вправи для розвитку гнучкості (наприклад, «Лук», «Чоло-коліно») (за допомогою учителя).   Відповідає на короткі запитання за темою уроку (за допомогою чи при підказці вчителя); знає своє місце в строю (за вказівкою вчителя); виконує команди вчителя «На середину \ праворуч \ ліворуч – рівняйсь!», «Праворуч!», «Ліворуч!», «Кругом!», «Праве \ ліве плече вперед!» (за допомогою чи при підказці вчителя); використовує спортивну термінологію (за допомогою вчителя); виконує ходьбу по діагоналі, за орієнтирами, протиходом, розмикання та змикання приставним кроком (за допомогою чи наслідуючи вчителя); виконує повороти на місці праворуч, ліворуч (стрибком та переходом), повороти за орієнтирами (за допомогою чи наслідуючи вчителя); дотримується послідовності виконання вправ (за допомогою чи за показом учителя). вміє узгоджувати дихання з фазами рухових дій (наслідуючи чи за показом учителя); *здійснює рівняння в шерензі та колоні (за допомогою вчителя); *знає своє місце в строю (за допомогою чи за вказівкою вчителя); *вміє узгоджувати дихання з фазами рухових дій (за допомогою вчителя); *виконує команди вчителя «Шикуйсь!», «Розійдись!» (за допомогою чи наслідуючи вчителя).   Сприймає використане наочне приладдя (кіно -, відеозапис, світлосигналізацію, фотографії, плакати, таблички, тощо) (за допомогою чи при підказці вчителя); розрізняє основні динамічні та просторові ознаки рухових дій; основні якісні ознаки використаних на уроці предметів (за допомогою чи при підказці вчителя); називає задіяні при виконанні вправ основні частини тіла та предмети (за допомогою чи при підказці вчителя); виконує приставний крок та крок галопу з різними положеннями рук, перемінний крок, танцювальний крок на кінчиках пальців (за допомогою чи за показом учителя); виконує рухи руками за великою амплітудою з предметами (різнокольоровими гімнастичними стрічками, гімнастичними булавами, прапорцями, м’ячами тощо) та без них під музично-ритмічний супровід (з використанням п’єс з яскраво вираженим ритмічним малюнком і темпом) (наслідуючи чи за показом учителя); співпрацює в парі, в групі (за допомогою чи при підказці вчителя); емоційно реагує на виконання ритмопластичних вправ; вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за допомогою чи при підказці вчителя). *сприймає використане наочне приладдя (кіно -, відеозапис, світлосигналізацію, фотографії, плакати, таблички тощо) (за допомогою вчителя); *розрізняє основні динамічні та просторові ознаки рухових дій; основні якісні ознаки використаних на уроці предметів (за допомогою вчителя); *виконує ходьбу з зупинками в кінці музично-ритмічної фрази (за допомогою чи наслідуючи вчителя); *виконує махи руками з предметами (різнокольоровими іграшками, м’ячами, гімнастичними стрічками тощо) та без них під музично-ритмічний супровід з яскраво вираженим ритмічним малюнком (за допомогою чи наслідуючи вчителя).   Сприймає та повторює за вчителем слова-ознаки конкретного предмета чи дії (за вказівкою вчителя); має уявлення про тілобудову людини (при підказці вчителя); вміє проводити елементарний аналіз своїх дій та дій інших учнів (за допомогою чи при підказці вчителя); використовує спортивну термінологію (за допомогою вчителя); виконує присідання та вставання з мішечком з піском (300 г) чи з іншим предметом на голові (за допомогою чи наслідуючи вчителя); здійснює зміну положення та виконання елементів гімнастичних та спортивно-прикладних вправ з предметами (різнокольоровими гімнастичними стрічками, іграшками, м’ячами тощо) (за допомогою чи за показом учителя); виконує ходьбу гімнастичною лавою з мішечком з піском (предметом) на голові; кидання вгору та ловля малого м’яча однією рукою; котіння та кидання м’яча між ногами (потягнувшись попередньо вгору); ходьбу гімнастичною лавою з предметом (предметами) в руках (за показом чи наслідуючи вчителя); виконує елементи баскетболу, волейболу, футболу (за допомогою чи наслідуючи вчителя); *вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за допомогою вчителя). *виконує котіння та кидання м’яча між ногами; вставання в обруч на коліна, підняття обруча вгору (за допомогою чи наслідуючи вчителя).   Сприймає звернене мовлення вчителя (за вказівкою вчителя); називає пальці кисті (за допомогою чи при підказці вчителя); вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за показом чи при підказці вчителя); виконує відведення та приведення пальців на двох руках одночасно (з зоровим контролем та без нього) (за допомогою чи наслідуючи вчителя); виконує мудру «Зуб дракона» (за допомогою вчителя); *виконує відведення та приведення пальців однієї руки (правої, лівої) (за допомогою чи наслідуючи учителя); *вміє узгоджувати дихання з виконанням вправи (за допомогою вчителя).   Розрізняє пози тварин та зображення, продемонстровані за допомогою наочних посібників (кіно-, відеозапис, фотографії, плакати, таблички тощо) (за допомогою чи за підказкою вчителя); має уявлення про позитивні та негативні емоції (при підказці вчителя); називає зображення знайомих тварин і предметів, продемонстровані за допомогою наочних посібників; основні їх якісні характеристики; просторові характеристики переміщення (за допомогою чи при підказці вчителя); використовує здобуті рухові навички (ходьба, стрибки, повзання тощо) для імітації окремих тварин, предметів, особливостей діяльності людини: імітацію рухів курки (курчати / півня), чаплі, лиса; рухів вітряка; гри на піаніно; повітряної кульки (за допомогою чи за показом учителя); виявляє адекватну емоційну реакцію при проведенні імітаційних вправ; *сприймає використане наочне приладдя (кіно-, відеозапис, світлосигналізацію, фотографії, плакати, таблички тощо) (за допомогою вчителя); *має елементарне уявлення про позитивні та негативні емоції; *здійснює імітацію рухів пса (за допомогою учителя).     Розвиток позитивної мотивації та звички до занять фізичною культурою.   Розвиток слухо-зоро-вібраційного сприймання. Розвиток організаційного компоненту мислення (усвідомлення завдання, організація виконання завдання тощо). Корекція психоемоційної напруги. Закріплення навички правильного дихання.     Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток просторово-часових уявлень. Профілактика порушень та корекція функцій опорно-рухового апарату. Розвиток рухових якостей (гнучкості). Розвиток координації рухів. Формування та розвиток формул рухів. Закріплення навички узгодження фаз дихання з руховими актами. Збагачення та конкретизація словникового запасу. Виховання навичок адекватної поведінки, дисциплінованості.     Розвиток довготривалої пам’яті. Розвиток аналітико-синтетичного типу сприймання. Розвиток узгодженості, чіткості виконання рухових дій. Розвиток координації рухів. Закріплення навички правильної постави. Розвиток рухових якостей (гнучкості, спритності, сили). Розвиток рухової пам’яті. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Виховання наполегливості.   Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток точності та збільшення обсягу кінетичної та кінестетичної пам’яті. Розвиток просторової уяви. Корекція фізичного та психоемоційного стану. Розвиток координації рухів. Розвиток узгодженості, чіткості виконання рухових дій. Розвиток рухових якостей (гнучкості). Виховання комунікаційних навичок, вміння співпрацювати в парі.   Розвиток слухо-зоро-вібраційного сприймання. Розвиток короткочасної та довготривалої пам’яті; збільшення обсягу оперативної пам’яті. Корекція адекватності емоційних реакцій. Розвиток координації рухів. Розвиток узгодженості рухових дій. Розвиток зорового, кінестетичного та вібраційно-тактильного контролю виконання рухової дії. Закріплення навички правильної постави. Профілактика та корекція плоскостопості. Розвиток рухових якостей (спритності). Закріплення навички узгодження фаз дихання з руховими актами. Розвиток фіксуючого мовлення. Виховання організованості.     Розвиток аналітико-синтетичного типу сприймання. Розвиток здатності до цілеспрямованої діяльності. Розвиток волі. Розвиток практично-дієвого мислення. Розвиток кінетичних та кінестетичних відчуттів різної модальності та вміння їх диференціювати. Розвиток уяви. Корекція зовнішнього прояву емоцій. Розвиток координації рухів. Розвиток узгодженості, чіткості виконання рухових дій. Розвиток зорового, кінестетичного та вібраційно-тактильного контролю виконання рухової дії. Розвиток рухових якостей (спритності). Розвиток дрібної моторики ніг. Розвиток усвідомленого розуміння змісту зверненого мовлення.   Розвиток довільного сприймання. Розвиток узагальненості уявлень. Корекція зовнішнього прояву емоцій. Розвиток координації рухів. Розвиток рухової пам’яті. Розвиток узгодженості та чіткості рухових дій. Розвиток здатності до одночасних рухів. Розвиток рухових якостей (витривалості, спритності, швидкості). Закріплення навички узгодження фаз дихання з руховими актами. Формування та розвиток формул рухів. Розвиток регулюючої функції мовлення. Виховання дисциплінованості, організованості, вміння співпрацювати в колективі.   Розвиток пізнавальних інтересів. Розвиток уяви. Розвиток слухо-зоро-вібраційного сприймання. Розвиток уявлень про оточуюче середовище, власне тіло. Розвиток репродуктивного та продуктивного мислення. Розвиток здатності до здійснення аналізу виконання своїх рухів і рухів інших учнів. Естетичний розвиток. Розвиток емоційної сфери. Корекція зовнішнього прояву емоцій. Розвиток відчуття темпу та ритму. Розвиток координації рухів. Розвиток узгодженості рухових дій та здатності до одночасних рухів. Розвиток рухових якостей (витривалості, спритності). Закріплення навички правильної постави. Закріплення навички узгодження фаз дихання з руховими актами. Збагачення активного та пасивного словникового запасу. Розвиток комунікативних навичок. Виховання гуманності, добро зичливості, поваги до інших дітей.   Розвиток операційно-організційного компонента мислення. Розвиток цілеспрямованості та підвищеної стійкості уваги. Підвищення фізичної та розумової працездатності. Розвиток обсягу та точності довільної пам’яті. Розвиток просторово-часових уявлень. Розвиток здатності до одночасних рухів і до взаємодії обома руками. Розвиток координації рухів. Розвиток рухових якостей (гнучкості, спритності). Розвиток дрібної моторики рук. Розвиток навички узгодження фаз дихання з руховими актами. Корекція психоемоційного стану. Збагачення та конкретизація словникового запасу. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Виховання наполегливості, старанності, дисциплінованості.   Розвиток слухо-зоро-вібраційного сприймання. Розвиток пізнавальних інтересів. Естетичний розвиток. Розвиток цілеспрямованої уваги. Розвиток елементарних уявлень про оточуюче середовище, власне тіло. Розвиток мисленнєвих операцій (аналіз, синтез, класифікація, порівняння тощо). Розвиток адекватності зовнішнього прояву емоцій. Розвиток узгодженості рухових дій. Розвиток кінетичної та кінестетичної пам’яті. Розвиток рухових якостей (витривалості, гнучкості, спритності, сили). Закріплення навички правильної постави. Розвиток зорового та кінестетичного контролю власних дій. Розвиток вербальних і невербальних засобів спілкування. Виховання колективізму, доброзичливості.
        СПОРТИВНО-ПРИКЛАДНІ ВПРАВИ Легка атлетика Теоретичні відомості. Значення легкоатлетичних вправ для здоров’я людини. Відновлення після виконання фізичних вправ. *Старт і фініш. *Правильні рухи під час ходьби та бігу. Ходьба: по діагоналі, за орієнтирами, протиходом; приставним кроком (з різними положеннями рук), по гімнастичній лаві з предметом (предметами) в руках; по гімнастичній лаві з мішечком з піском (предметом) на голові; по рейці гімнастичної лави; підлогою за мітками. *Ходьба: в напівприсиді; з високим підніманням стегна; обмеженою площиною. Біг: на короткі дистанції з різних в.п.; на швидкість (10, 30 м); на місці з високим підніманням стегна; широким кроком через покладені предмети; зі зміною напряму за командою (сигналом) вчителя; в «коридорчику» (40-50 см); повільний на дистанцію 300 м. Елементи баскетболу, волейболу, футболу. *Біг: навздогін. Стрибки: у довжину з місця поштовхом обох ніг на дальність; у довжину з місця поштовхом обох ніг на точність; у довжину з розбігу через перешкоду (h=40 см); з навівприсіду; на двох ногах з поворотами праворуч \ ліворуч; у висоту з прямого розбігу; у глибину (h=70 см) із м’яким приземленням; через коротку скакалку на місці на одній нозі з переміщенням вперед. *Стрибки: багатоскоки; в довжину з місця. Метання: м’яча через мотузку, підвішену на h=2-3 м; кидання та ловля малого м’яча однією рукою; м’яча (d=15-20 см) однією рукою (чергуючи руки) на дальність; метання мішечків з піском (m=300 г) правою та лівою руками в горизонтальну ціль; метання малого м’яча в стінку (на дальність відскоку). Елементи баскетболу (ведення м’яча (сидячи на лаві, стоячи), ловля м’яча однією рукою). Елементи волейболу (нижня пряма подача). *Метання: підкидання та ловля великого м’яча (обома руками). Лазіння: по гімнастичній лаві з переходом на гімнастичну стінку; перелізання з опорою на груди через перешкоди (h до 80 см). *Лазіння: перелізання через перешкоду з опорною ногою (наприклад, гімнастичну лаву); довільне лазіння на гімнастичній стінці праворуч \ ліворуч (ноги на 1-3-ій рейці). Повзання: по гімнастичному мату (праворуч \ ліворуч); по гімнастичній лаві різнойменним способом \ однойменним способом; по гімнастичному мату з підповзанням під перешкодами (h=40 - 45 см.) *Повзання: по гімнастичному мату, оминаючи перешкоди Учень: має уявлення про значення легкоатлетичних вправ для здоров’я людини; про відновлення після виконання вправ (за допомогою чи за підказкою учителя); дотримується правил поведінки, гігієни та техніки безпеки під час занять легкою атлетикою (за допомогою чи за підказкою учителя); називає основні просторові характеристики рухових дій та задіяні в них основні частини тіла (за допомогою чи за підказкою учителя); виконує ходьбу: по діагоналі, за орієнтирами, протиходом; приставним кроком (з різними положеннями рук), по гімнастичній лаві з предметом (предметами) в руках; по гімнастичній лаві з мішечком з піском (предметом) на голові; по рейці гімнастичної лави; підлогою за мітками (наслідуючи чи за показом учителя); виконує біг: на короткі дистанції з різних в.п.; на швидкість (10, 30 м); на місці з високим підніманням стегна; широким кроком через покладені предмети; зі зміною напряму за командою (сигналом) вчителя; в «коридорчику» (40-50 см); повільний на дистанцію 300 м (наслідуючи чи за показом учителя); виконує елементи баскетболу, волейболу, футболу (наслідуючи чи за показом учителя); здійснює стрибки: у довжину з місця поштовхом обох ніг на дальність; у довжину з місця поштовхом обох ніг на точність; у довжину з розбігу через перешкоду (h=40 см); з навівприсіду; на двох ногах з поворотами праворуч \ ліворуч; у висоту з прямого розбігу; у глибину (h=70 см) із м’яким приземленням; через коротку скакалку на місці на одній нозі з переміщенням вперед (за допомогою чи за показом учителя); виконує метання: м’яча через мотузку, підвішену на h=2-3 м; кидання та ловля малого м’яча однією рукою; м’яча (d=15-20 см) однією рукою (чергуючи руки) на дальність; метання мішечків з піском (m=300 г) правою та лівою руками в горизонтальну ціль; метання малого м’яча в стінку (на дальність відскоку). Елементи баскетболу (ведення м’яча (сидячи на лаві, стоячи), ловля м’яча однією рукою); елементи волейболу (нижня пряма подача) (наслідуючи чи за показом учителя); виконує лазіння: перелізання через перешкоду з опорною ногою (наприклад, гімнастичну лаву); довільне лазіння на гімнастичній стінці праворуч \ ліворуч (ноги на 1-3-ій рейці); виконує повзання: по гімнастичному мату (праворуч \ ліворуч); по гімнастичній лаві різнойменним способом \ однойменним способом; по гімнастичному мату з підповзанням під перешкодами (h=40 - 45 см.) (за допомогою чи наслідуючи вчителя); вміє узгоджувати свої дії з діями іншого учня, групи (за допомогою чи за підказкою вчителя); вміє узгоджувати дихання з виконанням вправ (наслідуючи чи за показом учителя); *виконує ходьбу: в напівприсиді; з високим підніманням стегна; обмеженою площиною (за допомогою чи наслідуючи учителя); *виконує біг: навздогін (за допомогою чи за показом учителя); *виконує стрибки: багатоскоки; в довжину з місця (за допомогою вчителя); *виконує метання: підкидання та ловля великого м’яча (обома руками) (за допомогою чи наслідуючи учителя); *виконує лазіння: перелізання через перешкоду з опорною ногою (наприклад, гімнастичну лаву); довільне лазіння на гімнастичній стінці праворуч \ ліворуч (ноги на 1-3-ій рейці) (за допомогою чи наслідуючи вчителя); *здійснює повзання: по гімнастичному мату, оминаючи перешкоди (за допомогою чи наслідуючи вчителя); *вміє узгоджувати дихання з виконанням вправ (за допомогою чи наслідуючи вчителя).     Розвиток аналітико-синтетичного типу сприймання. Розвиток обсягу та точності оперативної та довготривалої пам’яті. Розвиток операційно-організційного компонента мислення. Розвиток цілеспрямованості та підвищеної стійкості уваги. Розвиток просторової уяви. Розвиток волі. Розвиток здатності до оцінки та регуляції просторово-часових і динамічних рухових параметрів. Корекція психоемоційного стану. Розвиток рухових якостей: витривалості, спритності, сили (ходьба); витривалості, гнучкості, спритності, сили, швидкості (біг); витривалості, спритності, швидкісно-силових (стрибки); швидкісно-силових (метання); витривалості, гнучкості, спритності, сили, швидкості (лазіння та повзання). Розвиток узгодженості та точності рухових дій. Розвиток координації рухів. Профілактика плоскостопості. Формування м’язового корсету. Закріплення навички правильної постави в спокої та при виконанні рухів. Формування та розвиток формул рухів. Розвиток зорового, кінестетичного та тактильно-вібрацйного контролю виконання рухової дії. Закріплення навички узгодження фаз дихання з руховими актами. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Виховання комунікативних навичок, культури поведінки, наполегливості.  
ЛИЖНА ПІДГОТОВКА Теоретичні відомості. Техніка безпеки; правила поведінки та гігієни на уроках з лижної підготовки. Спортивний одяг, взуття та інвентар; користування ним на уроках з лижної підготовки; догляд за лижами. Вибір лиж і палиць. Узгодження вдиху та видиху з фазами рухів. Особливості пересування на твердому, м’якому і слизькому ґрунті. Техніка ступаючого та ковзного кроку без палиць і з палицями. Техніка безпечного падіння. Значення взаємодопомоги. *Техніка безпеки; правила поведінки та гігієни на уроках з лижної підготовки. *Спортивний одяг, взуття та інвентар.   Шикування в коло (без лиж); виконання підготовчих загальнорозвивальних вправ; шикування в колону по одному з лижами в руках; основна стійка лижника; поворот переступанням на місці ліворуч \ праворуч навколо п’яток лиж; ступаючий та ковзний крок без палиць, після чого з палицями; пересування на лижах до 600 м. Виконання ігрових завдань. Виконання команд: «Ставай!», «Шикуйсь!», «Лижі взяти!», «Лижі покласти!», «Розійдись!», «На місці, стій!» *Виконання підготовчих загальнорозвивальних вправ. *Шикування в коло (без лиж). *Рухливі ігри зі снігом, санчатами тощо. *Виконання команд: «Ставай!»   Учень: має уявлення про техніку безпеки; правила поведінки та гігієни на уроках з лижної підготовки; спортивний одяг, взуття та інвентар; користування інвентарем на уроках з лижної підготовки; догляд за лижами; узгодження вдиху та видиху з фазами рухів; особливості пересування на твердому, м’якому і слизькому ґрунті; вибір лиж і палиць; техніку ступаючого та ковзного кроку без палиць і з палицями; техніку безпечного падіння; значення взаємодопомоги (за допомогою чи при підказці вчителя); вміє підготуватися до уроку фізичної культури, що проводиться надворі (за допомогою чи при підказці вчителя); дотримується правил безпеки, поведінки та гігієни на заняттях з лижної підготовки (за підказкою вчителя); відповідає на запитання за темою уроку (при підказці вчителя); виконує шикування в коло (без лиж); виконання підготовчих загальнорозвивальних вправ; шикування в колону по одному з лижами в руках; основна стійка лижника; поворот переступанням на місці ліворуч \ праворуч навколо п’яток лиж; ступаючий та ковзний крок без палиць, після чого з палицями; пересування на лижах до 600 м.; виконання ігрових завдань (за допомогою чи наслідуючи вчителя); виконує команди вчителя: «Ставай!», «Шикуйсь!», «Лижі взяти!», «Лижі покласти!», «Розійдись!», «На місці, стій!» (за допомогою чи за підказки вчителя); емоційно реагує на ігрові ситуації (під контролем учителя); вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів, групи (за допомогою чи за підказкою вчителя); вміє узгоджувати дихання з руховими актами (за показом чи за підказкою вчителя); *має елементарнеуявлення про техніку безпеки; правила поведінки та гігієни на уроках з лижної підготовки; спортивний одяг, взуття та інвентар (за допомогою вчителя); *дотримується правил безпеки на заняттях з лижної підготовки (за допомогою вчителя); *використовує засвоєний словник в межах зрозумілого мовленнєвого матеріалу, застосовуючи доступну форму (усне, жестове) мовлення (за допомогою вчителя); *виконує команди вчителя: «Ставай!» (за допомогою чи за підказки вчителя); *виконує підготовчі загальнорозвивальні вправи; шикування в коло (без лиж) (за допомогою вчителя); *вміє узгоджувати дихання з виконанням фізичних вправ (за допомогою вчителя); *виконує рухливі ігри зі снігом (за допомогою вчителя).     Розвиток слухо-зоро-вібраційного сприймання. Розвиток наочно-дійового та наочно-образного мислення. Розвиток здатності до оцінки та регуляції просторово-часових і динамічних рухових параметрів. Естетичний розвиток. Формування адекватної емоційної поведінки. Корекція психоемоційного стану. Закріплення навички правильної постави. Розвиток навички правильного дихання під час проведення лижної підготовки. Розвиток рухових якостей (витривалості, спритності, сили, швидкості). Розвиток координації рухових дій. Розвиток здатності до одночасних рухів і узгодження рухових дій. Розвиток кінетичної та кінестетичної пам’яті. Формування формул рухів. Розвиток здатності до виконання вправ за інструкцією вчителя. Виховання наполегливості, дисциплінованості, навичок взаємодії та колективізму.
ВПРАВИ ЗА ВИБОРОМ ШКОЛИ Плавання Теоретичні відомості. Властивості води. Загальні відомості про загартування та попередження переохолодження. Плавання – потужний засіб загартування. Значення плавання для здоров’я людини. *Правила поводження в басейні та на спортивних спорудах *Правильне дихання в воді.   1. Загальна фізична підготовка (на суші: в спортивному залі чи поряд з басейном): комплекс загальнорозвивальних вправ, в яких залучені до роботи основні м’язові групи (наприклад, див. дод. №4). 2. Спеціальна фізична підготовка (на суші: в спортивному залі чи поряд з басейном): імітація рухів плавця способом брас руками та ногами (наприклад, див. дод. №4). 3. Спеціальна технічна підготовка (в воді): – вправи для тренування правильного дихання під час плавання способом брас (наприклад, збирання предметів на дні басейну (як різновид змагальної діяльності); – вправи для тренування навички плавання способом брас (наприклад, ковзання на грудях з роботою рук і ніг; вправи на узгодження рухів рук і ніг з диханням під час плавання способом брас; плавання за допомогою дошки; відпочинок, лежачи на воді). Рухливі ігри в воді (наприклад «Рибка у сітці», «Шукачі скарбів», «Волейбол по колу»).   *1. Загальна фізична підготовка (на суші: в спортивному залі чи поряд з басейном). *2. Спеціальна фізична підготовка (на суші: в спортивному залі чи поряд з басейном): імітація рухів плавця способом брас руками та ногами (наприклад, див. дод. №4). *3. Спеціальна технічна підготовка (в воді): – вправи для тренування руху в водному середовищі (наприклад, ходьба, біг, стрибки коло бортика басейна та на мілині); – вправи для тренування правильного дихання під час плавання способом брас (наприклад, біля бортика: присідання з видихом у воду; «Вітерець»); – вправи для формування навички плавання на мілині (наприклад, плавання з допомогою дошки; ковзання на грудях). *Рухливі ігри в воді (наприклад, «Жабка», «Кит»). Учень: має елементарне уявлення про загартування, попередження переохолодження; властивості води; те, що плавання – потужний засіб загартування; значення плавання для здоров’я людини (за допомогою чи за підказкою вчителя); вміє підготуватись до уроку фізичної культури, що проводиться в басейні (за допомогою чи при підказці вчителя); дотримується правил безпеки, поведінки та гігієни при заняттях в басейні (за підказкою чи під контролем вчителя); називає основні просторово-часові характеристики рухових дій та задіяні при виконанні вправ основні частини тіла, предмети (за допомогою чи за підказкою вчителя); виконує вправи загальної фізичної підготовки (на суші: в спортивному залі чи поряд з басейном; спеціальної фізичної підготовки (на суші: в спортивному залі чи поряд з басейном); спеціальної технічної підготовки (в воді) (за допомогою чи наслідуючи вчителя); вміє узгоджувати дихання з гребками (наслідуючи чи за показом учителя); вміє грати в 3-4 ігри в воді (за допомогою чи з підказкою вчителя); виявляє адекватну емоційну реакцію на ігрові ситуації (під контролем учителя); *дотримується правил безпеки, поведінки та гігієни при заняттях у басейні (за допомогою чи під контролем вчителя); *має елементарне уявлення про правила поводження в басейні та на спортивних спорудах; правильне дихання в воді (за допомогою вчителя); *використовує засвоєний словник в межах зрозумілого мовленнєвого матеріалу, застосовуючи доступну форму (усне, жестове) мовлення (за допомогою вчителя); *виконує вправи загальної фізичної підготовки (на суші: в спортивному залі чи поряд з басейном; спеціальної фізичної підготовки (на суші: в спортивному залі чи поряд з басейном); спеціальної технічної підготовки (в воді) (за допомогою вчителя); *виконує підкидання вгору та ловля великого м’яча обома руками (за допомогою вчителя); *вміє плавати з надувним кругом (за допомогою чи під контролем учителя); *вміє грати в 2 гри в воді (за допомогою вчителя).     Розвиток слухо-зоро-вібраційного сприймання. Розвиток наочно-дійового та наочно-образного мислення. Розвиток здатності до оцінки та регуляції просторово-часових і динамічних рухових параметрів. Естетичний розвиток. Формування позитивного психоемоційного стану; зняття психофізичного напруження. Корекція адекватності емоцій, розвиток їх урегульованості. Закріплення навички правильної постави. Профілактика порушень та корекція функцій опорно-рухового апарата. Розвиток навички правильного дихання під час плавання та виконання вправ в воді та на суші. Розвиток рухових якостей (витривалості, спритності, сили, гнучкості). Розвиток цілеспрямованості рухів рук і ніг, покращення здатності узгоджувати рухові дії. Розвиток координації рухових дій. Розвиток здатності до одночасних рухів. Розвиток кінетичної та кінестетичної пам’яті. Формування та розвиток формул рухів. Збагачення активного та пасивного словникового запасу. Виховання наполегливості, дисциплінованості та навичок взаємодії.
ІГРИ Теоретичні відомості. Позитивні та негативні емоції. Правила та зміст розучених ігор. *Правила та зміст розучених ігор. Для розвитку уваги, мислення: «Чарівний свисток», «Ну, постривай!», «Збери іграшки», «Передай почуття», «Естафета парами» тощо. Для розвитку координаційних здібностей: «Красива ходьба», «Чаплі» «Чарівний свисток», «Рухома мішень», «Збери іграшки», «Передай почуття» тощо. Для розвитку гнучкості: «Збери іграшки» тощо. Для розвитку швидкості: «Ну, постривай!», «Рухома мішень» тощо. Для розвитку сили: «Чарівний свисток», «Красива ходьба» тощо. Для розвитку витривалості: «Чаплі» тощо. Для розвитку дрібної моторики: «Збери іграшки» тощо. З елементами ходьби, бігу, стрибків: «Чарівний свисток», «Ну, постривай!», «Естафета парами» тощо. З метанням, киданням, ловлею: «Рухома мішень» тощо. Для розвитку комунікаційних навичок: «Естафета парами», «Передай почуття» тощо. Учень: має уявлення про позитивні та негативні емоції; правила та зміст розучених ігор (за допомогою чи за вказівкою вчителя); виконує правила поведінки та безпеки при проведенні ігор (під контролем учителя); називає основні частини тіла та предмети, задіяні при проведенні гри (за допомогою чи при підказці вчителя); виконує ходьбу, біг, стрибки, лазіння та повзання в ігрових ситуаціях (за показом учителя); вміє грати в 6-7 рухливих ігор (за допомогою чи під контролем учителя); дотримується послідовності виконання рухових дій (за допомогою чи за показом учителя); вміє узгоджувати фази дихання з виконанням рухів (за показом чи за підказкою вчителя); адекватно емоційно реагує на ігрові ситуації; адекватно спілкується (запитує, просить тощо) з іншими дітьми під час проведення гри (за допомогою чи при підказці вчителя); вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за допомогою чи при підказці вчителя); *має елементарне уявлення про правила та зміст розучених ігор (за допомогою вчителя); *використовує засвоєний словник в межах зрозумілого мовленнєвого матеріалу, застосовуючи доступну форму (усне, жестове) мовлення (за допомогою вчителя); *вміє узгоджувати свої дії з діями інших учнів (за допомогою чи при підказці вчителя) *вміє грати в 3-4 рухливі гри (за допомогою вчителя).     Розвиток аналітико-синтетичного типу сприймання. Розвиток довільної уваги. Розвиток просторової уяви. Естетичний розвиток. Корекція психоемоційного стану. Розвиток адекватності емоційних реакцій. Розвиток рухових якостей (витривалості, гнучкості, спритності, сили, швидкості). Розвиток узгодженості рухових дій. Розвиток координації. Розвиток зорового, кінестетичного та тактильно-вібрацйного контролю власних дій. Розвиток рухової пам’яті. Закріплення навички узгоджувати фази дихання з виконанням рухів. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Виховання доброзичливості, колективізму та культури спілкування.  

 

Дата добавления: 2016-11-12; просмотров: 154 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.