А. Тканини не здатні утилізувати кисень
Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

А. Тканини не здатні утилізувати кисень
В. Знижується швидкість кровотоку

С. Зменшується кількість гемоглобіну в крові

D. Зменшується вміст активного гемоглобіну

Е.Розвивається гіпоксемія

20. Причиною циркуляторної гіпоксії може бути:

А. Зниження парціального тиску кисню

В. Пригнічення функції кісткового мозку

С. Гемічні отрути

D. Дихальна недостатність

Е.Місцеві розлади кровопостачання

 

 

ТЕМА №4. Патологія системи крові та серцево-судинної системи. Ревматизм.

 

1. Виберіть основну характеристику хронічної постгеморагічної анемії:

А. Регенераторна

В. Гіперхромна

С. Гіпохромна

D. Спадкова

Е. Нормохромна

2. Назвіть вид порушення загального об’єму крові, що розвивається при зневодненні

організму:

А. Нормоволемія поліцитемічна

В. Гіперволемія поліцитемічна

С. Гіперволемія проста

D. Гіперволемія олігоцитемічна

Е. Гіповолемія поліцитемічна

3. Яка причина розвитку гемолітичної анемії?

А. Крововтрата

В. Порушення кровотворення

С. Руйнування еритроцитів

D. Дисбаланс заліза

Е. Відсутність фактора Кастла

4. Що розуміють під імунними гемолітичними анеміями?

А. Отрути біологічного походження

В. Участь антитіл у руйнуванні еритроцитів

С. Механічне пошкодження

D. Нез’ясована етіологія

Е. Дефіцит ферментів

5. Які лейкози належать до гострих?

А. Диференціація клітин V класу

В. Метамієлоцитарні

С. Мієлобластні, лімфобластні

D. Диференціація клітин VІ класу

Е. Мієлоїдні, лімфоїдні

6. Що відбувається під час бластного кризу?

А. Поява незрілих клітин

В. Позитивна динаміка

С. Повне видужання

D. Хронічний етап

Е. Пухлина піддається лікуванню

7. Чим характеризується «лейкемічний провал»?

А. Відсутні зрілі гранулоцити

В. Відсутні перехідні форми

С. Збільшення еозинофілів

D. Збільшення базофілів

Е. Наявні поодинокі пролімфоцити

8. З яким збудником пов’язують етіологію ревматизму?

A. Стафілококом

B. Пневмококом

C. β – гемолітичним стрептококом групи А

D. Вірусами

E. Helicobacter pylori

9. Коли виникає залізодефіцитна анемія у дітей?

А. При недоношеності

В. Переїданні

С. Авітамінозі

D. Аутоімунних захворюваннях

Е. Алергії

10. Виберіть одну з характеристик, властивих для залізодефіцитної анемії:

А. Порушення еритропоезу

В. Нормохромна

С. Гіперхромна

D. Гостра

Е. Мегалобластичне кровотворення

11. Назвіть зворотню стадію при ревматизмі:

  1. Склероз
  2. Мукоїдне набухання
  3. Фібриноїдне набухання
  4. Некроз
  5. Гранульоматоз

12. Яке захворювання передує розвитку ревматизму?

А. Бронхіт

В. Трахеїт

С. Ангіна

D. Пневмонія

Е. Риніт

13. Що пошкоджується насамперед при типовому перебігу ревматизму?

А. Серце

В. Суглоби

С. Нервова система

D. Судини

Е. Легенева тканина

14. Яку назву має ревматичне ураження серцевого м’яза:

А. Ендокардит

В. Міокардит

С. Перикардит

D. Панкардит

Е. Інфаркт

15. При серцевій формі гіпертонічної хвороби виникає:

А. Цереброваскулярне захворювання

В. Геморагічний інсульт

С. Стенокардія

D. Ниркова недостатність

Е. Некроз клубочків нирок

16. Назвіть незворотню стадію мезенхімальної білкової дистрофії:

А. Мукоїдне набухання

В. Гіаліноз

С. Некроз

D.Атрофія

Е. Кахексія

17. Як змінюється просвіт артеріоли при гіалінозі?

А. Розширюється

В. Звужується

С. Не змінюється

D. Деформується

Е. Атрофується

18. Яку назву має третя стадія атеросклерозу?:

А. Доліпідна

В. Виразкування

С. Фіброзних бляшок

D. Ліпідних плям

Е. Ускладнених уражень

19. Яку назву має друга стадія атеросклерозу?

А. Доліпідна

В. Тромбозу

С. Виразкування

D. Ліпідних плям

Е. Фіброзних бляшок

20. Яке ускладнення виникає при атеросклерозі?

А. Формування аневризми

В. Інфаркт

С. Тромбоз

D. Ангіоспазм

Е. Фіброз інтими

 

 

ТЕМА № 5. Патологія дихальної системи.

 

1. Який епітелій вистеляє дихальні шляхи?

А. Плоский одношаровий

В. Плоский багатошаровий

С. Одношаровий війчастий

D. Одношаровий ворсинчастий

Е. Перехідний

2. Яку назву має бронхіт, якщо патологічний процес охоплює всі шари стінки бронхів?

А. Ендобронхіт

В. Ендомезобронхіт

С. Бронхопневмонія

D. Панбронхіт

Е. Катаральний бронхіт

3. Якого ускладнення при хронічному бронхіті слід чекати, якщо мають місце склеротичні зміни, дистрофія еластичного, м’язового і хрящового каркасів, і під час кашлю зростає внутрішньобронхіальний тиск, змінена стінка бронха розширюється і вибухає ?

А. Панбронхіт

В. Бронхопневмонія

С. Бронхоектази

D. Пневмосклероз

Е. Крупозна пневмонія

4. Де локалізуються основні морфологічні зміни при бронхіальній астмі?

А. В головних бронхах

В. В сегментарних бронхах

С. В альвеолах

D. В бронхіолах

Е. В плевральній порожнині

5. Яка з видів гострої пневмонії дає ускладнення фібринозний плеврит?

А. Вогнищева

В. Бронхопневмонія

С. Крупозна

D. Аспіраційна

Е. Паравертебральна

6. Назвіть другу стадію крупозної пневмонії:

А. Червоне спечінкування

В. Сіре спечінкування

С. Альтерації

D. Припливу

Е. Завершення

7. На мікропрепараті легень хворого, який помер від крупозної пневмонії, виявлено, що альвеоли заповнені переважно лейкоцитами і фібрином, наявний мікробний фагоцитоз , хворий помер у стадії:

А. Припливу

В. Червоного спечінкування

С. Сірого спечінкування

D. Завершення

Е. Проліферації

8. Які зміни відбуваються в серці при хронічних захворюваннях дихальної системи?

А. Бичаче серце

В. Тигрове серце

С. Легеневе серце

D. Ендокардит

Е. Набута вада

9. Яку назву має патологічний стан в легеневій тканині, який характеризується підвищеним

вмістом у ній повітря?

А. Емфізема

В. Ателектаз

С. Асфіксія

D. Бронхоеказ

Е. Пневмосклероз

10. На розтині хворого, що помер від крупозної пневмонії, одна з легеневих часток збільшена, червона, нагадує печінку. На мікропрепараті – альвеоли цієї долі заповнені еритроцитами і фібрином. На якій стадії розвитку крупозної пневмонії помер хворий?

А. Припливу

В. Червоного спечінкування

С. Сірого спечінкування

D. Завершення

Е. Проліферації

11. Як змінюється об’єм легенів в І стадії крупозної пневмонії?

А. Збільшується

В. Зменшується

С. Відновлюється

D. Не змінюється

Е. Змінюється нерівномірно

12. Назвіть легеневе ускладнення крупозної пневмонії:

А. Абсцедування

В. Артрит

С. Лімфаденіт

D. Менінгіт

Е. Перитоніт

13. При вогнищевій пневмонії легені макроскопічно змінюються слідуючим чином:

А. Почервоніння

В. Блідість

С. Строкаті

D.Іктеричні

Е. Бурі

14. При недостатності кровообігу виникає такий вид вогнищевої пневмонії:

А. Післяопераційна

В. Гіпостатична

С. Ателектатична

D. Аспіраційна

Е. Застійна

15. Який основний шлях інфікування при вогнищвій пневмонії?

А. Гематогенний

В. Бронхогенний

С. Лімфогенний

D. Контактний

Е. Парантеральний

16. Назвіть ускладнення бронхопневмонії:

А. Абсцес

В. Артрит

С. Перитоніт

D. Пневмосклероз

Е. Бронхоектаз

17. Інтерстиціальна пневмонія належить до:

А. Атипових форм

В. Альтеративних

С. Ексудативних

D. Фібринозних

Е. Серозних

18. Найменшою структурною одиницею респіраторної частини легенів є:

А. Ацинус

В. Частка

С. Сегмент

D. Часточка

Е. Бронхіола

19. Що запобігає спадінню легень і має захисні властивості?

А. Капілярна сітка

В. Сурфактант

С. Ендотелій

D. Клітини крові

Е. Плевра

20. У хворого діагностовано гострий бронхіт. Вкажіть, який із нижчеперелічених факторів був його причиною?

А. Охолодження

В. Запиленість повітря

С. Важка травма

D. Гіповітаміноз

Е. Алергія

 

 

ТЕМА № 6. Патологія травної системи.

 

 

1. Яким терміном позначають повну відсутність апетиту при об’єктивній потребі в харчуванні:

А. Анорексія

В. Нудота

С. Блювота

D. Печія

Е. Діарея

2. Яким терміном позначають періодичне рефлекторне скорочення м’язів шлунка і діафрагми?

А. Дискінезія

В. Печія

С. Гикавка

D. Нудота

Е. Діарея

3. Яким терміном позначають відчуття припікання в нижній частині стравоходу?:

А. Дискінезія

В. Печія

С. Гикавка

D. Нудота

Е. Діарея

4. Яким терміном позначають раптовий вихід у порожнину рота порції шлункового вмісту?:

А. Блювання

В. Нудота

С. Печія

D. Діарея

Е. Відрижка

5. Яким терміном визначають надмірне скупчення газів у травному каналі?:

А. Нудота

В. Дискінезія

С. Діарея

D. Метеоризм

Е. Відрижка

6. Захворювання, в основі якого запалення слизової оболонки шлунка:

А. Виразкова хвороба

В. Гастрит

С. Ентерит

D. Коліт

Е. Апендицит

7. Назвіть морфологічні зміни при катаральному гастриті:

А. Набряк, гіперемія, багато слизу

В. Фібринозна плівка

С. Лейкоцитарний інфільтрат

D. Некроз

Е. Корозія

8. Яку назву має хронічний гастрит типу А:

А. Антральний

В. Фундальний

С. Пан гастрит

D. Поверхневий

Е. Гіпертрофічний

9. Що нагадує слизова оболонка шлунку при хворобу Менетріє?

А. Звивини головного мозку

В. Ворсинки

С. Поліпи

D. Мукоїдну дистрофію

Е. Метаплазію

10. Чому виникає первинний гепатит?

А. Дія вірусів

В. Грибна отрута

С. Туберкульоз

D. Дуоденіт

Е. Риніт

11. Які ви знаєте клініко-морфологічні форми вірусного гепатиту?

А. Персистуючу

В. Агресивну

С. Холестатичну

D.Жовтяничну

Е. Дистрофічну

12. Чим завершується алкогольний гепатит?

А. Цирозом

В. Відновленням

С. Атрофією

D. Некрозом

Е. Апоптозом

13. Чому виникає стеаторея?

А. Гальмується травлення жирів

В. Порушується метаболізм білків

С. Змінюється вуглеводневий обмін

D.Відсутній пігментний обмін

Е. Знижується водний обмін

14. До чого приводить потрапляння каменями жовчного міхура в загальну протоку?

А. Перитоніту

В. Механічної жовтяниці

С. Гемолітичної жовтяниці

D. Паренхіматозної жовтяниці

Е. Холециститу

15. При безжовтяничній формі вірусного гепатиту розміри печінки :

А. Зменшені

В. Збільшені

С. Нерівномірно змінені

D. Не змінені

Е. Гігінські

16. До чого призводить внутрішньо-панкреатична активація ферментів при вживанні алкоголю з жирною їжею?

А. Анемії

Дата добавления: 2016-10-27; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 486 | Нарушение авторских прав | | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.028 с.