А. Стійке підвищення температури
Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

А. Стійке підвищення температури
В. Зерниста

С. Мукоїдне набухання

D. Фібриноїдне набухання

Е. Гіаліноз

2. У хворої з ожирінням після дієтотерапії зникла задуха, набряки.

Назвіть вид дистрофії у міокарді.

А. Диспротеїноз

В. Ліпідоз

С. Гемоглобінопатія

D. Ліпофусциноз

Е. Вуглеводнева

3. Назвіть мезенхімальну білкову дистрофію:

А. Зерниста

В. Гіаліново-крапельна

С. Гідропічна

D. Рогова

Е. Гіаліноз

4. Назвіть патологічне зроговіння слизових оболонок:

А. Лейкоплакія

В. Ліпідемія

С. Гіаліноз

D. Амілоїдоз

Е. Некроз

5. При якому захворюванні виникає гіаліноз судин?

А. Ревматизмі

В. Атеросклерозі

С. Гіпертонічній хворобі

D. Виразковій хворобі

Е. Бронхіальній астмі

6. При вуглеводневій дистрофії виникають такі зміни в крові:

А. Гіперхолестеринемія

В. Гіпопротеїнемія

С. Глюкозурія

D. Гіперазотемія

Е. Гіперглікемія

7. Загострення хвороби носить назву?

А. Симптом

В. Рецидив

С. Ремісія

D. Синдром

Е. Продром

8. У хворого права стопа чорного кольору, суха. Рекомендована ампутація. Назвіть вид некрозу.

А. Суха гангрена

В. Волога гангрена

С. Газова гангрена

D. Пролежень

Е. Трофічна виразка

9. В печінці знаходиться ехінококова кіста обмежена щільною кам’янистою капсулою.

Який це наслідок некрозу?

А. Атрофія

В. Організація

С. Гіпертрофія

D. Інкапсуляція

Е. Метаплазія

10.В якому органі некроз може бути названий гангреною:

А. Селезінці

В. Нижній кінцівці

С. Серці

D. Нирках

Е. Головному мозку

11. Як називають вчення про причини захворювання:

А. Нозологія

В. Патогенез

С. Етіологія

D. Синдром

Е. Симптом

12. Яку назву має судинний некроз?

А. Секвестр

В. Коагуляцій ний

С. Колікваційний

D. Інфаркт

Е. Пролежень

13. Як змінюється консистенція ділянки некрозу при коагуляції:

А. Щільна

В. Розрідження

С. Малярія

D. Розплавлення

Е. Набряк

14. Який пігмент належить до гемоглобіногенних?

А. Білірубін

В. Меланін

С. Ліпофусцин

D. Судан

Е. Гематоксилін

15. Збільшення кількості жирів в крові носить назву:

А. Глюкозурія

В. Гіперліпідемія

С. Гіпопротеїнемія

D. Гіперглікемія

Е. Гіперазотомія

16. Несприятливий наслідок некрозу це:

А. Організація

В. Гнійне розплавлення

С. Петрифікація

D. Оссифікація

Е. Інкапсуляція

17. Перебіг яких захворювань ускладнює інфаркт?

А. Ревматизм

В. Вада серця

С. Атеросклероз

D. Бронхіт

Е. Пневмонія

18. Чим характеризується вологий некроз?

А. Розплавленням

В. Ущільненням

С. Утворенням сульфіду заліза

D. Стисненням тканин

Е. Аутлізом

19. Назвіть внутрішні етіологічні фактори:

А. Спадковість

В. Механічні

С. Фізичні

D. Хімічні

Е. Біологічні

20. Розчинення ядра називають:

А. Цитоліз

В. Каріопікноз

С. Каріорексис

D. Каріолізис

Е. Некробіоз

 

ТЕМА 2. Розлади периферичного кровообігу та мікроциркуляції. Пухлини.

1. Ціаноз – характерна ознака:

А. Артеріальної гіперемії

В. Венозної гіперемії

С. Стазу

D. Ішемії

Е. Емболії

2. Найважливіші наслідки для організму має ішемія:

А. Легень

В. Нирок

С. Серця

D. Селезінки

Е. Кишки

3. Тромбоз – це:

А. Посмертне згортання крові у просвіті судин

В. Прижиттєве згортання крові у просвіті судин

С. Прижиттєве згортання крові за межами судин

D. Прижиттєве згортання крові у навколосерцевій сумці

Е. Посмертне згортання крові у порожнині серця

4. Чим небезпечний для головного мозку швидкий перерозподіл крові до внутрішніх органів?

А. Стазом крові у судинах мозку

В. Тромбозом судин мозку

С. Крововиливом у мозок

D. Гіперемією мозку

Е. Ішемією мозку

5. Артеріальна гіперемія виникає внаслідок:

А. Зменшення притоку крові

В. Затруднення відтоку крові

С. Посиленого притоку крові

D. Збільшення відтоку крові

Е. Зупинки кровотоку

6. Який ймовірний наслідок ішемії органа?

А. Некроз

В. Ціаноз

С. Гіперемія

D. Крововилив у тканину

Е. Посилення обміну речовин

7. Смертельною для організму є зменшення об’єму крові:

А. На 10%

В. 20%

С. 30%

D. 50%

Е. Більш як на 50%

8. Причиною розвитку кровотечі внаслідок підвищеної проникності стінки судини може бути:

А. Інфаркт міокарда

В. Гіпертонічна хвороба

С. Нестача вітаміну С

D. Сифіліс

Е. Виразка шлунку

9. Ріст тромбу відбувається:

А. За рахунок нашарування тромботичних мас

В. При активації фібринолізу

С. Адгезії тромбоцитів

D. Гіпокоагуляції крові

Е. Ретракції згустка

10. Що є головним субстратом при ДВЗ –синдромі

А. Тромбоцити

В. Фібрин

С. Еритроцити

D. Лейкоцити

Е. Макрофаги

 

11. Серед фізичних факторів найбільш канцерогенну дію має:

 1. Ультрафіолетове проміння
 2. Іонізуюче проміння
 3. Теплова енергія
 4. Ультразвук
 5. Механічне подразнення

12. Назвіть фізичний канцероген:

 1. Сонячна радіація
 2. Тепло
 3. Холодна вода
 4. Сильний вітер
 5. Вологе повітря

13. Чим викликається рак шийки матки?

А. Хімічним канцерогенами

В. Іонізуючим випромінюванням

С. Дією високих температур

D. Біологічними агентами

Е. Ультрафіолетовими променями

14. Назвіть злоякісну пухлину пігментної тканини:

 1. Саркома
 2. Папілома
 3. Невус
 4. Меланома
 5. Рак

15. Який ріст мають злоякісні пухлини?

 1. Експансивний
 2. Інфільтруючий
 3. Повільний
 4. Анаплазія
 5. Атиповий

16. Назвіть доброякісну епітеліальну пухлину без специфічної локалізації:

 1. Рак
 2. Аденома
 3. Папілома
 4. Фіброма
 5. Саркома

17. Яка з цих пухлин утворена з залишків ембріональних тканин?

 1. Папілома
 2. Тератоми
 3. Невус
 4. Аденокарцинома
 5. Хондрома

18. Як називається ріст пухлини в просвіт органу?

 1. Ендофітний
 2. Інфільтруючий
 3. Екзофітний
 4. Експансивний
 5. Інвазивний

19. Назвіть злоякісну пухлину епітеліальної тканини:

 1. Гемангіома
 2. Ліпома
 3. Саркома
 4. Рак
 5. Аденома

20. Який ріст доброякісних пухлин?

 1. Анаплазія
 2. Інфільтруючий
 3. Інвазивний
 4. Експансивний
 5. Швидкий

 

 ТЕМА №3. Запалення. Патологія терморегуляції. Гарячка. Кисневе голодування.

 

1. Першими у вогнище запалення емігрують:

А. Еозинофіли

В. Лімфоцити

С. Моноцити

D. Еритроцити

Е. Нейтрофіли

2. Назвіть різновид ексудативного запалення:

А. Фібринозне

В. Гранульоматозне

С. Інтерстиціальне

D. Альтеративне

Е. Продуктивне

3. Виберіть основну ознаку катарального запалення:

А. Розростання тканини

В. Утворення плівки

С. Утворення гною

D. Надмірне утворення слизового ексудату

Е. Накопичення еритроцитів в ексудаті

4. Назвіть фазу запальної реакції:

А. Аутоліз

В. Каріолізіс

С. Склероз

D. Некробіоз

Е. Ексудація

5. До клітинних медіаторів запалення, що призводить до розвитку гарячки, сонливості належить:

А. Інтерлейкін - 1

В. Гістамін

С. Серотонін

D. Гепарин

Е. Брадикінін

6. На слизовій оболонці мигдалика виявляються білувато-сіруваті плівки, які щільно з’єднані з

підлеглою тканиною. Який характер запалення має місце?

А. Серозне

В. Крупозне

С. Дифтеритичне

D. Катаральне

Е. Геморагічне

7. Яке запалення називають альтеративним?

А. При якому переважає ушкодження

В. Випіт рідини за межі судини

С. Серозне запалення

D. Проліферація клітин

Е. Фібринозне запалення

8. Назвіть вид запалення за складом ексудату:

А. Альтеративне

В. Проліферативне

С. Серозне

D. Гранульоматозне

Е. Інтерстиціальне

9. Гранульоматозне запалення супроводжується утворенням:

А. Ексудату

В. Плівок

С. Вузликів

D. Гною

Е. Крововиливу

10. Як називають речовину, яка здатна викликати гарячку?

А. Антиген

В. Піроген

С. Гістамін

D. Гепарин

Е. Серотонін

11. До загальних ознак запалення належить:

А. Лейкоцитоз

В. Біль

С. Почервоніння

D. Припухлість

Е. Зміна функції

12. Чим супроводжується І стадія гарячки?

А. Стійке підвищення температури

В. Літичне зниження температури

С. Критичне зниження температури

D. Короткочасний підйом температури

Е. Температура не змінюється

13. Назвіть загальну ознаку запалення:

А. Гіперемія

В. Гарячка

С. Припухлість

D. Біль

Е. Місцеве підвищення температури

14. Яку назву має кисневе голодування?

А. Анемія

В. Гіперволемія

С. Ацидоз

D. Гіпоксія

Е. Атрофія

15. Зниження парціального тиску у вдихованому повітрі називають:

А. Гемічна гіпоксія

В. Гіпоксична гіпоксія

С. Токсична гіпоксія

D. Циркуляторна гіпоксія

Е. Тканинна гіпоксія

16. Анемічна форма гемічної гіпоксії обумовлена:

А. Пригніченням функції кісткового мозку

В. Гемічними отрутами

С. Дихальною недостатністю

D. Зниженням швидкості кровотоку

Е. Порушенням утилізації кисню

17.Дихальна недостатність приводить до розвитку:

А. Токсичної гіпоксії

В. Анемічної гіпоксії

С. Гіпоксичної гіпоксії

D. Гістотоксичної гіпоксії

Е. Циркуляторної гіпоксії

18. Найчастіша форма гемічної гіпоксії це:

А. Отруєння чадним газом

В. Метгемоглобінемія

С. Дихальна

D. Токсична

Е. Анемічна

19.При гістотоксичній гіпоксії:


Дата добавления: 2016-10-27; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 442 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.024 с.