Лекции.Орг
 

Категории:


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...


Как ухаживать за кактусами в домашних условиях, цветение: Для кого-то, это странное «колючее» растение, к тому же плохо растет в домашних условиях...


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ

Молекулалық физика. Молекула – кинетикалық теорияның (МКТ) негізгі қағидаларыЗагрузка...

 

Молекулалық физика – денелердің физикалық қасиеттерін олардың микроскопиялық (молекулық) құрылымына негізделіп зерттейтін физика бөлімі.

Молекула-кинетикалық теория (МКТ) – заттың ең кішігірім құрылымдық бөлшектер (молекула, атом, ион) қозғалысы және әрекеттесуі арқылы денелердің құрылысын және қасиеттерін түсіндіреді.

МКТ – нің үш негізгі қағидасы:

1. Барлық денелер (заттар) – бөлшектерден (молекула, ион, атом) құралады.

2. Бөлшектер толассыз бейберекет (хаостық) қозғалыста болады (жылулық қозғалыс).

3. Бөлшектер өзара әрекеттеседі – тартады, тебеді.

Осы қағидалардың тәжірибелік негіздері бар

1. электрондық микроскоп арқылы тікелей бақылау; сұйықта қатты денелер еруі; заттардың өзара енуі

2. Броун қозғалысы; диффузия; сұйықтың булануы

3. қатты денелер беріктігі, серпімділігі; беттік керілу.

Молекула – заттың химиялық қасиеттерін сақтайтын ең кішігірім тұрақты бөлшегі. Молекула бір немесе әртүрлі химиялық элементтер бір немесе көп атомдардан құралады.

Атом – берілген химиялық элементтің қасиеттерін сақтайтын ең кішігірім бөлшегі.

Броун қозғалысы – сұйық (газ) молекулаларының теңеспеген соққылары әсерінен сұйық (газ) ішінде қалқыған макроскопиялық бөлшектердің үзіліссіз хаостық қозғалысы.

 

Р. Броун, 1827 ж ашқан

 

А. Эйнштейн, 1905 ж түсіндірген

 


Молекулардың өзара әрекеттесуі. Заттың агрегаттық (фазалық) күйлері

 

Молекулалар арасында тебу және тарту күштері бар. Оларды молекулааралық потенциалдық энергия арқылы суреттеу ыңғайлы. Молекулалардың кинетикалық және потенциалдық энергияларының арақатынасы заттың агрегаттық күйін анықтайды.

 

Молекулалар өзара әрекеттесу потенциалдық энергиясы U олардың өзара r12 арақашықтығынан тәуелді Молекуланың толық энергиясы Әртүрлі абсолют температурадағы (Кельвин) заттың агрегаттық күйлері - молекулардың орташа кинетикалық энергиясы к – Больцман тұрақтысы

 

Молекулааралық өзара әрекеттесу потенциалдық энергиясының әлдебір арақашықтықта (r0 – бұл қатты күйдегі молекулалар арақашықтығы және молекулалар диаметрі өлшеміне жақын, ) минимумы байқалады. Егер өте күшті тебіс; егер тартылыс; егер


Заттың мөлшері. Моль

 

Заттың массалық атом бірлігі (м.а.б)

 

 

Заттың салыстырмасы молекулалық (атомдық) массасы – М2 молекула (атом) массасы – m0 – дің 1 м.а.б. – қа қатынасы

Зат С Н N О Н2О СО2
М2

 

Моль – зат мөлшері, оның құрамына енетін бөлшектер саны 12 грамм көміртегі 12С құрамындағы атомдар санына тең.

Авогадро саны NА – 12 грамм 12С көміртегіндегі атомдар саны.

 

Әрбір заттың мөлінде бірдей – Авогадро саны молекула болады.

Мольдік масса μ – заттың бір массасы,

 

,

 

Зат мөлшері (мольмен есептеледі)

 

,

Бөлшектер саны

Концентрация n – көлемнің бір бөлігіндегі бөлшектер саны.

 

Дата добавления: 2016-10-22; просмотров: 1997 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. A) негізгі пәндер c)қосымша пәндер d) жалпы білім беру пәндер
 2. Ақшаның пайда болуы,мәні және негізгі атқаратын қызметтері
 3. Бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
 4. Биофизика. Учебник для студентов фармацевтических и медицинских Вузов; Рыбари; 2004 г
 5. Бухгалтерлік есептің қағидалары және әдістері
 6. Вакциналардың негізгі түрлері
 7. Влияние структуры на активность. Молекула местного анестетика включает липофильную группу(обычно это бензольная группа), гидрофильную группу(представленную третич­ным амином) и промежуточную
 8. Гидроизоляциялық материалдар ретінде қолданылатын негізгі полимерлер, олигомерлер және сополимерлер
 9. Гидроизоляциялық материалдардың негізгі қасиеттері
 10. Е-бизнес модельдерінің классификациялау негізгі принциптерін анықтаңыз
 11. Емдеу бөлімшесінің жұмыс тәртібінің қағидалары
 12. Ерітіндіді түзілгенде молекулалар арасындағы әрекеттесу күштер өзгереді


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.