Лекции.Орг
 

Категории:


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...

Початок ВВВ. Фашистська окупація22 червня 1941 р. Німеччина починає агресію проти СРСР. Групи армій, що йшли на СРСР: «Північ», «Центр» та «Південь». На Україну наступала група «Південь». У 1941 р. Червона армія відступала. Дуже швидко німці підійшли до Києва. Сталін не хотів віддавати Київ, але Жуков був іншої думки, тому Київ зі стратегічних планів залишили німцям. Після падіння Києва німці дуже швидко захопили всю Україну. На їх території було встановлено жорстокий окупаційний режим.. Вся територія України була поділена на кілька частин. Під назвою „Трансністрія» до складу Румунії включили Одещину, частини Миколаївської, Вінницької областей та Лівобережжя Молдови. Під назвою дистрикт (округ) Галичина до складу Генерал-губернаторства (польські землі) були включені західноукраїнські області (Львів, Тернопіль, Станіслав, Дрогобич). Прифронтові області безпосередньо підпорядковувалися військовому командуванню. Інші українські землі утворили Рейхскомісаріат „Україна», очолений Еріхом Кохом, який виділявся своєю жорстокістю до слов’ян.На окупованих землях було встановлено „новий порядок», за яким місцеве населення перетворювалося у дискриміноване і нерівноправне. Були встановлені різні заборони, діяли закони військового часу. Проводилися репресії, особливо щодо єврейського населення. Всього було знищено 3,9 млн. цивільного населення і 1,3 млн. військовополонених. Проводилася широкомасштабна програма економічного пограбування України. Вивозили продовольство, сировину, устаткування, пам’ятники культури, плодові дерева, навіть чорнозем. На каторжні роботи до Німеччини було вивезено 2.2 млн. людей, переважно молоді. Усі ці заходи здійснювалися у відповідності до плану „Ост», розробленому ще напередодні війни, за яким вирішувалася доля окупованих східних земель, і України також. За цим планом передбачалося перетворення України в колоніальну країну, аграрно-сировинний придаток рейху, „життєвий простір» для колонізації представниками „вищої раси» .Місцеве населення підлягало витісненню і фізичному знищенню.

 

Рух опору під час ІІ св.

У липні 1942 р. на всій території України був встановлений окупаційний режим. Фашисти позбавляли населення цивільних прав, заявили, що їхня ціль — змусити українців працювати на Німеччину (2,3 млн. вихідців з України були вивезені на примусові роботи). Гітлерівці грабували матеріальні ресурси України. Жителі міст змушені були переїхати в сільську місцевість (населення Києва скоротилося на 60%). Окупанти прагнули знищити партизанський рух, ліквідувати підпільні організації, за допомогою політичних провокацій послабити волю українського народу до боротьби за звільнення. Розгортається партизанська боротьба. Координував її український штаб партизанського руху — філія НКВД. Із самого початку окупації починається Рух Опору в Україні. Виникають різні течії та групи що чинили опір: підпільні організації та партизанські загони, на Західній Україні — польські організації, сили ОУН . Розвиток подій на Західної Україні мав свої особливості. До початку війни ОУН співробітничала з гітлерівцями (у німецькій армії був створений «Легіон українських націоналістів», а в 1943 р. — добровільна дивізія СС «Галичина»). Прагнення ОУН знайти рівновагу між власними інтересами і цілями фашистів не дали результату. Наприкінці 1942 р. прихильники С. Бандери приступають до формування партизанських сил. Червень 1941 р. — спроба створити українську державу, але ці дії суперечили інтересам окупаційного режиму і були придушені. Наприкінці 1942 р. ОУН-Б починає формувати армію, до якої були включені сили ОУН-М та всі розрізнені загони. Таким чином, виникає УПА, на чолі якої став Р. Шухевич. До складу УПА входило 30–40 тис. чол. УПА діяла на Поділлі та Поліссі. В 1943 р. конгрес ОУН закликав до антинацистської та антирадянської боротьби. На Чернігівщині виникає загін на чолі з А. Федоровим. Багато загонів комуністів (100 тис. чол.). У 1942 р. виникає Центральний штаб партизанського руху в Москві, а пізніше — в травні цього ж року — центральний штаб на Україні в 1943 р., коли Червона Армія розпочала наступ, почалися партизанські рейди по території України (партизанські об’єднання Наумова та Федорова здійснили великі рейди). Внаслідок ІІ Світової війни західноукраїнські землі потрапили до складу Радянської України. 8 травня 1945 р. Німеччина підписує капітуляцію.

Дата добавления: 2016-10-06; просмотров: 152 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.