Лекции.Орг
 

Категории:


Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки): Структурная и функциональная единица нервной ткани и он состоит из тела...


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...

Методика розрахунку можливості допуску до роботи працівників при наявності у повітрі кількох хімічних речовинЗагрузка...

При одночасному вмісті в повітрі робочої зони кількох шкідливих речовин однонаправленої дії сума відношень фактичних концентрацій шкідливих речовин (С1, С2, С3 Сn) в повітрі робочої зони до їх ГДК (ГДК1, ГДК2, ГДК3 ГДКn) не повинна перевищувати

Розрахунок поводять за формулою:

С1 / ГДК1 + С2 / ГДК2+ С3 / ГДК3 +… Сn / ГДКn ≤ 1

 

Біологічні фактори: епідеміологічна небезпека, стрімке зростання кількості окремих груп мікроорганізмів. Генетичні перетворення у природі під дією антропогенних факторів. Психофізіологічні фактори: втома, стрес.

Приклад розв'язання задач

на розрахунок небезпечного вмісту хімічних речовин Розрахунок безпеки впливу кількох хімічних речовин на організм людини здійснюється за формулою

С1 / ГДК1 + С2 / ГДК2+ С3 / ГДК3 +… Сn / ГДКn ≤ 1

де, С — фактична концентрація токсичної речовини, (С1, С2, С3…Сn) фактичні концентрації першої, другої речовин і т.д.)

ГДК — гранично допустима концентрація токсичної речовини, ця величина закріплена нормативними документами.

Таку методику розрахунку можна застосовувати не тільки при наявності токсичних речовин в атмосфері, але й в продуктах харчування, воді.

Особливістю розрахунку є те, що до уваги беруться тільки речовини однонаправленої дії, тобто, якщо з трьох речовин дві мають загальнотоксичну дію, а одна канцерогенну, то формулу застосовують тільки для двох речовин, вважаючи, що дія третьої не посилюється дією двох перших. Звичайно на практиці необхідно враховувати значно більше характеристик хімічних речовин, зокрема можливість вступати в хімічні реакції між собою, крім того при поєднанні дії деяких речовин спостерігається різке посилення негативного ефекту, (речовини підсилюють одна одну), а в деяких випадках послаблення.

Приклад 1.

Визначити чи можна безпечно перебувати в приміщенні, якщо у повітрі є хімічні речовини А,Б,В у таких концентраціях:

……………Речовина …………Фактична концентрація мг/м3 …………….ГДК мг/м3 Фізіологічна дія на організм людини
А 0,5 1,0 Загальнотоксична, мутагенна.
Б 0,2 0,8 Подразнююча, загальнотоксична.
В 0,7 0,6 Канцерогенна

Розв'язок.

У першу чергу визначають, чи немає перевищення фактичної концентрації певної речовини над її ГДК. В даній задачі фактична концентрація речовини В (С) перевищує її ГДК — 0,7 мг/м3>0,6 мг/м3. Отже, перебувати в приміщенні небезпечно. Використовувати для визначення небезпеки формулу в даному випадку непотрібно.

При вирішенні задачі обирається відповідь — небезпечно за дією тільки однієї речовини.

Приклад 2.

Визначити чи можна безпечно перебувати в приміщенні, якщо у повітрі є хімічні речовини А, Б, В ..) у таких концентраціях:

 

Речовина Фактична концентрація мг/м3 ГДК мг/м3 Фізіологічна дія на організм людини
А 0,5 1,0 Загальнотоксична, мутагенна
Б 0,2 0,8 Подразнююча, загальнотоксична
В 0,4 0,6 Канцерогенна, мутагенна, подразнююча

 

 

Розв'язок.

Визначаємо речовини однонаправленоі' дії:

А і Б — за загальнотоксичною дією;

А і В — за мутагенною дією;

Б і В — за подразнюючою дією.

Визначаємо рівень небезпеки для кожної групи речовин однонаправленоі'

дії:

Для речовин А і Б

С1 / ГДК1 + С2 / ГДК2 = 0,5 / 1,0 + 0,2 / 0,8 = 0,5 + 0,25 = 0,75 <1

Для речовин А і В

С1 / ГДК1 + С3 / ГДК3 = 0,5 / 1,0 + 0,4 / 0,6 = 0,5 + 0,67 = 1,17 >1

Для речовин Б і В

С2 / ГДК2 + С3 / ГДК3 = 0,2 / 0,8 + 0,4 / 0,6 = 0,25 + 0,67 = 0,92 <1

Розрахунки показали, що в приміщенні перебувати небезпечно, адже сумарна дія речовин А і В, що мають мутагенну дію перевищує допустиму норму.

При вирішенні задачі обирається відповідь — " Небезпечно за сумарною дією речовин А і В.

ЗАДАЧІ

1. Обчислити початкову кількість радіоактивного ізотопу Фосфору Р32 , який має період напіврозпаду 14 діб., якщо через 70 днів його кількість складає 26 г.

 

2. Визначити чи можна безпечно перебувати в приміщенні, якщо у повітрі є хімічні речовини А, Б, В, Г у таких концентраціях:

Речовина Фактична концентрація мг/м3 ГДК мг/м3 Фізіологічна дія на організм людини
А 0,5 1,0 Загальнотоксична, мутагенна.
Б 0,2 0,8 Подразнююча, загальнотоксична.
В 0,3 0,7 Канцерогенна
Г 12,5 21,2 Мутагенна, канцерогенна

Відповіді:

1. Безпечно.

2. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б;

3. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Г;

4. Небезпечно за сумарною дією речовин В і Г;

5. Небезпечно за дією навіть однієї з речовин.

3.Визначити чи можна безпечно перебувати в приміщенні, якщо у повітрі є хімічні речовини А, Б, В у таких концентраціях:

Речовина Фактична концентрація мг/м3 гдк мг/м3 Фізіологічна дія на організм людини
А 0,5 1,0 загальнотоксична, мутагенна.
Б 0,9 0,8 Подразнююча,, загальнотоксична.
В Канцерогенна, мутагенна

1. Безпечно

2. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б;

3. Небезпечно за сумарною дією речовин А і В;

4. Небезпечно за сумарною дією речовин Б і В;

5. Небезпечно за дією навіть однієї з речовин.

4. Визначити, чи можна безпечно перебувати в приміщенні, якщо у повітрі є хімічні речовини А,Б,В у таких концентраціях:

Речовина Фактична концентрація мг/м3 гдк мг/м3 Фізіологічна дія на організм людини
А Подразнююча, загальнотоксична, мутагенна.
Б 0,2 0,8 Сенсибілізуюча, загальнотоксична.
В 0,7 1,4 Канцерогенна, подразнююча

Відповіді:

1.Безпечно.

2. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б;

3. Небезпечно за сумарною дією речовин А і В;

4. Небезпечно за сумарною дією речовин Б і В;

5. Небезпечно за дією навіть однієї з речовин.

 

5.Від моменту Чорнобильської аварії минуло 5886 діб. Розрахуйте, скільки залишилось радіоактивного кальцію Са з періодом напіврозпаду 163,5 діб (якщо його початкова кількість становила 12 тонн.

6. Визначити, чи можна безпечно перебувати в приміщенні, якщо у повітрі є хімічні речовини А,Б,В у таких концентраціях:

Речовина Фактична концентрація мг/м3 ГДК мг/м3 Фізіологічна дія на організм людини
А 5,9 Сенсибілізуюча, загальнотоксична, мутагенна.
Б 0,2 0,8 Подразнююча, загальнотоксична.
В 0,8 2,6 Канцерогенна, мутагенна

Відповіді:

1. Безпечно.

2. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б;

3. Небезпечно за сумарною дією речовин А і В;

4. Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б і В;

5. Небезпечно за дією навіть однієї з речовин.

7. Визначити, яку дію може спричинити змінний струм, який буде протікати крізь тіло людини, якщо напруга дотику складає 220 В.

Прийняти: опір тіла людини 1000 Ом, опір взуття 400 0м,

опір підлоги - 500 Ом.

а) струм невідчутний;

б) струм, який не спричинить шкоди;

в) струм смертельний;

г) струм, який може викликати фібриляцію.

8. Визначити, яку дію може спричинити змінний струм, який буде протікати крізь тіло людини, якщо напруга дотику складає 380 В.

Прийняти: опір тіла людини 1000 Ом, опір взуття 300 000 Ом,

опір підлоги - 79 000 Ом.

а)струм невідчутний;

б) струм, який не спричинить шкоди;

в) струм смертельний;

г) струм, який може викликати фібриляцію.

9. Визначити, яку дію може спричинити змінний струм, який буде протікати крізь тіло людини, якщо напруга дотику складає 380 В.

Прийняти: опір тіла людини 1000 Ом, опір взуття 800 Ом,

опір підлоги – 1000 Ом.

а) струм невідчутний;

б) струм, який не спричинить шкоди;

в) струм смертельний;

г) струм, який може викликати фібриляцію.

10.Визначити, яку дію може спричинити змінний струм, який буде протікати ;крізь тіло людини, якщо напруга дотику складає 380В.

Прийняти: опір тіла людини 1000 Ом, опір взуття - 900 Ом, опір підлоги - 0 Ом.

11.Визначити, яку дію може спричинити змінний струм, який буде протікати крізь тіло людини, якщо напруга дотику складає 220В.

Прийняти: опір тіла людини 10 000 Ом, опір взуття 200 000 Ом,

опір підлоги - 10 000 Ом.

а) струм невідчутний;

б) струм, який не спричинить шкоди;

в) струм смертельний;

г) струм, який може викликати фібриляцію.

12.Розрахуйте річну дозу опромінення, що отримує людина від природного радіаційного фону, якщо рівень радіації становить 11 мкР/год. і зовнішнє опромінення людини відбувається лише внаслідок γ-випромінювання. Розв'язок слід представити у еквівалентній дозі опромінення (одиницях системи СІ).

13. Розрахуйте річну дозу опромінення, що отримує людина від природного радіаційного фону, якщо рівень радіації становить 15 мкР/год. і зовнішнє опромінення людини відбувається лише внаслідок γ-випромінювання. Розв'язок слід представити у еквівалентній дозі.

14. Від моменту Чорнобильської аварії минуло 5886 діб. Розрахуйте, скільки залишилось радіоактивного кальцію Са з періодом напіврозпаду 163,5 діб (якщо його початкова кількість становила 12 тонн.

15. Обчислити, скільки залишиться радіоактивного ізотопу вуглецю С14, який має період напіврозпаду 5,6 тис. років, через 16,8 тис років, якщо зараз його кількість складає 65 г.

Задача №… Розв'язок________________________________________________________________________________________________Задача №… Розв'язок___________________________________________________________________________________________________________

 

Дата добавления: 2016-10-06; просмотров: 1256 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.