Лекции.Орг
 

Категории:


Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни...


Как ухаживать за кактусами в домашних условиях, цветение: Для кого-то, это странное «колючее» растение, к тому же плохо растет в домашних условиях...


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...

ФАРІНГОДОНІДОЗНО-ІЗОСПОРОЗНА ІНВАЗІЯ УБОРОДАТОЇ АГАМИ (POGONA VITTICEPS) ЗООКУТОЧКУ ХДЗВА

УДК 619:616.995.132:598.112.13

 

 

Мазанний О.В., Федорова О.В., Бирка В.І., к. вет. н., доценти Харківської державної зооветеринарної академії, м. Харків

Мазанна М.Г.[1]аспірант Харківської державної зооветеринарної академії, м. Харків

Михайлов О.Ю.бакалавр ветеринарної медицини Харківської державної зооветеринарної академії, м. Харків

 

Описано випадок інвазування бородатої агами оксіуратами з родини Pharyngodonidae і еймеріїдами з підродини Isosporinae. В якості антгельмінтика рекомендовано задавати рептілайф (ТОВ «НВЦ Агроветзащита») в дозі 1 мл/1 кг маси рептилії.

Ключові слова: оксіуратози,Pharyngodonidae, ізоспороз, рептилії, бородата агама.

Екзотичних тварин все частіше утримують і навіть розводять в домашніх умовах. Якщо раніше їх можна було побачити у зоопарках чи зоокуточках «Домів юних натуралістів», то у наш час, у зв’язку з розширенням мережі зоомагазинів, де їх можна ще й придбати, вони виходять із категорії «невідомих».

Особливо цікавим та оригінальним є утримання вдома ящірок, які нагадують динозаврів і мають дуже давню історію. За китайською системою Фен-Шуй дракон уособлює життєву силу і процвітання. До того ж люди з алергією на пір’я, шерсть та інше не відчувають дискомфорту у присутності рептилій.

Усіма позитивними якостями домашньої рептилії наділені бородаті агами: їх досить легко утримувати, вони розумні і здатні швидко розпізнавати господаря. Назва «бородата» походить від кількох рядів шипастих лусок, розташованих на нижній щелепі тварини.

Ареал розселення бородатих агам – пустелі і напівпустелі південно-східної Австралії. З середини 60-х років минулого століття цих ящірок розводять у неволі, де тварини з молодого віку звикають до людини. Крім того виловлені у природі рептилії часто стають хазяями збудників гельмінтозів і протозоозів, які внаслідок стресу і зміни умов утримання у неволі стають причиною захворювання тварин.

Враховуючи особливості утримання тварин і, зокрема, рептилій, у місцях розведення, утримання і продажу, відсутність кваліфікованого ветеринарного обслуговування, у них виявляють збудників інвазійних хвороб. Відомо, що більшість паразитозів перебігає без виражених клінічних ознак і падежу, а діагноз можна встановити лише за допомогою копроскопічного дослідження. Зважаючи на те, що агами є холоднокровними тваринами, а збудники інвазійних хвороб, часто, є видоспецифічними – ідентифікація виявлених овоскопічних елементів потребує додаткового дослідження і ретельного вивчення.

Слід зазначити і той факт, що у спеціальній літературі майже відсутня інформація, щодо будь-яких хвороб агам і, зокрема, паразитарних. А та література, яка доступна, розрахована на широке коло читачів і не є спеціальною. Що ускладнює процес діагностики і кваліфікованого лікування.

Мета роботи. Провести клініко-паразитологічне дослідження тварин, які утримуються у зоокуточку ХДЗВА, надати рекомендації, щодо лікування паразитарних хвороб, виявлених у екзотичних тварин. Сформувати основні принципи профілактики і недопущення реінвазування тварин.

Рис. 1. Тераріум для утримання бородатої агами.

Матеріали і методи. Матеріалом для досліджень були тварини зоокуточку ХДЗВА. Чотири тварини утримуються у окремих тераріумах (рис. 1), а акваріумні рибки – у акваріумах. Годівля – повноцінна, збалансована, наближена до природних умов. Доступ до води – вільний. Утримують тварин дотримуючись санітарно-гігієнічних вимог і параметрів мікроклімату.

Проби фекалій від тварин для гельмінтоскопічного дослідження відбирали безпосередньо від кожної тварини в індивідуальні пронумеровані пакети із цупкого паперу. Дослідження проводили за стандартизованим методом Фюллеборна з визначенням інтенсивності інвазії.

Рис. 2. Інтенсивність фарінгодонідозної інвазії у хворої агами (×100). Рис. 3. Яйця нематод і ооцисти еймеріїду хворої агами (×400). Рис. 4. Інтенсивність ізоспорозної інвазії у хворої агами (×640).

Результати досліджень і обговорення. Відбір 4-х проб фекалій від тварин із зоокуточку ХДЗВА було проведено 31.01.2012 р. Досліджували бородату агаму, удава звичайного, черепаху і варана. Овоскопічні елементи збудників інвазій виявлено лише у фекаліях від бородатої агами (Pogona vitticeps) з інтенсивністю інвазії – до 78 яєць у полі зору мікроскопа (рис. 2). Враховуючи особливості морфології яєць, а саме: асиметричність, видовжено-овальну форму, середній розмір, їх було віднесено за допомогою «Основ нематодології» К.І. Скрябіна[1] до представників підрядy Oxyurata Skrjabin, 1923.

Видову ідентифікацію овоскопічних елементів проводив на наше прохання доктор ветеринарних наук, провідний герпетолог Московського зоопарку (Російська Федерація) Васильєв Дмитро Борисович.

Встановлено, що виявлені сіро-коричневі яйця, видовжено-овальної форми, з гладенькою оболонкою, асиметричні (це видно коли яйце лежить на боці), незрілі, середнього розміру (45–50×85–100 мкм) (рис. 3) належать нематодам родини Pharyngodonidae Travassos, 1919.

За інформацією викладеною у монографії академіка К.І. Скрябіна «Основи нематодології»[1] основними відмінностями представників цієї родини є рот, оточений трьома губами, які рідко, але бувають дволопатевими. Наявність клапанного апарату бульбуса стравоходу. Наявність або відсутність латеральних крил. Розташована у передній половині тіла, позаду екскреторного отвору вульва. Відсутність рулька і спікули, хоча остання інколи буває рудиментованою і слабо хітинізованою. Наявність або відсутність хвостових крил у самця. А при наявності хвостових крил їх відрізняє дві особливості: у одних вони утворюють статеву бурсу, яка захоплює всі стебельчасті сосочки, включаючи задню пару постанальних; у інших – задня постанальна пара розташовується ізольовано – поза бурсою. Самки – яйцекладучі. Майже всі представники даної родини паразитують у кишечнику рептилій.

При вивченні біології нематод родини Pharyngodonidae вченими встановлено, що вони геогельмінти, у їх розвитку приймає участь крім тварини лише зовнішнє середовище. Майже у всіх оксиурат, які паразитують у комахоїдних видів ящірок типовий, простий, замкнений, прямий цикл розвитку, без екзогенних стадій і з досить вузькою гостальністю. Майже всі ящірки інвазуються відразу після вилуплення із яєць, через не дезінвазовані тераріуми, а у деяких випадках джерелом можуть стати контаміновані у клоаці яйцеві оболонки.

Зазвичай оксиурати локалізуються у проксимальних відділах шлунково-кишкового тракту, а дорослі паразити мігрують у товстий кишечник і ректум і можуть накопичуватись там у великій кількості. Прямий життєвий цикл паразитів сприяє випадкам високого ступеню інвазії при утриманні тварин у неволі [2, 3, 4, 5, 6].

Оксиурати є коменсалами, і навіть за високого рівня інтенсивності інвазії рідко чинять патогенну дію рептиліям і спричинюють їх загибель. Не зважаючи на те, що коменсалізм є різновидом дружніх взаємовідносин і походить від латинського commensalism – нахлібник, ця форма співжиття все ж передбачає життя одного організму за рахунок іншого, хоча і не спричинюючи йому безпосередньої шкоди. Проте не слід нехтувати такими взаємовідносинами, оскільки за високого ступеня інтенсивності інвазії нематоди спричинюють зміни загального характеру, вони впливають на ріст і розвиток молодняку рептилій. Слід також зазначити, що чим більше проявляються хижі властивості виду ящірки, тим більш патогенним є вплив оксиурат [2, 7, 8].

З огляду наукової літератури оксиурати із нематод найчастіше зустрічаються у черепах та рептилій і, зокрема, агам. Вчені вважають, що лікування оксиуратозів стандартними дозами фенбендазолу, пірантелу чи івермектину не дає бажаного ефекту. Підвищені ж дози антгельмінтиків з повторним використанням можуть спричинити тварині більше шкоди ніж користі. Для запобігання зростання інтенсивності інвазії слід дотримуватися санітарно-гігієнічних умов утримання рептилій з періодичною зміною субстрату для утримання і щоденним прибиранням фекалій [7].

Для лікування хворої агами нами застосовано вироблений у Російській Федерації і поки що не зареєстрований в Україні комбінований антгельмінтик рептілайф (ТОВ «НВЦ Агроветзащита») діючими речовинами якого є альбендазол і празиквантел. Антгельмінтик виробляється у формі суспензії, а до упаковки входить шприц-дозатор за допомогою якого препарат легко дозувати навіть для невеликих тварин із розрахунку 1 мл на 1 кг маси. Так, на 205 г живої маси тварини 5.03.12 р. задано 0,25 мл рептілайфу. Після дегельмінтизації агами у неї було зареєстроване зниження апетиту.

Про високий рівень інвазування рептилій оксиуратами свідчать дані опубліковані словенськими науковцями. У 189 пробах від рептилій, що складає 57,1%, виявлено яйця, яких віднесено до 15 видів. Із них 19 проб належало зеленим ігуанам, що складає 73,1%, а 8 – бородатим агамам. Виявлених нематод віднесено до типового роду родини Pharyngodonidae – Pharyngodon.Вчені зазначають, що видову ідентифікацію нематод даного підряду можна здійснити лише при наявності статевозрілих нематод [9].

Рис. 5. Яйця нематод родини Pharyngodonidae виявлені у черепах [9].

Оксиурати зустрічаються у ігуан острова Фіджі [4], зелених ігуан в Японії [5], Греції [6] тощо. Реєструють їх і у інших рептилій, зокрема, черепах [3, 10]. Цікавим є те, що у останніх паразитують нематоди тієї ж родини, що і у агам – Pharyngodonidae (рис. 5) [10]. Деякі вчені відносять їх до 15 видів і підвидів, а у зелених ігуан – лише до 9 [2].

Крім яєць оксиурат у пробі фекалій виявлено ще і ооцисти еймеріїд. На 4 рисунку їх – чотири. Враховуючи те, що всередині кожної ооцисти чітко видно по дві спороцисти їх віднесено до підродини Isosporinae. У фекаліях бородатих агам звичайно виявляють ооцисти виду Isospora amphiboluri (д. вет. н. Васильєв Д.Б.). Життєвий цикл ізоспор – прямий, а комахи являються пасивними переносниками ооцист.

Науковці різних країн реєструють кокцидіїдози у ігуан та агам. Так, представників роду Isospora та Eimeria словенськими паразитологами виявлено у 0,9 і 0,6% досліджуваних тварин, відповідно [9]. А іншими описано ще вищій рівень екстенсивності інвазування цими найпростішими [11].

Симптоми кокцидіїдозів і, зокрема, ізоспорозу можуть бути різноманітними – від легкої до сильної діареї, відмови від корму, летаргії, ентеритів, відставання у рості і розвитку молодняку і навіть раптової загибелі. Для лікування хворих тварин застосовують сульфаніламідні препарати (сульфадиметоксин), а також байкокс, паромоміцин та ін. [7, 8]. Ми, враховуючи складний стан тварини і низьку ступінь інтенсивності інвазії, лікування проти ізоспор не застосовували.

Висновки.1. У бородатої агами виявлено нематодозно-протозойну мікстінвазію спричинену оксиуратами родини Pharyngodonidae та еймеріїдами роду Isospora.

2. Оксиурати рептилій ведуть коменсальний спосіб життя, проте за високого ступеня інвазування спричиняють у організмі тварин зміни загального характеру.

3. В основі профілактики фарінгодонідозів є дотримання санітарно-гігієнічних вимог у місцях утримання рептилій і періодична їх зміна.

4. Рептилії досить вибагливі до антгельмінтиків, а тому слід застосовувати препарати, розроблені спеціально для цих тварин, зокрема, рептілайф (ТОВ «НВЦ Агроветзащита», Росія).

5. За високого ступеня інвазування рептилій ізоспорами для їх лікування застосовують сульфаніламідні препарати, зокрема, сульфадиметоксин.

Список використаної літератури:

Скрябин К. И. Оксиураты / К. И. Скрябин, Н. П. Шихобалова, Е. А. Лагодовская // Основы нематодологии / под ред. К. И. Скрябина. – М. : Издательство АН СССР, 1960. – Т. 8, Ч. 1. – С. 288–348.

2. Jacobson Elliott R. Parasites and parasitic of reptiles // Infectious diseases and pathology of reptiles / Elliott R. Jacobson. – USA, 2007. – P. 577, 589.

3. Martinez-Silvestre Albert Massive Tachygonetria (Oxyuridae) infection in a Herman’s tortoise (Testudo hermanni) / Albert Martinez-Silvestre // Consult Journal. – Special, 2011. – P. 409–412.

4. Kane K. K. Impaction due to Oxyurid infection in a Fiji Island iguana (a case report) / K. K. Kane, R. M. Corwin, W. J. Boever // Vet. Med. Small Anim. Clin. – 1976. – Vol. 71. – P. 183–184.

5. Munacata Y. Ozolaimus megatyphlon (Nematoda: Pharyngodonidae) isolated from a green iguana (Iguana iguana rhinolopa) / Y. Munacata, I. Inoue, A. Shirai // J. Jpn. Vet. Med. Assoc. – 1999. – Vol. 52. – P. 784–787.

6. Loukopoulos P. Lethal ozolaimus megatyphlon infection in a green iguana (Iguana iguana rhinolopa) / P. Loukopoulos, A. Komnenou, E. Papadopoulos, B. Psychas // J. of Zoo and Wildlife Medicine. – 2007. – Vol. 38. – P. 131–134.

7. Lemm M. Husbandry manual for west indian iguanas / M. Lemm, Nancy Lung, Ann M. Ward. – P. 65–67. Режим доступу :http://www.iguanafoundation.org/images/articles/WI_Iguana_Husbandry_Manual_complete.pdf

8. Юдина Н. А. Бородатая агама. Все о содержании вашего домашнего дракона / Юдина Н. А. – Екатеринбург: Б.И., 2010. – 142 с.

9. Rataj Aleksandra V. Parasites in pet reptiles/ Aleksandra V. Rataj, Renata Lindtner-Knific, Ksenija Vlahović [et al.] //Acta Veterinaria Scandinavica. 2011. – P. 33–53.Режим доступу :http://www.actavetscand.com/content/53/1/33.

10. Pelichone N. The occurrence of gastrointestinal parasitism in captive Argentinean Tortoise (Chelonoidis chilensis) / N. Pelichone, E. Deise, P. Cuervo // Rev. Ibero-Latinoam. Parasitol. – 2010. – Vol. 69 (2). – P. 214–219.

11. Dovč A. Health status of wild varanus captured from nature [Pregled zdravstvenega stanja pri varanih, ulovljenih v divjini] / A. Dovč, Rataj A. Vergles, R. Lindtner-Knific, O. Zorman-Rojs [et al.] // Croatian Veterinary Society and Slovenian Veterinary Association. – 2004. – P. 21–23.

P.S. Авторський колектив висловлює подяку доктору ветеринарних наук, провідному герпетологу Московського зоопарку (Російська Федерація) Васильєву Дмитру Борисовичу, який надав допомогу у визначенні видової належності виявлених овоскопічних елементів і ооцист.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Типология личности сотрудников УИС в зависимости от психологической устойчивости к коррупционному поведению | ВРЕМЯ РАССУДИТ, КТО ЕСТЬ КТО

Дата добавления: 2016-09-06; просмотров: 363 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. Бактерии, называются бактериофагами, б) вирусные частицы обычно не видны в
 2. Бактерии, называются бактериофагами, б) вирусные частицы обычно не видны в. Световом микроскопе, в) вирусы способны к делению, г) вирусы обладают генети-
 3. Виды и правовая характеристика операций кредитной организации с ценными бумагами
 4. Дефицит создавался врагами народа
 5. Операции банка с ценными бумагами (акции, облигации, векселя, государственные ценные бумаги)
 6. Особенности налогообложения операций с векселями. НДС при операциях с ценными бумагами
 7. Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами
 8. Особенности определения налоговой базы по операциям с государственными и муниципальными ценными бумагами
 9. По договору комиссии на операции с ценными бумагами брокер действует за счет
 10. Разбираемся с бумагами... Вместе с ребенком!
 11. Средства, удовлетворяющие потребности, называются благами
 12. Тема 2.7. Налогообложение операций с ценными бумагами


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.