Тема 7. Українська культура і духовне життя на початку ХХ ст
Лекции.Орг

Поиск:


Тема 7. Українська культура і духовне життя на початку ХХ ст
? О.Мурашко, О.Новаківський, І.Труш працювали в галузі:

- скульптури

- архітектури

- музики

- живопису і графіки.

 

? Позначте прізвище ідеолога українського “інтегрального” націоналізму:

- Д. Донцов;

- Є. Коновалець;

- С. Бандера;

- А. Мельник.

 

? Вкажіть, ідеологами яких концепцій української політичної думки 1920–1930-х років були Д. Донцов та В. Липинський:

- “українського монархізму” та “інтегрального націоналізму”;

- “інтегрального націоналізму” та “українського лібералізму”;

- “українського лібералізму” та “українського соціалізму”;

- “українського соціалізму” та “українського монархізму”.

 

? Політика коренізації в Україні отримала назву:

- модернізації

- русифікації

- українізації

- пацифікації.

 

? Вкажіть назви гімнастично-пожежних товариств, у які на початку ХХ ст. об’єднувалася українська молодь Галичини:

- “Сокіл”, “Руська бесіда”, “Пласт”;

- “Сокіл”, “Січ”, “Пласт”;

- “Сокіл”, “Просвіта”, “Січ”;

- “Січ”, “Просвіта”, “Руська бесіда”.

 

? Позначте поняття, яке використовують для означення політики польського уряду щодо українського населення впродовж 1920–1930-х років, що була спрямована на знищення національних особливостей українського народу:

- пацифікація;

- депортація;

- асиміляція;

- інкорпорація.

 

? Позначте гасла, під якими розгортався український національно-визвольний рух в Галичині на початку ХХ ст.:

- скасування кріпацтва, доступ українців до державних посад, територіально- національний поділ Галичини;

- приєднання Буковини до Галичини, зрівняння в правах греко-католицької та римо-католицької церков, запровадження в школах української мови навчання;

- відкриття Львівського університету, надання українському правопису статусу офіційного, усунення поляків з урядових посад у Східній Галичині;

- загальне виборче право, національна автономія Східної Галичини, створення українського університету.

 

? Налагодження автоматичного електричного зварювання танкових корпусів під час Великої Вітчизняної війни пов’язане з ім’ям:

- О. Палладіна;

- В. Бакуля;

- В. Глушкова;

- Є. Патона.

 

? Вкажіть діяча, який закликав митців, заради піднесення української літератури на найвищий рівень майстерності, орієнтуватися не на Москву, а на Європу:

- В. Сосюра;

- М. Хвильовий;

- М. Драй-Хмара;

- М. Рильський.

 

 

? Коли на Україні була запроваджена політика “українізації”?

- 1923 р.

- 1930 р.

- 1933 р

- 1976 р.

 

? Вкажіть дату відкриття Української академії наук:

- 1917 р.;

- 1918 р.;

- 1919 р.;

- 1920 р.

 

? Вкажіть представників українського кінематографа 1920-х роках, які були режисерами фільмів “Звенигора” та “Остап Бандура”:

- О. Довженко, І. Савченко;

- І. Савченко, В. Гардін;

- Д. Вертов, О. Довженко;

- О. Довженко, В. Гардін.

 

? Визначіть, членами якого літературного об’єднання протягом 1926–1928 років були письменники М. Хвильовий, П. Тичина, В. Сосюра, Ю. Яновський, М. Бажан:

- Вільної Академії Пролетарської Літератури (ВАПЛІТЕ);

- Майстерні Революційного Слова (МАРС);

- Пролетарського Літературного Фронту (ПРОЛІТФРОНТ);

- Федерації Об’єднань Революційних Письменників України (ФОРПУ).

 

? Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання. «На початку XX ст. на оперних сценах світу царювали четверо чоловіків - Баттістіні, Карузо, Тітто Руффо, Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати врівень з ними. Найвимогливіші критики світу називали її «Незабутньою Аїдою», «Найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан», «Вражаючою Валькірією». Про якого митця йдеться?

- Г. Борисоглібську;

- С. Крушельницьку;

- М. Садовську-Барілотті;

- М. Заньковецьку.

 

? У 1920-х рр. в Українській СРР «Гарт», «Плуг», «Ланка», «Авангард» - це:

- перші машинно-тракторні станції;

- молодіжні науково-дослідні центри;

- перші революційні пролетарські театри;

- літературно-художні об'єднання.

 

? Вкажіть відомого українського поета, про творчість якого в умовах сталінізму Є. Маланюк висловився так: “Від кларнета твого пофарбована дудка зосталась”:

- М. Рильський;

- П. Тичина;

- М. Бажан;

- В. Сосюра.

 

? Вкажіть автора брошури “Україна irredenta”, в якій автор доводить історичну потребу здобуття Україною повної політичної незалежності:

- Є. Левицький;

- М. Міхновський;

- М. Грушевський;

- Ю. Бачинський.

 

? Визначіть сферу українського національного мистецтва, яку цілковито знищили репресивні органи у 1930-х роках за те, що вона “орієнтує на часи гетьманів та козацької романтики”:

- декоративно-прикладне мистецтво;

- театральне мистецтво;

- хоровий спів;

- кобзарство та лірництво.

 

? Укажіть галузь культури, у якій у 1930-х роках працювали М. Бойчук, І. Їжакевич, Ф. Кричевський, М. Самокиш:

- театр;

- література;

- музика;

- живопис.

 

? Вкажіть, кому з українських літераторів 1920–1930-х років належать такі факти біографії: “Потрапивши у вир національно-визвольних змагань 1918 –1921 рр, служив добровольцем 3-го Гайдамацького полку Армії УНР. Після поразки Директорії вступив до 41-ї Стрілецької дивізії Червоної Армії, а у травні 1920 року вступив до більшовицької партії. Неймовірні випробування долі відобразив у щирих рядках автобіографічного твору “Третя рота.”

- В. Сосюра;

- М. Драй-Хмара;

- М. Зеров;

- М. Хвильовий.

 

? Хто був автором праці “Самостійна Україна” ?

- Б. Грінченко;

- І. Франко;

- М. Міхновський;

- М. Грушевський.

 

? Вкажіть судовий процес, на якому було засуджено до різних строків ув’язнення С. Єфремова, М. Слабченка, І. Гермайзе:

- справа “Українського національного центру”;

- справа “Спілки визволення України”;

- “Шахтинська справа”;

- справа “Української військової організації”.

 

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 1254 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.