Лекции.Орг
 

Категории:


Расположение электрооборудования электропоезда ЭД4М


Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...

Порядок розв’язування завдання № 4Загрузка...

 

1. Визначити загальну площу основних приміщень, м2:

 

(4.1)

 

2. Визначити загальну площу всіх приміщень у зоні герметизації, м2:

 

(4.2)

 

3. Визначити місткість сховища при відповідному розташуванні ліжок, осіб:

(4.3)

 

4. Визначити місткість сховища за об’ємом всіх приміщень в зоні герметизації, осіб:

(4.4)

5. За фактичну місткість (розрахункову кількість міст) прийняти менше значення із MS та MV. Зробити висновок про можливість укриття в існуючому сховищі найбільшої зміни на об’єкті та необхідність модернізації сховища.

6. Оцінити кількість повітря Q, що подається у сховище:

Режим І

(4.5)

Режим ІІ

(4.6)

 

7. Визначити потрібну кількість повітря Qпотр, що подається в приміщення в обох режимах для фактичної місткості сховища та відповідної кліматичної зони.

8. Зробити висновок про необхідність встановлення додаткового вентиляційного обладнання.

 

Додаток А1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з курсу

«ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ»

Варіант _____

 

 

Перевірив: Виконав:

__________________ студент __ курсу___

__________________ групи ____________

« __» ______ 201__ р. (ПІБ студента)

 

 

№ залікової книжки

Завдання №1  
Завдання №2  
Завдання №3  
Завдання №4  

 

Черкаси 201__

 

Додаток А2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

ЗВІТ З ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

з курсу

«ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ»

Варіант _____

 

 

Перевірив: Виконав:

__________________ студент __ курсу___

__________________ групи ____________

« __» ______ 201__ р. (ПІБ студента)

 

№ залікової книжки

Практика №1  
Практика №2  
Практика №3  
Практика №4  
Всього:  

 

Черкаси 201__


Додаток Б1

Номер аварійної ситуації і назва хімічної речовини в залежності від варіанту

Для практичної роботи №1

Номер аварійної ситуації Варіант Речовина Варіант Речовина Варіант Речовина Варіант Речовина Варіант Речовина Варіант Речовина
хлор аміак сірко-водень соляна кислота сірчаний ангідрід фтор
аміак хлор сірко-водень сірчаний ангідрід формаль-дегід водень ціанистий
хлор соляна кислота аміак фтор сірко-водень сірчаний ангідрід
4 аміак хлор соляна кислота формаль-дегід водень ціанистий сірко-водень
соляна кислота фтор аміак сірчаний ангідрід сірко-водень формаль-дегід
хлор сірчаний ангідрід соляна кислота фтор аміак сірко-водень
сірко-водень фтор аміак сірчаний ангідрід соляна кислота водень ціанистий
сірчаний ангідрід соляна кислота фтор аміак водень ціанистий хлор
аміак сірчаний ангідрід хлор формаль-дегід соляна кислота фтор
аміак водень ціаністий соляна кислота фтор формаль-дегід сірчаний ангідрід


Додаток Б2

 


Додаток В1

 

КАРТА №3
Додаток В2

10км

Додаток В3

Початкові відомості для практичного завдання №2

Варіант →
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
T 7.00 8.00 10.00 11.00 6.45 13.45 16.30 21.50 15.00 14.30
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Чугуївка
Молочаївка
Хазарове
Нечуївка
Грибове
Миронівна
Дубівка
Лузанівка
Кашино
Маслово
Піщане
Микитівка
Варіант →
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
T 12.00 13.00 8.00 14.00 9.45 17.40 19.20 18.50 4.00 16.30
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Чугуївка
Молочаївка
Хазарове
Нечуївка
Грибове
Миронівна
Дубівка
Лузанівка
Кашино
Маслово
Піщане
Микитівка
Варіант →
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
T 3.00 6.00 12.00 13.00 2.45 20.45 17.30 16.50 18.00 4.30
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Чугуївка
Молочаївка
Хазарове
Нечуївка
Грибове
Миронівна
Дубівка
Лузанівка
Кашино
Маслово
Піщане
Микитівка
Варіант →
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
T 7.00 8.00 10.00 11.00 6.45 13.45 16.30 21.50 15.00 14.30
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Чугуївка
Молочаївка
Хазарове
Нечуївка
Грибове
Миронівна
Дубівка
Лузанівка
Кашино
Маслово
Піщане
Микитівка
Варіант →
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
T 12.00 13.00 8.00 14.00 9.45 17.40 19.20 18.50 4.00 16.30
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Чугуївка
Молочаївка
Хазарове
Нечуївка
Грибове
Миронівна
Дубівка
Лузанівка
Кашино
Маслово
Піщане
Микитівка
Варіант →
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
T 3.00 6.00 12.00 13.00 2.45 20.45 17.30 16.50 18.00 4.30
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Чугуївка
Молочаївка
Хазарове
Нечуївка
Грибове
Миронівна
Дубівка
Лузанівка
Кашино
Маслово
Піщане
Микитівка

Додаток В4

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 135 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.