Прочитайте текст і виконайте завдання 254-261
Лекции.Орг

Поиск:


Прочитайте текст і виконайте завдання 254-261
Квітка на асфальті

254.Перша частина використаного в тексті авторського неологізму «аудіомісіонерка» (рядок 2) стосується звукозапису, а друга –

Апопуляризації

255.Ужиті в тексті слова мимохідь і мимохіть (рядки 39, 51)

Арізні за значенням

256.Згадуючи «свідомих українських піратів» (рядки 17-18), автор передусім

Внаголошує, що вони сприяли знайомству з мистецтвом української діаспори

257.Підкреслюючи в тексті, що Квітка Цісик стоїть «посеред Брукліна, коханим покинута, долею скривджена, батьківщиною забута, і виводить пісню знетямлено, протяжно, жалібно», автор прагне

Впідкреслити щирість і майстерність виконання героїні

258.Згадка про те, що Квітка Цісик мала в репертуарі дуже відомі пісні, співвідносна з реченням (реченнями)

ГІ саме в американської українки виявилося найбагатше змістове й емоційне аранжування. Так виходить... коли «як уперше» (рядки 61-62).

259.Виходячи з тексту, долю Квітки Цісик НЕ МОЖНА вважати здійсненням американської мрії, бо

Гметою її життя стала творчість, а не соціальний статус і матеріальні статки

260.Співачка Квітка цісик і кінорежисер Сергій Параджанов порівняні в тексті,тому що вони

Агеніальні своєю неповторністю

261.Ознаками стилю тексту є

Бповтори, пристрасність викладу (захоплення), наявність окличних речень, питань,

уживання суспільно-політичної лексики, емоційно забарвлених слів, фразеологізмів

 

Прочитайте текст і виконайте завдання 262-269

 

Більший за самого себе

 

262.Слово, виділене в реченні «Перший-ліпший школяр достеменно з’ясує, що великий Сервантес створив нищівну пародіюна відірвані від життя рицарські романи»

означає

Агостро сатиричний художній твір, якому властива історична конкретність

263.Фразеологізм доходити до серця, ужитий у реченні «Шедеври світової літератури дістали привілей бути в усіх на вустах, навіть не доходячи до серця» (рядки 1, 2), розкрито в рядку

Бусвідомлювати значення чого-небудь

264.Виділені слова є метафорами, ОКРІМ

БМоральні цінності – це було найголовніше для Ейнштейна, поза ними все втрачало

свій сенс.

265. Вислів «Однак в усі часи не підупала мудрість: «Нема дурних», а тому в усі часиДон Кіхоти й були Дон Кіхотами є в тексті

Бтезою, яку автор спростовує

266.Аргумент«Науковими відкриттями Ейнштейн зобов’язаний своєму…

донкіхотству!» підтверджено прикладом

ВСлід вирватися з обіймів «нормального» мислення, щоб мислити розумно

267.У заголовку «Більший за самого себе» відображено думку

БМоральні якості видатної людини мають більше значення, ніж суто інтелектуальні досягнення (рядки 39, 40).

268.Донкіхотством НЕ можна вважати готовність

Анезважаючи на слабосилість, ставати супроти тріумфу неправди

269.Ознаки стилю, характерні для тексту, подано в рядку

Бповтори, пристрасність викладу (захоплення), наявність окличних речень, питань,уживання суспільно-політичної лексики, емоційно забарвлених слів, фразеологізмів;

Прочитайте текст і виконайте завдання 270-279

Феномен Стуса

270.Справедливість думки: «На сьогоднішній хвилі оновлення ім'я Стуса ввійшло в життя українського народу як важливий чинник пробудження й самоусвідомлення, набуло значною мірою символічного значення» (рядки 1-3) доводять висловлювання з тексту:

4) ... З огляду на нашу історичну, національну долю така поезія завжди була актуальною, лишаючись головним, а подекуди чи не єдиним чинником національно-культурного самоствердження (рядки 29-31).

Г4-те висловлювання

271.Принцип «між високою ідеєю і життєвим вибором, між словом і вчинком немає відстані, немає суперечності» (рядки 20-21) характеризує натуру

Бцілісну

272.Доказ того, що життя і творчість В. Стуса є подвижництвом, містять висловлювання з тексту

1) В історії кожної національної культури були свої подвижники. Що ж до культури української, то вона давала особливо вдячний ґрунт для подвижництва, інакше вона просто не могла б вижити в тих жорстких і неповноцінних умовах, які визначила їй історія (рядки 4-6).

А1-ше висловлювання

273.Загальним щодо інших є зміст висловлювання

БСтусову поетику, його «образ вірша» єднає з Шевченком своєрідний кругообіг образів

274.У вислові «Досвідові Шевченка належить особливе місце в поезії Стуса. Це щось незмірно вагоміше від суто літературного впливу» (рядки 8-9) автор говорить про

Гспадкоємність

275.У реченні «З перших кроків свого творчого самовиявлення Стус брав на себе багато»

Вужито фразеологізм «брати на себе багато»

276.Стусове запитання «Як вибухнути, щоб горіть?!» (рядок 19) означає

Гвизначення творчої позиції, життєвий вибір

277.Висловлення «Доводиться чути, що вся сила поезії Стуса – у тих ідеях, які вона несе в собі, в образі автора, в той час як суто поетичних відкриттів тут небагато» (27-28) є в тексті

Бтезою автора, яку він має підтвердити або спростувати

 

278.Думку про те, що поетичних відкриттів у творчості Стуса небагато, він є традиціоналістом, а не новатором, найкраще спростовує висловлювання

3) І що більше його поезія наближатиметься до людей, то глибинніші смислові пласти відкриватимуться в ній. Час уже, нарешті, формувати смаки не дешевими ерзацами поезії, а такими чистими і справжніми взірцями, як Стусове слово (рядки 45-47).

В3-тє висловлювання 

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 1256 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.