Лекции.Орг
 

Категории:


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...

Здійснюється контрольно-наглядовим органом; 2) здійснюється спеціально уповноваженим правотворчим суб’єктом; 3) здійснюється судовим органом; 4) завжди є офіційною707. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки кодифікації:

Здійснюється контрольно-наглядовим органом; 2) охоплює галузеві відносини; 3) здійснюється судовим органом; 4) спрямована на переопрацювання нормативно-правових приписів

708. У відповідях під якими номерами правильно вказані види кодифікації за обсягом:

1) хронологічна; 2) загальна; 3) звичаєва; 4) галузева.

709. У відповідях під якими номерами правильно вказані види кодифікації за обсягом:

1) хронологічна; 2) міжгалузева; 3) звичаєва; 4) спеціальна.

710. У відповідях під якими номерами правильно вказані види кодифікованих актів:

1) збірник; 2) кодекс; 3) вісник; 4) положення

711. У відповідях під якими номерами правильно вказані види кодифікованих актів:

1) збірник; 2) регламент; 3) вісник; 4) статут.

712.У відповідях під якими номерами правильно вказані види кодифікованих актів:

1) збірник; 2) правила; 3) вісник; 4) основи законодавства.

713. Спосіб систематизації, який полягає в об’єднанні нормативно-правових приписів, що регулюють одну і ту ж сферу суспільних відносин, в єдиний звідний акт без зміни змісту:

1) правотворчість; 2) реалізація нормативно-правових принципів; 3) консолідація; 4) правозастосування.

714. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки консолідації:

Здійснюється реалізація нормативно-правових приписів; 2) нормативно-правові приписи об’єднані у єдиному звідному акті; 3) здійснюється правозастосування; 4) об’єднується без зміни змісту.

715. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки консолідації:

Здійснюється реалізація нормативно-правових приписів; 2) містить деякі ознаки кодифікації та інкорпорації; 3) здійснюється правозастосування; 4) використовується уніфікована термінологія.

716. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки консолідації:

1) здійснюється реалізація нормативно-правових приписів; 2) нормативно-правові приписи об’єднані за предметом регулювання; 3) здійснюється зовнішнє опрацювання та редагування; 4) здійснюється правозастосування.

717. У відповідях під якими номерами правильно вказані тенденції розвитку системи нормативно-правових актів України:

1) використовуються нормативно-правові акти інших держав; 2) поява нових нормативно-правових галузей; 3) створення комп’ютерних способів систематизації; 4) застосування нератифікованих міжнародних договорів.

718. У відповідях під якими номерами правильно вказані тенденції розвитку системи нормативно-правових актів України:

1) використовуються нормативно-правові акти інших держав; 2) інтенсифікація законотворення; 3) підвищення соціальної значимості закону; 4) застосування нератифікованих міжнародних договорів.

719. У відповідях під якими номерами правильно вказані тенденції розвитку системи нормативно-правових актів України:

1) використовуються нормативно-правові акти інших держав; 2) створення комплексних галузей; 3) ліквідація деформацій у системі джерел права; 4) застосування нератифікованих міжнародних договорів.

 

Тема 13: «Правові відносини».

 

720. Передбачені нормами права зв’язки між суб’єктами права, що виникають у процесі здійснення ними прав та обов’язків:

1) суспільні відносини; 2) ідеологічні відносини; 3) правові відносини; 4) політичні відносини.

722. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки правовідносин:

Встановлення спеціально уповноваженим суб’єктом; 2) виникнення на підставі юридичних фактів; 3) врегульовується актом застосування права; 4) відносини, що передбачені нормою права.

723. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки правовідносин:

1) встановлення спеціально уповноваженим суб’єктом; 2) є різновидом суспільних відносин; 3) врегульовується актом застосування права; 4) мають вольовий характер.

724. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки правовідносин:

1) встановлення спеціально уповноваженим суб’єктом; 2) правосуб’єктність учасників відносин; 3) врегульовується актом застосування права; 4) наявність правового зв’язку між суб’єктами.

725. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки правовідносин:

1) встановлення спеціально уповноваженим суб’єктом; 2) наявність суб’єктивних прав та юридичних обов’язків; 3) врегульовується актом застосування права; 4) виникають на підставі юридичних фактів.

726. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки правовідносин:

1) компетентність суб’єкта; 2) праводієздатність суб’єкта; 3) передбаченість нормою права;4) офіційність

727. !!!У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки правовідносин:

1)легальність; 2) наявність у суб’єктів взаємних прав та обов’язків;

3) наявність юридичного факту; 4) регулятивність.

728. У відповідях під якими номерами правильно вказані юридичні передумови виникнення правовідносин:

1) встановлення спеціально уповноваженим суб’єктом; 2) правосуб’єктність; 3) врегульовується актом застосування права; 4) юридичний факт.

729. У відповідях під якими номерами правильно вказані юридичні передумови виникнення правовідносин:

1) встановлення спеціально уповноваженим суб’єктом; 2) передбаченість нормою права;3) врегульовується актом застосування права; 4) юридичний факт.

730. У відповідях під якими номерами правильно названі елементи складу правовідносин:

1) правоздатність; 2) об’єкт правовідносин; 3) суб’єкт правовідносин;4) дієздатність

731. !!!У відповідях під якими номерами правильно названі елементи складу правовідносин:

1) правоздатність; 2) суб’єктивне право;3) дієздатність;4) юридичний обов’язок

732. У відповідях під якими номерами правильно вказані види правовідносин за галузевою належністю:

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 173 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. А) передбачає систематичну діяльність, що здійснюється і з використанням професійного обладнання, з використанням механізмів, промислових ліній і комплексів тощо
 2. В який строк підписується галузева угода уповноваженими представниками сторін після завершення колективних переговорів?
 3. Визначення змісту податкового контролю як спеціального державного контролю
 4. Виконувалася рядовими і виборними членами роду добровільно, без спеціального апарату управління. Військо формувалося з усіх чоловіків роду чи племені, здатних носити зброю
 5. Використання лісових ресурсів здійснюється в порядку загаль­ного і спеціального використання
 6. Виробничої практики студентів 3 курсу спеціальності « Фінанси та кредит» у податкових органи та на підприємствах різних форм власності
 7. Вихідні дані за варіантами завдань представлені у додатках для кожної спеціальності окремо!
 8. Вправи зі спеціальної фізичної підготовки
 9. Втілити всі дизайнерські ідеї в оформленні продукції Вам завжди допоможуть досвідчені фахівці
 10. Для студентів 3 курсу спеціальності 6.100102 «Процеси, машини та обладнання аграрного виробництва» денної та заочної форми навчання
 11. для студентів 3-го курсу спеціальності 5.06010101
 12. Для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.