Лекции.Орг
 

Категории:


Перевал Алакель Северный 1А 3700: Огибая скальный прижим у озера, тропа поднимается сначала по травянистому склону, затем...


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...

В) 10 березня 1919 р. Г) 21 листопада 1919 рКоли було утворено уряд ЗУНР

В) 9 листопада 1918 р

Коли остаточно завершилось юридичне оформлення СРСР?

Б) у 1922 р

Коли почався відхід від українізації та початок утисків української культури:

Б) у 1929 р.В) у 1933 р.;

Курс на індустріалізацію було проголошено:

В) 1925 р.;

Керував ОУН лідер Української військової організації:

а) Є. Коновалець

Колективізація в західних областях України в післявоєнний період завершилась:

Г) у 1952 р.

Керівником збройної боротьби ОУН-УПА в післявоєнний період був:

В) Р. Шухевич

Кількість дисидентів у середині 70- на початку 80-х років:

б) збільшилась;

Керівництво Верховної Ради України, отримавши ультимативні вимоги ДКНС:

в) відкинуло ультимативні вимоги.

Концепція оборони та будівництва Збройних Сил України, схвалена Верховною Радою 11 жовтня 1991 р. Передбачала

б) статус без’ядерної держави, яка не бере участі у військових блоках;

Л

Люди, які населяли землі сучасної України вели привласнююче господарство в епоху:

б) палеоліту і неоліту

.Люди, котрі населяли землі сучасної України в епохуранього палеоліту жили :

Г) племенами

Людина навчилась добувати вогонь в епоху :

в) палеоліту

Лук і стрілу було вперше використано в епоху:

в\ мезоліту

Литовський князь Ольгерд і руське військо розгромили монголо-татар в битві на Синіх Водах у :

Б) 1362 р.

Литовський князь Вітовт правив на українських землях в :

б\1392-1430 рр.

Люблінська унія заключена між :

б) Польщею і Литвою

Лідером національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького було:

а\козацтво

Літературне товариство ім. Т. Шевченка було засноване у:

Б) 1873

Літературне товариство ім. Т. Шевченка було реорганізовано в наукове в:

В) 1893

Лідером якої партії був М. Грушевський?

Г) української національної партії.

М

Місця поклоніння словянським богам називались:

а\капищами

Місце, яке було центром округи і в якому зупинялися князі під час

збирання данини називалося :

А) погостом

Московське військо спільно з українським взяло участь у національно-визвольній війні з :

Б) 1654 р.

Між якими державами і коли було укладено вічний мир?:

В) Річчю Посполитою і Росією – 1686;

Метою таємної місії Василя Капніста до пруського короля 1791 року було:

Б) Викласти план відриву України від Росії за допомогою Прусії

Мета операції Вісла:

б) запобігання загострення українсько-польських відносин;

Н

Найдавнішими народами на території України були :

а) кіммерійці

Назвіть правителя Руської землі, що у 860 р. зробив похід на Візантію :
а) Аскольд

На які роки припадає згортання НЕПу?

в) в кінці 30-х рр.

Нова економічна політика була проголошена:

Г)у 1923 р.;

Найуспішнішими морськими походами козаків проти турків і татар були в :

б)1600 – 1620рр.

Нащадки яких „літописних племен” населяли землі Галичини та Волині ? :

г) уличі, білі хорвати, тиверці

На території сучасної України скіфи проживали у :

б) VІІ – ІІІ ст. до н.е

На які землі не поширювався термін „Україна” , згаданий в літописі за 1187 рік:

г\Галицькі.

Напади на Русь печенігів припинилися внаслідок їх остаточного розгрому князем:

б\Ярославом Володимировичем

На землі Галицького князівства в ХІ – ХІІІ ст. претендували могутні сусіди:

а) угорці і поляки

Найбільше постраждали від татарських нападів , землі :

в)Київщини і Брацлавщини

Найбільшою війфськово-адміністративною одиницею на Січі була:

б\воєводство

Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького відбулась в

г) 1648 – 1657 рр.

Найбільш чисельною силою національнл-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького було:

а\ селянство

Назвіть суперників П.Дорошенка у боротьбі за владу:

А) І.Брюховецький, Ю.Хмельницький, П.Тетеря;

Назвіть гетьманів пропольської орієнтації:

Г) Д.Многогрішний , І.Самойлович.

На Першому слов’янському з’їзді (конгресі) у Празі делегація Головної Руської ради запропонувала:

В) Поділити Галичину на українську і польську адміністративні одиниці;

На які верстви населення спирався в Україні гетьман П. Скоропадський?

А) Зесниківмлевла

Німецька агресія проти Польщі розпочалася :

Б) 1 вересня 1939 р.;

Народні Збори проголосили встановлення Радянської влади в Західній Україні і прийняли Декларацію про входження її до складу УРСР :

Г) листопад 1939 р.

Найбільший танковий бій початкового періоду війни відбувся 23-29 червня 1941 р. У районі:

а) Луцьк-Броди-Рівне;

Начальником Українського штабу партизанського руху призначено:

Б) Т. Строкача;

Назва модель механізму господарювання стала можливою внаслідок економічної реформи, розпочатої:

А) у 1965 р.;

На підставі яких звинувачень було усунено від влади П. Шелеста?

б) сприяння поширенню українського „буржуазного” націоналізму;

16. Найактивнішим в Україні 60-70-х років було дисиденство:

Б) правозахисне

Нарощування воєнно-промислового комплексу у 70-80-х рр. Булозумовлене:

в) прагненням керівників СРСР не допустити відставання від США у воєнній галузі.

Найбільших успіхів „перебудова” досягла:

а) у політичній сфері;

Народний рух України за перебудову було утворено:

а) у вересні 1989 р.;

Наступного дня після Всеукраїнського референдуму про підтвердження Акту проголошення незалежності України визнали:

В) Канада та Польща;

На виборах до Верховної Ради України у березні 2006 р. Перше місце посів:

б) блок Юлії Тимошенко;

На посаду Президента в 1999 р. Претендувало:

б) 13 кандидатів;

О

Основною формою господарства східних словян було:

б\землеробство

Однією з умов Городельської унії 1413 р. було :

а) закріплення за феодалами-католиками в Литві виключного права займати

державні посади

Об’єднання Руської та Новгородської земель, яким була започаткована

велика держава Київська Русь відбулось :
б) 882 р.

Особливо довго язичництво зберігали і охрещеними були лише в ХІ ст.

жителі :

г) Поділля і Волині

Отчина” – це :

в) землі, що переходять у спадок

Останнім правителем Русі до початку династії Рюриковичів був:

б\Аскольд

Окрема Галицька митрополія була утворена з ініціативи короля :

в) Юрія Львовича

Останнім галицьким князем з династії Романовичів був:

б\Юрій 11 Болеслав

Основними соціальними верствами населення в Україні у середені ХVІ ст. були :

в) духовенство, магнати, шляхта, залежне селянство, міщани, козаки

Орган самоврядування міст України, які отримали Магдебурзьке право, називався:

г) магістратом

Опришківський рух в Галичині під проводом О.Довбуша

відбувався в :

г) пер.пол. ХVІІІ ст.

„Ординація війська Запорозького реєстрового” у 1638 р.: \позначте не правильну відповідь\:

в\ збільшувала кількість реєстрових козаків

Основною рушійною силою і лідером національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького були :

А) селяни

Основну надію Б.Хмельницький після 1656 року покладав на союз з:

в\Швецією

Олешівську Січ запорізькі козаки заснували у

Г) 1734

Основним автором програмних документів Кирило-Мефодіївського братства був:

Б) Микола Костамаров

Організацією українських націоналістів (ОУН) було створено:

В) 1929 р.;

ОУН прийняла „ Акт проголошення української держави”:

А) 30 червня 1941 р.;

Основною причиною голоду 1946-1947 рр. Стала:

в) економічна політика держави та комуністичної партії: високі плани хлібозаготівель, недостатні капіталовкладення в сільське господарство, вивіз сільськогосподарської продукції за кордон.

Основним джерелом післявоєнної відбудови господарства України були:

в) внутрішні резерви

Основною причиною енергетичної кризи в Україні була:

б) зниження виробництва енергоносіїв в Україні;

Остаточні результати виборів Президента України в 2004 році підтверджені в :

г) січні 2005 р.

П

Перший глава руської церкви Іларіон був призначений в :

в\ 1051 р.

Продовольчі труднощі розпочалися:

В) у 1963 р.

Перший загін оунівського партизанського руху у серпні 1941 р. Було створено:

А) Т. Бульбою-Боровцем;

Після гетьманського перевороту П. Скоропадського головою нового Кабінету Міністрів став:

Б) Ф. Лизогуб

П. Скоропадський голосив грамоту про федерацію з майбутньою не більшовицькою Росією:

В) 21 листопада 1918 р.

Першими отримали Магдебурзьке право в Україні міста :

б) Волині

Племена сарматів кочували на території України в :

а) III ст. до н.е – ІІІ ст. н.е

Прабатьківщиною слов’ян більшість сучасних вчених вважають

територію:

в) басейн Вісли, Прип’яті

Племінний союз антів існував у :

а) ІІІ – ІV ст.

25.Б Поставте у відповідність назви племен та місця їхнього проживання:

а) сіверяни 1.Київщина

б) поляни 2.Чернігівщина

В) древляни 3.Волинь

г) дуліби 4.Житомирщина

в\ а-2, б-1, в-4, г-3

Перший метал який почала використовувати людина є

б) мідь

Первісні люди в епоху палеоліту займалися переважно:

а\збиральництвом і полюванням

Перехід від привласнюю чого до відтворюючого господарства відбувся в епоху:

б\ неоліту

Поява керамічних виробів на українських землях пов’язана з епохою:

б\енеоліту

Першим відомим письмовим джерелом на Русі було:

б\Повість минулих літ

Поставте у відповідність грецькі поселення у Причорномор’ї:

а\Істрія 1. на о. Березань

б\Борисфенія 2. на Придунавї

в\ Ольвія 3. у пониззі Південного Бугу

г\Понтікапей 4. узбережжя Керченської притоки \2,1,3,4\

г\а-2,б-1,в-3,г-4.

Поставте у хронологічному порядку народи, що проживали на наших земля а) поляни 4 в) кіммерійці 1 б) анти 3 г) скіфи 2

.Печеніги стали господарями степів України після походів руського князя:

Б) Святослава

Перші карбовані руські монети „златники” з’явилися :

а) в кінці Х ст.

Поставте у відповідність:

а) Любечський з’їзд князів 1. 1068 р.

б) Київський з’їзд князів 2. 1113 р.

в) Чернігівський з’їзд князів 3. 1097 р.

г\ а-3,б-2,в-1.

Політику Володимира Мономаха успішно продовжив :

Дата добавления: 2016-04-03; просмотров: 264 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.016 с.