Лекции.Орг
 

Категории:


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...


Как ухаживать за кактусами в домашних условиях, цветение: Для кого-то, это странное «колючее» растение, к тому же плохо растет в домашних условиях...

Д) липень 1657 р. д) смерть Б.Хмельницькогов\ а-4,б-1,в-2,г-3,д-5.

Встановіть відповідність :

А) повстання М. Жмайла 1) 1625 р.

Б) повстання П. Бута 2)1630 р.

в) руйнування Кодака кошовим І.Сулимою 3)1635 р.

Г) повстання Т.Федоровича 4)1637 р.

б\ а-1,б-4,в-3,г-2.

Виберіть правильну відповідь :

Територія гетьманської України поділялась на :

а) воєводства

В січні 1654 року в Переяславі

а\підписано договір з Москвою.

Віленське перемиря укладено в:

б\1656 р.

Вкажіть хто з наведених осіб гетьманував в добу Руїни:

В якому договорі українського гетьмана з Москвою було записано „Народ малоросійський соєдєнить с народом... .

А) Конотопських статтях Б) Коломацьких статтях

В) Решітельних пунктах Г) Московських статтях

Вихідцями із якого соціального середовища були діячі першого етапу національно-визвольного руху в Україні поч. XIX ст?

Г) Інтелігенції

В лютому 1919 р. Під ударами Червоної Армії Директорія покинула Київ і переїхала в:

А) Білу Церкву

В. Винниченко вийшов з Директорії під тиском

Б) Антанти

Варшавський договір (договір С. Петлюри – Ю. Пілсудського) було укладено в:

В) квітні 1920 р.

Відповідно до таємного протоколу (додатку до пакту Молотова-Ріббентропа) межа сфер Німеччини і СРСР проходила приблизно до лінії рік :

а) Нарви, Вісли і Сяну;

Виберіть твердження, яке найповніше розкриває причини поразки радянських військ у 1941 р.:

в) непідготовленість СРСР до ведення оборонної війни репресії проти військових кадрів, розгубленість деяких керівників.

Від голоду 1946-1947 рр. В Україні загинуло:

в) більше 1,5 млн. чол.

Відбудову господарства України в основному завершено:

Г) у 1955 р.

Відбудова господарства в Україні здійснювалась:

в) на базі застарілих технологій з високою енерго і матеріалоємністю виробництва.

Вступ України в ООН засвідчив:

а) визнання за Україною реального права на самостійні міжнародні відносини;

В 60-х-70-х рр.. розвиток економіки України супроводжувався:

б) повільною реалізацією досягнень НТР; неприйняттям її існуючою централізованою системою управлінням народним господарством

Встановіть послідовність подій:

А) усунення П. Шелеста з посади Першого секретаря ЦК КПУ;2

б) перша велика хвиля арештів дисидентів в Україні; 1

в) схвалення Верховною Радою УРСР нової Конституції Української РСР; 4

г) утворення Української Гельсінської спілки. 3

В. Щербинській і тогочасне державно-партійне керівництво республіки курс на „перебудову”:

в) зайняли вичікувальну позицію.

Верховна Рада прийняла Конституцію України:

Б) 28 червня 1996 р.;

Г

Головою Верховної Ради УРСР, обраного на першій сесії дванадцятого скликання (1990 р.) було обрано:

А) Л. Кравчука;

Галич став столицею князівства з :

г\1238 р.

Грецькі міста - держави існували в Північному Причорномор’ї у :

б) VІІ ст. до н.е – ІV ст.н.е

Галицькі землі відокремилися від Києва \княжого центру\ в :

б) друга пол. ХІ ст.

Галицьку та Волинську землі в єдину державу вперше об’днав :

Б) Роман Мстиславович

Галицька православна митрополія була ліквідована в:

а\1349 р.

Головні міста в Україні у ХІV – пер. пол. ХVІІ ст. належали :

в) манатам і шляхті

Встановіть відповідність :

А) повстання М. Жмайла 1) 1625 р.

Б) повстання П. Бута 2)1630 р.

в) руйнування Кодака кошовим І.Сулимою 3)1635 р.

Г) повстання Т.Федоровича 4)1637 р.

б\ а-1,б-4,в-3,г-2.

Громадські обєднання православного українського населення в умовах Речі Посполитої називалися:

в\братства

Головним язичеським богом у словян був:

а\Велес

. Героїчна оборона Севастополя тривала:

б) 250 днів;

Гарантовану оплату праці трудівників колгоспів було запроваджено:

А) з 1964 р

Група „239”, яку було організовано у Верховній Раді України у березні 1990 р. Представляла інтереси:

а) комуністичної більшості;б) центристів;в) опозиції. Г) правих

Д

До ІV тис. до н. е основні знаряддя праці давніх людей вироблялися з:

а) каменю, дерева, заліза

До початку визвольної війни Б.Хмельницький був :

а\чигиринським сотником

До остаточного занепаду Грецьких колоній в Північному Причорномор’ї привела навала:

в) гунів

До якої групи причин роздроблення Київської держави можна віднести: ”утвердження феодальної власності на землю, перехід від умовного землеволодіння до спадкового.”

а) політичних

До обєднання з Волинським князівством в Галичині правила династія:

б\Ростиславичів

До кінця ХІV ст. Велике Князівство Литовське було :

б) федерацією земель-князівств

До яких країн відійшли українські землі внаслідок роздроблення Київської держави. Позначте не правильну відповідь.

В) Кримського ханства

Дике поле – це :землі

б) південно - українські степи, неосвоєні землі

Двадцяти тисячне козацьке військо П. Сагайдачного, прийшовши на допомогу польському королеві Владиславу, підступило до Москви в

Б) 1618 р.

Де і коли видано альманах “Русалка Дністровая”? Б) Будапешт – 1837

Друкованим органом народовців у 1880 році стала газета: Б) Діло

До складу Українського Національного Союзу увійшли: В) Члени УНП

Договір про дружбу та встановлення кордонів між СРСР та Німеччиною було підписаноа) 23 серпня 1939 р.;

Делегація Української РСР, як і делегації інших держав-засновниць, підписала Статут ООН у:

Б) 1945 р.;

Доповідь М. Хрущова на XX з’їзді КПРС „Про культ особи та його наслідки” була:а) опублікована для ознайомлення широкої громадкості;

Дисидентський рух в Україні виник:

Б) на початку 60-х рр.;

Дисидентський рух не став масовим через :

б)тиск державних органів влади

До національно-радикальних партій та організацій відносилась:

г) Українська Національна Партія

До партій центристського спрямування відносилась:

в) Українська християнсько-демократична партія (УХДП);

До партій лівоцентристського спрямування відносилась;

г) Соціал-демократична партія України (СДПУ).

Декларацію про державний суверенітет України було проголошено:

А) 16 липня 1990 р.;

Державний комітет з надзвичайного стану (ДКНС) очолив:

б) Г. Янаєв;

Державним гімном України було затверджено написану українським композитором М. Вербицьким пісню „Ще не вмерла Україна” на слова:

Б) П. Чубинського;

Денонсація договору про утворення СРСР відбулася:

В) 8 грудня 1991 р.;

Е

Епіцентром повстання під проводом Богдана Хмельницького на початку 1648 р. була Запорізька Січ б) Київ

в) Хутір Суботів

З

За гіпотезою М. Брайчевського Руською землею в VІ – ІХ ст. правила

династія:

а) Києвичів

Зміцнення Руської землі в середині ІХ с пов’язано з ім’ям князів:

б) Аскольда, Діра

Завоювання монголо-татарами території Київської Русі відбулися у :

Г) 1239 -1242 рр.

З яким князем пов’язана перша спроба запровадження християнства на Русі:

б\Аскольдом

За якого князя було здійснено останній похід руських дружин на Візантію:

в\Володимира Мономаха

З якого часу Ярослав Мудрий був одноосібним правителем Русі:

б\ 1036 р.

Значні доходи в ХІ – ХІІ ст. галицькі бояри отримували завдяки :

в) торгівлі сіллю

З якою подією пов’язана битва на р. Альта:

б\ поразка руських військ від половців

З якого часу Волинь стає провінцією Великого Князівства Литовського ? :

Б) з 1452 р.

Зруйнування Києва монголо-татарами відбулося :

А) 1240 р.

Збільшення товарообміну між містом і селом у Речі Посполитій у ХVІ ст., зростання попиту на хліб та сировину спричинило до розвитку в Україні:

в) зростання феодальних власних господарств і збільшення панщинних робіт

Для селян

З якою державою обмежувались зовнішні відносини гетьмана Б. Хмельницького за договором 1654 р. :

А) Польщею

З якою державою уклав договір гетьман П.Дорошенко?

В) Туреччиною;

За яким договором передбачалося створення Великого Руського Князівства?:

Б) Гадяцьким договором;

З ким воював І.Виговський під Полтавою у 1658році?:

В) З Я. Барабашем і М.Пушкарем;

Злука УНР ЗУНР була проголошена в:

В) 22 січня 1919 р.

Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) була проголошена в:

В) 13 листопада 1918 р.

Згортання нової економічної політики викликано:

б) несумісністю з політичним курсом керівництва СРСР;

Залежність Східної Галичини від Польщі була офіційно визнана:

б) у березні 1923 р.;

Збройна боротьба ОУН-УПА проти радянської влади в основному завершилась:

Г) у 1952 р.

Засновником якої важливої міжнародної організації вважається Україна:

А) ООН;

Заключним актом повоєнного врегулювання території України стало підписання:

Дата добавления: 2016-04-03; просмотров: 290 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.