Чизгодні Ви з твердженням Марка Твена:«Людина здатна змиритись з любою несправедливістю, якщо вона при ній народилась і виросла»?
Лекции.Орг

Поиск:


Чизгодні Ви з твердженням Марка Твена:«Людина здатна змиритись з любою несправедливістю, якщо вона при ній народилась і виросла»?
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Державний економіко-технологічний

Університет транспорту

Факультет УЗТ

Кафедра Управління процесами перевезень

ПРАКТИКУМ

З дисципліни

«Правознавство»

Для студентів усіх спеціальностей

Денної форми навчання

 

 

Гр.____________________

ПІБ___________________

 

 

Київ 2013

Тема 1

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

 

1.Використовуючи підручник, випишіть визначення наступних понять терміну «Влада»:

Автократія – __________________

Охлократія – ___________________

Демократія –___________________

Аристократія –________________

Анархія –_________________________

Монархія – _______________________

Олігархія – ______________________

Меритократія – _______________

Бюрократія – ___________________

Партократія – _________________

Плутократія – _________________

Теократія – _____________________

Технократія – __________________

Тимократія – __________________

2.Прокоментуйте висловлювання Піфагора:«Людина не може обійтись без керівника, начальника і відповідного виховання»_______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_____________________________________

__________

3.Чи згодні Ви з твердженнями Геракліта, який поділяв людей на мудрих, нерозумних, кращих, гірших, а також стверджував, що соціально-політична нерівність існує, тому що вона неминуча, правомірна і справедлива в результаті загальної боротьби? Чи актуальне це твердження сьогодні?

________________________________________

_____________________________________

4.В чому полягає взаємозалежність понять«правова держава» і «громадянське суспільство»?________________________________________________________

______________

 

5.Визначить основні засади і принципи понять:

Правова держава Громадянське суспільство
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

6. Як Ви ставитесь до висловлювання Жана Бодена: «При демократії багато законів, а загальна справа в упадкові. Краща форма держави - монархія»? ____________________________________________________

7. Заповнить таблицю:

  Голова держави Голова законодавчої влади Голова виконавчої влади Політичні режими реалізації
Абсолютна монархія        
Конституційна монархія        
Парламентська монархія        
Парламентська республіка        
Президентська республіка        
Змішана республіка        

 


8. Дайте відповідь на тестові завдання:

1) Який політичний режим в Україні?

а) Демократичний

б) Ліберальний

в) Авторитарний

 

2) Територіальний устрій України:

а) федеративний

б) конфедеративний

в) унітарний

 

3) Яка форма державного правління в Україні:

а) монархія

б) парламентська республіка

в) змішана республіка

 

4)Головний закон України:

а) Коран

б) Конституція

в) Білль про права людини

 

 

5) Уряд в Україні – це влада:

а) виконавча

б) законодавча

в) судова

 

6) Юридична особа – це:

а) підприємець;

б) організація;

в) держава.

 

7) Що не входить до механізму держави:

а) державні установи;

б) державні підприємства;

в) приватні підприємства.

 

8) Який з показників не характеризує демократичний режим:

а) Рівність і свобода всіх людей.

б) Існування однієї форми власності.

в) Законність і правопорядок.


Тема 2

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА

1. Заповніть порівняльну таблицю:

Норми моралі Норми права
     
     
     
     

 

2.В сучасній науці існує три точки зору про причини і закономірності виникнення права. Яку Ви вважаєте найдоцільнішою? Обґрунтуйте свою відповідь:

а) Право виникло з появою людського суспільства, тобто ті норми поведінки, які існують у первісному суспільстві, це і є право. Так як первісні люди вважали ці норми поведінки єдино правильними і справедливими.

б) Право виникло не відразу з суспільством, а в період розкладання первіснообщинного стоячи, але раніше, ніж держава. Основною причиною послужила поява приватної власності, яка зажадала правових норм. Поява цих норм викликало появу держави, тому що ці норми потребували захисту. Такий захист родоплемінна організація дати не могла, це могло зробити тільки держава (апарат примусу).

в) Право виникло одночасно з державою і причини його виникнення ті ж, що причини виникнення держави. Тобто, з метою регулювання суспільних відносин у державі.

_________________________________________________________________

_________

Чизгодні Ви з твердженням Марка Твена:«Людина здатна змиритись з любою несправедливістю, якщо вона при ній народилась і виросла»?

________________________________________________________________

4.Складові частини норми права:

Гіпотеза– це_______

______________________________________________

Диспозиція – це ____

______________________________________________

Санкція – це ________

______________________________________________

 

5.Чи підтримуєте ви вислів Петра Столипіна «Головне, на що нам необхідно під час написання законів для всієї країни, – це мати на увазі розумних і сильних, а не п’яних і слабких»______________________________________

_________________________________

6. Форми систематизації правових актів:

Консолідація – це __________________________________________________________________

_____

Інкорпорація – це _________________________________________________________________

_____

Кодифікація – це __________________________________________________________________

_____

Звід законів – це __________________________________________________________________

_____

6.Основні школи права.

Дата добавления: 2016-03-28; просмотров: 201 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.