Лекции.Орг
 

Категории:


Тема 8. Облік бартерних операцій та операцій з давальницькою сировиноюЗаняття 11. Облік бартерних операцій

Мета – засвоїти порядок здійснення та відображення в бухгалтерському обліку бартерних операцій.

Товарообмінна (бартерна)операція в області ЗЕД кваліфікується як один з видів експортно-імпортних операцій, оформлених бартерною угодою зі змішаною формою оплати, яким часткова оплата експортних (імпортних) постачань передбачена в натуральній формі, між суб’єктом ЗЕД України й іноземним суб’єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, роботами, послугами в якому-небудь сполученні, не опосередкований рухом засобів у наявній і безготівковій формі.

Зовнішньоекономічний бартер передбачає обмін як подібними (однаковими за призначенням і справедливою вартістю), так і неподібними товарами (різними за призначенням або справедливою вартістю).

При обміні подібними товарами дохід не визначається.

При обміні неподібними товарами дохід визначається за справедливою вартістю отриманих або належних до одержання підприємством, зменшеним або збільшеним відповідно на суму переданих чи отриманих грошових коштів та їх еквівалентів.

В бухгалтерському обліку бартерні угоди відображаються як за експортними, так і за імпортними операціями. Після здійснення бартерної угоди здійснюється залік взаємних вимог суб’єктів бартерної угоди.

Бартерні операції відносять до немонетарних статей обліку, таким чином при зміні курсу НБУ курсова різниця не впливає на вартість вивезеної чи ввезеної товарної продукції.

Заключна бартерна операція відображається не по валютному курсу на день її проведення, а по курсу, діючому на момент здійснення першої операції.

Облік бартерних операцій найкраще відображати на рахунках:

3622 “Розрахунки з іноземними покупцями та замовниками по бартерним операціям”;

6322 “Розрахунки з іноземними постачальниками та підрядниками по бартерним операціям”.

Під час митного оформлення підприємство має змогу надавати в митні органи податковий вексель на суму нарахованих зобов’язань.

Під час експорту товарної продукції, раніше придбаної у національного постачальника, необхідно в. бухгалтерському обліку сторнувати сплачену і віднесену до податкового кредиту суму ПДВ з віднесенням її на витрати діяльності підприємства з подальшим списанням на фінансовий результат, або на купівельну вартість експортної сировини (товарів) з подальшим списанням на субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів” з подальшим списанням на фінансовий результат.

Відповіді на завдання 11.1.

Реєстр господарських операцій підприємства “Альянс”

№ п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
дебет кредит
1.        
       
2.        
3.        
       
4.        
       
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
       
12.        
13.        
       
14.        
       
15.        
16.        

Відповіді на завдання 11.2.

Реєстр господарських операцій підприємства “Крапс”

№ п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
дебет кредит
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
       
12.        
13.        
       
14.        
       
15.        
16.        
17.        
       
18.        
       
19.        
20.        
21.        
22.        

 

Відповіді на завдання 11.3.

Реєстр господарських операцій підприємства “Фавор”

№ п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
дебет кредит
1.        
       
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
       
       
       
9.        
10.        
       
       
       

 

Питання для перевірки знань студентів

1. Розкрити поняття бартерної операції.

2. Вимоги до бартерної угоди.

3. Порядок митного оформлення бартерних операцій.

4. Особливості розрахунку сум бартерних операцій.

5. Особливості обліку бартерних операцій;

6. Види цін бартерних операцій.

7. Особливості бухгалтерського обліку бартерних операцій.

 

 

Викладач ____________________________________________________________

Заняття 12-13. Облік операцій з давальницькою сировиною

Мета – засвоїти порядок здійснення та відображення в бухгалтерському обліку операцій з давальницькою сировиною в різних митних режимах.

Давальницька сировина - це сировина, матеріали, напівфабрикати, що комплектують вироби, енергоносії, завезені на митну територію України іноземним замовником (закуплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) та вивезені за її межі українським замовником для переробки в готову продукцію з наступним поверненням усієї продукції чи її частини в країну її власника (реалізацією в країні виконавця чи замовником з його доручення виконавцем) або вивозом в іншу країну.

Операція з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах - операція по переробці (обробці, збагаченню або використанню) давальницької сировини (незалежно від кількості замовників і виконавців, а також етапів (операцій) по переробці цієї сировини), завезеної на митну територію України (чи закупленої іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезеної за її межі з метою одержання готової продукції за відповідну плату.

Закон про давальницьку сировину передбачає операції з переробки давальницької сировини в наступних митних режимах:

- ввіз давальницької сировини іноземного замовника на митну територію України з метою одержання готової продукції;

- купівля за іноземну валюту іноземним замовником давальницької сировини на території України з метою одержання з неї готової продукції;

- ввіз українським замовникам давальницької сировини із-за кордону України з метою одержання готової продукції.

Для обчислення вартості давальницької сировини в готовій продукції враховується не тільки вартість всієї завезеної (вивезеної) давальницької сировини, але й усі витрати, зв'язані з доставкою цієї сировини виконавцю.

Давальницька сировина, ввезена на митну територію України іноземним замовником, обкладається ввізним митом за ставками Єдиного митного тарифу України, податками і зборами, стягнутими при ввозі товарів.

На готову продукцію, зроблену з використанням давальницької сировини, що належить іноземному замовнику, не поширюється спеціальний режим експорту товарів, за винятком товарів спеціального призначення:, перелік яких встановлюється КМУ.

Згідно ст. 6 Закону про давальницьку сировину розрахунки за переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини можуть виконуватися в грошовій формі, шляхом виділення частини давальницької сировини чи готової продукції або з використанням усіх форм.

Дата добавления: 2016-03-28; просмотров: 300 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. III. Облік бюджетних асигнувань та контроль за їх дотриманням органами Казначейства
 2. III. Облік бюджетних асигнувань та контроль за їх дотриманням органами Казначейства
 3. IV. Облік змін бюджетних асигнувань, що виникають у процесі виконання державного бюджету
 4. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
 5. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
 6. Аналіз та вибір технологічних схем. Технологічна схема виробництва –послідовний перелік всіх операцій і процесів обробки сировини, починаючи з моменту її приймання і закінчуючи випуском готової
 7. Б)Структура кладочних операцій, способи і прийоми їх укладання
 8. Бухгалтера по обліку основних засобів
 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
 10. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
 11. Бухгалтерський облік на підприємстві
 12. ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕКОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПЕРВИННИХ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТАХ


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.