Лекции.Орг
 

Категории:


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...


Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...

Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решіткиМета роботи:Навчитися вимірювати довжину світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки.

 

Обладнання: електрична лампа; прилад для визначення довжини світлової хвилі; дифракційна решітка.

 

Теоретичні відомості: У роботі для визначення довжини світлової хвилі використовується дифракційна решітка 1 з відомим періодом d. Вона установлюється в тримачі 2, прикріпленому до кінця лінійки 3. На лінійці розташовується чорний екран 4 з вузькою вертикальною щілиною 5 посередині. На екрані і лінійці є міліметрові шкали. Вся установка закріплена на штативі 6 (мал.1). Якщо дивитись крізь решітку і проріз 5 на джерело світла (лампочку розжарювання),то на чорному фоні екрана можна спостерігати по обидва боки від щілини дифракційні спектри 1-го,2-го і більш високих порядків.

 


мал.1. мал.2.

 

Довжина хвилі визначається за формулою:

де d – період решітки; k – порядок спектра; φ – кут, під яким спостерігається максимум світла відповідно кольору.

Оскільки кут φ малий, то

З мал.2 видно, що

Відстань від решітки до екрана визначають за допомогою лінійки, а відстань b від щілини до вибраної лінії спектра – за шкалою екрана. Довжина хвилі

 

 

Студенти, дотримуйтесь правил техніки безпеки при виконанні лабораторної роботи.

 

 

Хід роботи:

 

1.Складіть вимірювальну установку, встановивши екран на відстані 50 см від решітки. Добийтеся, дивлячись через дифракційну решітку і щілину в екрані на джерело світла,щоб дифракційні спектри розмістилися паралельно шкалі екрана. Для цього відкорегуйте розміщення решітки у тримачі.

2.Проведіть необхідні дослідження розміщення на екрані світла кожного кольору. Обчислення довжини хвилі виконайте для спектра 1–го порядку, тоді k = 1.

3.Результати вимірювань та обчислень занесіть до таблиці:

 

Назва кольору Відстань від щілини до лінії спектра відстань від екрана до решітки a,м Довжина хвилі λ ,м
b1 ,зліва, м b2, справа,м b,середнє,м
фіолетовий          
синій          
голубий          
зелений          
жовтий          
оранжевий          
червоний          

 

 


4.Порівняйте добуті результати вимірювань з довжинами хвиль відповідних кольорів, взятих з довідника.

____________________

 

Контрольні питання:

1.Яка будова дифракційної решітки? Що називається її періодом?

____________________

 

2.Як утворюється дифракційний спектр? Чим він відрізняється дисперсійного?

____________________

 

3.Які промені дифракційного спектра відхиляються від початкового напряму на більший кут? Чому?

____________________

 

4.Як впливає зміна періоду дифракційної решітки на кут відхилення променів?

____________________

 

Висновок:

____________________


Дата “___”__________200__року

Лабораторна робота 16

 

Дата добавления: 2016-03-28; просмотров: 3422 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. II. Визначення виробничих показників
 2. II. Практико-перетворювальний блок. 1. Дайте визначення поняття «педагогічний моніторинг»
 3. VI Поточний контроль виконання роботи. I Організаційна частина:проводиться перевірка присутніх, студентам повідомляється тема заняття та план роботи. ІІ Тема: Визначення рівня фізичного
 4. А)Визначення Регіональної економіки
 5. або витягування однотипної машини за допомогою корби
 6. Автоматизація рослинництва за допомогою мостових систем
 7. Алгоритм визначення податку з доходів фізичних осіб
 8. Аналіз існуючих виробів та визначення завдань проекту
 9. Аналіз отриманих даних за допомогою методу анкетування
 10. Аналітичне визначення вмісту сухої речовини і води у молоці
 11. Багатозначність визначення поняття права
 12. Базове визначення сутності поняття “управління конкурентоспроможністю підприємства”. Мета управління конкурентоспроможністю підприємства


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.