Лекции.Орг
 

Категории:


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ

Схеми включення людини в електричний ланцюгІснує досить багато схем включення людини (варіантів дотику до точок електричної мережі) в електричний ланцюг. Найбільш поширеними та характерними з них є чотири. Ці схеми такі:

1. Включення людини між двома фазами електричної мережі (двофазне включення ).

2. Включеннялюдини між однією фазою електричної мережі та землею (однофазне включення).

3. Включення людини на напругу кроку.

4. Включення людини на напругу дотику.

Додатково нагадаємо, що при аналізі ступеня небезпеки ураження людини електричним струмом в кожному разі приймаємо стандартизовану (прийняту для розрахунків) величину опору тіла людини .

Рис. 3.3 ‑ Двофазне включення людини в електричний ланцюг:

шлях електричного струму, що протікає через тіло людини;

опір тіла людини електричному струму; Uл – лінійна напруга

 

Двофазне включення людини (рис. 3.3), як правило, завжди найбільш небезпечне, тому що, по-перше до тіла людини прикладається найбільша напруга електричної мережі – лінійна ( ), а по-друге – в електричний ланцюг практично включений тільки опір людини. При чому, в цьому разі режим нейтралі електричної мережі суттєво не впливає на ступінь ураження людини електричним струмом.

Виходячи із закону Ома є можливість визначити в загальному вигляді величину електричного струму, який протікає в цьому випадку через тіло людини:

 

 

Якщо взяти за приклад електричну мережу з напругою джерела живлення 380 В, то величина електричного струму, що протікає через тіло людини, матиме таке значення:

 

 

Виходячи з вищенаведених порогових значень електричного струму, що протікає через тіло людини виходить, що така величина струму значно більша за смертельну (нагадаємо, що порогове значення смертельного струму для людини складає ).

Таким чином, двофазне включення людини в електричний ланцюг характеризується високою небезпекою ураження електричним струмом.

Однофазне включення людини в електричний ланцюг. На відміну від двофазного, при однофазному включенні людини в електричний ланцюг до її тіла буде прикладена фазна напруга (рис. 3.4.). При чому, на ступінь ураження людини електричним струмом в цьому разі в значній мірі впливають тип і деякі параметри електричної мережі.

На практиці така схема включення є найбільш розповсюдженою.

Включення людини на напругу кроку та напругу дотику. Включення на напругу кроку та напругу дотику виникає тоді, коли людина знаходиться в полі розтікання електричного струму при замиканні на землю. При включенні на напругу кроку на людину діє електричний струм, що протікає шляхом, наприклад «права – ліва нога». При включенні на напругу дотику електричний струм протікає шляхом «рука людини, яка доторкається до корпусу електроустановки – ноги людини». Супінь ураження залежить від параметрів струму замикання та розташування людини відносно точки замикання.

 

Дата добавления: 2016-03-27; просмотров: 328 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. A. При окисному фосфорилуванні на рівні ланцюга транспорту електронів субстрат безпосередньої участі в активуванні неорганічного фосфату не бере
 2. Gt; кошти, одержані в результаті незаконної торгівлі органами людини
 3. VIII. 4. Мова як предмет психолінгвістики: звук і смисл, слово у свідомості людини, психолінгвістичний аспект словотвору і граматики. Невербальні компоненти комунікації
 4. Аналіз системи управління ланцюгом поставок
 5. Антропометрична,біофізична,енергетична,соціальна та техніко-естетична сумісність людини з технікою та середовищем
 6. Бажаючи спрогнозувати поведiнку людини або групи людей, використовують 1 страница
 7. Бажаючи спрогнозувати поведiнку людини або групи людей, використовують 2 страница
 8. Бажаючи спрогнозувати поведiнку людини або групи людей, використовують 3 страница
 9. Бажаючи спрогнозувати поведiнку людини або групи людей, використовують 4 страница
 10. Бажаючи спрогнозувати поведiнку людини або групи людей, використовують 5 страница
 11. Бажаючи спрогнозувати поведiнку людини або групи людей, використовують 6 страница
 12. Бажаючи спрогнозувати поведiнку людини або групи людей, використовують 7 страница


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.