Стаття 612. Прострочення боржника
Лекции.Орг

Поиск:


Стаття 612. Прострочення боржника
1. Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

2. Боржник, який прострочив виконання зобов'язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливість виконання, що випадково настала після прострочення.

1. Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється у письмовій формі.

2. Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання, вчинений із недодержанням письмової форми, є нікчемним. 3. Кредитор не має права на неустойку в разі, якщо боржник не відповідає за порушення зобов'язання (стаття 617 цього Кодексу)».

ЗБИТКИ - втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

 

ЗАДАЧА 29

Між сталеплавильним комбінатом і ВАТ “Вторчормет” було укладено

договір на поставку брухту кольорових металів на 2 роки. Поставка мала

здійснюватися партіями по 250 тон щомісячно. Протягом першого року дії договору

поставка здійснювалася в обумовлених розмірах. Наступного року ВАТ протягом

січня-березня не змогло поставити брухту, а в травні поставило 720 тон брухту.

Сталеплавильний комбінат пред’явив претензію про сплату неустойки за

недопоставку в обумовлений договором строк.

Чи підлягає поповненню недопоставка в наступному періоді в межах строку дії

договору?

Проаналізуйте ситуацію.

Згідно ст. 265 ГКУ

«1. За договором поставки одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.»

ст. 267 «Договір поставки може бути укладений на один рік, на строк більше одного року (довгостроковий договір) або на інший строк, визначений угодою сторін. Якщо в договорі строк його дії не визначений, він вважається укладеним на один рік».Тобто, виходить, що у нас укладено саме довгостроковий договір.

До того ж, згідно ч. 4 ст. 267 ГКУ «У разі якщо сторонами передбачено поставку товарів окремими партіями, строком (періодом) поставки продукції виробничо-технічного призначення є, як правило, квартал, а виробів народного споживання, як правило, - місяць. Сторони можуть погодити в договорі також графік поставки (місяць, декада, доба тощо)».

ст. 271 ГКУ «1. Кабінет Міністрів України відповідно до вимог цього Кодексу та інших законів затверджує Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення та поставки виробів народного споживання, а також Особливі умови поставки окремих видів товарів».

Сьогодні зразком майбутнього Положення Кабінету Міністрів України є чинні Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення, Положення про поставки товарів народного споживання, затверджені поставною Ради Міністрів СРСР від 25.07.88 р. N 888.

Так, згідно п. 31 - Кількість продукції, недопоставленої постачальником в

одному періоді поставки, підлягає поповненню в наступному періоді ( ТОБТО У КВІТНІ, А УЗАДАЧІ – ТРАВЕНЬ, ВЖЕ НЕ МОЖНА)в межах строку дії договору (за розпреділеній продукції – з урахуванням строку дії ліміту (фонду).. У договорі можуть бути передбачені інші порядок та строки наданн постачальником недопоставленої кількості продукції.

Покупець має право, повідомивши постачальника, відмовитися від

прийняття продукції, поставка якої прострочена, якщо в договорі не передбачено інше. – ОТРИМУВАЧ НЕ СКОРИСТАВСЬ ТАКИМ ПРАВОМ. Продукцію, відвантажену постачальником до отримання повідомлення, покупець зобов'язаний прийняти і оплатити.

Отже, звідси випливає, що постачальник мав право в межах дії договору до поставити продукції того ж асортименту і тієї ж кількості.За період січень-березень – це 750 тонн, які він би мав до поставити у наступнму періоді – тобто виходить у квітні місяці.

Щодо сплати неустойки ??

П. 57 За прострочення поставки або недопоставку продукції постачальник сплачує покупцеві неустойку в розмірі 8 відсотків вартості не поставленої в строк продукції за окремими найменуваннями номенклатури (асортименту).

Передбачена цим пунктом неустойка стягується одноразово. Обсяг недопоставленої продукції не враховується при визначенні розміру неустойки, яка підлягає стягненню в наступних здавальних періодах. У разі заповнення у наступних здавальних періодах року недопоставленого кількості продукції за умови повного виконання зобов'язань з постачання у періоді, в якому недопоставка заповнена, розмір підлягає стягненню неустойки за прострочення поставки і недопостачання знижується на 50 відсотків.

Дата добавления: 2016-03-26; просмотров: 945 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.